Đảng CSVN Bất Xứng : Đảng CSVN Bán Nước Cầu Vinh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ĐẢNG CSVN BẤT XỨNG, ĐẢNG CSVN BÁN NƯỚC CẦU VINH !

I - BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Từ thuở vua Hùng dựng nước, Việt Nam đă là chiếc nôi văn minh tiền tiến của loài người. Cách đây hơn bốn ngàn năm, văn hóa Việt Nam đă là nền văn hóa nhân bản, khai phóng và khoa học, lan rộng khắp Đông Nam Á và Đại Dương Châu lên đến cả miền Trung Châu Trung Quốc.

Ngày nay, khảo cổ học và nhân chủng học quốc tế đă có đủ bằng chứng cho thế giới biết rằng, từ hơn 10 ngàn năm xưa, qua nền văn minh Ḥa B́nh và hơn 4 ngàn năm trước, qua nền văn minh Đông Sơn, Việt Nam đă là trung tâm phát xuất những tinh hoa đầu tiên của nhân loại. Qua truyền thuyết và cổ sử đă cho ta biết một cách rơ rệt, văn minh văn hóa Việt Nam có nguồn gốc riêng, độc đáo và phong phú, tiêu biểu trọn vẹn một sức sống mănh liệt, tràn đầy t́nh người của một giống dân vốn phát xuất từ núi cao rừng thẳm, sông sâu và biển cả xanh ngát một mầu, mầu của t́nh tự Việt, bao dung và ḥa hợp. Việt Nam cũng là quê hương của muôn loài kỳ hoa, dị thảo, chim lạ, thú quư, quê hương của con ngoan, mẹ hiền. Dân t́nh th́ chất phác, tinh anh mà hồn hậu. Dân Việt là một vũ trụ t́nh, đâu đâu cũng chan ḥa lời ca tiếng hát. Từ em bé thơ cho đến bậc lăo niên lúc nào cũng vui tươi rộn ră tiếng cười. Cuộc sống là t́nh đạo, Tháng ngày là nhân nghĩa, chấp nhận nhau, thương yêu nhau dù có thể đă một lần oán thù nhau hay vẫn c̣n chất chứa dị biệt. Đâu đâu cũng là sống vui, tha thứ và ân cần. Tổ tiên ta chắt chiu từng bông lúa, cọng rau. Hạt cơm gọi là ngọc thực nhưng sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Chị ngă em nâng. Tối lửa tắt đèn có nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ. Cao hơn hết thảy là sự hy sinh cho nước, sẵn sàng chết v́ nước để giữ nước và mở nước.

Người Việt Nam rất tự hào về dân tộc và đất nước gấm hoa của ḿnh, một viên ngọc hiếm quí của nhân loại và phương Đông. Nước Việt được ca tụng là ngă tư quốc tế giao lưu, thể hiện t́nh người anh em “bốn biển một nhà”.

Yêu nước đă thành Đạo. Tự quyết là truyền thống. Dân tộc sinh tồn là một tiến tŕnh thăng hoa, sống, c̣n, nối, tiến, hóa quyết vươn lên để tồn tại trong bất cứ t́nh huống nào, dù ở nghịch cảnh nào, ngay cả lúc đất nước đang bên lề vực thẳm.

Người Việt từ xưa vẫn là những người biết sống trong đạo lư, biết thờ Trời song vẫn coi con người là cứu cánh phục vụ, lấy dân tộc làm nền tảng cứu nước và dựng nước. Người Việt có truyền thống thờ kính Tổ Tiên, đặc biệt tôn thờ các bậc anh hùng, anh thư dân tộc và tôn trọng con người trong t́nh nhân ái.

