NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

Nguyễn Văn Trường

A. Thay Cực Quyền Bằng Một Nền Dân Chủ Pháp Trị, Phân Quyền.

Hai mươi lăm năm qua,từ ngày cộng đảng Việt Nam chiến thắng cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước", nhất thống sơn hà, quy quyền lực về một mối, trọn quyền thao túng, cai trị đất nước, người cộng sản vẫn loay hoay với vấn đề làm sao cho "dân giàu nước mạnh", và vẫn chưa t́m ra một chính sách hữu hiệu để "xóa đói, giảm nghèo".

Cứ măi loay hoay, không v́ dân hay nước là đối tượng phục vụ, mà chỉ v́ một thực tế bất biến:Dân chưa bao giờ giàu, nước chưa bao giờ mạnh. V́ sao vậy? Chuyện không là chuyện mới. Chuyện cũ xưa như trái đất. Trải bốn ngàn năm lập quốc, dân ta có bao giờ khỏi cảnh chạy cơm từng bữa, nước ta không mấy khi tránh khỏi ngoại xâm. Nhưng ở cái thời buổi cuối thiên niên kỷ thứ hai, bước vào thiên niên kỷ thứ ba, khi mà thế giới nói chuyện "cao kỹ", nói chuyện kéo dài tuổi thọ lên đến cả trăm, th́ cái chuyện xóa đói giảm nghèo, nghe riết cũng kỳ.

Ngồi mà phân tích cho kỹ, đến độ chẽ sợi tóc làm tư, có cả trăm, cả ngàn lư cớ,nguyên nhân để quy kết hay biện minh cho cái nghèo cái đói của đất nước. Nhưng nghĩ cho cùng th́ h́nh như chỉ có một nguyên nhân hiển nhiên nhất, hữu lư nhất, đó là cơ chế cai trị nơi đất nước ta đă không thay đổi, mặc cho ḍng biến chuyển của lịch sử.

Bỏ qua giai đoạn cả hơn ngh́n năm bị đô hộ, chỉ nói đến thời gian đất nước độc lập, cái đặc tính của cơ chế chính quyền ở Việt Nam vẫn là chuyên chính: từ quân chủ chuyên chế, sang đến vô sản cực quyền chuyên chính. Người dân h́nh như chưa khi nào thoát khỏi thân phận nô lệ, tôi đ̣i. Ngày xưa, nô lệ cho các ḍng họ vua chúa tham lam, thối nát, nay tôi đoài cho đảng xuẩn động và hủ hóa. Quốc gia đồng hóa với triều đại qua Đinh, Lê, Lư, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, rồi nay đồng hóa với đảng. Khi nào cũng hiện diện cực quyền cai trị, và một quần chúng bị trị. Quần chúng chỉ là công cụ, tài sản của một ḍng họ, của đảng.

Lănh đạo bất khả, bất xứng, cướp đoạt công sức cần lao của người dân th́ người dân từ chối sản xuất. Từ chối sản xuất th́ trí tuệ trui lụt, đần độn. Và đó là cái nguyên nhân của cái nghèo, cái đói.

Không phải đi đâu xa để t́m cách cứu đói giảm nghèo. Thế giới ngày nay như thu gọn lại trong ḷng bàn tay. Không cần một Khổng Minh, một Quản Trọng. Cũng không cần đốt đuốc đi t́m người hiền. Những xă hội tiên tiến, nước giàu dân mạnh tràn đầy ra đó. Không có chi là bí mật, cũng không có phép thần thông. Chỉ cần ép ḿnh theo với những tiến bộ nhân bản của nhân loại, gạt bỏ giáo điều, và chấp nhận đổi mới là có thể giải quyết được một phần lớn vấn đề.

Dân chủ, nhân quyền, và pháp trị là ch́a khóa căn bản để cứu đói , giảm nghèo. Dân làm chủ, dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, dân là nguyên động lực của mọi đổi thay, th́ dân trí thăng tiến, th́ sản xuất tăng. Kế đó mới nói đến vấn đề nhân sự, và những trợ giúp bên ngoài.

Và nếu vấn đề được đặt ra như vậy, th́ kết luận sẽ là: điều tiên quyết để dân giàu nước mạnh là nỗ lực thay đổi từ thượng tầng cơ chế, thay đổi chế độ, thay đổi guồng máy cai trị.

Thay đổi chế độ cực quyền bằng một nền dân chủ pháp trị phân quyền.

B. Đổi Mới

1986 đổi mới và thật sự cất cánh 1990. Có những đổi thay đáng kể. Cốt yếu của sự đổi thay là tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài (khai sanh các đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và tháo gỡ các nút chận XHCN cho dân trong nước.

