Góp ư với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bấy lâu nay nhà lăo cũng hơi chủ quan về cái thằng thủ lợn luộc chỉ bừa nói bậy này ? Ban đầu nhà lăo cũng chỉ nghĩ thàng thủ lợn này là một trong những hiện tượng xấu đang xảy ra trên quê hương ta thôi . Ai dè được nhà anh vietcongkhung x́ ra cho biết cái bản chất và gốc gác thằng thủ lợn luộc này th́ nh́n sơ qua cái quá tŕnh đánh phá nhân dân và các giây mơ rễ má quan hệ với cái bọn nửa lợn, nửa ngợm nửa đười ươi - 3 phần tươi đỏ đấy nhá !!! Th́ các anh các bác trong nước và ngoài nước biết là cái thằng thủ lợn chỉ bừa nói bậy này 'nặng mùi' đến cỡ nào ?

Khi gặp phải đống phẩn thổ nặng mùi thế th́ các anh, các bác thường có thái độ ǵ nhẩy ? Theo ngu ư nhà lăo th́ cứ bịt mũi và quay đi. Ai mà lại ǵ dây với phẩn thổ ? Bẩn cả dép ra !!!

Gần đây mặc dù không đóng góp ư kiến với mọi người trên cái pho-rum này nhưng nhà lăo vẫn thỉnh thoảng theo dơi và có vài nhận xét sau đây:

1. Cái pho-rum này do các Việt Kiều hải ngoại tạo ra để có cơ hội nói chuyện 1 cách rất DÂN CHỦ các hiện tượng xâú ở VN và rơ ràng hơn là cái BẢN CHẤT ăn cướp trốc tay rất hạ cấp của giai cấp lănh đạo đảng cướp cơm pḥ ta. Thế mà các thành phần có tư tưởng : - thiên cs, theo cs, thích cs, tôn thờ cs và làm nô lệ từ tinh thần đến thể xác cho cs vào trong pho-rum này để chứng tỏ cái tỳ lệ chất cs trong người được bao nhiêu phần trăm, có lẽ mọi người đă biết tỏng khi bọn này mở miệng phun ra các giáo điều đă bị cả thế giới và nhân loại văn minh đào thải. Nếu cái pho-rum này mà do cs làm ra th́ cái mầm mống DÂN CHỦ đă bị diệt ngay từ trong trứng nước, chứ đừng có nói là được tŕnh bày ra 1 cách cực đoan như một số thủ lợn luộc trong này, đánh phá 1 cách có tổ chức và khoa học như cái thằng thủ lợn chỉ bừa nói bậy. Nhà anh VAS đă khoan hồng cho bọn lợn này vào đây phóng uế tự do mà chỉ khuyến cáo. Nấu caí pho-rum này được quản lư bởi nhà bác VCP (Vietnamese Communist Party) th́ các bài đả kích của các anh các bác không có cơ hội xuất hiện lần thứ hai trên pho-rum và đă được ưu ái mời lên làm việc và may ra 'sống ăn sắn mà về' !!!

2. Cả bọn thủ lợn luộc vào cái pho-rum này khi nghe được các điều chỉ trích của mọi người VN yêu nước trong và ngoài nước đối với cái bè lũ ăn cướp và đang làm băng hoại nền đạo đức của cả dân tộc VN th́ như bị chọc vào ruột và dù đau như hoạn nhưng vẫn cố ư gỉa ngu ngơ tai như điếc nhưng miệng th́ cứ sủa bậy cắn càn. Đây là BẢN CHẤT của người cs. Không bao giờ biết mở bộ óc lợn ra mà suy nghĩ hay tiếp thu những ǵ có lợi cho quê hương dân tộc. Óc chúng đă bị 'luộc chín' trong cái nồi Mác-Lê-Mao, và được rập khuân theo cái tư tưởng HCM láo toét và rỗng tuếch ! Bản thân các thủ lợn luộc không ít th́ nhiều cũng đă 'hốc' phải bả c̣ ke hay cám cs th́ chả có con lợn nào chê cám , chả có con chó dại nào chê bả c̣ ke cả , các anh các bác nhớ cho !

Cái ngu xuẩn của ḷai cẩu trệ là biết đút đầu vào ăn bả c̣ ke sẽ chết đứ đừ v́ bị thuốc nhưng vẫn cứ thích ăn. Hay cái bọn lợn luộc, được cho ăn cám và vỗ béo cho đúng cân để lên ḷ thịt nhưng chúng vẫn hốc no cám để mau đi đến cái chỗ chết. Đấy là BẢN CHẤT của bọn cẩu trệ này.

