Qun Ủy CSVN Họp Si Động: Tướng Tr Bị Đi Từ Chức

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Qun Ủy CSVN Họp Si Động: Tướng Tr Bị Đi Từ Chức
(LN MẠNG Thứ ba 28, Thng Chn 2004)

(H Nội - VNN) Một bản tin nhanh từ trong nước gửi đi cho biết Qun Ủy Trung Ương CSVN đang họp về cc vấn đề si động lin hệ tới vụ Tổng Cục 2 lộng quyền, trong đ c cả đề nghị đi Bộ Trưởng Quốc Phng Phạm Văn Tr phải từ chức.

Bản tin gửi qua email từ H Nội viết như sau:

"Những ngy vừa qua tại Phủ Nh Rồng (Trung tm điều hnh Tc chiến của Bộ Quốc Phng QĐND Việt Nam nằm trong thnh H Nội) đ tổ chức một số buổi họp Qun Ủy TW mở rộng với cc tướng lĩnh cao cấp đang tại chức: Tư lệnh - Chủ nhiệm Chnh trị - Tham mưu trưởng... của cc Qun - Binh chủng; Qun khu; Sư đon... Mục đch của buổi họp ny l bn về việc thi hnh kiểm điểm đối với những người thuộc Tổng cục II (Tổng cục Tnh Bo), c dnh lu đến vụ b bối T4. C tất cả 8 nhn vật được đề nghị xem xt kiểm điểm, đứng đầu danh sch l cc ng Vũ Chnh v Nguyễn Ch Vịnh (một số kiến đưa ra cả Phạm Văn Tr nhưng TBT Nng Đức Mạnh - trn cương vị B thư Qun ủy TW đề nghị gc lại).

"Thượng Tướng Phng Quang Thanh - Tổng Tham Mưu trưởng QĐND Việt Nam pht biểu chỉ trch gay gắt Đại tướng Phạm Văn Tr - Bộ trưởng BQP: "Sai lầm của anh nghim trọng v c hệ thống như vậy th anh nn tự xin nghỉ trước đi!"; Thượng tướng L Văn Dũng - Chủ nhiệm Tổng cục Chnh trị ni: "Chng ta khng xử l dứt khot trước để vấn đề đưa ra Hội nghị TW 11 th mất hết uy tn qun đội."

Cuối cng cc kiến về việc xử l vẫn chưa đi đến thống nhất. Buổi họp đ diễn ra v kết thc trong khng kh rất căng thẳng; cc chất vấn đ mở rộng sang một số vụ nghi c bn tay của TC II nằm ngoi phạm vi của vụ T4.

- Vụ 7 tướng lĩnh cao cấp của QĐND Việt Nam "bị chết tai nạn" trong chuyến bay cng tc sang Lo (trong đ c tướng Đo Trọng Lịch). - Đon cn bộ cao cấp của QĐND Việt Nam "chết tai nạn" trong chuyến bay ra thăm bn đảo Sơn Tr.

- Ci chết đột tử của Đại tướng Hong Văn Thi v L Trọng Tấn

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 28, 2004

Answers

Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Cho 10 Diem-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans@yahoo.com), September 28, 2004.

Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

KSBH được ăn 10 điểm cho 1 tin sốt dẻo. Hội Đồng Chuột họp th đến khi no mới giải quyết thỏa đng ? Ais sẽ l người đi lao cải ( cải tạo thế cho đảng v Đồng Chấy L Đức Anh v Hoạn nợn Đỗ Mười )

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), September 28, 2004.

Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Bon cs da giet cha me tui bay nhieu roi,thoa man roi,bay gio co quyne hay khong co quyne chung van suong.

-- (@@@.@@), September 29, 2004.

Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

To (@@@.@@)

@@@.@@) hoc hanh co hieu gi nhieu ma sao du thua gio vao day chui ba lang nhang ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), September 29, 2004.


Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Cái tư duy kiểu thằng thủ lợn 5 a-còng là : "Bon cs da giet cha me tui bay nhieu roi,thoa man roi,bay gio co quyne hay khong co quyne chung van suong" - cần phải xét lại.

