NGĂN CHẶN CSVN ĂN CHẶN TIỀN BỒI THƯỜNG

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NGĂN CHẶN CSVN ĂN CHẶN TIỀN BỒI THƯỜNG CHO CÔNG NHÂN VIỆT NAM TẠI SAMOA - HOA KỲ

Vụ hàng trăm công nhân Việt Nam bị đánh đập , có chị bị đánh ḷi mắt bởi nhà đầu tư Nam triều tiên tại quần đảo Samoa Hoa Kỳ có ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xă hội trong nước cách đây vài năm . Dư luận đặc biệt khen ngợi sự tác động kịp thời của các hội đoàn yêu nước người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đă dũng mănh, mưu trí sáng tạo dùng cơ hội này để tạo tiếng vang khi các công nhân được điều trần trong quốc hội Hoa Kỳ , vụ việc đă đánh thức lương tri nhân dân , xă hội Hoa Kỳ về những cảnh bóc lột người dă man chỉ có ở chế độ CSVN khi trung ương đảng CSVN dùng sức lao động của nhân dân như một phương tiện để trục lợi , khác hẳn lời tuyên truyền giả tạo của chế độ CSVN .

Với sự trợ giúp của vị trợ lư Bộ tư pháp Hoa Kỳ , các vị hội đồng chức sắc gốc Việt đang hoạt động chính trị tại các tiểu bang , lưỡng viện quốc hội , tại các nước Châu âu . Hội tổ chức nhân quyền và bảo vệ người lao động quốc tế Sweatshop Watch , tổ chức bảo vệ nhân phẩm liên hiệp quốc UNITE , các hăng luật nổi tiếng ở Hoa Kỳ như Lerach ở San diego , Weiss ở Los Angeless , Rubin & demain ở Sanfrancisco , Teker Civille ở Guam đă đạt những kết quả vượt quá sự mong đợi cho hàng trăm công nhân người Việt được tỵ nạn và chưa được c̣n sinh sống tại quê nhà . Nhà đầu tư và hai hăng gia công may mặc có tham gia vào vụ đánh đập công nhân là Gap và Advance Textite Corp phải bồi thường theo luật định Hoa Kỳ số tiền tổng cộng là 5 triệu tám trăm ngh́n USD .

Hiện nay theo chúng tôi được biết , cục quản lư lao động xuất khẩu thuộc Bộ lao động thương binh xă hội cộng sản đang gấp rút lập danh sách "ma" để ḅn rút tiền bồi thường của hàng trăm công nhân trên .

Bà Hằng , bộ trưởng bộ lao động CSVN có yêu cầu kín trong nước , sẽ giữ lại gần 40 phần trăm số tiền bồi thường trên giam lại tại ngân hàng trung ương Hà Nội , mở tài khoản bí mật để giam 5,8 triệu USD trong ṿng 5 năm , sau đó mới trả tiền từ từ cho người lao động hầu được hưởng lăi suất rất lớn cho lănh đạo bộ và các nơi khác trong đảng .

Đây là một hành động bỉ ổi phi pháp , tán tận lương tâm mà hầu hết bọn tham nhũng trong chính quyền CSVN thường áp dụng để ăn chặn tiền xương máu của đồng bào .

Chúng tôi kêu gọi các hội đoàn , các vị thiện nhân hăy liên lạc đến các công ty luật , các tổ chức UNITE … hoặc liên lạc thẳng về trụ sở công ty luật tại Guam hay Saipan đang chuẩn bị chuyển tiền bồi thường về Việt Nam như công ty Teker Civille Torres Tang , số PMB 86 P.O Box 10003 , Saipan MP 96950-8903 , gặp trực tiếp Ngài Akio Kikuchi hay gọi 670-235-1734 để phản ánh vấn đề này .

-- Nong bi dai' (sale@tintucvietnam.com), September 19, 2004


Moderation questions? read the FAQ