Bc VAS đ sa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong ci ph ny bố khỉ c nhiều khch cua XHCN VN đến đ post ba ci lảm nhảm chống lại quyền Tự Do Dn Chủ, Tự Do Pht BiểU kiến, Tự Do Tn Ngưỡng.......Phần lớn mấy ci mặt mo đến để ph thối chửi tục kiểu v học, bần nng XHCN Việt Nam. Nay lại thằng You Be Nailed (Jubell) lải nhải tiếng Anh tiếng php bồi post nhặng xị ln ci Ph rum ny. Thằng CA Nga thất nghiệp đưọc mướn ln đy để doạ non dọa gi cc người trang đấu cho Tự Do Dn Chủ Dn quyền cho 1 Việt Nam Tực Do khng Cộng Sản v 80 triệu dn đen Việt Nam khng bị bọn Mafia đỏ km kẹp, th x g 1 tha9`ng Jubell thất nghiệp n mướn vo đy để ph ci ph ny. Ti đề nghị cứ delete hay block thằng You Be Nailed (jebell) ny cho được việc cn ba thằng CS CA Mạng mng lải nhải mnh cũng delete bi của n. Ba ci ph rum của đảng mở ra n km kẹp cc hội vin ở đy bọn sn lải cộng sản no lợi dụng sự vị tha của chng ta nhưng đối với CSVN chng ta lhng thể mất th giờ bn thảo với bọn CA Mạng mng giả lm người yu nước, Sinh Vin, Sinh Hn, Chỉ bậy Chỉ Bựa, mingo., ham học m khng học hỏi ..etc

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), September 25, 2004

Answers

Response to Bác VAS đã sóa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

Ban noi vay khong dung ' ...THang nao qua dang' hay delete no'''...Con khong thi cu giu binh thuong...Ban noi nhu vay khong nen ...Nguoi doc ho se thay duoc cai nao la CongSan CAi nao la chinh nghia su that ...Loi van tho tuc hay pha hoai ..nguoi doc ho se nhin thay phan biet ro rang ..dung lo dieu do'...

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 25, 2004.

Response to Bác VAS đã sóa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

MOI BAN BAM VAO LINK !... http://www.tintucvietnam.com/Sukien/2004/9/70707.ttvn

Moi Ba con coi 1 chuyen cuoi om bung cua congsan noi doc '''...-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 25, 2004.

Response to Bác VAS đã sóa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

Chuyen cuoi nay khong khac gi ...Heo khen chuong heo dep va thom ???

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans@yahoo.com), September 25, 2004.

Response to Bác VAS đã sóa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

..."May anh quan tri VAS danh doc quyen post images len cai pho` rum nay ! Nhu the thoi da du biet cac anh mi. dn va "no dn chu" nhu the nao roi ! Loanh quanh van la the loai ban thiu ca !

-- (hoanhtrang2004@yahoo.com), September 24, 2004.
"...

What the Hell .... Chịu thua tr tuệ cũa cc đỉnh cao. VC lun lun c ci để đổ thừa.

Nu muốn học hỏi th chỉ cần mở miệng ra sẽ c người chỉ dẩn. Khng cn biết anh l ai. Nếu anh thật tm hỏi th sẽ c người chỉ dẩn, ngoại trừ anh hỏi cch chế tạo bom. Nếu ti khng biết th cũng sẽ c nhiều người trn ny biết m chỉ anh. N anh bạn, anh chỉ cần 1 t xu tư duy rằng...lm sao VAS biết được thằng no VC thằng no khng, khi thằng đ chưa post bi???.

ể c thể post a image, bạn c thể copy/paste the following:

<center> <table background="Copy/paste an image on some website NOT on your computer HERE" width=XXXpx height=YYYpx><tr><td> </td></tr></table></center>

Where width=XXX is width of the image; height=YYY is height of the image.

OR Go to this link and learn yourself.

Forum Message Board HTML Tags n Tips-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 25, 2004.

Response to Bác VAS đã sóa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

Anh danh hoi , hinh nhu chu VAS Uc-chau la chu Dam-tac . Bo khi, cac chu cu choi-chu , lam anh chay theo met ca giai ! [ my dick feel tired sometime !)

-- chi-bua (mingo@netscape.net), September 29, 2004.


Response to Bác VAS đã sóa sổ thằng You Be Nailed (jubell ) chưa ?

"lam anh chay theo met ca giai ! [ my dick feel tired sometime !) "

Người ta đi bằng chn ,Ch Bựa đi bằng di hn g khi xưa bc Hồ đi Ty ,Nga ,Tu để xin lm gia n nn dn chng ni :

Bc đi ,bc sch di đi .

Đi qua ,đi lại ,di xưng t d .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