1. Trong chiến tranh thì cái việc bắn lầm, giết lầm thì bên nào cũng có, nhưng giết người để rồi tự thoả mãn thì nhà lão không thấy mấy ai có thái độ thiếu đạo đức ấy trừ mấy thằng rất ư là bệnh hoạn và giết người có kế hoạch và hàng loạt như những thằng "serial killer". Những thằng này có tâm lý bất bình thường bị đè nén sinh lý uẩn ức. Thằng thủ lợn luộc 5 a-còng này mày có ăn phải bả chó không mà loạn luân cẩu trệ thế hả ? Những thằng giết người để thoả mãn sự khát máu thú tính thì chỉ là bọn thú vật không hơn không kém. Ấy thế thằng thủ lợn luộc lại mặc nhiên và công nhận cái sự thỏa mãn về cái khỏan nợ máu với nhân dân à ?

2.Thằng thủ lợn bảo là người cs có quyền hay không có quyền chúng vẫn sướng à ? Thế những chuyện trong đảng xảy ra hiện nay giữa Tổng Cục 2 và cái bọn đầu gấu trong Bắc phủ bộ thì thằng thủ lợn luộc thấy sao ? Những thằng không có quyền có sướng không? Nếu như thằng thủ lợn luộc nói thế thì tội cha vạ mẹ gì mà những thằng trong đảng bị chích thuốc liều vào đít mà sủa lên ra rả thế !?

Cái sướng mà thằng thủ lợn nói đến chỉ là 1 thiểu số với tập trung quyền lực trong tay. Những thằng theo đảng bao năm nay, cống hiến đời mình cho lý tưởng cs đến phần cuối đời mới biết mình bị bịp, bị lừa. Mày cứ mở to con mắt trắng dã lợn luộc của mày ra nhìn sự đãi ngộ của đảng cướp cơm phò ta với cánh bộ đội phục viên thì rõ. Mày đừng có nhắm mắt gỉa mù , xem cứ... cũng như rươi nhá.

Nhà lão nghe nói mày đang ở bên Aachen - Đức (???) học hành à ? Vất mẹ nó cái nắm bả chó cò ke thuốc độc đi, đừng có ăn cái 'luơng khô' của cs nữa. Sang Đức thì cố kiếm cái gì đặc sản tư duy của thế giới tự do không béo nó cũng cả ra ! Chứ đừng có nhắm mắt mà lái càn, húc càn ! Nhà lão nghe bên Đức chúng nó chạy siêu tốc, không khéo mà cái mạng lợn nhà thằng 5 a-còng này tan xác có ngày trên siêu xa lộ ! Không làm gì ích lợi cho bản thân thì cũng đừng có ngu dốt mà gánh thêm nợ máu nhân dân thay cho cái đảng cướp cơm phò.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 29, 2004.Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Ci tư duy kiểu thằng thủ lợn 5 a-cng l : "Bon cs da giet cha me tui bay nhieu roi,thoa man roi,bay gio co quyne hay khong co quyne chung van suong" - cần phải xt lại. 1. Trong chiến tranh th ci việc bắn lầm, giết lầm th bn no cũng c, nhưng giết người để rồi tự thoả mn th nh lo khng thấy mấy ai c thi độ thiếu đạo đức ấy trừ mấy thằng rất ư l bệnh hoạn v giết người c kế hoạch v hng loạt như những thằng "serial killer". Những thằng ny c tm l bất bnh thường bị đ nn sinh l uẩn ức. Thằng thủ lợn luộc 5 a-cng ny my c ăn phải bả ch khng m loạn lun cẩu trệ thế hả ? Những thằng giết người để thoả mn sự kht mu th tnh th chỉ l bọn th vật khng hơn khng km. Ấy thế thằng thủ lợn luộc lại mặc nhin v cng nhận ci sự thỏa mn về ci khỏan nợ mu với nhn dn ?

