Thơ thẩn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chuyện thiệt nghe như đùa... - Đảng là mẹ - Bác là cha Từ ngày Bác lấy đảng ta Sinh ra rặt lũ súc sanh bọ gịi (vè dân bùđốp) - Đảng sai 'nên' núi hái chè Ai ngờ gặp Bác - Bác đè em ra Vú em Bác bóp Bác xoa L. em Bác đút đầu cha Bác vào. (thơ Nông thị Xuân) - Như có Bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán (nhà thương điên)... (bài hát nhái lời của các cháu ngoan thành Hồ) - Ăn qua loa: -nghĩa đen: ăn chút ít cho đở đói -nghĩa bóng: ăn qua "cái loa của Nhà nước" - đồng nghĩa với không có ǵ ăn hết. (cải tạo trại L9T5 Long Khánh) -

-- (tamga@yho.com), September 26, 2004

Answers

CHÁU KHÓC BÁC HỒ KÍNH YÊU

Bác Hồ tôi muôn vàn kính yêu

Vân vê đầu Bác môĩ buổi chiều

Gọi tên Bác bên trong nhà tiểu

Khóc ḍng nước đái kiếp cô liêu

Thương Bác tôi lắc biết bao nhiêu

Lau đi ḍng lệ cho mỹ miều

Nhét Bác vô quần tôi nhẹ biểu

“Bác nằm đây nhá, cháu đi tiêu !”

Nằm ở trong quần Bác cao siêu

Thấy nhà cầu nữ gái yêu kiều

Bác khều tôi nhẹ: “Cháu có hiểu ?

Nhu cầu cách mạng phải ra chiêu ...”

Khốn nỗi tôi là thứ chậm tiêu

Lời Bác tôi đâu có hiểu nhiều

Vỗ Bác tôi chiều mức tối thiểu

“Bác ngủ đi mà đừng có kêu !”

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 26, 2004.


hehe,

thơ của anh Hai hay quá.

cha con nhà Vẹm vẫu đọc xong chắc sẽ tức sùi bọt mép mà thương cho lảo cáo nhà chúng nó.

heheh

-- (tamga@yho.com), September 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