thân gửi tới từng Người VN yêu nước - ở hải ngoại và mọi miền quốc nội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

* Thông cáo chung - thân gửi tới từng Người VN yêu nước - ở hải ngoại và mọi miền quốc nội .

Trần Nhân Thập

Lời đầu, tôi (cùng các bạn...) xin được gửi tơi mọi người những lời thăm hỏi và chúc phúc tốt lành nhất, đậm t́nh nghĩa quê nhà VN..!

 • Thưa các bạn và các nhân sĩ VN yêu nước thân kính..! -

  Dưới sự cai trị độc tài (tàn bạo và chắp vá...) của cường quyền cộng sản VN (CQCSVN), t́nh h́nh thời sự kinh tế, chinh tri xă hội VN đă và đang diễn ra ngày càng rối ren...-

  Căn bệnh tham nhũng, tranh giành quyền lực và danh lợị..liên tục diễn ra hết sức thối nát giữa các phe cánh trong nội bô. đảng , đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, chuẩn bị cho đaị hội lần thứ 10 của đảng CQVN .

  Khiến t́nh h́nh đời sống người dân ngày một khó khăn, ḷng dân càng chán nản, oán hận...

  - Các nhân tố cách mạng dân chu? đấu tranh đ̣i băi bỏ chế độ độc tài bùng phát ơ? khắp nơi, cùng xu thế dân chủ hóa toàn cầụ..- Tất ca? đang diễn biến theo chiều thuận lợi cho sự nghiệp chung của dân tộc :

  -

  "Tranh đấu loại bỏ chế độ độc tài CQCSVN" .-

  - T́nh h́nh chung , cho phép chúng ta xác định: "đảng độc tài CQCSVN không thể tránh khỏi tan ră . Chế độ độc tài công ḥa xă hội chủ nghĩa VN đă và đang trên đà thối nát sụp đổ !"

  Thực tiễn này, chứng tỏ thành qủa đấu tranh chung của mọi cá nhân, tập thể người VN yêu nước và công luận tiến bộ quốc tế...! Tất cả đă góp phần đẩy bè lũ CQCSVN về đúng vị trí cô lập, lệ thuộc bắc triềụ.., mât niềm tin của dân chúng, kinh tế xă hội ngày càng thối nát và kiệt quệ ...

  - Trong thành tựu chung này, có thành tích nổi bật của các bạn chủ trương các diễn đàn thông tin..., các nhân sĩ và đồng bào VN yêu nước đang phải sống tị nạn ở hải ngoại: những năm gần đây đă liên tục phát động các phong trào đâu tranh, tấn công CQCS trên mọi mặt trận, và bênh vực, ủng hộ các nhân tố đấu tranh dân chủ trong quốc nộị

  - Cũng như go. p phần tích cực tố cáo tội ác và vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bè lũ độc tài CQCSVN...

  Khiến chúng ngày càng bị cô lập và hiện nguyên h́nh là một bè lũ đạo đức giả , chuyên lừa bịp để tham nhũng, tham quyền cô vị và phản dân, hại nước...

  Nay, để thiết thực phát huy những thành tựu thắng lợi đă đạt được và tiến tới thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp chung..!

  Chúng ta mọi người VN yêu nước ơ? khắp nơi , cần chủ động chuẩn bị cho một giai đoạn đấu tranh quyết định sự thu hoạch và phát triển thành qủa thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp chung .

  Đây là giai đoạn đấu tranh quan trọng nhất quyêt định thành qủa và ư nghĩa của cả sự nghiệp đấu tranh . Vậy, chúng ta cần khẩn trương thực hiện một số việc cần thiết để chủ động đáp ứng những đ̣i hỏi thay đổi và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và tương lai gần...!

  Đó là mấy vấn đề mà mọi người VN yêu nước ai cũng có thể tự giác quán triệt và tự chu? động tiến hành:

  - 1/ "Liên kết đồng thuận" : liên kết đồng thuận là thực hiện liên kết có tổ chức khoa học... và thích hợp t́nh h́nh thực tiễn các mối liên hệ sẵn có và liên hệ dây chuyền của mọi cá nhân, tổ chức người VN yêu nước có cùng quan điểm và mực tiêu "tranh đấu loại trừ chế độ độc tài CQCSVN.

