Xuân Lập - Tân Lập/Long Khánh: VC's Mỹ Lai

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Năm 1975, VC bị diệt thê thảm ở tuyến Xuân Lộc. Một đơn vị VC "chém vè" lọt vô khu rừng cạnh xă Xuân Lập, Long Khánh. Bọn này bị pháo binh VNCH dập 1 loạt pháo te tua tại đây và "tử Nam" gần trọn gói. Thua nên sanh quạu. Chúng cho là dân trong xă báo cho quân ta nên gom góp tàn quân nhào vô làng. Chúng đă TÀN SÁT gần 100% dân làng. Không kể già lảo hay trẻ nhỏ. Bắn hết! Sau này chúng xây 1 bức tường bọc quanh khu mả tập thể và đặt công an giám sát. Nghe đâu c̣n định dọn nghĩa trang đi nơi khác để xóa dấu.

Tội Ác này của CS ít người biết tới. Nếu bà con ḿnh ai biết xin góp tin tức vào đây. Tôi biết được qua 1 người VN gặp trên đường đi công tác kể lại gần 10 năm trước. Anh này có thân nhân là nạn nhân của vụ này.

-- (tamga@dyah.com), September 17, 2004

Answers

Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

Nếu năm 75 ḿnh nói bọn VC không tin nhưng bây giờ chúng tin .Đúng là ác nhân giả báo .

Nếu ai ra MBVN sẽ thấy cuộc đời mấy thằng cách mạng ,cựu quân nhân ,thương phế binh sống giở chết giở ra sao ? con cái chúng đứa thời làm điếm ,đứa thời nô lệ xứ người để nuôi chúng nó .Bọn đi nô lệ xứ người ở "Samao" gặp nạn bọn cán bộ điều làm ngơ trái lại đồng bào ta lại tận t́nh giúp đỡ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 17, 2004.


Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

Tiep :

Con so khac so kiep khon nan hon rat nhieu :

Di vuot bien , bi cuop bien hiep cho chet qua nua, bon nao khong chet thi sang lam cho ben My, suot ngay di liem dit voi bu cac. Duoc cai kien cuong bat khuat deo biet nhuc la gi !

To su bon nay gap phai Kho Me do no thit ca lu chon xuong ho tap the nhu chon cho thi luc day moi het lao !

Dit me bon mat day Hai Ngoai !

-- (hihi@yahoo.com), September 17, 2004.


Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

To Su Cha Bon Nguy Phan Quoc ới ,

Trước năm 75 không một người MNVN bỏ nước ,nhưng sau khi VC chiếm MNVN th́ bao nhiêu người chấp nhận cái chết ơ biển hay bị hải tặc điều đó chưa đủ chứng tỏ là dân MNVN sợ bọn VC c̣n hơn quỷ sứ không ?.Cái đó chưa đủ chứng tỏ là các anh xâm chiếm hay giải phóng ?.

Các anh cứ ngồi đó cười đi ,cái đảng ăn cướp của các anh sắp đến ngày tận thế rồi và các anh chẳng có đường đi tị nạn nữa ,biết khôn th́ từ bỏ cái đảng khôn nạn may ra dân Việt sẽ tha thứ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 17, 2004.


Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

Mấy thằng Thái Miên là cướp và củng không phải là ng. VN nên giết người cướp của là chuyện thường. Chúng mày xưng là Cách Mạng là quân độ́ Nhân dân mà đi giết chính người dân vô tội cũng là ng. VN như chúng mày. Dân xă đâu phăi là "ngụy" quân mà gết sạch! Chúng mày đúng là quân khốn nạn chứ không c̣n là người đâu - nhất là người VN. Cái tên VC giang mai post câu trả lời c̣n là 1 đứa ngu tàn tệ. Nó công nhận việc chúng nó làm chưa bằng hải tặc với lại Khmer đỏ nghĩa là nó công nhận đảng cộng và lính cộng nhà nó là lũ cướp khát máu. Nhưng cướp này hèn hơn cướp Thái v́ chỉ quen cắn người cùng màu da ḍng máu.

Đúng thật CS là cái lủ tệ hơn vi khuẩn giang mai - CS là lũ SIDA!

-- (tamga@dyah.com), September 17, 2004.


Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

Bảo "ngụy" làm tay sai Mỹ nhưng chưa có 1 mm đất nào thành đất Mỹ.

Việt Cộng yêu nước nên biên giới VN-Trung quốc được dời vô phiá Viet Nam tới cả chục km. Lănh thổ và lảnh hải VN nhượng cho bọn Chệt đỏ.

Giỏi việc giết dân lành. Suốt 29 năm xây dựng CNXH dân nghèo càng thêm nghèo. Cán bộ Đảng làm giàu trên xương máu nhân dân cả nước. Chúng mày DI XÚ VẠn NIÊN lũ giang mai sida kia! Bia miệng ngàn năm c̣n ghi tội lỗi chúng mày. Lúc chúng mày chết quỷ sứ sẻ lôi cổ chúng mày. Quân khốn lịn.

-- (tamga@dyah.com), September 17, 2004.Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

B?n c?ng s?n ch? bi?t h?ng hách, hà hi?p, ?àn áp, tàn sát dân Vi?t Nam.

Qua ??n Trung Qu?c, th?ng nào c?ng c?p ?uôi m?t mày l? láo nh? chó li?m b?t

Súng M16 ****************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 17, 2004.


Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

B?n c?ng s?n ch? bi?t h?ng hách, hà hi?p, ?àn áp, tàn sát dân Vi?t Nam.

Qua ??n Trung Qu?c, th?ng nào c?ng c?p ?uôi m?t mày l? láo nh? chó li?m b?t

Súng M16 ****************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 17, 2004.


Response to XuĂ¢n Lập - TĂ¢n Lập/Long KhĂ¡nh: VC's Mỹ Lai

Sẽ có phó chủ tịch là người ngoài Đảng 17/09/2004 9:07:21 AM GMT +7(NLĐ) - Điểm mới nhất của Điều lệ MTTQ VN sẽ được sửa đổi là mở rộng các tổ chức thành viên và tăng cường phối hợp thống nhất hành động.

Đại hội VI MTTQ sẽ bầu ra các chức danh mới gồm chủ tịch và các phó chủ tịch, trong đó có một phó chủ tịch kiêm tổng thư kư Ủy ban Trung ương MTTQ VN và các phó chủ tịch chuyên trách, không chuyên trách và có phó chủ tịch là người ngoài Đảng.

Nội dung trên được ông Huỳnh Đảm, Tổng Thư kư Ủy ban Trung ương MTTQ VN, cho biết tại cuộc họp báo sáng 16-9.

Theo ông Huỳnh Đảm, Đại hội VI MTTQ chủ trương đoàn kết rộng răi mọi thành viên trong xă hội, không phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay nước ngoài, đoàn kết chặt chẽ trên mục tiêu chung: Giữ vững độc lập thống nhất, v́ “Dân giàu nước mạnh xă hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

-- (thanhnien_us@yahoo.com), September 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