Chuyện Hồ Chí Minh làm bồi cho Tây

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chuyện Hồ Chí Minh làm bồi cho Tây do sách báo trên thế giới viết không phải người Việt Quốc Gia nói ,nếu mấy con sán lải cộng sản không đồng ư th́ cứ việc thưa .

Khi Hồ gặp Stalin ,Hồ có tiền không ?có địa vị chưa ?có tŕnh độ kiến thức ǵ ? . . . tóm lại Hồ gặp Stalin không trong t́nh trạng tương xứng mà chỉ là gia nô gặp chủ nhân ,mà là gia nô th́ chuyện sách giầy cho chủ đâu là xấu hổ .Xấu hổ là Hồ sau khi đă chiếm được MBVN đă chà đạp dân Việt để trả thù những tủi nhục làm nô lệ cho ngoại băng suốt thời gian bôn ba xứ người .

Hồ tự nhận là đầy tớ của nhân dân nên ở VN có cảnh chủ phải dâng tiền ,con gái cho tớ ,tớ vừa hưởng thụ vừa dọa nạt chủ (h́nh ành này chúng ta thấy trong phim "chúng tôi muốn sống") .Có lẽ v́ vậy mà bọn cộng sản nghĩ ,khi Hồ làm bồi Tây ,Tây phải đi đổ bô cho Hồ ,c̣n Hồ nằm chỉ tay năm ngón ? Stalin sách dép cho Hồ ?

 • Bac Ho Chet Phai Gio Trung`....
 • Cho Nen Con Chau' ,,Dua Khung Dua Dien..
 • Bac Ho Khong Phai la Tien ...
 • Boi nen Con Chau ..Dua Dien Dua khung ...

  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 23, 2004
 • Answers

  Response to Chuyện Hồ ChĂ­ Minh lĂ m bồi cho TĂ¢y

  Tập đoàn hậu duệ Hồ Chí Minh, với bản chất lưu manh cố hữu, đă quá tự phụ tự đắc kể từ lúc mới đặt chân vào lănh thổ Miền Nam, khi mà Cộng Sản Quốc Tế c̣n đông đúc bà con họ hàng. Nay chúng đă trở nên mồ côi, th́ đáng lẽ chúng phải biết thân biết phận mà quỳ lạy xin dân tộc tha thứ, rồi thầm lặng cuốn gói mà đi.

  Chứ chúng không thể khư khư ôm gh́ cái chế độ dă man, rồi c̣n bầy tṛ chọc giận Lưu Vong, để rước lấy thất bại nhục nhă như trên vừa nói. Lời tục vẫn nói: “Không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời”.

  Đây là lúc thế sự xoay chiều.

  Những thằng khố rách áo ôm bị ru ngủ bởi lư thuyết Xă Hội Chủ Nghĩa đâu có ngờ ngày nay lại biến thành “Tư Bản Đỏ”. Ḷng tham của chúng đă quá cái mức tưởng tượng. Nếu không có những tên “áo gấm về làng”, không có những phần tử “Đón Gió Trở Cờ” trong hàng ngũ Lưu Vong, th́ tập đoàn Bắc Bộ Phủ đă chết từ khuya.

  Con chó đói đớp được miếng thịt trên bàn ăn, th́ lại muốn nhảy lên bàn, ăn cho hết cả mâm cơm thịnh soạn. Cho nên con chó mới bị người nhà bếp đập vỡ đầu, kêu la ăng ẳng. Tập đoàn Nông Đức Mạnh có khác ǵ con chó tham lam ấy đâu?

  -- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), September 23, 2004.


  Response to Chuyện Hồ ChĂ­ Minh lĂ m bồi cho TĂ¢y

  Dung vay,bon cho Nong Duc Manh an du roi,phai bi da dit di de cho bon cho khac vao an "mam com thinh soan".BAc rat dung khi so sanh dan VN nhu nhung mon an thinh soan tren ban,con cho nao nhay len truoc duoc thi an truoc.

  -- (@@@.@@), September 23, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