Lịch sử Dân Tộc Việt không bao giờ là lịch sử đấu tranh giai cấp như luận điểm sai lầm của Các-Mác. Nguyên lư Âm Dương Ḥa Hợp đă bác bỏ nguyên lư Vạn Vật Mâu Thuẫn, mang tính chất Lưỡng Nguyên Hủy Diệt. Biện Chứng Quân B́nh Động của Gậy Thần Sách Ước lấy lượng cả Thánh Tâm để chuyển hóa đối nghịch khắc xung, qua mấy ngàn năm từ thời Văn Lang đă vận động lịch sử trong tiến tŕnh: Sống, C̣n, Nối, Tiến, Hóa với mục tiêu đấu tranh dựng nước và giữ nước của Dân Tộc Việt. Phải tự giác ngộ và tự giải thoát. Nước Văn Lang, Âu Lạc và Nam Việt từ những ngàn năm xưa đă là sự thực lịch sử hơn một lần sáng ngời khí phách Việt, nhân bản Việt, triết lư Việt. Một nước Việt tiền tiến với trống đồng, đặc sản của văn minh phương Nam, với nỏ liên thanh và mũi tên đồng, bắn một lần 10 mũi tên phóng đi nhanh như tia chớp. Kỹ thuật Việt Nam gần bốn thiên niên kỷ trước đây đă phát triển cao độ và tiền tiến trong nhân loại cùng thời. Người Việt Nam tự hào và hănh diện về đất nước gần 5000 năm văn hiến chẳng qua cũng chỉ là do sự thực hiển nhiên. Bởi hiển nhiên là dân tộc Việt Nam rất đáng hănh diện và tự hào về văn minh văn hóa và gịng giống thông minh đă đành mà c̣n rất đáng hănh diện và tự hào về lịch sử Việt Nam đă có rất ít hôn quân bạo chúa, bá đạo độc tài. Phép vua thua lệ làng và nền dân chủ xă thôn phát triển rất sớm từ các triều đại Đinh, Lê, Lư, Trần và Hậu Lê cho đến triều Nguyễn. Di sản tinh thần của tổ tiên để lại là ta làm chủ ta, đất ta ta cầy, nhà ta ta ở. Có thực mới vực được đạo. Từ thuở vua Hùng dựng nước, tổ tiên ta và các triều đại đều lấy nền nhân chính làm chủ đạo quốc gia. Dân sinh phúc lợi là gốc của nước mạnh dân giàu. Dù lúc thịnh hay khi suy, tổ tiên ta và các triều đại đều lấy sự ḥa đồng dân tộc làm lẽ sống c̣n. Bao nhiêu nước thuộc ḍng Bách Việt đă bị tiêu diệt gọn hoặc bị đồng hóa chỉ riêng có gịng giống Việt ở phương Nam là c̣n tồn tại mà tồn tại một cách anh hùng. Dù hơn 1000 năm dưới ách đô hộ của Bắc thuộc, dân tộc Việt Nam vẫn giành lại được độc lập. Suốt một chặng dài lịch sử từ năm Ngô Quyền dựng lại nước cho đến cuối thế kỷ 19, nước Việt bị thực dân Pháp xâm lăng và thống trị trong gần 100 năm, quyền dân tộc tự quyết lúc nào cũng được các triều đại quyết tâm bảo trọng giữ ǵn. Biên cương và lănh thổ của Tổ Quốc vẫn là “bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu”, dù phải đổ máu phơi thây cũng vẫn phải cố giữ vững từ một khe suối, một mỏm đất, một gang sông một thước biển cũng không thể lọt vào tay láng giềng ngoại bang.

Lịch sử Dân Tộc Việt vinh quang như thế, lẫm liệt hào hùng như thế, dù vận nước có lúc suy vi nước mất vào tay người nhưng lúc nào cũng là một tiến tŕnh đấu tranh quật khởi để lấy lại nước, để dựng nước. Ấy thế mà từ năm 1945 đến nay, lịch sử Việt Nam đă bị đảng Cộng Sản Việt Nam theo tà thuyết ngoại lai làm cho hoen ố. Càng ngày dân ta càng lầm than, nước ta càng khốn cùng không lối thoát.