  Và mọng một ngày ve? vang trở về, ngẩng cao đầu trên quê hương tự do dân chủ, góp phần phục hưng nước nhà phát triển ngang tầm thời đạị.. !" -

  - Trên cơ sở những t́nh cảm và tư tưởng chính nghĩa trong sáng, tự nguyện, được thể hiện bằng các mối quan hệ tự nhiên giữa những người đă sẵn có sư. đồng cảm và tin cậy lẫn nhau qua thực tiễn đấu tranh, hoặc từ kinh nghiệm thân quen...

  -

  Đáp ứng t́nh h́nh sư. nghiệp chung của dân tộc

  - sự nghiệp đấu tranh đ̣i hỏi không ngừng tăng trưởng khối đoàn kết và phát triển mọi tiềm lực của các nhân tố cách mạng...

  - Nay, chúng ta mọi người VN yêu nước (trước nhất là các nhân tố đă có truyền thống đấu tranh chống CQCSVN...) cần chủ đổng (liên kêt trở thành lực lượng ṇng cốt) thực hiện liên kết, giới thiệu liên kết, giác ngộ đoàn kết các đối tượng mớị..tăng cường t́nh bạn , t́nh đồng nghiệp, đồng chí đấu tranh đê? thường xuyên tương hỗ nhau trong sự nghiệp riêng, trong cuộc sống và cùng chăm lo cho sự nghiệp chung: đấu tranh v́ nghĩa cả quê hương ...

  - (Từ nay , chúng ta hăy xem việc liên kết và đoàn kết tương hỗ những người bạn yêu nước cùng đấu tranh...

  - đó như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm lương tâm đối với dân tộc, đối với tương lại của chính ḿnh và các thế hệ con, cháụ..! - Điều này giúp mọi người tranh đấu không đơn độc, thêm tự tin cùng niềm vui cuộc sống và đấu tranh v́ quê hương .

  - Để làm được điều này, chúng ta cần có hoạch định và phối hợp đồng bộ ...!) -

  - Chúng ta cần thực hiện liên kết, đoàn kết sáng tạo đấu tranh và phát triển sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, sao cho mọi người đều hăng hái t́nh nguyện liên kết và tin tượng một ngày về vẻ vang..! .

  Được như vậy, trên thực tiễn cuộc sống, kinh tế và sự nghiệp thiết thực của mỗi "thành viên trong liên kết đồng thuận" sẽ không ngừng được cải thiện tươi đẹp hơn; tự nhiên thực lực và vị thế của cộng đồng liên kết cũng sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh, vượt trội và được khẳng định...

  - Khi thời cơ cách mạng bộc phát, mọi nhân tố cách mạng đều có thể chủ động góp sức người, sức củạ..; đồng loạt tham gia với các vai tṛ thích hợp, phát huy được cao nhât sở trường và nhiệt t́nh của mính trên vị trí thích đáng trong sự nghiệp chung ...

  - 2/ Tăng cường vạch trần, lên án nghị quyết 36... và luận điệu lừa bịp ḥa hợp ḥa giải của CQCSVN !

  - Tuyên truyền rộng răi và giúp mọi người (kể cả người ngoại quốc và các tổ chức quốc tế có liên quan...) nhận thức rơ :

  - "Luận điệu (lừa bịp) ḥa hợp và hoà giải dân tộc..." do CQCSVN và bè lũ tay sai đưa ra , vốn là "thu? đoạn lừa bịp gia truyền" của bè lũ CQVN.

  - Chúng thường sử dụng đánh lừa mọi người, khiến mọi người thiếu cảnh giác trước khi chúng ra đ̣n độc để sát hại người .

  - Bởi vậy, mọi người đừng bao giờ quên một sự thực lịch sử - một bài học xương maù mới hôm qua ! - Ngày 30/4/1975 , những người quốc gia miền nam VN đă đầu hàng CQCSVN cũng "bởi luận điệu ḥa hợp, ḥa giải dân tộc...!"

  - Qua đó, nhắc nhở mọi người hăy tự vấn ḿnh !

  - Rằng cớ ǵ ! CQCSVN lại chỉ yêu thương và ḥa hợp ḥa giải với người quốc gia tị nạn tại các nước dân chủ ?

  - Nhưng lại không hề yêu thương những người dân VN khốn khổ phải sống lưu vong hoặc lao động nô lệ, nô lệ t́nh dục ở cả trong quốc nội và ngoại quốc !!!

