Phc trnh của World Bank: Đ thị Việt Nam đang lm nguy!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Phc trnh của World Bank: Đ thị Việt Nam đang lm nguy!
Wednesday, September 15, 2004 1:22:09 PM thdo

Hm 13 thng 9 cc chuyn gia Ngn Hng Thế Giới (World Bank) đ cng bố số liệu khảo st mới nhất về đ thị Việt Nam. Phc trnh đ khuyến co hầu hết cc đ thị tại VN đang ở trạng thi lm nguy cả về cơ sở hạ tầng lẫn đời sống dn cư đ thị. Hng tin Vietnamnet đ tm tắt bản phc trnh như sau:

Diện tch nh ở trung bnh chỉ bằng 1/3 tiu chuẩn thế giới, hệ thống cấp nước bị thất thot tới 40%, nguồn nước, khng kh v mi trường nhiễm trầm trọng... l phc thảo sơ bộ chn dung đ thị Việt Nam của cc chuyn gia World Bank (WB).

Theo đ, cơ sở hạ tầng đ thị Việt Nam hiện trong tnh trạng qu xập xệ: Diện tch nh ở trung bnh l 10m2/người, chỉ bằng 1/3 diện tch tiu chuẩn trn đầu người ở cc đ thị tin tiến trn thế giới; tỷ lệ đất giao thng rất thấp; hệ thống cấp nước bị thất thot tới 30-40%; tỷ lệ thu gom v xử l rc thải chỉ đạt 70%; nhiễm trầm trọng về nguồn nước, khng kh v mi trường, tiếng ồn... nhiễm đang khiến hng nghn phụ nữ v trẻ em mắc bệnh; sức khỏe bị suy giảm nghim trọng.

Khảo st của WB cũng cho thấy, tỷ lệ đi ngho ở đ thị Việt Nam l 9.5% (năm 2000), đi liền đ l hệ thống cơ sở hạ tầng yếu km v thiếu thốn cc dịch vụ cơ bản. Tốc độ đ thị ha hiện đang tăng cao dẫn đến hiện tượng di cư ra thnh thị ngy một lớn. Do đ, đi ngho từ nng thn đang chuyển sang đi ngho thnh thị. Hạ tầng xuống cấp nghim trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến mi trường sống của dn ngho.

Tất cả cc cc đ thị Việt Nam đều chưa c sự *****g ghp giữa quy hoạch pht triển đ thị v quy hoạch mi trường. Chưa kiểm sot được luồng dn cư di cư ln thnh thị.

thị ha đang diễn ra chng mặt

Nếu năm 1999 chỉ c khoảng 18 triệu người dn nng thn ln thnh thị, chiếm 23.6% dn số đ thị th tới năm 2002 đ c hơn 20 triệu người (chiếm 25.1%) v dự kiến tới năm 2010 sẽ c khoảng 35% v 2020 l 45%.

Trong khi đ, động lực pht triển cc đ thị Việt Nam cn yếu, tăng trưởng kinh tế chưa cn xứng với tăng dn số v hạ tầng kỹ thuật đ thị; sự phn bổ dn cư khng cn đối v thm nữa, cn sự cch biệt rất lớn giữa điều kiện sống ở đ thị v nng thn v ngay cả cc vng miền trong cng một đ thị.

Theo WB, nhu cầu nng cấp đ thị tại Việt Nam rất lớn nhưng VN chưa c chiến lược v kế hoạch cụ thể. Cc nh ti trợ đang tm cơ hội để đầu tư nhưng pha Việt Nam cũng chưa c định hướng cho kế hoạch đầu tư nng cấp, dẫn tới hạn chế sự tiếp cận của cc nguồn ti trợ.

Sẽ di dời 5,348 hộ dn ở 4 thnh phố lớn

Cũng trong ngy 13/9, Ngn Hng Thế Giới tại Việt Nam (WB) v cc tỉnh thnh đ khởi động Dự n Nng Cấp Thị Việt Nam, đồng thời đưa ra một ''hệ tiu chuẩn khung'' gồm cơ chế, kế hoạch đầu tư v thực hiện để cc nh đầu tư c cơ sở phối hợp đầu tư, nng cấp hiệu quả cc đ thị Việt Nam.