3. Cái thằng thủ lợn chỉ bừa nói bậy nó thích được mọi người nhắc nhở đến, mặc dù bị chửi cha !!! Nó vẫn tự hào v́ được mọi người quảng cáo không công (theo lời hắn ta). Đây là cái tiểu xảo nó học lóm của ông HCM, thích mọi người nhắc nhở đến ḿnh như một thứ 'tiểu anh hùng' thèm dư luận, coi ḿnh như cái bộ phận cửa hậu nên phải năng nổ bới móc để được nghe chửi và để làm tốt cái công tác xả cơ ṿng mỗi ngày cho mọi người.

4. Cái thằng thủ lợn chỉ bừa nói bậy hay tung hỏa mù vào cái pho-rum này dưới nhiều đề mục vô thưởng vô phạt với dụng ư rơ rệt. Các anh các bác nào nghe qua th́ cứ lót đít mà ngồi, đừng dại ǵ mà để dép dây phải phẩn thổ của nhà nó. V́ đấy là cái dụng ư của thằng thủ lợn này, những câu nói kháy của nó với dụng ư là lôi kéo mọi người vào cái sợi thảo luận nhạt như nước ốc của nó để rồi bị 'hỏa bốc' lên lấy đó mà tranh luận cá nhân với nó qua cái chủ đề chả có dính líu ǵ đến chủ đề chính yếu là sự DÂN CHỦ và ấm no của nhân dân cả nước. Cái mưu đồ thằng thủ lợn chỉ bừa nói bậy nó rất đen tối, các anh các bác cứ vào các sợi thảo luận của nó th́ rơ. Thằng thủ lợn này phát biểu không có cơ sở nhưng cứ cho ḿnh là thông suốt, đề tài ǵ cũng húc đầu lợn vào được nhưng khi bị moi tẩy th́ thằng này 'lập lờ đánh bùn sang ao' và đi mở 1 sợi khác để bố láo tiếp ! Cái bản chất lọc lừa của thằng thủ lợn luộc này xưa nay là thế không có ǵ là lạ nhưng các anh và các bác cần phải cảnh giác đừng bị cái thằng lợn đội lốt người này nó lừa.

Ông bà xưa có câu: "Đừng dại mà dây với hủi", nhưng thằng thủ lợn luộc chỉ bừa nói bậy không phải là căn bệnh bất trị hủi cùi nhưng chỉ là băi phẩn thổ, nên không dại ǵ mà dây vào cho bẩn dép, thế thôi !!!

4. Cái bọn CA mạng mùng mạng áo mà nhà lăo gọi là cái phường "tửu nang phạn đại" (giá áo túi cơm) được ra công tác vào đây văng tục th́ không thiếu, bọn này th́ không có lư luận hay lô-rích móc xích ǵ xất ! Thủ trưởng chúng nó ra lệnh "địt !!!" là cả bọn răm rắp lên mạng văi ra tới mức độ không tường và trơ trẻn, nhà lăo không nói ra th́ mọi người cũng đă biết ! Chủ định của bọn này là chỉ biết ngoạc mồm ra chửi vài tiếng thị uy, như quen thói hà hiếp với nhân dân trong nước, xong là chúng chạy đi kiếm pḥ để hủ hóa !!! Các anh các bác có mà ngóng cổ đợi chúng nó vào tranh luận th́ chỉ nhọc công mà chớ !

5. Cái bọn SV học sinh có quan hệ, hưởng thụ đặc quyền, đặc lợi của bọn đảng cướp cơm pḥ th́ ra cái sự là "Đây chỉ là hiện tượng, tầng lớp trẻ sẽ lên thay thế, tư duy sẽ được cởi trói, đất nước sẽ đi lên, đừng có bấn lên như thế !". Bọn này triệt để lợi dụng 4 chữ HIỆN TƯỢNG và BẢN CHẤT để đánh lạc hướng của mọi người. Theo nhà lăo th́ phải xử dụng một cách đứng đắn những cụm từ này đừng để cái bọn này dùng cụm từ 'đao to búa lớn' này 1 cách vô tôi vạ và chạy tội của những thằng thủ lợn nhớn, lợn bé !!!

