Ngày Văn Hóa Thế Giới

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Như mọi năm, năm nay Ủy Ban Văn Hoá Thế Giới (UBVHTG) lại tổ chức Ngày Văn Hoá Thế Giới (NVHTG) vào ngày ngày 12/9/2204 tại New York. Buổi diễn hành của NVHTG được bắt đầu lúc 2:00PM (giờ của miền đông Hoa Kỳ) ngày Chủ Nhật 12/9/2004 trên đại lộ Madison, phái đoàn của Người Việt tị nạn được bốc thăm sắp thứ 12 trong những phái đoàn đi diễn hành, năm nay phái đoàn người Việt tị nạn cọng sản đông nhất với cả một rừng cờ vàng ba sọc đỏ và đă được mọi người đứng dọc 2 bên trên đại lộ Madison vổ tay tán thưởng.

Năm nay có thêm phái đoàn Nhật Bản và Trung Cọng. Nhưng không một phái đoàn nào gây chú ư và hào hứng như phái đoàn của Việt Nam, vị trưởng ban tổ chức NVHTG đă bước xuống từ trên khán đài để chào đón phái đoàn Việt Nam, và ông ta đă ôm người mang đại kỳ của VNCH (cờ vàng ba sọc đỏ) với một thái độ chào đón vui vẽ, (Việt cọng mà thấy cảnh này chắc tức hộc máu).

Đến ngày hôm sau, Thứ Hai 13/9/2004, phái đoàn người Việt tị nạn cọng sản đă tập trung khoản 500 người trước Ṭa Đại sứ Việt cọng ở New York để biểu t́nh phản đối CSVN đă cắt đất cắt biển dâng cho Trung cọng, cũng như đ̣i hỏi tự do và nhân quyền cho người Việt trong nước, Ṭa đại sứ VC đă đóng cửa im ĺm mặc dầu là ngày Thứ Hai !.

Nh́n chung trên mọi phương diện, như văn hóa & xă hội th́ người Việt hải ngoại đă và đang mang đến một niềm hảnh diện cho người Việt ở hải ngoại nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. :D Trong khi đó CSVN th́ chỉ biết đi xin viện trợ và ngay cả xin "bố thí" từ người Việt ở hải ngoại mà chúng gọi là "KHÚC RUỘT NGÀN DẶM" !!!.

-- Vo Danh (Vo_Danh@yahoo.com), September 14, 2004


Moderation questions? read the FAQ