Nyheder i Leica M bajonet fra Cosina-Voigtlander

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

På Cameraquest.com er der kommet flere informationer om de 2 nye Voigtländer kameraer Bessa R2A og Bessa R3A. Prisen ligger i USA omkring 500 $, hvilket er på samme niveau som foregængerne R2.

http://www.cameraquest.com/voigtr2ar3a.htm

Samt beskrivelse af den nye Nokton 40/1.4 og VC-Meter.

http://www.cameraquest.com/voigt4014.htm

http://www.cameraquest.com/voivcmet2.htm.

Det er beundringsværdigt at Cosina vedbliver med så aktivt at udvikle på de filmbaserede produkter. -Hatten af for dem!

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), September 20, 2004


Moderation questions? read the FAQ