Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tn Cch Mạng ảng Tại B Linh 19/9/2004

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tn Cch Mạng ảng Tại B Linh

Việt Tn

Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phng Việt Nam Chnh Thức Ngưng Hoạt ộng Từ Ngày 19 Thng 9 Nm 2004 ảng Việt Tn Do Tướng Hoàng Cơ Minh và 14 Người Tiên Phong Khc Sng Lập Nm 1982 Tại Khu Chiến Vùng ng Dương. ảng Việt Tn Hiện ang ược Lãnh ạo Bởi ng Nguyễn Kim là Chủ Tịch ảng, ng L Thi Hùng là Tổng B Thư. ảng Việt Tn Chủ Trương ấu Tranh ể Ưu Tiên Chấm Dứt ch ộc Tài Cộng Sản Việt Nam; Nhưng Cũng ồng Thời Tiến Hành Những Nỗ Lực Canh Tn Một Cch Chọn Lọc và Tch Cực, p Ứng Nhu Cầu Chung và Dài Hạn Của ất Nước. ảng viên Việt Tn, trong iều kiện và hoàn cảnh của mình, sẵn sàng ặt dưới sự lãnh ạo của lực lượng, tổ chức khc ang chủ ộng tiến hành những chương trình kế hoạch cụ thể c lợi cho cng cuộc ấu tranh chung.

(B Linh 19-09): Do những biến chuyển của tình hình ấu tranh hiện nay, Việt Nam Canh Tn Cch Mạng ảng ã tổ chức buổi lễ ra mắt tại thành phố B Linh, ức Quốc, ể chnh thức xuất hiện cng khai hoạt ộng kể từ ngày 19 thng 9 nm 2004. ảng Việt Tn ã ược thành lập vào ngày 10 thng 9 nm 1982, do sự kết hợp của một số tổ chức khng cự ã hoạt ộng từ nm 1975 ở trong và ngoài hải ngoại, nhằm ấu tranh chấm dứt chế ộ ộc tài cộng sản, xy dựng một nền dn chủ ch thực và canh tn Việt Nam. ng Hoàng Cơ Minh ã ược ề cử làm Chủ tịch ảng từ giai oạn thành lập này. Tuy nhiên vì tình hình ấu tranh, ảng Việt Tn ã chọn lựa phương thức hoạt ộng b mật trong suốt 22 nm vừa qua.

Buổi lễ ra mắt ảng Việt Tn ã ược tổ chức tại Hội Trường Quốc Tế Urania, thành phố B Linh, quy tụ khoảng 1000 quan khch Việt Nam và ngoại quốc ến từ Việt Nam, Nhật Bản, c Chu, Hoa Kỳ, Canada và cc quốc gia u Chu. Buổi lễ ra mắt khai mạc lc 2 giờ 30 chiều. Sau phần nghi thức khai mạc, Bc sĩ Trần ức Tường, thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng quan khch và ng ã ặc biệt bày tỏ lòng tri n ối với ồng bào và thn hữu ã p lời mời, khng quản ngại ường x xa xi, từ khắp nơi trên thế giới về B Linh ể làm chứng nhn cho ngày khởi ầu một trang sử mới của ảng Việt Tn.

Trong phần trình bày về qu trình hoạt ộng 22 nm của ảng Việt Tn, bộ phim ã c ọng giới thiệu 15 nhn vật sng lập ra ảng Việt Tn vào nm 1982 gồm cc ng Hoàng Cơ Minh, Ng Ch Dũng, Lê Hồng, Trần Thiện Khải, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Kim, Ng Vn Tự... Trong 22 nm qua, ảng Việt Tn ã trải qua 5 thời kỳ ấu tranh từ lc kết hợp phi thai, xy dựng hạ tầng cơ sở quốc nội, pht ộng phong trào giành tự do dn chủ, cho ến những nỗ lực xy dựng thế liên kết ấu tranh trong và ngoài nước và nhất là kết hợp hai mặt trận ấu tranh dn sinh và dn quyền ể tạo thành phong trào ấu tranh quần chng, ph vỡ tình trạng ộc tài hiện nay. Kể từ ại hội lần thứ V vào thng 9 nm 2001, ảng Việt Tn ã ược lãnh ạo bởi ng Nguyễn Kim, Chủ tịch ảng, ng L Thi Hùng, Tổng B Thư, cùng với cc ủy viên trong ban lãnh ạo trung ương gồm Bc Sĩ Trần Xun Ninh, ng Nguyễn Ngọc ức, Gio Sư Hoàng Cơ ịnh, Bc Sĩ Trần ức Tường, Bc Sĩ Nguyễn Trọng Việt và bà ặng Thanh Chi, Pht Ngn Nhn Việt Tn. Ngoài ra, ại diện của ảng Việt Tn tại Bắc Mỹ là Bc Sĩ ặng Vũ Chấn, tại c Chu là ng ặng Quốc Sủng, tại u Chu là ng Nguyễn Ngọc Bảo, tại Chu là ng u Minh Dũng.

