....Kc kn ngố VC-Hanoi sắp hng leo ln TU BAY GIẤY ....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Thưa cc anh Vẹm Đực cũng như Ci :) Cc anh lc no cũng vu mm chửi Mỹ/Ngụy l xi my bay giấy bay ln giời m gặp mưa to gi lớn th tan r ra như diều, vng thưa cc anh, ni ra th chỉ muốn chửi cha tin shư bố cc anh Vẹm thi, nhưng hm nay ti phải cố gắng nh nhặn v lịch thiệp chnh lng cho cc anh Vẹm xem 1 WEB SITE ni về cc chiếc TU BAY GIẤY kia đ lm cho Hanoi sướng đin người :))))

Thi' rụ : Cc anh nhớ CLICK vo link rồi chọn thử 1 sub-link như

>>==> C-119G, serial number 53-8080, of the communist VPAF's 918th Air Transport Regiment.

để xem cc cn ngố VC-Hanoi sắp hng leo ln tu bay giấy :) Hahahahahhahah

=====

http://vnaf.net/

Ta`u bay gia'y :)))

A-37B, Museum for American warcrimes, Saigon, 1993

Me and the A-37B, Museum for American warcrimes, Saigon, 1993

AH-1G Cobra gunship, Dong Ha, 1993

F-5A, Saigon, 1993

A Heap of aircraft and helicopter parts, Da Nang, 1993

UH-1H, Museum for American warcrimes, Saigon, 1993

UH-1H, Museum for American warcrimes, Saigon, 1993, with me in it.

A-37B, Saigon, 1993

F-5E serial number 73-00851 on display at Da Nang air base.

C-47D stand in the background as Tan Son Nhut air base is overrun.

CH-47A Chinook, serial number 66-19004, in VPAF (communist air force) colors.

C-130A, serial number unknown, of the communist VPAF's 918th Air Transport Regiment.

C-119G, serial number 53-8080, of the communist VPAF's 918th Air Transport Regiment.

Captured F-5As and F-5Es at Da Nang air base.

Bien Hoa air base being overrun by NLF troops. F-5As stand in the background.

VNAF UH-1H after being shot down by an SA-7 Strella.

A-37B in National Liberation Front colors.

VNAF C-7A Caribous at Phu Cat air base in March 1975, NLF troops stand guard.

VNAF C-119Gs and C-130As can still be found at Tan Son Nhut airport today.

VNAF F-5E on display in a museum in Krakow, Poland.

VNAF A-37B on display in a museum in Krakow, Poland.

VNAF UH-1H in VPAF colors in Saigon (2000).

VNAF F-5A in VPAF colors at the Presidential Palace in Saigon.

Another VNAF F-5A in VPAF colors.

Another photo of the VNAF F-5E on display in a museum in Krakow, Poland.

Another photo of F-5E serial number 73-00851 on display at Da Nang air base.

A-37B in VPAF colors.

A-37B in VPAF colors.

CH-47A that was left behind.

AC-119K and DHC4 Caribou.

F-5A, ex 522nd FS, tailcode HJA.

UH-1H s/n 68-15779.

UH-1H s/n 69-15521.

F-5E photographed in Saigon, 1979.

A-37B at Noi Bai, 1982.

F-5Es photographed at Noi Bai in 1982.

F-5 photographed at ITWL in Poland in 1978.

A-37B photographed at ITWL in Poland in 1978.

F-5E at noi Bai.

Ta`u bay gia'y :)))

-- Vietcong is Vietgian De Big Dick muchacho :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 26, 2004

Answers

Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

I forgot, more clarity, click link Ta`u bay gia'y and click sub-link CAPTURED then >>==> C-119G, serial number 53-8080, of the communist VPAF's 918th Air Transport Regiment.

LINK Ta`u bay gia'y :)))

VNAF Intro

What's new?