Có những kết quả đáng kể. Tổng sản lượng quốc gia tăng trung b́nh 8% năm tính từ 1990 đến 1998 (số liệu của APEC). Tuy nhiên, năm 1998 đă xuống 5,8% và năm 1999 c̣n 4,8%. Sự tăng trưởng kinh tế đă chậm lại.

Nhưng quần chúng vẫn nghèo, càng nghèo càng tùy thuộc, tùy thuộc miếng ăn, tùy thuộc người chủ nợ, người quyền thế. Càng tùy thuộc càng nhỏ bé. Thành thị có khá giả hơn, th́ nông thôn vẫn nghèo đói; về y tế công cộng, giáo dục, vẫn bị thiệt tḥi.

Đâu đâu cũng thừa lao động, nhất là ở nông thôn. Sáu mươi triệu người dân trong một diện tích canh tác đủ sống cho mười triệu người.

Bài toán mới: Thương Ước Việt Mỹ, Thị Trường ASEAN (AFTA) vào 2006, WTO(?)*. Chuyển hóa lao động nông thôn sang công nghiệp và dịch vụ. Tiền Việt kiều gửi về hàng năm trở thành một viện trợ đáng kể.

Thêm một lần nữa, Mặt Trận Tổ Quốc kêu gọi đoàn kết, nhưng cực quyền c̣n đó, đoàn kết theo "xu hướng XHCN" là quên ḿnh v́ đảng (trung với đảng), viễn ảnh một sự tự sát.

Bài Toán Mới Buộc Phải Thêm Một Bước Đổi Mới.

Bỏ cực quyền, bỏ tính đảng. Tính đảng bản chất là kỳ thị. Điều này giúp người cầm quyền:

Tránh tội ác do cực quyền, tha hóa v́ cực quyền , thanh toán dành cực quyền.

Giải phóng dân chúng ra khỏi tâm lư:"làm giàu là bóc lột, là có tội". Mọi người đều có quyền làm giàu, được khuyến khích làm giàu. Tạo tư bản tư nhân trong nước để có đối trọng với tư bản nước ngoài.

Có những điều kiện tốt hơn để giải quyết tốt hơn những vấn đề điều ḥa thị trường trong nước, trong quá tŕnh toàn cầu hóa. khởi sự là mậu dịch, kinh tế, thông tin, nhưng rồi là một thực tiễn giao lưu văn hóa.

Một hiến pháp mới, hủy bỏ mọi h́nh thức cực quyền, nh́n nhận và tôn trọng một số quyền cơ bản cho mọi công dân.

Tạo điều kiện để mọi người thấy ḿnh mật thiết với vận nước. Muốn và quyết tâm làm giàu, trong giới hạn của luật pháp_được luật pháp công nhận và bảo vệ_th́ khả năng giàu rất lớn. Người người giàu, nước đương nhiên mạnh.

Nhưng Đó Chỉ Là Cần, Là Bước Đầu Cần Thiết Cho Dân Giàu Nước Mạnh.

--------

* Trung Quốc chính thức gia nhập; Thứ Bảy 11/02/01;

Đài Loan Chúa Nhật: 11/03/01.-- (Việt_Nhân@Filsons.com), September 22, 2004

Answers

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

Noi nhu ong thi sach vo nao chang ghi.Chang co gi moi ca.VN khong phai la cai hon dao nho xiu nhu Singapo,hay chut xiu datnhu Brunei de ngoan ngoan theo cai hoc thuyet cua ong dau.Viet nam la trai tim cua Dong Nam A,doi noi va doi ngoai hoan toan khong don gian nhu nhung gi cs dang tren bao hang ngay dau.Chinh khach kieu may ong thi mat nuoc som.

-- (@@@.@@), September 22, 2004.

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

@@@@@@@@@@@ ...... thay ai noi chuyen chinh tri thi goi la chinh khach ....hic ..ca the gioi , nguoi ta ngoi lai voi nhau trong cau lac bo ,trong bua caphe sang noi chuyen ve luat phap xa hoi ddeu la chinh khach het ha? ....ngu............

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 22, 2004.

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

Ah,tai vi cai nghe chanh khua la nghe de lam nhat cua may cha ty nan.Cu ngoi uong ca phe buoi sang ,den toi di viet bai tum lum,den cuoi thang thi di an luong lien bang(may thang xau mieng no goi la tro cap xa hoi,nhung dau phai dau,may khua cung co lam viec cho dat nuoc ma).Thang nao chong cong ma khong o trong cai dang nay,to chuc no thi chang yeu nuoc chut nao ca,the nao cung bi cac nha "canh mang" chui rao len cho coi.

-- (@@@.@@), September 22, 2004.

