Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người Dân Ở Trong Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người Dân Ở Trong Nước

Biên khảo của XYZ

Ở trong nước, hiện tượng dùng chữ nghĩa kỳ cục do CS Bắc Việt du nhập vào miền Nam, lai căng với nhiều từ ngữ mới chế rất ngô nghê và xa lạ đối với phần đông dân chúng. Với chủ trương nôm na hóa ngôn ngữ Việt, tập đoàn CS nắm quyền đă lạm dụng từ thuần Việt quá mức trở thành thô tục (như: "xưởng đẻ" dùng cho "nhà bảo sanh", "nhà ỉa" dùng cho "nhà vệ sinh", hay "lính thủy đánh bộ" dùng cho "thủy quân lục chiến" v. v... , và đặt ra nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa.

Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian, theo sinh hoạt xă hội. Mỗi ngày, từ những đổi mới của đời sống, từ những ảnh hưởng của văn minh ngoại quốc mà ngôn ngữ dần dần chuyển biến. Những chữ mới được tạo ra, những chữ gắn liền với hoàn cảnh sinh hoạt xưa cũ đă quá thời, dần dần biến mất.

Cứ đọc lại những áng văn thơ cách đây chừng năm mươi năm trở lại, ta thấy nhiều cách nói, nhiều chữ khá xa lạ, v́ không c̣n được dùng hàng ngày.

Những thay đổi này thường làm cho ngôn ngữ trở nên sinh động hơn, giàu có hơn, tuy nhiên, trong tiếng Việt khoảng mấy chục năm gần đây đă có những thay đổi rất kém cỏi. Ban đầu những thay đổi này chi giới hạn trong phạm vi Bắc vĩ tuyến 17, nhưng từ sau ngày cộng sản toàn chiếm Việt Nam, 30 tháng 4 năm 1975, nó đă xâm nhập vào ngôn ngữ miền Nam. Rồi, đau đớn thay, lại tiếp tục xâm nhập vào tiếng Việt của người Việt ở hải ngoại.

Người ta thuận theo các thay đổi xấu ấy một cách lặng lẽ, không suy nghĩ, rồi từ đó nó trở thành một phần của tiếng Việt hôm nay. Nếu những thay đổi ấy hay và tốt th́ là điều đáng mừng; Nhưng than ôi, hầu hết những thay đổi ấy là những thay đổi xấu, đă không làm giầu cho ngôn ngữ dân tộc mà c̣n làm tiếng nước ta trở nên tối tăm.

Thế nhưng dựa vào đâu mà nói đó là những thay đổi xấu? Nếu sự thay đổi đưa lại một chữ Hán Việt để thay thế một chữ Hán Việt đă quen dùng, th́ đây là một thay đổi xấu, nếu dùng một chữ Hán Việt để thay một chữ Việt th́ lại càng xấu hơn.

Bởi v́ nó sẽ làm cho câu nói tối đi. Người Việt vẫn dễ nhận hiểu tiếng Việt hơn là tiếng Hán Việt. Nhất là những tiếng Hán Việt này được mang vào tiếng Việt chỉ v́ người Tầu ở Trung Hoa bây giờ đang dùng chữ ấy. Nếu sự thay đổi để đưa vào tiếng Việt một chữ dùng sai nghĩa, th́ đây là một sự thay đổi xấu vô cùng.

-- Vietnam Congsan Nuoi Heo nhieu qua' (webmaster@VnExpress.net), September 24, 2004

Answers

Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Cái n?i ng?i trên cái c?c = cà phê phin Con sâu m? = l?p x??ng

Tivi ......ch?y ??y ???ng. Máy l?nh ....g?n ???..các công viên. Cà rem ....th́ "kh?i " (nhi?u )...?n không h?t ...ph?i ph?i khô ?? dành.

T?t c? ??u do chính sách ngu dân c?a b?n Mafia c?ng s?n mà ra. Nhân dân ta ch? là n?n nhân c?a chúng.

Súng M16

*********************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 24, 2004.


Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Tivi ......cha.y dda^`y ddu*o*`ng. Ma'y la.nh ....ga('n dda^`y...ca'c co^ng vie^n. Ca` rem ....thi` "kho^'i " (nhie^`u )...a(n kho^ng he^'t ...pha?i pho*i kho^ dde^? da`nh.

Ta^'t ca? dde^`u do chi'nh sa'ch ngu da^n cu?a bo.n Mafia co^.ng sa?n ma` ra. Nha^n da^n ta chi? la` na.n nha^n cu?a chu'ng.

Su'ng M16

*********************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 24, 2004.


Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Ca'i no^`i ngo^`i tre^n ca'i co^'c = ca` phe^ phin Con sa^u mo*~ = la.p xu*o*?ng

Tivi ......cha.y dda^`y ddu*o*`ng. Ma'y la.nh ....ga('n dda^`y...ca'c co^ng vie^n. Ca` rem ....thi` "kho^'i " (nhie^`u )...a(n kho^ng he^'t ...pha?i pho*i kho^ dde^? da`nh.

Ta^'t ca? dde^`u do chi'nh sa'ch ngu da^n cu?a bo.n Mafia co^.ng sa?n ma` ra. Nha^n da^n ta chi? la` na.n nha^n cu?a chu'ng.

Su'ng M16

*********************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 24, 2004.


Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Truong gia hoc lam sang,may khua lo quai gi cai tieng Viet.May khua cu hoc tieng ban ngu cho tot di de xin tien mau quoc ve da dit CS, the la xong,chu ngoi than tho nghe choi tai qua.

-- (@@@.@@), September 24, 2004.

Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

May anh quan tri VAS danh doc quyen post images len cai pho` rum nay ! Nhu the thoi da du biet cac anh mi. dân va "no dân chu" nhu the nao roi !