Portraits

Stories

Aircraft

Serials

Squadrons

Patches

Divisions & Wings

Insignia & Wings

Captured

The end

Misc. Photographs

Statistics

Links

Guestbook

Credits

Scale Modelling

Art

send e-mail

-- Surf around and enjoy the Vietcong De Booboo :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 26, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Surf around and enjoy the Vietcong De Booboo, ....muchacho Chuyen tri hoi nach.

Ong anh hi nch đẹp trai lm ơn giải thch nghĩa của mấy từ lạ hoắc trn cho thằng em VC với, chả hiểu De booboo & muchacho l ci g!

Xem link của ng anh rất hay, xem xong tiếc hi hụi cho mấy anh VNCH :-)

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), September 26, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Hể thấy chổ no c my bay l VC nho v. M my bay như thế sao khng đi lm Pilot đi VC. Tướng t cũa anh m mặc đồ bay v l đẹp trai hết chổ ch.

Thấy anh lại nhớ đến H Nội. Sydney đang vo xun nhưng khng thể no đẹp bằng ma Thu H Nội. Thm ngồi ở 1 qun caf cc ven đường, nhn l vng rơi...khng biết chừng no ti lại về H Nội

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Hi KSBH, thấy các anh em cãi nhau hăng quá nên VC khoanh tay đứng nhìn miệng cười tủm tỉm, xem hồi kết ra sao. VC đầu óc nông cạn lại sống ở VN nên không dám bàn chuyện đại sự, chỉ dám tham gia vào những chuyện xe cán chó, chó cán xe thôi. Thu HN đang về, mai đã trung thu rồi, đẹp lắm. Trời xanh trong, nắng vàng trên những hàng cây, đường phố ban đêm thoang thoảng mùi hoa dạ hương nhà ai, lòng thấy nhớ cái gì.....

Mà KSBH tinh thật đấy, VC rất mê máy bay , đáng ra có thể làm phi công rồi nhưng chân vừa khèo vừa ngắn, lưng dài, mất cân đối nên bị loại. Nay đành nghiên cứu từ xa, đọc lại lịch sử cho khoái. Khi nào về HN nhớ alô cho VC, sẽ chiêu đãi anh bất cứ cái gì anh thích, trừ Gái. :-)))

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Hi KSBH, thấy cc anh em ci nhau hăng qu nn VC khoanh tay đứng nhn miệng cười tủm tỉm, xem hồi kết ra sao. VC đầu c nng cạn lại sống ở VN nn khng dm bn chuyện đại sự, chỉ dm tham gia vo những chuyện xe cn ch, ch cn xe thi. Thu HN đang về, mai đ trung thu rồi, đẹp lắm. Trời xanh trong, nắng vng trn những hng cy, đường phố ban đm thoang thoảng mi hoa dạ hương nh ai, lng thấy nhớ ci g.....

M KSBH tinh thật đấy, VC rất m my bay , đng ra c thể lm phi cng rồi nhưng chn vừa kho vừa ngắn, lưng di, mất cn đối nn bị loại. Nay đnh nghin cứu từ xa, đọc lại lịch sử cho khoi. Khi no về HN nhớ al cho VC, sẽ chiu đi anh bất cứ ci g anh thch, trừ Gi. :-)))

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), September 27, 2004.-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....Ma Thu H Cửa

Thơ : Tn Thất Ph Sĩ

Con sc nhỏ đa trn hoa cỏ dại
Tim chưa buồn m đ ho ngẩn ngơ
Bởi cht nắng thu cn đang bỡ ngỡ
Chiều bn kia dy ni nhớ nhung hờ

Ti đến đy chờ ma thu đi tới
L trn cy nửa vng nửa xanh
Gi heo may hẹn h chưa đến
Nn l vẫn cn lưu luyến cnh

V từ đ tnh yu sao tha thiết
Sương đầu ma rơi nhẹ rất m đềm
Tm hồn ơi bỗng nhin rung động
Ma thu về ướt thm nh trăng đm

Lng vẫn biết yu nhiều l lng mạng
L vng rơi tnh bỗng hoang mang
Nhớ nhung ai chẳng biết nhớ nhung ai
Lng chợt thấy bng khung như mới lớn

Tn Thất Ph Sĩ
01/09/04-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 27, 2004.

Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

De Booboo??? Booo c cch pht m l Bull m người Mỹ hay xi...

Booboo l 1 express mạnh hơn nhưng vẫn cn nhn lại, tại sao người Mỹ dng "bull" ; mỗI khi c chuyện g ruồi bu như đấu khẩu với cc anh Vẹm th nếu ni thẵng ra l BULL SHIT quả l bất lịch sự nn ngắn gọn th xi "bull" = "boo"

Cn tăng hơi ln th dng muchacho ngn ngữ Spanish c nghĩa l "very much"

-- Vietcong De BullShit ve' ri ma^'t :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

.... ti nhớ thu Hanoi c những nơi trng rất đẹp chẳng hạn như quanh hồ Ty, hồ Hon Kiếm v nhất l vo buổi hong hn qua nh sng vng đỏ của mặt chời chiếu qua kẽ l

Tuy nhin du khch cũng buồn O phải v tnh thu m v gi thu gần như ngừng thổi nn cc gốc cy bụi rậm (bushes) đều thoang thoảng mi khai nước tiểu của cc /b TaiChiChuan lẫn cả mi phn người :))))

MaoTeeTung ni O sai, tr thức O bằng 1 cục fn :)))

-- Bc Hồ De Long Dick nghe vậy gật g bảo l anh Mao lm thơ ph hay nhẩy :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

ra vậy, cảm ơn anh Chuyn Trị Hi nch, thế m VC cứ tưởng muchacho l Mi Chả Ch do anh nhớ miếng chả ch qu m đệm vo :-))) ng anh đ sng tạo ra ngn ngữ ring cho mnh, giỏi thật! Nhưng m lần sau nhớ cho thm ci giải thch để những thằng đầu b như VC hiểu nghe. Nhn đy, ni thật l VC bị hi nch nặng, phải nhổ bỏ lng nch hng ngy, đau chết cha, anh CTHN c bi thuốc gia truyền hiệu nghiệm no, m anh ứng dụng thnh cng th cho xin nh. Khng phải bỗng dưng anh lấy nick l CTHN nhỉ?

Một chuyện nữa muốn hỏi l anh c phải chu vi ba đời của tổng đốc H đng Vi Văn Định ngy xưa, bố vợ của ng Đặng Thai Mai v 1 tướng CS ? :-))) Nếu đng th c thể tin tưởng bi thuốc CTHN v VVĐ l Vua Thi.

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

Anh VC-Smart Ass quả l khn y như đt bc Hồ :)))

Anh chnh l kẻ thứ 2 hỏi cuộc đời Internet của ti c phải l con chu Vi Văn Định ngy xưa hay khng????

Thưa O , ti l VeeVanDinh qua SN thi, nhưng last name l VAN DINH :))))))

-- Kể ra anh VC kh hơn con trai t ti 2 bậc :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 27, 2004.Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Anh bố lo qu, anh lại so ti với con của anh. Ci mặt anh ti đ biết, khng gi hơn ti l bao nh! Nay biết cả tn nữa , thật hn hạnh. Anh m về VN l ti thộp cổ anh liền ngay tại phi trường v tội bố lo, khỏi phải nhờ cảnh st v đ biết mặt, biết tn.

Tuy nhin khng ai lại lm thế, nhất l đối với bạn b, dẫu rằng chỉ l netters chửi nhau lc rảnh hehehe.

Nhớ al cho VC khi về HN , ti sẽ dẫn anh tới từng ci gốc cy ở hồ Hon kiếm, Hồ Ty cho anh ngửi xem c mu nước đi, mi phn như anh ni khng, nếu c ti phải chiu đi anh, nếu sai anh phải chiu đi ti một chầu tại Ciao Cafe số 2 Hng Bi. Deal???

