AutoLinked : Ai Giết Hồ Chí Minh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Vo Danh (Vo_Danh@yahoo.com), September 18, 2004

Answers

Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

Virút giang mai đă giết chết ông HCM. Bằng chứng là nhà anh VoDanh vừa dẫn chứng là vi rút giang mai không thể nh́n thấy bằng mắt thường được !!!

Đây là 1 hiện thực mà bản chất của virút giang mai th́ đang được giảo nghiệm trên người ông HCM, và sẽ cho công bố nay mai ???

Các bác các anh chờ mà xem nhá !!!

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 18, 2004.


Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

Không AutoLinked được th́ ManualLinked vậy. Xin giới thiệu bạn đọc 1 tài liệu về HCM với vai tṛ cũa Trần Dân Tiên...

Ai Giết Hồ chí Minh-- Vo Danh (Vo_Danh@yahoo.com), September 18, 2004.

Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

hehehehe, tui thi` nghi la` No^ng DDu*'c Ma.nh bo'p co^? tha(`ng Nguye^~n Sinh Cung (HCM) dde^? tra? thu` cho me. la` co^ No^ng thi. Xua^n :-)

Su'ng M16

*******************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), September 21, 2004.


Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

hehehehe, tui th́ nghi là Nông Đức Mạnh bóp cổ thằng Nguyễn Sinh Cung (HCM) để trả thù cho mẹ là cô Nông thi. Xuân :-)

Súng M16

*******************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), September 21, 2004.


Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

bon mat day!

-- lu~ vo on (tinhdoilavonghia@yahoo.com), December 31, 2004.


Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

Vẹm có giáo dục nên thanh niên Việt hiện nay tụt hậu nhất nh́ thế giới.

-- (test@test.test), December 31, 2004.

Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

thiet ra minh cung chang biet ai giet chet bac ho,nhung chi biet ba ma may dua chi bac ho toan bi may thang usa cho ngam pennis cua no nhieu qua ne bay gio noi chuyen y nhu cho sua,boi vay do bi ngam nhieu qua nen de ra cac ban kem thong minh,oc bo,oc trau kg ha?toi nghiep qua,tui bay dung bat chuoc ba ma tui bay nua nghe mac cong de ra the he kem thong hon do,toi ngiep cho cpon chua tui bay lam,neu bac ho bi giang mai thi chac ba ma tui bay nam xua di rinh bac ho "lam viec" ha sao biet vay?co khi ba ma tui bay xem len rui chiu kg noi "tu xu" vo mot con animal nao do qua en tui bay de ra hinh nguoi nhung dau oc cua animal?hiiiiiiiiii..........enough

-- (ilovedcsvn@yahoo.com), January 05, 2005.

Response to AutoLinked : Ai Giết Hồ ChĂ­ Minh

CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chỉ tính sơ sơ trong 28 năm sau 30/04/1975. Đảng cộng sản VN đoạt được 3 giải quán quân trong lịch sử dân tộc Việt Nam, không có một triều đại hay chính phủ nào b́ kịp:

  1. Đưa đất nước trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới, đoạt danh hiệu nhục nhă nhất trong lịch sử dân tộc.
  2. Hàng triệu con cháu Lạc-Hồng bỏ tổ quốc ra đi, liều mạng vượt biên t́m tự do, làm một cuộc bỏ phiếu bằng chân lớn nhất trong lịch sử dân tộc.
  3. Đảng ma cô cộng sản Viet-Nam cắt đất; cắt biển dâng cho quan thầy Trung Quốc, công nhận quần đảo Hoàng-Sa là của quan thầy Trung cong, làm ô danh lịch sử và tủi nhục cho ḍng giống Đại-Việt.

-- Long dut mach.. (nongducmanh@phuchutit.com), October 21, 2003
Một số Links liên quan tới bài trên.
  1. CHẾT KHÔNG KỊP GIĂY
  2. V̀ HẠNH PHÚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, XIN MỌI NGƯỜI HĂY THỨC TỈNH !
  3. GIẾT Ư CHÍ QUẬT KHỞI QUẬT CƯỜNG LÀ TRỌNG TỘI ĐỐI VỚI DÂN TỘC
  4. Ư kiến cũa một người dân trong nước... 11/2004
  5. Tại sao hiện nay GDP của MNVN cao hơn MBVN ?
  6. 1 mùa thu năm xưa CÁCH MẠNG tiến lên
  7. Coi chừng vẹm bán nước cho tàu ?

Bài hay post lại.

-- (test@test.test), January 05, 2005.

Moderation questions? read the FAQ