Riêng cái cánh những người có công tâm dám suy nghĩ, dám nói thẳng vào cái bản chất bất lương của đảng cướp và các thủ lợn th́ chúng nó nhao nhao ghép cho bao nhiêu là thứ tội nghe như 1 đám phường chèo bôi vôi ḥ hét i uông trên sân khấu vậy !!! Thỉnh thoảng nghe cũng vui tai, nhưng cứ để cho chúng'quấy hôi bôi nhọ" măi th́ cái đám thủ lợn luộc này chúng nó tơ tưởng là sẽ 'lộng giả thành chân'

Vài nhời góp ư.

Long Quân

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), October 01, 2004

Answers

Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

Bác Long Quân lâu nay đi đâu mà không thấy. Có một người trên hành tinh này luôn nhớ đến bác.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 01, 2004.


Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

Anh KSBH này lại nàm bác Nong Quân nhà tay tối lay mất ngủ! Cám ơn bác Nong Quân đă nhắc nhở, chúng ta không nên tốn quá nhiều công sức tranh căi với những người tự "bịt tai"

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), October 01, 2004.

Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

Xin bà con vào thread này bỏ phiếu cho tên "Cẩu Chệt Chí Bựa Chỉ Bừa" hóa kiếp đầu thai vào cái xác thúi ở cầu xí lăng Ba Đình. Đa tạ.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), October 01, 2004.

Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

go roi to long .

Chu Long-quan: Cam on chu da nhac ten anh nhu 1 hinh thuc quang cao tot ,mien phi ,day va viec lam huu ich o xa hoi kim tien nhu ngay nay. Merci bu cu !

Chu Ke-Si : Khong hieu chu tang anh hay tang ai doa hoa hong rat dep ? Anh thi khong giam nhan vi anh khong phai la Gay (PEE-DEE!).

Chu dinh-ngu : Rat han hanh , anh cung cam on chu da nhac nho den anh , dit me 2 con V1 & V2 no deo nhac den anh vi anh thuong ngu voi con V3, 2 con V1 &V2 moi khi gap anh thuong nhac nho anh : - I wish Chi-bua die soon ! Vay ma bac si Meo bao anh la co the song den 99 tuoi ,the moi quai chieu !

-- chi-bua (mingo@netscape.net), October 01, 2004.


Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

BẢN CHAT
 • Bản chất là gốc nội tâm
 • Tuy cùng than đá nhưng nhân hột xoàn
 • Chính danh đích thực siêu phàm
 • Vàng qua nhiều lửa vàng càng thắm hơn
 • Con đường thực tiễn là khôn
 • Trung hùng dũng cảm suy tôn muôn đời
 • Đại nhân quân tử một lời
 • Tiểu nhân tiểu xảo nhất thời đổi thay

 • HIỆN TƯ”NG
 • Hiện tượng như lớp sơn ngoài
 • Như son thoa mặt như hài che chân
 • Học đ̣i trư•ng giả cầu thân
 • Tước vị áo quần che cái ấy đi
 • Thay v́ mặc cảm tự ti
 • Biết ḿnh phận ốc vẫn phi thân hoài
 • Hiện tượng cái vỏ bọc ngoài
 • Bên trong teo héo bên ngoài c̣n tươi
 • Lạc quan giả tạo xu thời
 • Suy tư nông cạn là người chủ quan

 • VitHuong...

  -- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 01, 2004.


 • Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

  Thang chi bua la 1 thang cong san dai ngu dzot, luc nao cung khoe moi mua mo khoe cai ngu cua anh ta, thang chi bua cac cu goi la thang danh dza(m, la thang cung dinh trong xa hoi chu nghia, no chi dzay cho 1 chieu 1 luc thieu hieu biet, thieu thong tin, thang cb thang an phai ba CS nen no van ngu dzot chua mo mat ra duoc. Thoi vao day ong dzay cho may con mo mat biet them ty cho mo dau mo oc lam nguoi cho dang lam nguoi.

  -- (Tiu_Na_MaCB@cauchay.com), October 02, 2004.

  Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

  Bo-khi,tu ngay anh buoc vao cai forum ngo ngan nay , anh chua chui cac chu thua tran VN cong-tru bang tieng Tau ma bi gio lai co 1 chu that tran lay ten Tiu -ha-ma ,lai chui anh bang tieng Tau ! Quai nhi ? Giong nhu cac chu ngo-ngan khang-chien ( Vo dai Ton , Hoang co-Minh) doi danh VC bang chien thuat Du-Kich ! Dit-me,CongSan la master cua Du Kich va Chi-bua co the day do cac chu hoc noi va viet bang tieng Tau. Nhung,noi cho vui vay thoi , anh khong gian cac chu dau vi cac chu tre nguoi non da ,can hoc hoi nhieu .