Loanh quanh van la the loai ban thiu ca !

-- (hoanhtrang2004@yahoo.com), September 24, 2004.Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Haha,nghe that tuc cuoi,may cai bon ko TO QUOC,lu ban nuoc hai dan,may chuc nam chui lui o khap phuong troi,lang thang ko duoc DAT ME dung than cung doi mo mom noi chuyen TO QUOC.TUI noi cho may nguoi biet,may nguoi chet may doi ben do' cung cha thay doi duoc gi o DAT VIET nay dau.Hay goi cha ong may nguoi,nhung ke gay dau kho cho VietNam may chuc nam qua doi mo ma? song day ma` an nan hoi cai di.hehehe...nghe buon cuoi qua..dung la lu~ NGU MUOI het suc.

-- NguoiVietYeunuoc (killVNCH@BacHomuonnam.com), September 24, 2004.

Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Haha,nghe that tuc cuoi,may cai bon ko TO QUOC theo chủ thuyết tam vô của thằng Hồ "VÔ GIA Đ̀NH ,VÔ TỔ QUỐC,VÔ TÔN GIÁO" ,lu ban nuoc hai dan,may chuc nam đầy đọa dân Việt ,cắt "DAT ME " dâng cho Tàu ,dung than cung doi mo mom noi chuyen TO QUOC.TUI noi cho may nguoi biet,may nguoi chet dọc Trường Sơn ,chiến trường Cam Bốt ,Lào hay biên giới Tàu Phù đă thay doi duoc gi o DAT VIET nay dau.Hay goi cha ong may nguoi,nhung ke gay dau kho cho VietNam may chuc nam qua doi mo ma? song day ma` an nan hoi cai di.hehehe...nghe buon cuoi qua..dung la lu~ NGU MUOI het suc.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 24, 2004.

Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

You have no fucking idea what the land dispute was about do you?? Do you think that ANY vietnamese, communist or otherwise, would want to lose a piece of ddaats roongf? Poked from the front and from behind, a little careless and the whole country will be overrunned by western forces. With the USSR weakened, the Chinese enemized and the Cubans half the globe away, who did we have as allies? It was lucky that the Chinese couldn't team up with America and fuck Vietnam up. No comments on the cambodia invasion, go to an giang and see it for yourself.

On Vietnamese vocabs: The only rule that annoys me is the westernized word rule, like le-lin, phec-ma-tuya etc. Yet it's not enforced, and people (even the press) are now very happy to use western words. Side note: The same problem is there in France, where the government gets pissed off because they were getting too "franglais," and they invented stupid words for things like "walkman" "pizza" etc. But no worries, the people didn't care.

In my entire life I have never heard anyone say "xưởng đẻ", but "nhĂ bảo sanh" is a very common term. So is the case with "nhĂ ỉa" and "nhĂ vệ sinh" Linh thuy ddanhs booj makes more sense to me, as we're trying to de- chinesize our words. "Thuy Quaan lucj chieens" sound too chinese.

-- Jubinell (danorma3@yahoo.com), September 24, 2004.


Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

Dudes, It's great that the Vnese abroad care about VN and the VNese language. However, careful and do not criticize our fellow country men since the people there has to suffer, not us abroad.

Also, my fellow country men back home, dont be too offended. We all know, for a fact, that them VC are mostly illiterate from years of hinding in the jungle without much education.

Even the VC news paper said that the VC leaders such as thu+' tru+o+? g X, bo^. tru+o+?ng Y, cheated on test and get PhD and what not degree.

Also, the latest report said that only truely 2% of the VNese adolescents have post secondary education level (trinh ddo ddai hoc). That's very low man. Dda ddao ddang cong san viet nam, cai tri chinh sach "ngu da^n" dde^? de^~ be^` tho^'ng tri.

I really do worry for our language. I am no expert in the HanViet language, but I recall hearing: ba?o dda?m instead of dda?m ba?o khai trie^?n instead of trie^?n khai (I think the formers are correct and latters are incorrect... But I am not too sure. I think if we dig down into the HanViet grammar we'll see the latters are wrong).

One thing that I do know is that what's up with the "kinh te^' thi. tru+o+`ng".... wouldn't it make more sense to say kinh te^' [thi. tru+o+`ng] tu+. do free market economy....

-- bun zee (bun_zee@yahoo.com), October 06, 2004.


Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

May con cho' Viet cong mac cuoi ,,,

Cu vao day la sua ong ong'' am len lien ,,,Cu luc nao cung cho VK la do* ban du thu' lai dot nat' ..? khong hieu tui may la cai quai thai gi ma khon giu vay tui cho tui bay?...dot hay ban la thien ha moi nguoi hieu het tui bay la loai gi roi ...

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 06, 2004.Response to Nỗi Buồn Tiếng Việt Của Người DĂ¢n Ở Trong Nước

CHA ĐỜI LŨ CỘNG NÔ

Cha đời cái lũ cộng nô Sao không mang xác cáo Hồ liệng sông

Lại đem đi đánh phấn hồng

Trưng bày, thăm viếng ... dân công chửi thầm

Già Hồ cái xác chó đâm

Nhân dân ai cũng muốn vầm nó ra

Rắn mang về cắn gà nhà

Công nô ác quỷ trẻ già kêu than

Hờn căm uất hận lan tràn

Thù loài quỷ đỏ phá tan nước ḿnh

Hồn thiêng sông núi anh linh

Nắm nhang cúi lậy, nghiêng ḿnh đau thương

Xin cho phải trái tỏ tường

Dẹp tan lũ cộng mở đường quê hương

Rồi xây nước Việt phú cường

Người dân hạnh phúc t́nh thương muôn nhà

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