Hăy để cho dân VN làm người khi người ta là con người.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HĂY ĐỂ DÂN VN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

Vọng Canh

=============================================================================================================================================================

Tín ngưởng là một yếu tố mang chất Người, mà nhân loại đă được Đấng tạo hoá phú cho, nếu là ngưởi th́ không ai mà không có một niềm tin nơi đấng thiêng liêng của ḿnh.

Chúng ta có thể quan sát những cư dân, dù họ là những thành phần dân tộc thiểu số ít người, đang sống trong những khu rừng rậm phi châu, và cả những bộ lạc c̣n man rợ không biết nền văn minh hay văn hoá là ǵ, vậy mà họ cũng vẩn đang được tự do tín ngưởng, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do bày tỏ tư tưởng của ḿnh.

Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể nh́n thấy Thế giới ngày nay với sự hiểu biết khá đầy đủ, với ư thức hệ trong ánh sáng văn minh, với sự nhận thức về giá trị con người khá đúng đắn. Các nước đang lần hồi hoàn chỉnh các đạo luật có liên quan đến Nhân Quyền, trong đó họ không quên đề cập đến tự do tín ngưởng, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do phát biểu và một số quyền chính đáng khác của con người cần có để con người thật sự là người.

Xét cho cùng tôi thấy chỉ có con vật mới không quan tâm đến Tín Ngưởng hay tôn giáo, con vật th́ không cần biết đến đấng thiêng liêng, cho nên chúng nó cũng chẵng cần đạo đức hay tôn giáo, con vật th́ chắc chắn chẳng cần sống giống con người nên chúng nó cũng chẵng cần ǵ đến hai chử Nhân Quyền.

Thật đau ḷng khi tôi nh́n lại VN, v́ tôi không biết phải xếp xă hội VN vào loại nào trong cái Thế Giới của con người này.

Nếu nói VN c̣n "ăn lông ở lổ " th́ đâu có được, v́ Chính Phủ VN luôn luôn hô hào " Hăy thực hiện nếp sống văn minh và lành mạnh " kia mà, mà nếu nói VN là nước văn minh th́ lại thấy ngượng miệng, v́ VN có tự do Tín Ngưởng, hay tự do Tôn Giáo ǵ đâu. Vậy VN là ǵ ? những nhà cầm quyền VN là ǵ ? Họ là những người bằng da bằng thịt, cũng máu đỏ da vàng như bao người khác cơ mà, như vậy tại sao họ không tạo cho đồng loại của ḿnh cái quyền tự do đáng phải có, đề người ta có thể sống một kiếp người thật là người ?

CSVN thường hô hào, quảng bá nếp sống văn minh, thật ra đó là một hành động mị dân, v́ cái văn minh mà CSVN nói ở đây là thứ văn minh của Đế Quốc La mă vào Thế kỷ thứ II, thứ III sau công nguyên, là một thứ văn minh độc tài, toàn trị, một thứ văn minh chuyên dùng để giết chết mọi quyền con người và đặc biệt là quyền được tín ngưởng. Đối với La mă thời xa xưa th́ "Thần" của họ là Sê Sa, v́ thế họ sẵn sàng tiêu diệt mọi tín ngưởng khác, nếu nói điều này th́ VN có hơi giống, v́ rơ ràng VN có ông "thần" Hồ Chí Minh, một cái xác chết đang nằm yên trong quan tài bằng kiếng ở Ba Đ́nh - Hà Nội, nhưng chính quyền CSVN lại không có được cái cơ may như chính quyền La mă lúc trước, ấy là không có được cái tự do để có thể tuỳ tiện thực hiện chủ trương của ḿnh, họ không thể dùng quyền lực ḿnh có để tự do tiêu diệt các Tôn Giáo, v́ c̣n những "ông hàng xóm" khó chịu trên Thế Giới nữa, nhưng mà không dẹp th́ cũng không xong v́ sự tồn tại của các Tôn Giáo là một cái gai nhọn gây khó chịu cho CSVN.

