Bai vo ve Hoa hop hoa giai, quen qua khu, xoa bo han thu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

From: DuongThanhLoi@aol.com To: danchu@danchu.net

Sent: September 11, 2004 1:01 PM

Subject: Bai vo ve Hoa hop hoa giai, quen qua khu, xoa bo han thu Quên quá khứ.. Xóa bỏ hận thù.. Dương Thành Lợi

...........................................................................................................................................................

..................................

Quá khứ là lịch sử của những ấn tích vĩ đại và kinh nghiệm quư báu cho nên quên quá khứ là nhẫn tâm chối bỏ nguồn gốc của cá nhân, của dân tộc, của hiện tại và của tương lai.

Đối với những bài viết về ḥa hợp ḥa giải, chúng ta nên suy nghĩ thanh lọc cẩn thận và t́m hiểu về vai tṛ cũng như mục đích của tác giả bởi v́ chủ trương "Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù" mang nhiều ư nghĩa khác nhau trong tư duy của nhiều thành phần khác nhau. Đối với nạn nhân của sự hận thù quá khứ, chủ trương tha thứ (chứ không Quên quá khứ) phản ảnh sự rộng lượng anh minh và niềm tin vĩ đại vào tương lai rạng rỡ hơn cho tất cả mọi thành phần trong xă hội. Trong khi đó đối với thủ phạm của tội ác và con buôn thời cơ chủ nghĩa, "Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù" có thể đồng nghĩa với sự hèn nhát trốn tránh trách nhiệm quá khứ và sự chà đạp sự thật lịch sử với manh nha đổ tội cho hoàn cảnh hay tư thế của nạn nhân để ngụy biện cho hậu quả thiệt hại của tội ác nghiêm trọng mà nạn nhân đă và đang phải gánh chịu.

Chủ trương "xóa bỏ hận thù" chỉ có thể thực hiện được khi đại đa số nạn nhân không c̣n là nạn nhân của thành phần đồ tể cầm quyền và nhân dân thật sự quản thống quốc sự. Hiếm ai có thể tu tập để hành động thiện mỹ như Phật hay Chúa nhưng chắc chắn đa số ai cũng có ḷng vị tha sẳn sàng tha thứ cho thành phần đồ tể vất bỏ con dao hiếu sát nhưng vấn đề quan trọng ở đây mà kinh Phật cũng nhấn mạnh là đồ tể muốn thành Phật th́ phải thật sự vất bỏ con dao quyền bính hiếu sát để tu tâm. Khi nào đồ tể hiếu sát c̣n nắm quyền bính sinh sát th́ chủ trương "xóa bỏ hận thù" cũng chỉ là giấc mộng hảo huyền khó thực hiện bởi v́ nạn nhân vẫn c̣n là nạn nhân bị đàn áp hay lợi dụng.

..................................

Câu hỏi về chủ trương "xóa bỏ hận thù" một chiều [nạn nhân được khuyến khích quên đi quá khứ nếu không th́ bị vu khống là quá khích, cực đoan] khiến tôi liên tưởng đến chủ trương dân chủ một chiều của đảng CSVN hiện nay vốn chỉ có nghĩa là dân chủ trong đảng (đảng có thể được chia đôi, phân ba để "thực thi dân chủ"); theo quan điểm dân chủ một chiều [được ngụy biện là dân chủ tập trung] của CSVN th́ chỉ có đảng viên CSVN mới có quyền đóng góp quyết định chính sách quốc gia. Nhân dân chỉ có quyền tự do sinh hoạt và phát biểu ư kiến "theo đường lối của đảng CSVN" và sẽ bị đàn áp tàn bạo nếu có ư kiến hay hành động khác biệt với chủ trương của đảng CSVN chứ đừng nói chi đến việc đ̣i quyền tham chính quản thống quốc sự.

Trong chế độ dân chủ một chiều của CSVN, đảng viên bị bắt buộc phải "trung với đảng” để được ban phát ân huệ. Song song với các ân huệ kinh tế là sự kiểm soát chính trị của đảng. Trong một xă hội khép kín, khi mà chính hàng ngũ lănh đạo của đảng cũng chưa biết đến xă hội văn minh tư bản và những đam mê vật chất (cần thiết hay thừa thăi), sự ban phát ân huệ có thể bảo đảm cho khả năng kiểm soát chính trị; nhưng trong một nền kinh tế tự do, những mâu thuẩn giữa kinh tế và chính trị hay sự đụng chạm quyền lợi sẽ giảm bớt ṿng đai quản chế chính trị bởi v́ khả năng ban ơn của đảng trở nên bất lực khi đối đầu với nhiều thực tế xă hội trong đó có sự đe dọa của dân số thất nghiệp thiếu chỗ đứng trong xă hội.