  -- chi-bua (mingo@netscape.net), October 02, 2004.

  Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

  Nhà lăo cám ơn nhà anh KSBH đă có thiện cảm và gửi cái lẳng hoa trao tặng. Cũng xin cám ơn cái trân quư rất hiện thực nhà anh dành cho quá những đóa bông hồng trắng, nói lên những ước mơ tươi đẹp và thuần khiết của con người dành cho con người những t́nh cảm chân thật và đôn hậu.

  Những con người cs không nh́n thấy những bản chất t́nh tự dân tộc quê hương một cách hiện thực như nhà lăo. Bằng chứng là thủ lợn luộc chỉ bừa nói bậy đă phát biểu rất ư là 'rậm rạp' qua cái lăng kính méo mó bện hoạn cho rằng cái lẳng hoa (dù chỉ là tượng trưng trong cái pho-rum này) là h́nh thức trao cảm của người đồng tính quan hệ (pê-đê). Thế th́ đủ hiểu những đạo đức được trân trọng của nhân dân VN bao nhiêu đời đă bị cái bọn lọc lừa này 'ăn nói quàng xiên' va làm thui chột.

  Bây giờ th́ nhà lăo mới sáng ra rằng cái việc các thằng thủ lợ của đảng ta ôm hôn thắm thiết các thằng đầu gấu Trung cộng Bắc kinh mà không được thằng thủ lợn luộc chỉ bừa nói bậy này phiên dịch 1 cách 'chí công vô tư' th́ nhà lăo cũng lấy làm lạ !

  C̣n nhà anh Tiu_Na_MaCB, anh chọc đúng vào tim đen rồi, v́ 'chửi cha không bằng pha tiếng'. Chả trách ǵ thủ lợn chỉ bừa nói bậy la lên eng éc như bị thọc tiết !

  -- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), October 03, 2004.


  Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

  Hiện Tượng, Bản Chất Lẫn Lộn.

  Do những nhận xét nêu trên, không thể khẳng định, tham nhũng là hiện tượng hay bản chất của người theo đảng cộng sản.

  Nếu vẫn giữ quan niệm của Khổng Giáo, "nhân chi sơ, tính bản thiện" và nếu c̣n một chút ǵ là truyền thống Việt Nam th́ tham nhũng, làm giàu bất chính là những thói hư, tật xấu học được trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời.

  Đảng cộng sản là nhà trường đă biến những con người Việt Nam lương thiện trở thành những kẻ bất lương.

  "Nghề" tham nhũng là một nghề nhàn hạ, dễ học, mau tiến bộ.

  Lúc đầu, "ăn" th́ thấy "ngượng", nhưng lần thứ hai th́ quen mồm, lần thứ ba th́ có kinh nghiệm và các lần sau đó th́ "vơ nghệ cao thâm", "điêu luyện xuất quỷ nhập thần".

  "Nghề" tham nhũng gây "nghiện" nặng. Lúc đầu, không có th́ thấy thiếu sau dần không có th́ mất mặt, t́m cách trả thù. V́ là bệnh gây nghiện nên liều lượng mỗi ngày mỗi phải tăng.

  Ở trên có đề cập đến "làm giàu bất chính". Muốn hiểu được thế nào là "bất chính", th́ phải hiểu thế nào là "chính".

  Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh định nghĩa chữ CHÍNH là lẽ phải, là đúng đắn, là ngay thẳng; trái với chính là tà, là phản. Là một cán bộ cộng sản đang ở một chức vị quyền lực, lợi dụng chức vụ này để làm giàu th́ gọi là chính hay bất chính ? Lẽ thường th́ là bất chính; nhưng trong quan hệ người và việc của chế độ th́ trên điểm đứng của họ, họ không làm ǵ vượt ra ngoài chức năng của họ. Họ không thấy bất chính.

  Do đó mà nạn tham nhũng không thể diệt được trong chế độ cộng sản v́ chính nó đă dạy họ hành xử như thế.

  -- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 03, 2004.


  Response to GĂ³p Ă½ với mọi người về cụm từ "Bản Chất" vs "Hiện Tượng"

  O hay nhi ? chu Dam-tac cung biet noi ve chu Chinh trong Chinh-danh cua anh , chu dinh ca tung anh hay sao ? Anyway,anh cung cam-on chu nhac den thuyet Chinh-Danh cua anh .

  -- chi-bua (mingo@netscape.net), October 08, 2004.


  Moderation questions? read the FAQ