Cam chui tuc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Toi nhan thay nhung nguoi vao tham website nay mot la nhung nguoi co long yeu tu do va tha thiet mong muon cho dan toc Viet Nam duoc thuc su tu do. Hai la nhung ten cong an CS mang duoc tra luong de vao chui tuc pha thoi. Chung kinh nghiem cu chui tuc cho nhung nguoi khac tuc roi chui lai de danh dong hai ben cung nhu nhau. Do do doc gia se chan khong muon doc trang web nay nua. Do chinh la chu truong cua bon chung. Yeu cau delete nhung bai co noi dung chui tuc. Cam on.

-- danny tran (congsandoctai@yahoo.com), September 19, 2004

Answers

Cám ơn bạn Danny Tran đả lưu ý vấn đề các bài có nội dung chửi tục. Các anh VASM trong forum này toàn là những anh ăn cơm nhà vác ngà voi, thì giờ rảnh rổi rất hiếm hoi mong bạn và các bạn khác thông cảm xí xoá cho. Có một số bài viết có lời lẻ thô tục, đả kích cá nhân hoặc vô nghĩa đả được delete, nhưng có lẻ còn đâu đó một số bài bị lọt sổ sẽ được delete sau. Vì là người tập sự, nếu có lở tay kill lầm bài viết nào đó xin các vị poster rộng lòng tha thứ cho. :-))

-- VAS Cleaner (VAS_Cleaner@Yahoo.com), September 19, 2004.

Just make sure to delete posts that are MAINLY dedicated to swearing. For alot of others, swearing is the inspiration to motivate them to write better posts.

Ce est la devotion, pas l'obsession.

-- Jubinell (danorma3@yahoo.com), September 24, 2004.


lai. them 1 con Vem chau ngoan Bac Ho DInh Cao tri tue mac cam ngu dang sua tieng ngoai.

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.ngu.net), September 24, 2004.

Xin thông cảm ,bố mẹ nó bị chất độc da cam nên khi sanh nó ,nó bị đổi giống (gene)như thằng Chí Bựa .Nó thích ăn hột vịt lộn nên đầu óc nó bị lộn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