ng Nguyễn Kim ọc diễn vn nêu l do Cng Khai Ho ảng Việt Tn. Trong phần trình bày về l do xuất hiện cng khai hoạt ộng, ng Nguyễn Kim, Chủ tịch ảng, ã ni rằng bài ton canh tn ất nước Việt Nam từ 120 nm qua vẫn còn nguyên vẹn. Việt Nam hiện bị tụt hậu qu xa so với cc nước trong vùng. Nếu ể tình trạng này tiếp tục, Việt Nam c thể vĩnh viễn mất khả nng bắt kịp thế giới. ng Nguyễn Kim còn cho rằng, tình hình ấu tranh hiện nay tuy c nhiều kh khn, nhưng cũng c nhiều cơ hội mà cc thế hệ tiền bối cch mạng khng c. ể khai dụng cc cơ hội lịch sử này, ảng Việt Tn ã quyết ịnh xuất hiện cng khai ể cùng với mọi c nhn, tổ chức, oàn thể yêu nước dồn sức ấu tranh trong một ại liên minh dn tộc, hầu chấm dứt chế ộ ộc tài cộng sản và canh tn lại Việt Nam.

ng Nguyễn Kim cho biết là tuy cng khai xuất hiện hoạt ộng từ hm nay, ảng Việt Tn ã c mặt trên 2 thập niên ấu tranh. Mặc dù lãnh ạo của ảng Việt Tn và lãnh ạo của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phng Việt Nam là một, nhưng Mặt Trận là một trận tuyến quy tụ nhiều oàn thể ể phối hợp ấu tranh trong một giai oạn nhất ịnh còn Việt Tn là một ảng cch mạng c mục tiêu canh tn miên viễn với dòng lịch sử dn tộc. ng Nguyễn Kim ã long trọng tuyên bố: kể từ hm nay ngày 19 thng 9 nm 2004, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phng Việt Nam sẽ ngưng hoạt ộng, ể tập trung mọi phương tiện và sức lực vào cuộc vận ộng một liên minh dn tộc nhằm ấu tranh ể chấm dứt ộc tài và canh tn ất nước. Ngoài ra, ng Nguyễn Kim cũng ã trình bày là với sự cng khai hoạt ộng, sẽ cho php ảng Việt Tn ng gp hữu hiệu vào tiến trình thay ổi tch cực của ất nước trong những ngày thng tới.

ng L Thi Hùng ọc diễn vn về Chủ Trương và ường Lối của Việt Tn. Trong phần trình bày về chủ trương và ường lối hoạt ộng, ng L Thi Hùng, Tổng B Thư ảng, ã trình bày rằng ảng Việt Tn tiến hành một cuộc ấu tranh toàn diện, ể ưu tiên chấm dứt ch ộc tài hiện nay nhưng cũng ồng thời tiến hành những nỗ lực canh tn một cch chọn lọc và tch cực, p ứng nhu cầu chung và dài hạn của ất nước. Trong tiến trình ấu tranh ể chấm dứt ch ộc tài, Việt Tn quan niệm nguyên tắc chỉ ạo ấu tranh là lấy sức mạnh dn tộc làm chnh, ồng thời kết hợp với việc tranh thủ những hợp tc quốc tế trong tinh thần bình ẳng, cùng tạo p lực tối a ở mọi mặt ể thay ổi nguyên trạng, tạo ra bối cảnh sinh hoạt chnh trị a nguyên. Tùy theo tình hình, chnh lược ấu tranh c thể thay ổi nhưng nguyên l chỉ ạo dựa trên sức mạnh dn tộc khng bao giờ thay ổi. Trong tiến trình thực hiện cc biện php canh tn ất nước, ảng Việt Tn coi canh tn cơ chế và mi trường xã hội phải ược tiến hành song song với canh tn con người. iểm quan trọng nhất trong nỗ lực canh tn con người mà ảng Việt Tn nhắm tới là phải làm sống lại trong mỗi người dn lòng tự hào dn tộc, và thức làm chủ vận mạng ất nước ể từng bước xy dựng tm thức ặt Tổ Quốc và Dn Tộc lên trên mọi chủ nghĩa và ảng phi. Về nhu cầu canh tn cơ chế và mi trường xã hội, ảng Việt Tn chủ trương xy dựng một nền tảng dn chủ ch thực, cng bằng và hợp l ối với mọi thành phần dn tộc, ồng thời phải bảo ảm cho mỗi con người quyền sống xứng ng với nhn phẩm và ầy ủ cc quyền tự do cn bản. Trên cn bản , ảng Việt Tn chủ trương khng chấp nhận bất kỳ một hình thức ộc tài ộc tn nào, khng một ảng phi hay một c nhn nào, ược php ứng trên dn tộc, ứng trên luật php.

