Hoa Kỳ: Việt Nam là một trong các quốc gia chuyển vận, buôn bán ma túy

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich.... www.rfa.ofg

Hoa Kỳ: Việt Nam là một trong các quốc gia chuyển vận, buôn bán ma túy
2004-09-17

Một ngày sau khi Bộ Ngoại Giao Mỹ liệt Việt Nam trong danh sách những nước phải đặc biệt quan tâm v́ đàn áp tôn giáo, Nhà Trắng thông báo Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush cũng quyết định giữ tên Việt Nam trong danh sách những quốc gia chuyển vận, buôn bán ma túy.

Danh sách này có 22 quốc gia, trong đó có 7 nước ở Châu Á. Đặc biệt nhất là Thái Lan năm nay không c̣n nằm trong danh sách, v́ những cố gắng mà Chính Phủ Bangkok đă thực hiện và các hoạt động hợp tác với Hoa Kỳ trong chương tŕnh bài trừ ma túy toàn cầu.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 19, 2004

Answers

Response to Hoa Kỳ: Việt Nam lĂ  một trong cĂ¡c quốc gia chuyển vận, buĂ´n bĂ¡n ma tĂºy

Visit Việt man chính quyền Hà Nội là bạn của trùm ma túy... !

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