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

"den cuoi thang thi di an luong lien bang(may thang xau mieng no goi la tro cap xa hoi"

Ấy đừng xấu miệng xúi bậy dân Việt Nam ,tụi ngoại quốc nó đâu tốt thế ,người Việt đâu là cha nội tụi nó ,phải đi làm thấy mẹ ,đóng thuế ,góp công góp của rồi lúc già nó mới cho hưởng .Quư vị không tin th́ đi hỏi những người có thân nhân ở ngoại quốc th́ biết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 22, 2004.


Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

cai thang vo hoc @@@@@@

tao nghe ong VAS noi may o Aachen, germany phai kh?

Dit me may, an noi cho dang hoang, bo may o ben canh may do!

tao vao den tan trong truong aachen loi may ra nhu con chuot nhat, hieu chua?

thang bo con me may "tu ban do" hut mu hut mau dong bao goi may sang day de an hoc cho sang cai dau cho ghe cua may. The thi hay lo an hoc, dung chui vao day an noi ngu xuan. Tao o Heinsberg day nay!

coi chung nha may!

-- dapmaychet! (ßßßß@gmx.com), September 22, 2004.Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

mot lu~ dan don

-- hochiminh (vn_student2000@yahoo.com), September 22, 2004.

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

Chao bac Beta.acong gap beta la vui roi,nhung bac co nen chu sao soi noi the.O Duc nghe noi nguoi Viet cung hay quay,bi Duc ghet nen bac lam an kin dao mot chut duoc khong.Bac co gap em bac cung chi co chui duoc bang tieng Viet thoi,chu chui bang tieng Duc la em kien duoc do.Em chi canh khac cho:O dong Duc em biet mot so hoi,mot mang nguoi mua khoang 300 euro thoi,neu phai qua aachen hay heinsberg gi do thi phai tra them mot it tien tau xe nua thoi,lam cung gon gang lam.O Heinsberg co nhieu nguoi Viet khong?Hom nao em len choi.Thoi chao bac.

-- (@@@.@@), September 23, 2004.

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

Tra loi Thich du thu: Dong thue thi toi biet,phai dong chet me luon.May nam truoc toi co di lam them ma no cung lay thue nua,may la cuoi nam lay lai duoc.Cac bac co dong thue thi ve gia duoc huong la dung roi,toi chi muon noi may cai lao chang di lam gi ca,o VN luc truoc lam lon,tuoi cung da cao cao nen qua Mi,Au khong lam an gi noi,chi biet ngoi lam chanh khua thoi,khoa moi mua mep thi con hon ca ong Muoi,ong Kiet quang cao truoc bao chi nuoc ngoai.Nhu cai lao vua doa toi tren nay day, toi cung bay trung duoc mot khua roi,thay khong.

-- (@@@.@@), September 23, 2004.

Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

Anh "5 lồi" chắc anh nghe bác Hồ nói trồng cây 10 năm trồng người 100 năm không ?

Theo tôi được biết là :Mỹ ưu tiên bảo lănh những người đông con hơn độc thân .Lư do đỡ được tiền dưỡng thai ,khám thai ,đỡ đẻ . . . và mấy đứa trẻ năm 75 bây giờ đă giúp nền kinh tế Mỹ rất nhiều .

Nuôi mấy người già là h́nh thức đầu tư cửa Mỹ (con cái của họ)nên không bao giờ Mỹ nói nặng nhẹ ǵ trái lại nhất là bọn cộng sản CHXHCN hay nói thế này thế nọ thật hơi kỳ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 23, 2004.


Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

Aha,bac lam em mo mat ra nhieu qua.Nguoi Viet o Mi tu tap co den hon trieu,sinh con de cai day duong,the ma bac tinh xem,co duoc bao nhieu thang thi truong vi.t?Dang le cang dong phai cang manh nhu cac sac dan khac,the ma dau nhung nam 90,Hongkong giai tan trai ty nan,Malai xua duoi thuyen nhan,Thailan nuoi hai tac bang nguoi vuot bien,LHQ ngo lo,Mi cuoi mim chi,hang tram thuyen nhan tu tu,bon con cai cac bac cho de y khong?Bac da no rat dung,con cai cua nhung nguoi vuot bien chi de lam giau cho Mi,con ho la cai xac gia,la mon no kho bo cua Mi thoi.

-- (@@@.@@), September 24, 2004.


Response to NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DĂ‚N GIĂ€U NƯỚC MẠNH

He,noi dan ty nan la tang lop it hoc,lao dong chan tay la "pham uy" do,the nao bac cung bi chui boi,bi ke le nhung thanh tich lam ra tien cua dan vit cho ma xem.Chuc bac tai qua nan khoi!

-- (@@@.@@), September 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