Ngoài ra, ng L Thi Hùng ã trình bày là trong iều kiện suy kiệt mọi mặt của xã hội Việt Nam, nỗ lực canh tn khng thể chỉ ược thi hành bởi chnh quyền với những nhn viên hành chnh, mà phải nhờ vào sự tham gia của quần chng qua những tổ chức phi chnh phủ, những tổ chức tn gio và những c nhn thiện nguyện. Trong tinh thần , ảng Việt Tn chủ trương tìm mọi cch ng gp hiệu quả cho tiến trình canh tn ất nước, dù ở trong hay ngoài chnh quyền. ng ã nhấn mạnh ến mục tiêu của ảng Việt Tn khng phải là ể nắm chnh quyền bằng mọi gi; mà là ể thực hiện ước vọng canh tn của dn tộc.

ng Nguyễn Ngọc ức giới thiệu Chương Trình Hành ộng của ảng Việt Tn. Trong phần trình bày về những chương trình hành ộng, ng Nguyễn Ngọc ức, thành viên trong ban lãnh ạo Trung ương ảng Việt Tn ã tm lược chương trình hành ộng mà ảng Việt Tn ề nghị ồng bào và cc oàn thể cùng tiến hành, ể từng bước gỡ bỏ những giới hạn về dn chủ và nhn quyền tại Việt Nam. Chương trình hành ộng này trải rộng trên nhiều bình diện và ược khai triển theo mười phương hướng gồm: 1/Cải thiện dn sinh, phục hồi dn quyền; 2/ Thc ẩy cc sinh hoạt a nguyên; 3/ Xy dựng sức mạnh tổng hợp của dn tộc; 4/ Nng cao dn tr; 5/ ầu tư vào thế hệ tương lai; 6/ Pht triển cộng ồng người Việt hải ngoại ; 7/ Vận ộng p lực quốc tế; 8/ Xy dựng nền tảng cho cng cuộc canh tn Việt Nam; 9/ Bảo vệ quyền lợi quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ; 10/ Soi sng sự thật của lịch sử cận ại.

ng Nguyễn Ngọc ức ã chia sẻ ước mong của ảng Việt Tn là chương trình hành ộng này sẽ gp phần tạo chất keo nối kết mọi người cùng hành ộng, chấm dứt tinh thần "ti làm, anh làm", ể pht huy tinh thần "chng ta cùng làm", với những mục tiêu chung, qua cc hành ộng chung, cho một tương lai chung của dn tộc. ng cũng nhấn mạnh buổi lễ ra mắt ảng Việt Tn khng phải là một cao iểm, mà chỉ là một khởi iểm. Một khởi iểm cho một tiến trình hợp tc lu dài, trong sự tương nhượng và tương knh với mọi tổ chức, lực lượng nhằm ấu tranh cho mục tiêu dn chủ ha và canh tn Việt Nam.

Gio sư Nguyễn Ngọc Bch pht biểu cảm tưởng. Trong phần pht biểu cảm tưởng của một số quan khch, Gio sư Nguyễn Ngọc Bch, ại diện Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ ồng thời ại diện Hội Nghị Liên Kết Người Việt Tự Do ã cho rằng sự xuất hiện cng khai của Việt Tn là một bước ngoặc mới của cng cuộc ấu tranh chung và ng ước mong ảng Việt Tn sẽ cùng với cc tổ chức, ảng phi khc liên kết tạo thành một lực lượng ối ầu với ảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Nhà vn Vũ Thư Hiên, một nạn nhn trực tiếp của ảng Cộng Sản Việt Nam qua vụ chống ảng xt lại nm 1967 ã pht biểu rằng sự Nhà vn Vũ Thư Hiên pht biểu cảm tưởng. xuất hiện cng khai với ường lối ấu tranh dn chủ ha xã hội của ảng Việt Tn rất phù hợp trong xu thế chung hiện nay và ng tin tưởng là ảng Việt Tn sẽ gp phần hiệu quả cho sự nghiệp dn chủ ha Việt Nam cũng như trong xã hội Việt Nam tự do dn chủ trong tương lai. ng Ng Ch Thiềng, Chủ tịch Hội ồng Quản Trị Cộng ồng nguời Việt tỵ nạn tại Nam California, ã bày tỏ sự vui mừng về sự hiện hữu của một ảng cch mạng lấy canh tn làm phương chm hoạt ộng ể sớm chấm dứt mối nhục lớn của dn tộc ã ko dài hàng bao thế hệ. C Tn Vn Anh, ại diện nhm Cầu Vòng của một số anh chị em trẻ tại Ba Lan, nơi bùng nổ ầu tiên cuộc cch mạng dn chủ tại ng u, ã bày tỏ ước mong rằng sự cng khai ha ảng Việt Tn sẽ tạo một sinh kh ấu tranh mới trong cng cuộc vận ộng dn chủ ha Việt Nam.