V́ thế Pháp lệnh Tôn Giáo đă được ra đời và được Quốc Hội nhà nước VN thông qua vào ngày 18 tháng 6 vừa qua và sẽ bắt đầu thực thi quyền ấy một cách hợp pháp vào ngày 15 tháng 11 tới đây !!!!! Tại sao họ cần có pháp lệnh trên, chỉ v́ giết công khai th́ không được, nên bây giờ "tiến bộ" hơn với "phương pháp" hiện đại hơn bằng kiểu giết " nghệ thuật" hơn. Trước hết làm khổ cái đă, nhất là một số tổ chức mà nhà nước cho là " Tôn Giáo Quậy "mà đă khổ rồi th́ từ từ cũng chết, cái chết lần này th́ có giấy chứng tử hẳn hoi, sau đó nhờ phát ngôn nhân của bộ ngoại giao tŕnh làng cho Thế Giới, thế là yên chuyện.

Nghe th́ cũng dể nhưng làm th́ mới khó !!!! VN ngày nay tương đương 80 triệu dân trong đó chỉ có khoăng 2 triệu đăng viên, nhưng trong 2 triệu đăng viên đó chỉ có khoăng 200 ngàn đăng viên tương đối là Đăng thiệt, phần c̣n lại th́ họ cũng sống cùng cảnh ngộ với người dân mất tự do, họ cũng bị trị, họ cũng thấp cổ bé miệng, họ cũng chẵng thích ǵ cái "văn minh " theo kiểu mà quan thầy của họ đưa ra, nhưng kẹt là đăng rồi, thôi th́ "nhắm mắt đưa chân"" nắng đâu th́ che đó" vậy mà.

Phần dân c̣n lại th́ có thể nói mọi người ai cũng có tín ngưởng và cần được tự do tín ngưởng, xúc phạm đến tín ngưởng là một tội trọng, một loại tội không bao giờ được tha thứ, dù kẽ phạm tội là ai. Thế giới đang lên án, mọi tôn giáo đang phản đối, mọi người dân dù thành thị hay thôn quê cũng phản ứng ngày càng mạnh mẽ trước pháp lệnh tôn giáo, một pháp lệnh đưa VN dị biệt với văn minh của thế giới loài người.

Tôi muốn nói với nhà cầm quyền VN rằng hăy xét lại pháp lệnh tôn giáo mà các ông chuẩn bị áp dụng trên đất nước máu đỏ da vàng này, pháp lệnh tôn giáo đó là tội phạm, là vô đạo đức, là phi nhân, không mang tính người. Hăy nhớ dân tộc VN có trang sử anh hùng bất khuất, hăy nhớ "nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh" đừng biến VN thành Irac, đừng làm cho ḷng dân phẩn uất là cái khôn của người cai trị, đừng khiến những người dân lương thiện phải bạo hành, đừng làm cho đất nước này xuất hiện những người mang bom cảm tử.

Chúng tôi những người quan tâm đến tôn giáo, quan tâm đến tự do tín ngưởng, quan tâm đến quyền làm người, quan tâm đến vận mạng của đất nước. Yêu cầu chính quyền VN rút lại pháp lệnh tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004, hăy soạn thảo một pháp lệnh tôn giáo phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân , hăy tạo sự tự do tôn giáo thật sự, đừng mị dân nữa, đừng "đóng kịch" với Thế giới nữa, hăy cảm biết nhu cầu thiêng liêng, một nhu cầu bất khả xâm phạm, một nhu cầu không thể thiếu khi người ta đă là con người, hăy thay đổi trước khi là quá muộn.

Hăy để cho dân VN làm người khi người ta là con người.

7/9/2004 VỌNG CANH

====================================================================================================================================================================

http://www.ykien.net

-- (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), September 12, 2004


Moderation questions? read the FAQ