Chủ nghĩa Cộng Sản không những là một chủ nghĩa ngoại lai mà c̣n là chủ nghĩa phi Nhân tính, phi Dân tộc, phi Văn hóa và hoàn toàn phản khoa học. Nó đă gieo rắc thảm họa kinh hoàng không những cho Dân Tộc Việt Nam và cho cả loài người. V́ thế mà loài người khởi đầu từ Đông Âu, rồi chính từ Nga Xô - Cái nôi của Quốc tế Cộng Sản đă phải dứt khoát đứng lên loại bỏ Chủ Nghĩa và các Chế độ Cộng Sản. Chủ trương của Mác-Lê Nin cho rằng chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực qua vô sản chuyên chính, độc tài, độc đảng, kinh tế quốc doanh, tập thể mới lập được một xă hội b́nh quân vô giai cấp đến nay đă chứng tỏ sai lầm từ căn bản, vô phương cứu chữa. “Sau biến cố Đông Âu dẫn đến sự tan ră của đế quốc Cộng Sản, cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới giữa 2 siêu cường Hoa Kỳ và Liên sô cầm đầu 2 khối Tư Bản và Cộng Sản cũng chấm dứt theo. Hiện t́nh thế giới, không c̣n là sự tương tranh vật lộn một mất một c̣n giữa 2 siêu cường mang tính chất lưỡng cực nữa mà một trật tự thế giới mới đang h́nh thành! Đặc biệt là xu hướng TỰ DO DÂN CHỦ đă trở thành một xu thế tất yếu của thời đại đang dâng lên như nước thủy triều, không một chế độ hay thế lực độc tài toàn trị nào có thể tồn tại được. Trong biến cố Đông Âu và Nga Sô nhân vật Yeltsin đă nói một câu rất sâu sắc và bất hủ: “Chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được”. Bất hạnh thay! Và oái oăm thay! Bọn cầm đầu Bắc Bộ Phủ trong Chính Trị Bộ Đảng Cộng Sản, tuy biết chủ nghĩa Cộng Sản ngày nay đă hoàn toàn lạc hậu và phá sản, chúng vẫn ra sức duy tŕ để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi, để tham nhũng và tệ hại hơn Cộng Sản Việt Nam c̣n quá nô lệ Trung Hoa, trong khi Trung Hoa chỉ dùng chủ nghĩa Cộng Sản như một phương tiện để thực hiện chủ nghĩa quốc gia, bành trướng bá quyền.

Hơn nữa, thế giới hôm nay, với hai cuộc cách mạng Vi Điện Tử và Tin Học đă khai triển lên mức cao độ và c̣n đang tiến hành phi tốc tạo ra các sản phẩm tinh vi, đầy dẫy, giá rẻ, đưa loài người cất cao trong thế giới văn minh, thu hẹp không gian với nền kinh tế toàn cầu, đem nền dân chủ đến loài người, tự do sáng tạo theo mỗi bản vị dân tộc của ḿnh, trước khi tiến vào vũ trụ không gian. Dân Tộc Việt, lư ra với ưu thế văn hiến sâu dày, văn hóa tổng hợp: với ưu thế địa lư chính trị, non sông gấm vóc, địa linh nhân kiệt, vị trí giao thoa quốc tế, địa bàn chiến lược: Thời chiến là “Bao lơn của Thái B́nh Dương”. Thời b́nh là: “Đầu cầu kinh tế Đông Nam Á”. Nếu đất nước được lănh đạo bởi những người lấy yêu thương làm nền tảng, có quảng đại kiến thức, có liên hệ quốc tế rộng răi, biết dẫn đưa Dân Tộc đáp ứng đúng chiều hướng mới của Lịch Sử Thế Giới, biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng phái và cá nhân, th́ chẳng mấy chốc mà dân ta được hạnh phúc, no ấm, nước ta được phú cường, vươn ḿnh lên sáng chói với năm châu.

II - CƠ DUYÊN LỊCH SỬ - THỰC TRẠNG ĐẤT NƯỚC - ĐẢNG CSVN BẤT XỨNG.

Cơ duyên lịch sử: Ngay sau khi Hiệp Định Paris kư kết chưa ráo mực CSVN đă trắng trợn vi phạm Hiệp Nghị đem đại quân xâm lăng miền Nam. Dẫu sao biến cố 1975 cũng đă tạo ra những cơ duyên lịch sử quan trọng:-- (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), September 12, 2004

Answers

Response to Đảng CSVN Bất Xứng : Đảng CSVN BĂ¡n Nước Cầu Vinh

Xin Các Bác Các Chú đọc tiếp ( cám ơn )

===================================================================== ===================================================================== =================

