An com moi ,noi chuyen moi !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thong cao so 1. Do cac ban biet duoc ki bau cu nay o My , Bush thang hay John Kerry thang ? nguoi nao dap trung cau hoi tren ,duoc 1 phan thuong bat ngo ! mingo ( chi bua)

-- mingo (mingo@netscape.net), September 18, 2004

Answers

Ai cũng thấy Senator Hillary Clinton, vợ Bill Clonton về uy tín cũng như tài cán trong đảng hơn hẳn John Kerry. Tại sao bà ta nhường cho John???. Dể hiểu thôi, John chỉ là con cờ thí. Hillary biết chắc kỳ này sẽ thua Bush nên đưa John ra lảnh đạn. Trong chính trường các nước dân chủ , thất cử 1 lần là dường như tiêu tan sự nghiệp chính trị.

Lần bầu cử tới 4 năm sau Hillary sẽ lên và chắc sẽ thắng cử. Bàn cờ chính trị Mỹ đă sắp sẳn như thế rồi. Có ǵ mà phải bàn

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 18, 2004.


Các người Việt kiều hải ngoại có lẽ thấy thế cờ 'sáng nước' và chẳng có ǵ đáng bàn căi, tranh luận v ề cái chuyện bầu cử trên đất Mỹ sắp tới đấy, nhưng các thủ lợn luộc của đảng ta và những hạng 'Tửu nang Phạn đại' như đám 'đầu Ngô ḿnh SỞ' th́ ngóng cái kết quả cái cuộc bầu cử ở Mỹ sắp tới đây nó dính liền đến các chính sách ăn xin, ăn mày' lạy ông đi qua,...lạy bà đi lại...cho chúng em đồng về để nuôi pḥ... Hà Nội' đang mắt lấm maỳ lét lắm !

Lăo Giọt Buút (George Bush) mà đắc cử lần này th́ không khéo lăo lại cho cái thằng thủ lợn đảng ta vào cái danh mục những kẻ xấu thù nghịch của nước Mỹ là Ế'-vầu ách-xịt (evil axis), chung mồ xanh cỏ với thằng CỘng khùng Bắc Hàn th́ có mà bỏ mẹ đời !

Thằng thủ lợn luộc 'chỉ bừa chỉ bậy' có khôn hồn th́ đi mà đầu cơ tích trữ phút tem Eo-phe đi là vừa, nghề của các chú 'đầu NGô ḿnh Sở' đấy ! Làm tốt vào không th́ chỉ có nước ngoạc mồm ra mà chết đói !!!

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 18, 2004.

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 18, 2004.

May con cho Phan Dong tren nay lai ho hao lam tro khon nan kia, tai sao phai kho the cac con ! Chung may chet roi deo co dat chon dau, hahahahahaha

-- (DitmeKeSyBacHa@yahoo.com), September 19, 2004.

Anh DịtMẹKẻSĩBắcHà có thể nói rỏ hơn cho tôi biết răng:

1/. Tôi Phản Động ở chổ nào??

2/. Tôi hô hào làm tṛ khốn nạn cái chuyện ǵ??

Anh nói được và nói cho đúng th́ tôi tôn anh làm...Hồ chí Minh

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 19, 2004.Cái tên Min Run hay Mi Ngố Chí Bựa chắc đang hy vọng Kerry đắc cử tông tông kỳ này. Kerry có cái đặc điểm là flip flop cứ y chang như là các tên VC nhà anh, chàng này mà đắc cử thì VC cũng sẽ khốn đốn đấy, dỉ độc trị độc mà. Chủ trương của đảng Dân Chủ về kinh tế thương mại chưa chắc có lợi cho VN, TC. Đừng có vội mừng ... hụt. Chí Bựa cũng có tài flip flop lắm, nhưng chỉ là hạng xách dép cho Kerry nhà ta thôi.

Còn cái thằng thủ lợn mất dạy "DMKSBH@Yahoo.com" ăn nói không ra thể thống gì cả. Ở hải ngoại, chúng ông có chết thì có khối gì đất chôn. Ở VN, đất đai bị mấy cướp ngày CSVN nó chiếm cha hết rồi, tìm được đất chôn cho một thằng cán ngố cũng không phải dể, đừng nói đến dân thường. Không chừng có ngày phải đem đốt xác rồi cho cá dồ ăn để "Xoá Đói Giảm Nghèo" như chúng đả để ra đấy.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), September 19, 2004.

Cam on 4 em Ke-si, LongQuan, To-su va Dinh -ngu da tra loi topic cua anh .

Di nhien anh theo dan My ( khong theo chinh phu My), bao dam John Kerry thang tran ki nay, chu nao muon bat ca voi anh ?

Are you want to bet ? Chi bua -mingo

-- mingo (mingo@netscape.net), September 20, 2004.


Sinh ra làm người, muốn làm "Thằng" rất dễ. Muốn làm 1 Gentleman, chúng ta cần 1 chut cố gắng.

Một Gentleman, khi nói điều ǵ dự đoán tương lai, để hổ trợ cho dự đoán cũa ḿnh cũng nên tŕnh bày 1 ít lư do tại sao ḿnh có dự đoán đó. Một Gent không thể nào chỉ bừa , chỉ bậy. Không thể nào nói "I 'm feeling it". Thiên hạ nó cười cho.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