Anh con "hoang Việtnam" c ngon v đy trả lời .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh đọc sch nhiều anh c biết l Hồ Ch Minh đ đề xướng chủ thuyết tam v khng ? .

V tổ quốc .

V gia đnh .

V tn gio .

Bc Hồ của anh ,bản thn anh v ci đảng của anh thấu triệt ra sao ?.

Bc Hồ của anh ,bản thn anh v ci đảng của anh thi hnh như sao ?

Nếu :Bc Hồ của anh ,bản thn anh v ci đảng của anh khng thi hnh đứng đắn th nn tiếp tục giữ hay bỏ thng rc ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 30, 2004

Answers

Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

eh ,cai na`y new a` nghen, sao toi song o VN hon 18 nam ma` chua nghe noi toi cai thuyet TAM VO nay dzay???. neu HCM ma` de xuat thuyet TAM VO thi thang CS na`o dam lieu mang danh Phap ,MY ,CH???

-- hochiminh (vn_student2000@yahoo.com), September 30, 2004.

Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

vo ton giao???cai nay dung. dan Viet chi tho` ong ba`,deo co ai tho god het

-- hochiminh (vn_student2000@yahoo.com), September 30, 2004.

Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

NGY NAY Ở VIỆT NAM TA MỚI NẨY SINH RA MỘT LŨ ĐẦU

ĐẦU
CHNG THEO T THUYẾT CỘNG SẢN ĐIN RỒ NGU MUỘI. CHNG TỰ NGUYỆN HIẾN DNG CUỘC ĐỜI SỰ NGHIỆP, DN TỘC, ĐẤT NƯỚC CHO ĐẢNG QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN QUỐC TẾ. V TN THỜ THẰNG ĐỒ TỂ KHT MU MAO CHỦ TỊT & THẰNG ĐỒ TỂ SHT-RA-TA-CLEAN KHỐN NẠN

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 30, 2004.


Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

"eh ,cai na`y new a` nghen, sao toi song o VN hon 18 nam ma` chua nghe noi toi cai thuyet TAM VO nay dzay???. neu HCM ma` de xuat thuyet TAM VO thi thang CS na`o dam lieu mang danh Phap ,MY ,CH???

-- hochiminh (vn_student2000@yahoo.com), September 30, 2004.
"...

Chủ thuyết Tam V cũa Cộng Sản:

1/. V Tổ Quốc:

Theo tư tưởng HCM: "Yu nước l yu chủ nghĩa Xả Hội"

C 1 lần HCM đến viếng đền thờ đức Trần hưng ạo , hắn ta nổ

"Bc anh hng ti cũng anh hng
Bc thắng qun nguyn, ti đem thế giới đến đại đồng"

Hy vọng anh Sinh Vin trường đảng hiểu được lời bc muốn nhắn nhũ gi với đm đệ tử??

2/. V gia đnh:

Theo chủ thuyết CS th , mọi người dn sinh ra đều phải phục vụ đảng. Quan h cha mẹ-con ci, anh em chỉ l sự ngẩu nhin. Cha mẹ have sex rồi đẻ ra con ci nn con ci khng cần thiết phải c hiếu. l lập luận rất cần thiết trong thời ci cch ruộng đất v thời xy dựng đảng. Con đấu tố cha mẹ m khng cảm thấy y ny lương tm, cha mẹ c hnh động chống đảng th con ci đi thưa.

3/. V tn giao:

Mao ni "Tn gio l thuốc phiện nhn dn"

Tất cả sinh vin VN đều bị bắc buộc phải học chnh trị, tư tưởng HCM. ừng c ni điều ny l lo khot tuyn truyền nha. Sao anh sinh vin ny chẳng biết ci đếch g vậy?? ng anh từ nhỏ đến lớn c căp sch đến trường khng vậy?.

Tiện đy ti c điều thắc mắc muốn hỏi anh sinh vin. Sao m mấy thằng VC ln đy ai cũng tự nhận mnh l SV hết trơn hết trọi vậy? M người no người nấy ni chuyện chẳng SV t no. Cc anh lm nhục sinh vin VN

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 30, 2004.


Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

Mao nói "Tôn giáo là thuốc phiện nhân dân"

Ai bảo anh câu này là của Mao??? Đi học triết học kiểu gì vậy? Đây là của 1 ông tây âu hẳn hoi bày ra (tự mà tìm hiểu nhé!)

Còn ông gì đó ở 1 post nào đó bảo parabola và hyperbola là từ tên của người sáng chế ra nó, đúng là ngu hết sức. 2 hình này đã có từ thời hy lạp cổ đại trong 1 nhóm hình gọi là conics.

Nói thực sinh viên việt nam chả ai biết tam vô gì rứa đâu mà anh lo. anh bảo họ làm nhục sinh viên việt nam thì nói cũng như không. Tôi có nghe tới vô tôn giáo, nhưng mà từ karl marx cơ. vô tổ quốc thì đánh nhau với pháp làm gì cho mệt.

-- Jube (Jube@Jube.Jube), October 10, 2004.Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

Hnh như Jube sinh sau đẻ muộn khng biết VC nhiều ,ti post bi ny để kiếm những tay cộng sản thứ thiệt v sau khi pht biểu quan nim ny Hồ cảm thấy hớ nn cả ci đảng ăn cắp khng gim nhắc tới chỉ c người quốc gia ni để mọi người khc biết VC chỉ l bọn n lệ cho Nga Tu .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 10, 2004.

Response to Anh con "hoang Việtnam" cà ngon và đÃy trả lời .

ỊT CI CON MẸ THẰNG VNCH AI BẢO BỐ MY L SINH VIN -BỐ ẠP XCH L M

-- (HUNGHA1971@YAHOO.COM), January 24, 2005.

Response to Anh con "hoang Việtnam" có ngon vô đây trả lời .

Mot thang cong an to dung ra mat

-- chien si (chiensidietcong@yahoo.com), January 24, 2005.

Moderation questions? read the FAQ