- Sự kiện Đất nước Việt Nam Thống Nhất: Đáng lẽ CSVN phải tận dụng biến cố này để hóa giải hận thù, ḥa đồng dân tộc mở đường cho đất nước tiến lên th́ đảng CSVN lại kiêu căng hănh tiến, huênh hoang tuyên bố “Chủ nghĩa Cộng Sản bách chiến bách thắng” và “Đảng Mác-Lê là đỉnh cao trí tuệ loài người!”. Tiếp tục thi hành chính sách đấu tranh giai cấp, lùa mấy trăm ngàn quân, cán, chính Việt Nam Cộng Ḥa vào các trại tù “chung thân khổ sai”, với mỹ từ “Trại học tập cải tạo”. Đây là chính sách bất nhân “trả thù, trả oán”, đầy đọa và giết lần giết ṃn con người! Làm công việc này CSVN không ngoài mục đích trấn áp, hủy diệt ư chí của những người Việt yêu nước một cách tinh vi và độc ác nhất. CSVN tuy thống nhất được đất nước nhưng đă không thống nhất được ḷng người và tiếp tục con đường “phá nước” khiến cho nước tàn, dân kiệt!

- Việc h́nh thành Cộng đồng Việt Nam hải ngoại: Khi Cộng Sản chiếm Miền Nam, th́ hơn 2 triệu người Việt bỏ nước ra đi, làm thành phong trào “Thuyền nhân” khiến xúc động lương tri nhân loại! Tuy nhiên trong cái rủi đă có cái may, những người Việt bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng Sản đă h́nh thành Cộng đồng người Việt hải ngoại, tới nay gồm gần 3 triệu người sống rải rác tại 80 quốc gia trên thế giới (chưa kể 2 triệu đồng bào hiện đang sống tại Kampuchia). Cộng đồng người Việt hải ngoại đă nghiễm nhiên trở thành một thực thể chính trị cũng như kinh tế rất quan trọng trong cho cả 2 giai đoạn cứu nước cũng như xây dựng đất nước. Ngoài ra Cộng Đồng người Việt hải ngoại c̣n có tiềm lực rất lớn về kinh tế, văn hóa, chính trị, nhất là có một đội ngũ trên 300 ngàn chuyên gia, chuyên viên đủ ngành nghề. Khối lượng chuyên viên vô giá này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lại đất nước sau khi chế độ CSVN đă cáo chung.

Thực trạng đất nước: Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản nêu ra tiêu ngữ “Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc” song trải qua bao thập niên, ngày nay nh́n lại chúng ta thấy ǵ? Trước hết đảng CSVN thực hành chủ nghĩa ngoại lai Mác-Xít-Lê-Nin-Nít, cam tâm làm thừa sai của một chủ nghĩa quốc tế, làm theo lệnh của Cộng Sản quốc tế th́ Độc Lập dân tộc đâu thể nào có được? Về Tự Do và Hạnh phúc: cả nước là một nhà tù khổng lồ, trong bối cảnh xă hội đói nghèo và lạc hậu.

Từ những năm 1945-1946, CSVN đă mắc bệnh vọng ngoại, coi Các- Mác, Lê-Nin, Mao Trạch Đông là những ông tổ quốc tế vô sản chuyên chính. Chính họ tự nguyện đi theo con đường quốc tế và quốc-tế-hóa đảng. Dân Tộc chỉ là chiêu bài, tranh đấu chống ngoại xâm chỉ là cái vỏ che đậy thực chất giai cấp đấu tranh. Hàng ngàn vạn thanh niên ưu tú và yêu nước gia nhập đảng vào những năm đầu thập niên 1940 với niềm tin tuyệt đối rằng vào đảng là gia nhập một đội ngũ đi cứu nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành lại độc lập cho nước nhà. Nhưng tất cả đă bị lừa từ bước đầu. Toàn đảng vẫn cứ tin rằng đảng là con đường lư tưởng để cứu nước, dựng lại một xă hội mới, nhưng có biết đâu rằng nhóm thiểu số lănh đạo đảng đă quốc-tế-hóa đảng. Đảng là họ và họ là đảng! Họ đồng hóa đảng với dân tộc mà kỳ thực từ bản chất và ư thức hệ Cộng Sản Mác-Lê đă là quốc tế với giai cấp đấu tranh th́ tự nó đă đi ngược lại bản chất dân tộc mà các đảng viên hằng theo đuổi và kỳ vọng.