Theo dự n ny, trong 5 năm tới (2004-2009), 5,348 hộ dn ở 4 thnh phố lớn (Hải Phng, Nam ịnh, Si Gn v Cần Thơ) c thể được di dời v sắp xếp nh ở ti định cư với cc điều kiện sống được cải thiện đng kể. WB cũng sẽ thu xếp nơi ở cho cc hộ ti định cư trong cc dự n thuộc diện nng cấp đ thị trn diện tch 60,7ha.

Dự kiến, cc hạng mục của dự n sẽ nng cấp hạ tầng cc khu dn cư thu nhập thấp (hạ tầng cấp 3) ở cc nội dung: Nng cấp đường, hẻm, cấp nước, thot nước, cấp điện, chiếu sng cng cộng, thu gom rc thải, trạm y tế, trường tiểu học, chợ. Dự kiến tại Cần Thơ sẽ c 9,828 hộ dn, Hải Phng c 46,222 hộ dn, Si Gn l 47,657 v Nam ịnh c 19,210, tổng cộng sẽ c 122,917 hộ gia đnh (tức hơn 865,000 người dn) được cải thiện điều kiện sống.

Hạng mục 2 của dự n sẽ cải tạo hệ thống thot nước ở hồ Xng Thổi, nước thải v cng trnh lin quan ở Cần Thơ; cải tạo Knh An Kim Hải, đường giao thng v cấp nước ở Hải Phng; cải tạo đường thot nước ở Nam ịnh; cải tạo hệ thot nước cho hơn 800,000 dn trn diện tch hơn 19km2 ở Si Gn.

Hạng mục 4 của dự n (tăng cường năng lực quản l nh đất) sẽ thiết lập hệ thống mạng thng tin trong quản l nh đất, lập cc bản đồ địa chnh phục vụ cng tc quản l nh đất; đồng thời hỗ trợ người dn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nh, hỗ trợ kỹ thuật, trang bị phương tiện phục vụ quản l nh đất v đo tạo cn bộ.

Hạng mục 5 của dự n tạo điều kiện để người ngho c thể cải tạo nh trong khu vực dự n. ồng thời cho 167,728 hộ ngho tại 4 thnh phố trn vay tiền để nng cấp nh ở. 29,274 hộ trong số ny sẽ được nhận tn dụng cải tạo nh với li suất ưu đi khoảng 0,87%/năm.

ộng thi ny l bước đầu tin ''cụ thể ha'' khoản tn dụng ưu đi trị gi hơn 222 triệu USD cho dự n nng cấp đ thị để hỗ trợ giảm ngho ở bốn thnh phố của Việt Nam. Cng trnh ny sẽ gip rất nhiều cộng đồng dn cư thu nhập thấp ở bốn thnh phố gồm Hải Phng, Nam ịnh, Si Gn v Cần Thơ. Người dn nơi đy c thể cải thiện đời sống nhờ c nước sạch, hệ thống vệ sinh v thot nước tốt hơn, mạng điện ổn định hơn v đủ hệ thống chiếu sng cng cộng. ồng thời, dự n sẽ giảm ngập lụt ở những khu vực ny v do vậy giảm nhiễm mi trường cũng như tc hại của cc bệnh dịch ly nhiễm qua đường nước.

ể hỗ trợ giảm ngho, chnh phủ VN cung cấp vốn vay ưu đi ny cho cc thnh phố gần như dưới dạng hỗ trợ khng hon lại. Với mục tiu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chnh phủ Việt Nam đ trao quyền thực hiện dự n cho chnh quyền cc thnh phố v tỉnh. Trong qu trnh xy dựng dự n hai năm qua, dn ngho đ tham gia rất tch cực, tranh luận hăng hi về cc tiu chuẩn v thiết kế kỹ thuật, v đ thống nhất thng qua cc kế hoạch nng cấp cộng đồng. Người dn cũng nhất tr sẽ đng gp vốn, chi trả cho đường điện v nước nối về nh, đồng thời chịu trch nhiệm khai thc, quản l cc cơ sở hạ tầng v dịch vụ trong cc kế hoạch ny.

Trong giai đoạn đầu, dự n ny sẽ tiến hnh tại 4 thnh phố lớn của Việt Nam. Giai đoạn hai sẽ mở rộng tới cc tỉnh thnh khc. Dự kiến, cc hạng mục của dự n sẽ hon tất vo năm 2009.