Gần 3 thập niên sau 1975, chúng ta có thể kết luận chắc chắn rằng đảng CSVN đạt được chiến thắng chánh trị nhưng đồng bào miền Nam đă chiến thắng kinh tế một cách vẽ vang; chính hệ thống kinh tế tự do của miền Nam đă và đang cải tạo hoàn toàn bộ mặt xă hội Việt Nam và dần dần tước đoạt quyền hành kiểm soát chính trị của đảng CSVN. Hiện nay cứ 10 người th́ 8 người làm việc ngoài lănh vực của nhà nước cho nên sự kiểm soát của đảng CSVN đă mất phần hữu hiệu không như trong những năm chiến tranh hay trước thời kỳ mở cửa kinh tế. Không phải đảng CSVN không muốn kiểm soát việc ban phát ân huệ kinh tế nhưng đảng đă trở nên bất lực trước nhu cầu “cải thiện đời sống kinh tế” của nhân dân và kể cả của đảng viên, quân nhân vốn có liên hệ đến rất nhiều gia đ́nh nhân dân, v.v.. Đảng CSVN hoàn toàn bất lực không thể cung cấp công ăn việc làm cho thanh niên và phụ nữ vốn là số đông trong xă hội; khả năng cung cấp nghề nghiệp hiện nay cho đại đa số nhân dân Việt Nam hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của thương nhân tự do.

..................................

Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam là t́m đến sự quân b́nh, và đảng CSVN hiểu rơ muốn tồn tại phải giữ vững vai tṛ trọng tài cần thiết giữa những mâu thuẫn quyền lợi trong t́nh trạng xă hội mập mờ [pháp luật, hành chánh, quyền lực chính trị, v.v.]; trong thực tế, khả năng kiểm soát của đảng đă bị suy giảm nghiêm trọng trước sự phát triển kinh tế tự do cho nên chúng ta thấy được phản ứng tự vệ đầu tiên của đảng là gia tăng số lượng đảng viên để lồng đảng vào nhiều cơ sở sản xuất [loại đảng viên ăn theo này dĩ nhiên sẽ lập tức bỏ đảng, trở cờ khi quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng], đánh phá các thế lực hải ngoại thù nghịch để che đậy tin tức trung thực nhưng bất lợi cho đảng và tạo ra các mạng lưới nội báo kiểm soát lẫn nhau như Tổng vụ 2 trong quân đội (chắc có lẽ nhiều người không biết hay quên là Quân đội Nhân Dân đă xung phong trong việc kêu gọi mở cửa kinh tế vào năm 1986 và cảnh cáo đảng CSVN về tệ nạn tham nhũng vào năm 1997 trước cả các vụ nhân dân biểu t́nh ở Hà Tây, Thái B́nh). Đảng CSVN sẽ mất thế đứng nếu mất đi khả năng quân b́nh các mâu thuẩn kinh tế và chính trị của nhiều lực lượng khác nhau trong xă hội từ nông dân, thương nhân đến quân nhân và đảng viên. Biết yếu điểm của đảng CSVN như thế chúng ta biết phải làm ǵ một cách thực tế để phá thế trọng tài của đảng CSVN nhằm khai triển trào lưu dân chủ Việt Nam hữu hiệu hơn.

..................................

C̣n nhiều khía cạnh có thể bàn thêm liên quan đến vấn đề này và ảnh hưởng của chủ trương đối với tiến tŕnh vận động dân chủ Việt Nam nhưng tôi không có đủ th́ giờ để suy diễn thêm.

..................................

DTL

11 tháng 9 năm 2004

-- (Ngô_Quyền@New_Việt_Nam.com), September 21, 2004

Answers

Chỉ có thằng "ngu" mới hoà hợp ,hoà giải ,hoà b́nh ,hoà đồng ,hoà giao ,hoà cấu .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 23, 2004.

Moderation questions? read the FAQ