Hệ thống kinh tế Xă Hội Chủ Nghĩa đă làm tiêu tan tiềm lực c̣n sót lại của đất nước sau mấy mươi năm chiến tranh, khiến cho mấy mươi triệu con người từ Bắc chí Nam phải sống trong cảnh khốn cùng, uất ức. Năm 1986, sau khi nhân dân từ Bắc chí Nam hoàn toàn kiệt quệ, nhóm lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam lại tung ra chính sách gọi là canh tân “cởi mở kinh tế. Nhưng trong thực tế chính sách đó chỉ tạo cơ hội cho thành phần cán bộ tham ô và gia đ́nh làm giàu bất lương, bất chính trên mồ hôi, nước mắt của người dân vốn nghèo khó từ thời c̣n chiến tranh nay lại phải thêm phần điêu đứng. Chua chát hơn nữa, hiện trạng đất nước cho đến bây giờ c̣n tồi tệ hơn cả xă hội Miền Nam trước kia mà đảng đă lên án và tốn hao biết bao nhiêu xương máu để lật đổ với ư thức hệ ngoại lai và vũ khí của Liên Xô, Trung Cộng.

Tội ác của tập đoàn lănh đạo đảng CSVN không ngừng lại ở đó. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1999, họ đă trắng trợn phản bội lại tổ quốc bằng hành động lén lút kư kết một Hiệp Định chuyển giao Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và gần 1000 km2 lănh thổ vùng biên giới cực Bắc nước ta cho Trung Cộng. Ngày 20 tháng 12 năm 2000, lại thêm một lần nữa, tập đoàn lănh đạo đảng CSVN tiếp tục phạm tội ác đối với dân tộc khi kư một Hiệp Định khác để chuyển giao hơn 11,000 km2 lănh hải cho Trung Cộng, rập khuôn với hành động bán nước của Phạm Văn Đồng vào năm 1958 khi gửi quốc thư thừa nhận bản tuyên bố của Chu Ân Lai về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc Trung Cộng. Hai hành động măi quốc cầu vinh này đă chứng minh rằng tập đoàn lănh đạo đảng CSVN rơ rệt là những kẻ phản quốc, phản dân tộc. Thực tế này cho thấy rằng ngày nào đảng CSVN c̣n cầm quyền th́ ngày đó vận mệnh đất nước và tương lai dân tộc vẫn c̣n đầy bất trắc, nguy cơ. Họ vẫn có thể tiếp tục bán đứng dân tộc và đất nước cho ngoại bang để họ được tồn tại.

Tội của nhóm lănh đạo Cộng Sản Việt Nam và chủ nghĩa Cộng Sản đă cao chất ngất, không có đủ lời để kết án, không đủ chữ để diễn tả. Tội ấy do từ đâu? Do từ một nhóm người lănh đạo Đảng mắc bệnh ngoan cố và cuồng tín, túi tham không đáy, biến Đảng thành một công cụ quốc tế, biến Đảng thành một cơ chế ngoại lai để thống trị nhân dân, tha hóa cả dân tộc, đàn áp và đày đọa con người. Cũng vẫn do một nhóm người ấy, tự tiền chế, tự tô son điểm phấn, tự phong công hầu cho nhau, tự tung tự tác, tự lập thành một triều đ́nh mới gọi là Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam mà kỳ thực lại phong kiến hơn bất cứ loại h́nh phong kiến nào, hủ hóa hơn bất cứ sự hủ hóa nào, lạc hậu, hơn bất cứ một bộ tộc lạc hậu bán khai nào. Biến đảng viên các cấp của Đảng từ Trung Ương đến địa phương thành một bày cừu của nhóm lănh đạo Đảng. Nạn nhân của Bộ chính trị là toàn Đảng và toàn dân.

Nhóm thiểu số tự đặt ra phương châm, coi là khuôn vàng thước ngọc “Đảng lănh đạo, nhà nước quản lư, nhân dân làm chủ”. Mà Đảng lănh đạo là ai? Vẫn là họ, vẫn là nhóm thiểu số Bộ Chính Trị. Nhà nước quản lư là ai? Vẫn là họ là nhóm thiểu số Bộ Chính Trị. Chủ tịch nước và thủ tướng vẫn là họ. Nhân dân làm chủ cái ǵ? Không được làm chủ cái ǵ cả, kể cả thân mệnh ḿnh, con cháu và gia đ́nh ḿnh.