Theo ng Nguyễn Hong Nhn - gim đốc ban quản l dự n thnh phố Si Gn, cn nhiều kh khăn gặp phải khi tiến hnh những cng việc cải tạo đ thị trong thời gian tới. Cc pha thực thi dự n lớn ny sẽ phải đối mặt đầu tin l cng tc bồi thường thiệt hại v ti định cư; xy dựng v tiến hnh cc phương n kỹ thuật đối với từng dự n thnh phần; cc vấn đề ti chnh cửa dự n như giải ngn, quản l, quyết ton v kiểm ton; cng tc mua sắm đấu thầu, cc mối quan hệ v phối hợp giữa cc cơ quan bộ ngnh...

Việc lm cn thiếu hiện nay l cụ thể ha việc định hướng v quy hoạch tổng thể pht triển đ thị Việt Nam đến năm 2020. Theo ban quản l dự n, hiện VN đang thiếu định hướng pht triển của cc ngnh hạ tầng kỹ thuật đ thị cấp nước, thot nước, quản l chất thải rắn, giao thng đến năm 2020; định hướng chiến lược pht triển bền vững ở Việt Nam; phương hướng chủ yếu pht triển kinh tế x hội vng kinh tế trọng điểm pha Nam, miền Trung v Bắc Bộ đến 2010 v tầm nhn đến 2020.

(trch từ ngươi-vit.com)

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 16, 2004

Answers

Response to Phúc trình của World Bank: Đô thị Việt Nam đang lâm nguy!

To Kẻ sĩ. Những bài phản ánh về tình hình trong nước như vậy là rất khách quan. Sự kém hiểu biết làm cho nhiều người cho rằng điều kiện chính trị, kinh tế và môi trường ở VN là sống được. Tuy nhiên, từ gốc nhìn quốc tế thì tình trạng này là quá kinh khủng. Tôi cho rằng cứ như thế này thì thế hệ con em ở VN sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Bọn cán bộ đa phần có cái đầu vừa dốt, vừa bẩn nên chúng nó chẳng hề bận tâm đến hình ảnh của đất nước, đến tương lai của lớp trẻ VN. Đây chính là hậu quả của cơ chế bất hợp lý. Bọn cán bộ bây giờ khi tại chức chỉ lo sao vơ vét cho thật nhiều. Ở VN bây giờ hình thành một quy luật rõ ràng là:

MUỐN LÀM QUAN PHẢI CHUNG CHI , MUỐN CHUNG CHI PHẢI THAM Ô, MUỐN THAM Ô PHẢI CÓ QUYỀN, MUỐN CÓ QUYỀN PHẢI CHUNG CHI….

Tôi chắc chắn bất cứ độc giả trong nước nào cũng đồng ý rằng phản ánh như vậy là còn khiêm tốn. Mong anh giữ bình tĩnh và biết giữ mình trước sự khích bác của những kẻ xấu miệng. Bọn chúng chỉ phun ra những thứ mà luôn có trong cái miệng thối tha của chúng.

-- noi-thang (suytu@demo.com), September 17, 2004.


Response to Phúc trình của World Bank: Đô thị Việt Nam đang lâm nguy!

Nhắn với ci thằng thủ lợn đặc đến nỗi khng c lấy 1 ci b danh phải mượn ci đồ của nh anh KSBH m đeo vo mặt để nhận diện th đng rc xuống lỗ chồ cho xong !!!

Thằng thủ lợn luộc ny ni đng đấy !!! Thằng no phản dn hại nước cứ đeo ci trng "Phản động" vo cổ chng n xong rồi đem ra biển Nam Hải m x xuống cho sạch đất nước !!! Bọn cng lm lớn cng nặng tội nh ! Mấy ci thằng phản động trong phủ bộ hại dn hại nước đ bao năm nay th phải lấy giẻ rch m bịt mm chng n v lấy cối đ m đeo vo cổ chng n quăng xuống để chắc ăn trừ tuyệt hậu họa cho nhn dn VN. Nghe chửa ci thằng thủ lợn.............luộc ny !!!

