CaRoCay

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tại sao người miền Bắc lại sống chết bảo vệ cho tư tưởng độc ti độc đảng cộng sản VN ?

1- V đ lở ngu , chết v cng nhiều thanh thiếu nin cn trinh trắng , ......

2 - Chẳng lẻ phủ nhận tất cả ci chết trinh nguyn , cho đ rằng l hy sinh v nghĩa ? Khng được như vậy ! V sao ?

Chẳng lẻ con tớ , em tớ , anh tớ , chị tớ , chu tớ , ta tớ , bu tớ lở chết v ngu m trở nn chết v nghĩa như vậy sao ?

Đu được ! phải nghĩ cch no đ , ni phải khc đi chứ . Khng c c R thiệt , th phải lấy c R cy để thy thế chứ ....

( Cn tiếp ....)

-- In-Vietnam (In-Vietnam@hehe-In-VN.vn), September 17, 2004

Answers

Nếu bảo "người miền Bắc lại sống chết bảo vệ cho tư tưởng độc ti độc đảng cộng sản VN " th khng đng theo ti liệu của VC năm 2001 c 640.000 đảng vin ,năm 2004 đảng ru rao gần 2 triệu như vậy trước năm 75 c lẽ chỉ chừng 250.000 khi cướp chnh quyền ở Miền Bắc c 5.000 thi.

Nếu bảo "họ ngu" ? th khng đng v họ chỉ bị lừa dối ,họ khng c g để so snh ,lm điểm tựa cho sự suy nghĩ của họ .

Nếu bảo "họ trong trắng" c lẽ đng v đầu c họ chỉ c trn l Bc dưới l đảng ,cha mẹ họ cũng khng dm ni thật cho họ thử hỏi ai dm ni thật ,tư tưởng họ chỉ c một chiều ,đảng đ biến họ thnh ci my ,đảng đ cướp mất sự suy tư của họ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 17, 2004.


Day, doc bao Cong San chocac nom Phan Dong tren nay suong day :

Sẽ c ph chủ tịch l người ngoi Đảng

17/09/2004 9:07:21 AM GMT +7(NLĐ)

- Điểm mới nhất của Điều lệ MTTQ VN sẽ được sửa đổi l mở rộng cc tổ chức thnh vin v tăng cường phối hợp thống nhất hnh động.

Đại hội VI MTTQ sẽ bầu ra cc chức danh mới gồm chủ tịch v cc ph chủ tịch, trong đ c một ph chủ tịch kim tổng thư k Ủy ban Trung ương MTTQ VN v cc ph chủ tịch chuyn trch, khng chuyn trch v c ph chủ tịch l người ngoi Đảng.

Nội dung trn được ng Huỳnh Đảm, Tổng Thư k Ủy ban Trung ương MTTQ VN, cho biết tại cuộc họp bo sng 16-9.

Theo ng Huỳnh Đảm, Đại hội VI MTTQ chủ trương đon kết rộng ri mọi thnh vin trong x hội, khng phn biệt đối xử về qu khứ, thnh phần giai cấp, dn tộc, tn gio, ở trong nước hay nước ngoi, đon kết chặt chẽ trn mục tiu chung: Giữ vững độc lập thống nhất, v Dn giu nước mạnh x hội cng bằng, dn chủ, văn minh.

-- (thanhnien_us@yahoo.com), September 17, 2004.


Ne , thang mat day - bietngay@yahoo.com . To+ la In-Vietnam@hehe- In-VN.vn cho khong phai la Ke si bac Ha ddau nhe . Dung hieu nham nhe . Cam on .

Ba(c ky a(n ca ro^ ca^y

A(n nha(m lu+.u dda.n che^t cha Ba(c kỳ .

-- In-Vietnam (In-Vietnam@hehe-In-VN.vn), September 18, 2004.


Ay chet, chu in-vietnam vua chong My vua chong bac-ki ! chu chui cha khong bang pha-tieng !

Ca ro -cay hay ca ro -go la truyen thong 4001 nam van hien cua mienBac vi dai , chu dung co lon xon nhe!

Anh khong thich dau !

-- mingo (mingo@netscape.net), September 18, 2004.


Nhà lão thấy hai cái thằng thủ lợn luộc "chỉ bừa chỉ bậy" và "minh ngô = đầu Ngô mình Sở" là hai thằng song sinh quái thai, có liên hệ huyết thống. Ăn nói cùng 1 giuộc như nhau. SỰc học thì ba mớ nh7 bó rau đay thế mà dám bẩu "cá rô cây" là của dân Bắc à ???

Thằng thủ lợn "đầu ngô mình sở = chỉ bừa chỉ bậy" về quê của nhà lão Hồ mà hỏi cái sự tích con 'cá rô cây' nhá ! Dân Bắc kỳ không ăn cá rô cây bao giờ !!! Chỉ ăn cá tra (cá dồ) mà ngày nay tên khoa học gọi là cá basa đấy những thằng mèo mù trong phủ bộ đang vớ cá rán vàng chang chảng như ... !

Không biết thì đừng có sủa càn thế nhá ! Chưa cháy nhà đã lòi bố nó cái thủ lợn ra rồi, còn gì. Thảo nào cái văn minh nhặt nhãnh ở đâu mới ra cái 4001 năm văn hiến, thế thì hai cái thằng thủ lợn luộc chỉ bưà chỉ bậy và 'đầu ngô mình sở' ăn chung cò ke bả chó với nhau sao mà gỉa nhời cùng 1 tuồng vậy ? Hay thật dđấy nhẩy các anh các bác trong cái pho-rum này !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 18, 2004.Nh lo thấy hai ci thằng thủ lợn luộc "chỉ bừa chỉ bậy" v "minh ng = đầu Ng mnh Sở" l hai thằng song sinh qui thai, c lin hệ huyết thống. Ăn ni cng 1 giuộc như nhau. SỰc học th ba mớ nh7 b rau đay thế m dm bẩu "c r cy" l của dn Bắc ??? Thằng thủ lợn "đầu ng mnh sở = chỉ bừa chỉ bậy" về qu của nh lo Hồ m hỏi ci sự tch con 'c r cy' nh ! Dn Bắc kỳ khng ăn c r cy bao giờ !!! Chỉ ăn c tra (c dồ) m ngy nay tn khoa học gọi l c basa đấy những thằng mo m trong phủ bộ đang vớ c rn vng chang chảng như ... !

Khng biết th đừng c sủa cn thế nh ! Chưa chy nh đ li bố n ci thủ lợn ra rồi, cn g. Thảo no ci văn minh nhặt nhnh ở đu mới ra ci 4001 năm văn hiến, thế th hai ci thằng thủ lợn luộc chỉ bư chỉ bậy v 'đầu ng mnh sở' ăn chung c ke bả ch với nhau sao m gỉa nhời cng 1 tuồng vậy ? Hay thật dđấy nhẩy cc anh cc bc trong ci pho-rum ny !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 18, 2004.


Moderation questions? read the FAQ