Đảng Cộng Sản Việt Nam bất xứng: Qua 30 năm cai trị Miền Bắc (1945-1975) và tiếp theo 28 năm cầm quyền trên toàn lănh thổ Việt Nam (1975-2003) đă chứng tỏ đảng CSVN hoàn toàn không có khả năng lănh đạo, đưa đất nước đến Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc thực sự! Không những thế, đảng CSVN c̣n kềm hăm đất nước trong đói nghèo, lạc hậu. Ngày nào c̣n chế độ CSVN th́ đất nước Việt Nam không có tương lai, càng ngày càng tụt hậu so với thế giới, nhất là các nước lân bang tại Đông Nam Á.

Việc Cộng Sản Việt Nam bí mật bán đất, dâng biển cho Trung Cộng, thêm một lần nữa đảng CSVN hiện nguyên h́nh là một đảng bán nước, hại dân, phản bội quê hương tổ quốc.

===================================================================== ===================================================================== ========================

Trang Sử Việt mai sau sẽ ghi đậm nét sự kiện nầy !

===================================================================== ===================================================================== =======================

-- (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), September 12, 2004.


Response to Đảng CSVN Bất Xứng : Đảng CSVN BĂ¡n Nước Cầu Vinh

OPs, phần đầu th́ có vẻ hơi đúng 1 chút, nhưng phần sau th́ tự biên tự diễn wá, c̣n lâu mới có vé bán đất dâng biển cho bọn chó china nhé, chẳng wá c̣n yếu nên nhịn nhục, gạt bỏ bất hoà để phát triển đất nước thôi. Với lại chủ nghĩ xă hội của VN ( chủ nghĩa cộng sản VN với chưa tới ) của VN là xây dựng theo tư tưởng của chủ tích Hồ CHí MInh vĩ đại, mang bản sắc riêng của dân tộc VN , không bắt chước theo bất ḱ ai. Bọn chó china là wá là khốn nạn , lúc nào cũng lâm le chiếm VN, các bạn nói các bạn giỏi,.... ǵ đó, vậy sao không về mà giúp đất nước đi, chi tiềm lực quân sự của VN wá yếu, vũ khí hạt nhân th́ có công nghệ nhưng không có đội ngũ khoa học wá giỏi , và tiềm lực kinh tế wá mạnh để chế tạo thành công để bảo đàm cho hoà b́nh anh ning khu vực biển Đông ( tức là bảo về 2 quần đảo hoàng và trường sa ) . đừng bỏ thời gian và tiền bạc vào những chuyện này nữa mà hăy giúp đất nước đi . C̣n tại sao VN lại không muốn chiến tranh với bọ china, philipines,... ( nói chung là những bọn me chiếm 2 quần đảo kia ) th́ như băn cũng đả nói, dân tộc ta là 1 dân tộc yêu hoà b́nh và tràn đầy t́nh thương, chúng ta không muốn gây đau thương chết chóc cho chính ḿnh và cả những dân tộc khác :D

-- Kid1608 (gamez_licensed@yahoo.com), September 12, 2004.

Response to Đảng CSVN Bất Xứng : Đảng CSVN BĂ¡n Nước Cầu Vinh

Kid,

Chu'ng to^i muo^'n giu'p cho dda^'t nu*o*'c Vie^.t Nam tha^n ye^u, nhu*ng kho^ng muo^'n giu'p cho bo.n Mafia co^.ng sa?n.

Mu.c tie^u tru*o*'c ma('t la` gia?i ta'n dda?ng co^.ng sa?n, tie^'n ha`nh to^?ng tuye^?n cu*? dda dda?ng.

Sau ddo' la` ta^.p trung xa^y du*.ng que^ hu*o*ng, cu?ng co^' quo^'c pho`ng, gia`nh la.i nhu*~ng pha^`n dda^'t dda~ ma^'t ( ba(`ng ngoa.i giao va` qua^n su*. )

Su'ng M16

*****************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