CONG AN INTERNET BAT DDAU LAM VIEC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Phát hiện nhiều vi phạm về quản lư, sử dụng Internet

Các điểm dịch vụ Internet thu hút đông thanh niên. Sau 15 ngày triển khai quy chế về quản lư, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã lên danh sách 65 điểm vi phạm vì không có giấy chứng nhận kinh doanh, truy cập trang web nội dung xấu.

Trong đó, vi phạm nhiều nhất là quận Phú Nhuận với 27 điểm; quận 10 với 24 điểm; quận 5 có 8 điểm; quận Bình Thạnh có 4. Vi phạm ít nhất là ở quận 1 và 3, mỗi quận 1 điểm.

Theo ông Phạm Chí Dũng, thành viên đoàn kiểm tra, số điểm vi phạm phát hiện được rất ít so với thực tế. Lãnh đạo các quận đã buông lỏng công tác quản lư dẫn tới ngày càng nhiều người truy cập vào các trang web khiêu dâm, phản động...

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, tình trạng chung ở các quận là thiếu cán bộ chuyên môn. Bên cạnh đó, nhận thức về bản chất hoạt động của Internet còn lệch lạc, có những quận xếp dịch vụ này vào hạng mục các ngành nghề nhạy cảm. Hiện có 5 quận kiến nghị thành phố hạn chế hoặc tạm ngưng cấp phép kinh doanh Internet mới.

Tuần tới, đoàn kiểm tra làm việc với quận 8, 11, Gò Vấp và Tân Bình, đồng thời phối hợp với Phòng văn hóa quận 3, 5 và 10 thí điểm rà soát tổng thể việc thực hiện quy chế về quản lư, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ở những quận này.

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 15, 2004


Moderation questions? read the FAQ