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

Ti về Vietnam qua ng Nội Bi rồi ln Lạng Sơn, qua 1 đm muỗi cắn rận rt v nh x th thối om, sng hm sau ti về thẳng Hanoi rồi qua SaiGon cho sướng đời mẹ đĩ :)))))

Ti chửi cc anh Vẹm O sai t no, cứt ch kh m bảo l thuốc tễ trị SIDA :)))

PS: Ni thiệt cho rng rợn nhe, ngy ti về Hanoi c đeo sng .22mm Long Rifle bullet, n chỉ l sng back up 2 vin thi :))))) Fire cũng chết người lắm :))))

ONE EXCHANGE ONE :)

-- Vietcong drinks Perfume :) as COKE :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

Correction, .22 MAGNUM bullet

-- :))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 27, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Lm thế qui no m anh mang được sng đạn vo VN nhỉ? Ti thật! Kể nghe coi ci ng anh.

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), September 28, 2004.

Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Dau can phai mang vao VN.BAc ve VN muon mua sung thi noi em,em chi cho cho.

-- (@@@.@@), September 28, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

Cc anh Vẹm của thế kỷ 21 ngu hơn cc Bộ đội ở thế kỹ 20 ngy xưa, thời bc Hồ cn đi chn đất tập tnh vc sng ln đặt sng xuống ở Cao bằng th bc c chỉ cch giấu sng l nuốt n vo bụng v khi no dng th giả đ xin đi ỉa để rặn ra n v giết Ty 1 cch dễ dng

Đấy, ti về Hanoi mang sng lục qua cch đấy đậy

-- Nếu O tin th cứ chửi cha thằng Hồ ch Mn SMART ASS :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 28, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

***

V đy l 1 WEB-SITE hiện hữu của cc cựu chiến binh KHNG QUN VNCH ngy xưa vẫn đang thả hồn ăn nhậu họp mặt tn gi gi v trong HTTP ny c cc link khc cng với 1 CD về KQ-VNCH m bạn c thể mua

HỘI I HỮU KQ-VNCH :)))

Cc anh Vẹm H Nội c g thắc mắc về Tu Bay Giấy th cư việc questions nhe :)))

-- Dont send Virus ...OkieDokie :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 29, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

- Lich su* nhung la' co* VietNam


- Quoc ky VietNam : nguon goc va le chinh thong


- Ba Linh Nam 1989


- Gioi-Thieu Tac-Pham VIET-SU ĐAI-CUONG, Tap 1 Cua Su*-Gia Tran Gia Phung


- MAT TRAI CUA TUYEN NGON DOC LAP 2 THANG 9


- NGAY 2 THANG 9 NAM 1945, NGAY « DOC LAP » HAY NGAY DAI HOA CHO DAN TOC VN ?
-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 01, 2004.

Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Thac mac hoi em HOINACH, tai sao suot cuoc chien Nam-Bac chang thay thang phi cong Nguy nao bi ban roi vay ha em? Co phai tai chung no bay gioi qua nen khong bao gio trung dan? Hay tai vi tau bay cua chung no la tau bay giay chi de cho oai va buon thuoc phien qua Thailand thoi? Noi that, anh deo biet thang phi cong Nguy nao ngoai thang Cao Ky dan truc thang cuu phi cong o Sontay va thang Thanh Trung dung A37 nem bom dinh doc lap. Chang nghe thay Nguy khong chien bao gio, chi gioi nem bom o may thon xom quanh Saigon cho yen tam la AK47 khong ban toi tau bay giay. Phi cong Nguy chi nghe den ten lua SAM2 chac cung du vai dai ra quan roi.

-- Nguy chi toan tau bay giay (thoidi@khongcainhau.org), October 04, 2004.

Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

My bay thằng BV np trn my chờ my bay thằng VNCH .

My bay thằng VNCH np trn cy chờ mấy thằng BV.

Như vậy lm g c khng chiến .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

My bay BV np trn my để bảo vệ mấy thằng chp bu trong đ c Hồ Chết Xnh du h với những chị em hộ l (đng l đảng chơi cha ,n đưa đn ng con trai đi xm lược MNVN cn tụi n ở nh ấp vợ con mấy thằng ngu) .

