Cộng Đồng Người Việt cảnh giác chính quyền Úc về Nghị Quyết 36 của nhà nước CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng Đồng Người Việt cảnh giác chính quyền Úc về Nghị Quyết 36 của nhà nước CSVN

(LÊN MẠNG THỨ BẢY 4 THÁNG CHÍN 2004)

SÁNG Thứ Năm 2/9/2004, một phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Tự Do đă đến Quốc Hội Tiểu bang NSW tiếp kíến Tiến sĩ Andrew Refshauge, Phó Thủ Hiến tiểu bang NSW, đồng thời cũng là Bộ Trưởng đặc trách Giáo Dục tại NSW, Úc Châu.

Mục đích của buổi tiếp kiến này là để nêu lên những quan ngại của người Việt tại NSW trước âm mưu xâm nhập của CSVN về mặt giáo dục. Bên cạnh ông Refshauge c̣n có cô Reba Meagher, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại tiểu bang NSW, đồng thời là Dân Biểu đại diện cho vùng Cabramatta.

Về phía đại diện Cộng Đồng, có ông Phan Đông Bích, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW, ông Nguyễn Văn Giáo, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng, đặc trách văn hóa giáo dục, ông Phạm Quang Ngọc, bà Nguyễn Thanh Huế, ông Vĩnh Tiên, bà Phạm Ánh Linh.

Mở đầu buổi tiếp kiến, ông Phan Đông Bích đă phân tích nghị quyết 36 của CSVN, đặc biệt là khoản "CSVN sẽ gửi sách giáo khoa và giáo viên ra cộng đồng người Việt hải ngoại". Nghị quyết này là một chỉ thị chính thức của đảng CSVN nhằm lũng đoạn cộng đồng. Ông Bộ Trưởng nghi nhận điều này và cho rằng không thể để cho các tài liệu giảng dạy tại Úc trở thành dụng cụ tuyên truyền cho một chế độ mà đa số người Úc gốc Việt phải chạy trốn v́ tính phi dân chủ của nó.

Ông Phan Đông Bích cũng đề nghị ông Bộ Trưởng để cho giáo tŕnh giảng dạy môn Việt Ngữ tại các trường lớp chính mạch (trong tuần) cũng như cuối tuần, cần có sự tham khảo và góp ư của đại diện Cộng Đồng. Ông Bộ Trưởng hoàn toàn đồng ư sự tham khảo này đối với các chương tŕnh cuối tuần, riêng đối với các chương tŕnh chính mạch th́ ông c̣n phải bàn thảo với bộ phận chính thức về soạn thảo của Bộ Giáo Dục NSW, tuy nhiên ông chắc chắn sẽ nêu lên mối quan tâm của Cộng Đồng Người Việt về những tài liệu có tính cách tuyên truyền của CSVN và sẽ làm mọi cách để tránh sự việc này.

Ông Nguyễn văn Giáo, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng đặc trách văn hóa đă đề nghị ông Bộ Trưởng hủy bỏ các chương tŕnh gửi giáo chức dạy tiếng Việt về Việt Nam với mục đích "tu nghiệp", bởi vị họ sẽ chẳng học hỏi được ǵ mà c̣n bị chế độ hiện hành sử dụng như các công cụ tuyên truyền cho chế độ. Ông cho rằng, Hội Đồng Văn Hóa Gíáo Dục tại NSW và Victoria sẽ thừa khả năng để tổ chức những khóa huấn luyện tu nghiệp trên cho các giáo chức. Ông Bộ Trưởng ghi nhận điều này và cho biết ông đă để ư tới đề nghị này của Cộng Đồng từ nhiều năm nay và đă có quyết định rằng từ nay chính quyền tiểu bang sẽ KHÔNG sử dụng tiền thuế của người dân cho "các chuyến đi tu nghiệp" về Việt Nam cho các giáo chức dạy tiếng Việt nữa.

Bà Thanh Huế, đại diện Hội Phụ Huynh Học Sinh tại NSW đă nói lên mối quan ngại của phụ huynh khi thấy con em ḿnh có viễn ảnh phải học sách giáo khoa của một chế độ phi nhân. Ông Phạm Quang Ngọc, người từng điều hợp chương tŕnh cho các lớp Ngôn Ngữ Cộng Đồng cuối tuần do chính phủ NSW đài thọ, đă giới thiệu với ông Bộ Trưởng những cuốn sách giáo khoa về ngôn ngữ Việt Nam được soạn thảo và ấn loát tại Sydney. Bà Phạm Ánh Linh, từng tiếp xúc với các trường học qua các buổi tŕnh diễn Âm Nhạc Dân Tộc, đă nêu lên nỗi đau ḷng của học sinh và cha mẹ Việt Nam trước việc các lớp học treo cờ đỏ. Ông Bộ Trưởng xác quyết rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng duy nhất của cộng đồng người Việt tại Úc. Tuy nhiên trong khuôn khổ học đường, các học đường đành phải dùng là cờ đỏ của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ huynh và học sinh của trường bắt buộc phải đứng dưới lá cờ đó.

Tóm lại, buổi tiếp kiến với tiến sĩ Andrew Refshauge, Phó Thủ Hiến Tiểu Bang NSW, kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục, đă đem lại những thành quả sau : Ông Bộ Trưởng rất quan tâm đến nghị quyết 36 của CSVN về vần đề giáo dục Các đề thi HSC về môn Việt Ngữ từ nay sẽ có sự tham khảo của đại diện Cộng Đồng Các sách giáo khoa Việt ngữ sẽ không tự do lưu hành mà sẽ có sự góp ư của CĐ, đồng thời các sách giáo khoa soạn thảo và in tại nước ngoài sẽ được sử dụng. Sẽ không c̣n cảnh các thầy cô giáo về Việt Nam "tu nghiệp" nữa Ngoài ra ông Bộ Trưởng cũng kêu gọi người Úc gốc Việt mau mắn phát hiện và báo cáo mỗi khi thấy những tài liệu (sách giáo khoa, bài vở v.v...) có tính cách tuyên truyền của CSVN. Ông hoàn toàn chống đối việc dùng nhà trường để "tuyên truyền cho những sự dối trá đă từng làm cho cha mẹ các em phải bỏ nước ra đi".

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