Thi-lan kết n 13 nm tù kẻ nh bom sứ qun Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thi-lan kết n 13 nm tù kẻ nh bom sứ qun Việt Nam

-------------------------------------------------------------------------------- Ngày 17-6, Tòa n hình sự Nam Bng-cốc, Thi-lan, kết n 13 nm tù giam ối với tên Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ vì tội thực hiện vụ nh bom Ðại sứ qun Việt Nam tại Thi-lan cch y ba nm.

Tên Sỹ, 41 tuổi, cùng hai ối tượng khc, là thành viên một nhm phản cch mạng c cn cứ ở Mỹ, bị bắt ngày 20-6-2001, một ngày sau khi chng nm hai quả bom tự tạo vào khun viên Ðại sứ qun Việt Nam tại Thi-lan. Tuy nhiên, cả hai quả bom này ều khng pht nổ.

Co trạng của Tòa vạch rõ tên Sỹ cùng cc ồng phạm ã phạm tội tàng trữ và sử dụng vũ kh tri php, mưu toan gy hại cho nhiều người và ph hủy tài sản của Ðại sứ qun Việt Nam. Kẻ chủ mưu trong vụ này là Võ Vn Ðức, quốc tịch Mỹ, kịp chạy trốn sang Mỹ song cũng ã bị bắt.

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 24, 2004

Answers

Response to ThÃi-lan kết Ãn 13 nÃm tù kẻ ÃÃnh bom sứ quÃn Việt Nam

ối với VC anh l kẻ phản cch mạng .

ối với chng ti anh l anh hng .

Khi bọn cộng sản bị lật ổ cc anh sẽ ợc cả nớc tn vinh l anh hng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 24, 2004.


Response to Thái-lan kết án 13 nãm tù kẻ ðánh bom sứ quán Việt NamF-5A Freedom Fighter serial number 65-10515, 1ST Tactical Wing, Bien Hoa air base,CA april 2003. (Photo: USAF).

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 24, 2004.


Response to Thái-lan kết án 13 nãm tù kẻ ðánh bom sứ quán Việt Nam

MOI BAN BAM VAO LINK !... http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl? msg_id=00COSW

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