My bay VNCH np trn cy bn ph mấy thằng VC ,mấy thằng VC vừa chạy vừa la : Ới cc đồng ch "Mig" đu rồi sao khng cứu em ! .Tội chng n khng biết l cc đồng ch "Mig" đang lm "Watchdog" cho đảng chnh nhờ vậy m KQVNCH sơi ti gần 1 triệu tn VC .

Cm ơn cc đồng ch "Mig" .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Suốt cuộc tấn cng năm 1975 cộng sản bv mới xử dụng my bay thả bom c 1 lần duy nhất đ l chiều ngy 28-4-1975 do tn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng Sản thnh trung đ dng 4 A-37B với 1 số hoa tiu miền nam bị bắt phải li vo bỏ bom TSN, họ bỏ bom trật lất hết bom rớt chng khu my bay cần độ phụ tng bất khin dụng rồi họ bỏ chốn về hướng Vũng Tầu đi Phan Rang. 6 F-5E on alert đ cất cnh nghng cản nhưng họ khng nỡ bắn rơi mấy ci A-37B v họ tin l phi cng VNCH ngồi li v bị bắt lm con tin nn họ khng nỡ bắn rơi bạn b.

Đm Rạng Sng 29-4-75 trước khi TSN bị dại pho 130mmv 152mm đnh ph c mấy phi tuần A-37 thuộc 1 phi đon rt về từ Phan Rang đ c't cnh đnh trả đũa Phi Đạo Phan Rang Kho Bom v bồn săng m Sư Đon II Khng Qun Đ Đồn ch sau thng 3 l Sư Đon 6 KQVNCH đảm nhận. KQVC cn yếu v Mig-21PF v MF đều do tụi CUBA, Bắc Hn, Nga n li. Ti c đọc sch VNPAF do tiến sĩ ba lan Topaz viết th việc bảo tr v kỹ thuật của KQVC rất yếu ve6` trng độ kỹ thuật, đảng thăng chức hco 1 anh sửa đồng hồ Si Gon theo bc vo bưng lm Kỹ Sư truởng tro6ng coi việc bảo tr Mig 15, Mig 17 thảo no m lũ Mig 15, 17 trao cho Việt nam đều sập xệ khng bay được sau vi năm.

Năm 1991 tối c đi qua phi trường Đ Nẵng trưỚc l Sư Đon I KQVNCH đằng sau mấy ci hardened shelter l 1 số Mig 21 nằm chng v ln trời như 1 bi rc, c 1 lần ti qua phan rang thấy mấy cơ kh vin mặc quần kaki Xanh đậm, o cứt ngựa đội nn cối ngồi lố nhố dưới cnh 2 chiếc Mig 21 MF va Mig 21-U xa xa l 2 chiếc Su-22 m cả Mig lẫn su đều c lớp sơn đ phai v xỉn ra trng người v my thật bệ giạc.

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), October 04, 2004.


Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Mẹ, cái bọn này ở xứ văn minh bao nhiêu năm rồi mà vẫn đếch chữa được cái bệnh nói vô căn cứ. Tao đố chúng mày tìm được bằng chứng là phi công nước ngoài bay Mig ở Việt nam đấy! Bọn Mỹ nó đã tìm nát ra rồi, từ các cuộc điện đàm không lưu đến tài liệu của Liên xô cũ đều chỉ ra rằng chỉ có phi công Việt nam thôi, nó mà tìm ra phi công nước ngoài bay Mig ở Việt nam thì nó đã reo hò, làm phim ầm lên rồi, Ngố ạ.

-- Đúng là ngố (thoidi@khongcainhau.org), October 05, 2004.

Response to ....Kác kán ngố VC-Hanoi sắp hàng leo lên TÀU BAY GIẤY ....

Ba con Chua bi Chon Viet Cong ...Gap Thang VietCong Nao Chay la cu giet' ...Khong chua thang nao het'..Cai lu Mang ro nay dung de no song '...-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 05, 2004.

Moderation questions? read the FAQ