Tan cong tra dua cac website CS

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Website cua GiangHoCungNhauChongCOng dang bi lu giang mai cong an CS hack khong cho ai vao xem. Khan thiet keu goi cac anh em Freedom Hacker-Fighter hay mo cuoc tong tan cong tra dua len toan bo cac website nha nuoc CS VN.

Tu do muon nam!

-- (satcong@vnn.net), September 13, 2004

Answers

Đố qu vị biết con g chết xuống khng chn ? đ l con ch Hồ ..ha..ha..ha ! đng vậy ! phải trả th , phải sang bằng cc trang wed VNCS phải cho chng biết , chng chỉ l dn mọi rợ xuất thn từ rừng r , từ rc rưỡi v l cặn bả của x hội ! HY HẠ BỌN CHNG ANH EM ..ƠI!

-- UFO (sunnyle@vietnam.com), September 14, 2004.

lo qu cha nội ơi,cả ci forum cức ch ny cn xấu m nữa .Hack mẹ g được,forum cn ko biết lm nữa,về m hack vo ci computer của mấy cha đi,lo qu trời.

-- (sao@ga.d), September 14, 2004.

we have to be organized, email me

sisian2000@optusnet.com.au

-- (letRockAndRoll@jacko.net), September 14, 2004.


turn the power off them to be clear...

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 14, 2004.

Thi rảnh qu .. lm trang web m sercurity ko kĩ bị n hack th cn trch ai .. hay nghĩ đến việc lm sao để bảo mật trang web cao hơn ..chứ hack qua hack lại th thừa cơm qu ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), September 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