Sáng Tác Của Phó Thường Dân

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 • Sáng Tác Của Phó Thường Dân
 • Tiếng gọi của con tim.
 • Tự do và định mệnh.
 • Chiếc áo thầy tu.
 • Thư gởi người bạn Na Uy.
 • Khoa học và mê tín dị đoan.
 • Phong kiến và độc tài.
 • Giă từ ư thức hệ.
 • Giận Hờn.
 • Đố ai lấy thước đo mà ḷng người.
 • Việt Kiều Yêu.
 • Sự thật mất ḷng.
 • Ba "cánh cửa giải thoát" của tâm hồn.
 • Thế giới vô h́nh.
 • Đi t́m định mệnh.
 • Chập chững đi theo bước chân Phật.
 • Quà giáng sinh.
 • Làm đẹp tâm hồn bằng những niềm tin sống động.
 • Những "đỉnh cao trí tuệ" mới.
 • Thuốc kích thích cuả tâm hồn.
 • Trẻ thơ giữa hai lằn đạn.
 • Lại gặp "đỉnh cao trí tuệ".
 • Quê hương tôi, 
 •    nhân dân không chấp nhận đầy tớ phản chủ.
 • Xây dựng lại niềm tin.
 • Ích quốc lợi dân, tội tử h́nh.
 • Xóa bỏ hận thù.
 • Bạo lực không thắng nổi nhân tâm.
 • Chuyến đi định mệnh.
 • Địa ngục chốn trần gian.
 • Quê hương tôi, một thiên đường xă hội chủ nghĩa.
 • Trăng sáng Hà Tiên.
 • Giă từ bể khổ (2).

  -- Nong Bi' Dai" (sale@tintucvietnam.com), September 19, 2004

 • Moderation questions? read the FAQ