Trong phần cuối chương trình, khng kh của buổi lễ ã trở nên vui tươi và hùng trng khi ban hợp xướng Việt Tn gần 50 người ã lần lượt cất cao bài ht Việt Nam Vinh Quang và Thế Kỷ Này Thế Kỷ Của Chng Ta qua sự hòa m và hướng dẫn trực tiếp của Ca Nhạc Sĩ Phan Vn Hưng. Trong khng kh hùng trng , ng Nguyễn Kim, Chủ Tịch ảng Việt Tn, ã thay mặt toàn thể ảng viên ở trong và ngoài nước, long trọng gửi ến ồng bào Việt Nam, cc tổ chức ở trong và ngoại nước, Lời Kêu Gọi, với quyết tm cùng nhau ẩy sập và qut sạch bức tường nhục tại Việt Nam, ể chuẩn bị cho một ngày canh tn mới, cho một Việt Nam mới.

Buổi Lễ Ra Mắt kết thc sau phần tiếp tn của Ban Tổ Chức vào lc 7 giờ chiều cùng ngày. Trong lc , một cuộc tiếp xc giữa ại diện bo ch, truyền thng Việt Nam và ngoại quốc với ban lãnh ạo trung ương ảng Việt Tn ã diễn ra thn mật với nhiều cu hỏi ã ược giải p thỏa ng.

-------------------------------------------------------------------------------- trich tu www.viettan.org-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 20, 2004

Answers

Response to Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng Tại Bá Linh 19/9/2004

Một cnh n khng lm nn mu xun.

-- (Ng_Quyền@New_Việt_Nam.com), September 20, 2004.

Response to Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng Tại Bá Linh 19/9/2004

Đồng ,

Một cnh n khng lm nổi một ma xun.

Nhưng nếu chng ta c 80 triệu con n, ma xun sẽ trở về qu hương ta.

You can tell that I am dreaming :-) but that will be truẹ hehehehe

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ KhoịMP3

********************************************

Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tn

Lấy Ch Nhn thay cường bạo

********************************************

Giải Tn Đảng Cộng Sản

Tổng tuyển cư? Đa Đảng

**************************************

Mỗi người gp một lời ni ngay thẳng

Chế đ. Cộng Sản sẽ tan tnh

*****************************************

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Sng M16

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), September 21, 2004.


Response to Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng Tại Bá Linh 19/9/2004

Ci g bắt đầu cũng từ số 0 rồi tới 1 ......................v rồi mới tới .....thnh cng..

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 22, 2004.

Response to Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TÃn CÃch Mạng Ãảng Tại BÃ Linh 19/9/2004

"Một cnh n khng lm nn mu xun. "

Nhng một con n bo trớc ma xun sắp tới .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 22, 2004.


Response to Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng Tại Bá Linh 19/9/2004

Ti đồng với anh Thch Đu? Thứ về quan điểm ny

Sng M16

**** Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tn Lấy Ch Nhn thay cường bạo ******** Giải Tn Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng *******

Mỗi người gp một lời ni ngay thẳng Chế đ. Cộng Sản sẽ tan tnh *******-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), September 23, 2004.Response to Tường trình Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng Tại Bá Linh 19/9/2004

***

FAKED :))))))

And look at this Pic , why MT-VIETTAN/HongKoMinh "won" the battle and captured those weaponry like these from 1982, today 2005, more than 20 Yrs ..... And now they R just "Mouth fighting"

All of you, ask yourself ?????

-- We never win Vietcong with these ORG, they only DIG DEEP of Vietnamese oversea's $$$$ :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 05, 2005.


Moderation questions? read the FAQ