Trả lời cc ch cng an v an ninh mạng internet ni ring v cc ch cộng sản ni ring .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trả lời cc ch cng an v an ninh mạng internet ni ring v cc ch cộng sản ni ring .

Em khng c bệnh g cả , rất khỏe mạnh l đằng khc . Ny , em ni cho m biết nh : Ở cơ quan em , ai củng mến em , v em sống lnh mạnh v đạo đức đấy nh !

Khổ lắm ! ở Việt nam , ai m đụng chạm một t đến đảng l lập tức bị bọn cng an chụp mũ , vu co l mất dạy , phản động , gin điệp , phản bội tổ quốc , phản bội nhn dn .... v đi bỏ t . Sao m bọn chng tn c thế !

V l do an ton cho tự do c nhn nn em khng thể viết di v vo mạng thường được , mong Qu vị thng cảm .

-- NguyễnLậtĐổĐộcTi (độcticộngsảnsẻchết@inVietnam.now), September 24, 2004

Answers

Response to Trả lời các chú công an và an ninh mạng internet nói riêng và các chú cộng sản nói riêng .

Chc mừng anh vẫn mạnh khoẻ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 25, 2004.

Response to Trả lời các chú công an và an ninh mạng internet nói riêng và các chú cộng sản nói riêng .

NLđt hảy cẩn thận. Nn nhn trước nhn sau . Sinh mạng mnh l quan trọng.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 25, 2004.

Response to Trả lời các chú công an và an ninh mạng internet nói riêng và các chú cộng sản nói riêng .

Mẹ chú chứ, trình độ đếch viết nổi một bài đàng hoàng cũng đòi lật đổ độc tài với lại cộng sản. Anh nói thật với chú, cộng sản nó đếch them để ý đến chú đâu và cả cái mạng chó của chú nữa. Bắt chú chỉ tốn cơm tù thôi.

Cái loại người hay ngoác cái mồm ra như chú có khi lại muốn được vào tù. Chịu khổ vài năm, ra tù có khi lại nổi tiếng như Nguyễn Vũ Bình, được tiếng là chiến sỹ chống cộng, chí sỹ yêu nước, oai phết. Mẹ khiếp không biết gì thì nghe người ta nói, chú sủa nghe thối lắm.

-- Mr Cuoi (cuocsongtuoidep@yahoo.com), September 25, 2004.


Response to Trả lời các chú công an và an ninh mạng internet nói riêng và các chú cộng sản nói riêng .

Na'y chu' Mr Cuoi : ca'i ho.ng cua chu' tho^'i la('m nhe' ! no'i cho chu' biet nha' : Thang na'y khong the'm viet nhieu ddau nhe , tat ca cac bai vo cua ca'c ba'c trong na'y rat hay va' dday ddu roi . Co'n chu' chi la' con cho' cong san , chi gioi ri'nh mo' dde giu gi'n cuc xuong cua ddang chia cho .

Co' bao gio chu' bi. con cha'u cu?a chu' chu+?i chu' la' ngu chua ??

-- NguyễnLậtĐổĐộcTài (độctàicộngsảnsẻchết@inVietnam.now), September 25, 2004.


Response to Trả lời các chú công an và an ninh mạng internet nói riêng và các chú cộng sản nói riêng .

Mẹ ch Cuội chứ, trnh độ đếch viết nổi một bi đng hong cũng đi đấu khẩu với lại người Việt quốc gia. Anh ni thật với ch, người Việt quốc gia n đếch thm để đến ch đu v cả ci mạng ch của ch nữa. Chửi ch chỉ tốn nước bọt thi.

Ci loại người hay ngoc ci mồm ra như ch c khi lại muốn được cục xương ,miếng si của bọn VC. Chịu khổ vi năm, chịu học hỏi thm thế no l cộng sản ,thế no l dn chủ th sẽ được tiếng như Nguyễn Vũ Bnh, được tiếng l chiến sỹ chống cộng, ch sỹ yu nước, oai phết.

Mẹ khiếp khng biết g th nghe người ta ni, ch sủa nghe thối lắm.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 25, 2004.Moderation questions? read the FAQ