2.Thằng thủ lợn bảo l người cs c quyền hay khng c quyền chng vẫn sướng ? Thế những chuyện trong đảng xảy ra hiện nay giữa Tổng Cục 2 v ci bọn đầu gấu trong Bắc phủ bộ th thằng thủ lợn luộc thấy sao ? Những thằng khng c quyền c sướng khng? Nếu như thằng thủ lợn luộc ni thế th tội cha vạ mẹ g m những thằng trong đảng bị chch thuốc liều vo đt m sủa ln ra rả thế !?

Ci sướng m thằng thủ lợn ni đến chỉ l 1 thiểu số với tập trung quyền lực trong tay. Những thằng theo đảng bao năm nay, cống hiến đời mnh cho l tưởng cs đến phần cuối đời mới biết mnh bị bịp, bị lừa. My cứ mở to con mắt trắng d lợn luộc của my ra nhn sự đi ngộ của đảng cướp cơm ph ta với cnh bộ đội phục vin th r. My đừng c nhắm mắt gỉa m , xem cứ... cũng như rươi nh.

Nh lo nghe ni my đang ở bn Aachen - Đức (???) học hnh ? Vất mẹ n ci nắm bả ch c ke thuốc độc đi, đừng c ăn ci 'luơng kh' của cs nữa. Sang Đức th cố kiếm ci g đặc sản tư duy của thế giới tự do khng bo n cũng cả ra ! Chứ đừng c nhắm mắt m li cn, hc cn ! Nh lo nghe bn Đức chng n chạy siu tốc, khng kho m ci mạng lợn nh thằng 5 a-cng ny tan xc c ngy trn siu xa lộ ! Khng lm g ch lợi cho bản thn th cũng đừng c ngu dốt m gnh thm nợ mu nhn dn thay cho ci đảng cướp cơm ph.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 29, 2004.


Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Chung to o VN cung tuong phai hoc hanh roi moi co chao de hup an,khong ngo qua ben nay duoc cac bac chi day can ke qua,chi daqp dau dap co nhan dan thoi cung du song roi,nen chung to chang can hoc hanh gi ca,dang cho ngay ve nuoc thoi.CS no song duoc 30 nam nay roi,dau tranh kieu cac bac thi no con song duoc 300 nam nua,lo gi khong co chao cho @ nay hup!

-- (@@@.@@), September 30, 2004.

Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

5 @ ???

Chung to o VN cung tuong phai hoc hanh roi moi co chao de hup an,khong ngo qua ben nay duoc cac bac chi day can ke qua,chi daqp dau dap co nhan dan thoi cung du song roi,nen chung to chang can hoc hanh gi ca,dang cho ngay ve nuoc thoi.

Sap ve nuoc roi ? 5 @ lay duoc bang ky su hay bang dai hoc ben Duc chua ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), September 30, 2004.


Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Mách nước cho "Trà" cứ đổ thừa là Mỹ Ngụy nó để lại cho ta mấy máy bay hư mà ta không biết sửa nên chúng nó rớt là chuyện đương nhiên .

Mấy thằng Quân Đội Nhăn Răng thường hay chửi thề trong các cuộc nhậu với nhau "ĐM đánh Mỹ Ngụy thì gần 3 triệu thằng hy sinh mà chỉ có một thằng "Thanh" chết ,trong khi đi du hí thì hết thằng tướng này ngủm tới thằng khác thăng".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 30, 2004.


Response to Quân Ủy CSVN Họp Sôi Động: Tướng Trà Bị Đòi Từ Chức

Mch nước cho "Tr" cứ đổ thừa l Mỹ Ngụy n để lại cho ta mấy my bay hư m ta khng biết sửa nn chng n rớt l chuyện đương nhin . Mấy thằng Qun Đội Nhăn Răng thường hay chửi thề trong cc cuộc nhậu với nhau "ĐM đnh Mỹ Ngụy th gần 3 triệu thằng hy sinh m chỉ c một thằng "Thanh" chết ,trong khi đi du h th hết thằng tướng ny ngủm tới thằng khc thăng".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