Cc nước thằng thủ lợn vạch tn ra như Phi-lip-phin th c lo Tổng thống Phơ-đi-năng Ma-ct th nhn dn Phi đ lật đổ, thời gian sau lo TT Gi-sp t-tra-đa cũng v ăn bẩn vi triệu bạc m cũng bị nhn dn lm cch mạng lật đổ vo thng Ging năm 2001. Bn In-đ-n- si-a cũng thế v trong hơn 10 năm qua bao nhiu TT v c dnh lu vo chuyện tham nhũng hối lộ như Su-hạc-t, Ha-bi-b (Habibie), Qua- ht (Wahid), ....đều bị nhn dn In-đ-n-si-a lật đổ thẳng tay. Thi Lan th lại khc thằng thủ lợn nh, v Thi Lan theo Qun chủ, c vua trị v, điều hnh quốc gia th c Thủ tướng Thạch-sinh Si-na- qua-tra (Thaksin Shinawatra) đ bi từ nạn hủ ha v tham nhũng thẳng tay tại Thi Lan,.... Quốc gia no cũng c tệ nạn tham nhũng v đy l BẢN CHẤT của con người, nhưng đy chỉ l HIỆN TƯỢNG ngắn trong x hội, v nhn dn cc nước trn đ thực hiện quyền DN CHỦ của mnh lm cch mạng lật đổ chế độ hay gạt những thằng cẩu trệ hại dn hại nước qua một bn để gip cho việc xy dựng đất nước pht triển đi ln.

Cc thằng thủ lợn coi bộ thch 4 chữ trong cụm từ "HIỆN TƯỢNG" v "BẢN CHẤT" lắm c nhiều thằng trong ny lại hiếp dm cụm từ ny một cch khả ố. Đem p dụng cụm từ vo VN th như ci bọn khoc loc "ci ph gi mồm" v hiện tượng ci mả thằng thủ lợn luộc l nước VN ta c hiện tượng ny gần 30 năm nay m hiện tượng ....vẫn như cũ ! 30 năm qua m cn l hiện tượng g nữa ? Đ l căn bệnh trầm kha bất trị của x hội th đng hơn, ci nguyn nhn sơ cứng đất nước l ci bướu đầu nậu đảng ta - ai cũng biết chả cần giải thch. Thế th nhn dn ta cần xt lại ci bản chất của cc thằng thủ lợn của đảng ăn cướp ta vậy.

Thằng thủ lợn v học ny lại cn i ung l "Dn giu nước mạnh" th mới c Dn chủ ??? Chắc thằng ny ăn phải c ke bả ch nn pht biểu vung xch ch, khng cơ sở no xất !!!

Chỉ c thằng thủ lợn đảng cướp l giầu v MẬP th c chứ nhn dn th chả c bao giờ đếm được ci ngy 'Giầu, Mạnh' đu !!! Quyền Dn chủ l quyền đầu tin của người nhn bất kể l mức sống nhn dn giầu hay ngho nh ! Thế th dn giầu mới c quyền dn chủ cn ngho nn lạc hậu th khng c quyền dn chủ ??? Hn g m cc thằng thủ lợn luộc đảng ta ganh ci quyền lm chủ để 'giầu mạnh' cn nhn dn ta th bị đảng cướp trn trốc tay. Lu lu mới c một mống nhn dn xả nồi xp-de như Ch Quang, Vũ Bnh hay Hồng Sơn l chng n bịt mồm, bịt miệng dẫn đi như bọn khủng bố Ta-Li-Băng (Taliban) ấy !

Thằng thủ lợn luộc c đủ can đảm như Quang, Bnh Sơn th cứ địt...bạo ci bọn phản động trong phủ bộ ta ấy ! Cc ngữ phản động trong ci pho-rum ny chỉ c ni ln ci hiện thực trn đất nước ta th ci phản động ấy chỉ l ci cỏn con thi, chẳng đng g xất. Cn những thằng phản động lm thiệt hại thật sự đời sống ấm no của nhn dn v đang ph sản giang sơn gấm vc của cha ng để lại th ci bọn ấy mới l bọn phản động thứ thật, cần phải tiu trừ.

Thằng thủ lợn ni naỳ c tức di địt vung vi....ra th phải tm cho đng ci mặt những thằng đang DM lm m khng DM chịu trch nhiệm trước qu hương dn tộc kia ki ! Hay thằng thủ lợn ny cũng chỉ l ci ngữ "ga di non hột" chỉ vo đy sủa vu vơ như con ch gi đang giữ phần cơm kh ! Tội nghiệp, tội nghiệp !?!?!?-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