  - Rằng, hăy khách quan xét xem ! Trên thực tế, CQVN đă bao giờ nói ơ lời ḥa hợp và ḥa giải với các nhân tố dân chủ trong quốc nội chưa ???

  - Rằng ! Những nhân tố dân chủ ở ngay trong VN, và phần đông c̣n là đảng viên, là đồng chí đă cùng chúng đi suốt mấy cuộc chiến tranh...

  - mà chúng c̣n thẳng tay đàn áp và vu khống để giam cầm , tù đầỵ..

  - Vậy th́ cớ ǵ chúng lại có thể thực sự yêu thương và ḥa hợp hoà giải với những người mà mới hôm qua chúng c̣n gọi là "bọn phản quốc,...đế quốc"... Và luôn không từ mọi thủ đoạn dă man để cướp bóc và thủ tiêụ..!!!

  - Rằng ! Giả sử : cộng đồng người VN tị nạn CQCSVN hôm nay vẫn c̣n đọng lại trong quốc nội, vẫn khốn khô? nghèo hèn, vẫn trong tầm tay khống chế và đàn áp của chúng; và mấy năm gần đây, không liên tục phát động đấu tranh quyết liệt, liên tục tấn công chúng trên mọi mặt trận..., và đang từng bước trở thành một thế lực tác động, có nguy cơ làm sụp đổ chế độ độc tài của chúng...!

  - Th́ liệu chúng có gọi "các người VN tị nạn ở hải ngoại là kiều bào yêu nước...

  - và đặt vấn đề ḥa hợp ḥa giải - không ??? - Câu trả lời rơ ràng là không ! Không bao giờ !!!

  - Vậy, xin các bạn và các nhân sĩ yêu nước ở hải ngoại hăy nói với những ai đă khôn khéo lợi dụng được cơ hợi trục lợi kinh tế...tại VN thời gian qua - rằng: họ cần phải biết điều ..!

  - Rằng họ phải hiểu là nếu không có sự hy sinh, đấu tranh của các nhân sĩ yêu nước và tất cả các nhân tố CM dân chủ trải dài mấy chục năm qua góp phần đẩy CQCSVN tới nguy cơ sụp đổ...

  - Th́ không bao giờ họ có thể được CQCSVN ve văn và tạo cho cơ hội làm ăn... Vậy nên, xin họ đừng bao ǵơ tự coi ḿnh là tài trí hơn đời mà nói hoặc làm điều ǵ đó tổn hại tới danh dự hay quyền lợi của cộng đồng, của dân tộc, hoặc quay lưng lại trước những tủi hận của những vong linh

  - những người đă phải chịu mọi bất hạnh v́ chế độc độc tài CQCSVN...!

  - Tóm lại, chúng ta đừng để ai c̣n mơ hồ hy vọng vào cái gọi là ḥa hợp ḥa giải với CQVN..!

  - 3/ Kiến thiết và phát triển toàn diện "thực lực của Liên kết đồng thuận".

  - Để tranh đấu ngày càng hiệu qua, lớn mạnh và thiết thực hơn...; để mở đường vinh quang cho ngày thắng lợi trở về của những người VN yêu nươc tị nạn và tranh đấu ở hải ngoại, cũng như mọi người VN yêu nước và tranh đấu trong quốc nội

  - "chúng ta cần chuẩn bi. đồng bộ cơ sở hạ tầng...cùng đội ngũ các bộ phận của tổ chự c chính quyền dân chủ tiên tiên". Đảm bảo đầy đủ tư cách , tiềm năng tranh đấu và đáp ứng t́nh thế tiếp quản, triển khai cải tạo và phát triển phục hưng nước nhà...-

  - Với mục đích chính đáng và thiết thực trên ! Ngay từ lúc này, chúng ta cần ra sức sáng suốt nghiên cứu toàn diện thực tiễn, song song thực hiện kiên thiết và phát triển đồng bộ tiên tiến mọi tiềm năng kinh tế, chinh trị , ngoại giao, văn hóa và giáo dục... đủ tầm khẳng định sức mạnh và vị thê xứng đáng vợ i sự nghiệp đấu tranh v́ tự do dân chủ của cả dận tộc ...

  - Trong giai đoạn đầu, và trong hoàn cảnh ở phân tán...- Liên kết đồng thuận cần chú trọng thiết lập đồng bô. mạng thông tin nội bộ, thường liên hệ chặt chẽ, tương hỗ nhau phát huy mọi sở trường tiềm năng kinh tế , chính trị , văn hóa , khoa học, kỹ thuật và giáo dục...của mọi ca nhân hoặc tổ chức thuộc cộng đồng những người VN yêu nước ở cả trong và ngoại nươc... (không phân biệt...)

  - Khuyến khích mọi người có tâm chi và tài năng hoặc sở trường chuyên môn giỏi (đủ mọi ngành nghề và văn hóa , giáo dục...) giành thời gian nghiên cứu thực tiễn VN... để xây dựng những dự án khả thi ứng dụng tại VN khi cần thiết , khi các lực lượng yêu nước và nhân dân đă giành được chủ quyền...(Trong tinh thế hiện nay, chúng ta "cần lẳng lặng" ra sức phát triển thực lực toàn diện sâu , rộng...-

  Chúng ta chưa cần quảng bá, phô trương...!) Thưa các bạn và các nhân sĩ yêu nước...! Thực hiện tham gia tranh đấu loại bỏ chế độc độc tài CQVN, và phát triển mợ i một VN văn minh thịnh vượng và tự do dân chủ hạnh phúc cho mọi Người ... là mục tiêu và nghĩa vu. thiêng liêng, cao cả nhất của mọi người VN c̣n tinh thần dân tộc và yêu nước hôm nay !

  - Cho dù họ là ai, đang ở đâụ..! Th́ họ vẫn hoàn toàn xứng đáng tự hào là những người con ưu tú của dân tộc VN. Và họ sẽ là những nhân tố đáng tin cậy để lănh nhận trách nhiệm trên các vị trí thích hợp trong sự nghiệp chung gian nan tranh đấu và xây dựng phát triển nước nhà vẻ vang... Nay, vận nước đă chuyển !

  Thời thế suy sụp của chế độ thối nát độc tài CQCSVN đă rơ ! Hơn bao ǵơ hết, lúc này là lúc mọi người VN yêu nước ở cả trong và ngoài VN (kể cả những người v́ thời thệ đạng phục vụ cho CQCSVN...) đều phải mang hết nhiệt t́nh và năng lực của ḿnh vươn lên giành thời cơ góp phần tranh đấu loại trừ chế độ độc tài CQVN, phục hưng nước nhà..! -

  Ǵơ đây, người thân, ḷng dân và quê hương VN đă rộng mở , mong mỏi đón những người con ưu tú của ḿnh can đảm và tài trí dân thân thực thi tranh đấu đền nợ nước, thù nhà và phục hưng dân tộc..! - Nay cũng là "thời thế" để những trang hào kiệt khă" p nơi khẳng định tài đức và sự vẻ vang của chính ḿnh bằng thành tích đóng góp vào thành qủa chung: "giành thắng lợi hoàn toàn , mà không để nước nhà phải trải loạn lạc, tang thương...!"

  - Giờ đây, dân tộc và Tô? Quốc đang cần tới những người con yêu nước, biết nén đau thương và hận thù, biết gạt bỏ mọi mặc cảm, hiềm khích và nhu cầu riêng tầm thường để vượt lên, "sáng suốt thực hiện liên kết đồng thuận" và tự hào sô. ng vợ i lư tưởng tranh đấu v́ tự do dân chủ và chu? quyền cho quê hương; v́ tương lại vẻ vang của dân tộc và hạnh phúc của các thế hệ hôm nay và mai saụ..

  - Tương lại vẻ vang của dân tộc và đất nước VN đang trông chơ vào nhiệt t́nh yêu nước và tài tri cách mạng của các bạn , các nhân sĩ VN yêu nước..! Thời cơ đă tới, vinh quang thuộc về những ai vươn lên khẳng định ḿnh..! Tô? quốc và nhân dân luôn dành vinh quang và hạnh phúc cho mọi người con yêu tú can đảm dấn thân tranh đấu v́ hạnh phúc của dân tộc và chủ quyền của đất nước !

  - "Riêng đối với đồng bào VN tị nạn ở hải ngoại, th́ đây chính là sự thể hiện tâm t́nh yêu thương và trân trọng của đồng bào quốc nộị.!

  - Đây chính là con đường quang minh mà nhân dân và quê hương dành cho những người VN yêu nước, tị nạn CQCS ở hải ngoại trở vê cùng danh dự và vẻ vang..!"

  Hỡi ! Những ai là người VN yêu nước ! Tổ quốc , dân tộc và vinh quang đang chờ đón các bạn . Hăy tự tin và sáng suốt vượt lên cùng liên kết đồng thuận tranh đấu giành thắng lợi hoàn toàn và vẻ vang trên quê hương VN !

  Kinh chúc tất ca? Người VN yêu nước luôn dồi dào thế lực và nghị lực tiên phong giành nhiều thành tựu hạnh phúc vẻ vang trong cuộc sống và sự nghiệp phục hưng nươc nhà ..!

  Thân kính..! Hà Nội ngày 10/9/2004 Trần Nhân Thập (cung LTV và các bạn...)

  " DONG TAM HIEP LUC GIAI TRU CONG SAN QUANG PHUC QUE HUONG " **************************************************************************

  -- Ho Chi minh Dam tac (webmaster@VnExpress.net), September 30, 2004

 • Answers

  Response to thĂ¢n gửi tới từng Người VN yĂªu nước - ở hải ngoại vĂ  mọi miền quốc nội

  Lại thông cáo ..

  không lẽ các vị nhân sĩ yêu nước nhà ta đấu tranh cho Việt Nam dân chủ chỉ bằng cái lỗ mồm thôi àh ..?? trong này có vị nào đă cầm đến cái AK -47 hay Colt 45 chưa ..??

  có vị nào đă biết cảm giác khi chĩa súng vào 1 người cảm thấy nó thế nào chưa ..??

  nếu các vị không biết th́ coi như việc các vị làm mấy năm nay ví như làm tṛ hề cho bọn Cộng Sản nó cười thôi .. tôi nói cho các vị nghe này nhé ..ở Việt Nam bọn trẻ con bây giờ khi học đến lớp 9,10 là đă biết dùng súng rồi đấy ... khi học đại học th́ có hẳn 1 tuần lễ học quân sự ..cách sử dụng súng AK,tháo ráp ..rồi lựu đạn quả na ,chế biến bom napalm ,pháo cao xạ ..đủ cả đấy ...

  STOP THINKING, STOP TALKING, JUST START KILLING ...

  -- Penis (fuckin@fuckingall.com), September 30, 2004.


  Response to thĂ¢n gửi tới từng Người VN yĂªu nước - ở hải ngoại vĂ  mọi miền quốc nội

  yaeh .............STOP THINKING, STOP TALKING, JUST START KILLING

  1/ CUT THE PENIS TO BE CHI BUA

  -- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 30, 2004.


  Response to thĂ¢n gửi tới từng Người VN yĂªu nước - ở hải ngoại vĂ  mọi miền quốc nội

  ĐM thằng chúa đảng Xă hội Iraq Saddam Hussein đang ngồi nhà mái chờ tụi shia Hồi Giáo nó chọi đá cho tới chết hay bị tùng sẻo từng miếng. Trước khi liên quân tấn công nó Saddam và bọn bọ hung hay huênh hoang là no sẽ giết và đẩy lụi tụi liên quân rồi nó chiếu thanh niên, dàn ông Iraq đứa nào cũng vác AK-47 chạy lùng quanh đến khi tụi liên quân xuâ;t quân cha con tụi ắc ê vứt súng bỏ chạy hết mẹ súng lớn SAM, Đại Pháo Thiết Giáp mua của Tây, Đức, Chệt trung Cộng, Nga bỏ lại đầy đường......thằng chỉ bưa = thằng Peni...= yêu nước = yêu việt nam = Người ViệtNam cũng như vậy mà thôi khi dân đen Việt Nam nó nổi dậy cùng tụi Bộ Đội nhăn d(ng no về huà . Rơ 1 thằng khỉ đỏ đít, bọn MTGPMN nó c̣n hận chúng mày, tụi nông dân, thợ thuye6`n Việt Nam nay cũng sáng mắt chúng mày mất điểm tựa, mất bàn đạp chỉ đi vào ngơ cut cho đời tàn thôi.

  -- (ChoNhayBànDọc@dllnet.com), October 01, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