Các bài tin tức và b́nh luận từ các trang website của Người Việt tỵ nạn cộng sản (11-09-2004)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,
Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HAY SỰ NGHIỆP LÀM TÔI TỚ NGA TÀU CỦA VIỆT CỘNG

Trich tu www.conong.com

HỒ ĐINH

Năm 1956, tổng bí thư đảng cọng sản Liên Xô là NikitaKrouchtchev, trong đại hội đảng lần thứ 20, đă tố cáo tội ác của bạo chúa Staline, cũng là tổ tiên và thánh sống của VC. Staline một đời làm bao nhiêu tội ác thiên cổ, chẳng những đối với người Nga, mà c̣n nhân loại. Ngoài ra c̣n sát hại nhiều đồng đảng, đồng đội chỉ với mục đích , để được sùng bái cá nhân. Thật ra việc làm của Krouchtchev, dù được coi là biến cố vĩ đại trong cộng đảng nhưng chẳng qua cũng chỉ là, để loại trừ phe nhóm Stalinist c̣n lại như Molotov, Kaganovitch.. Xét cho cùng, người cọng sản kể cả Marx, Lenin.. tất cả cũng chẳng khác ǵ Thành Cát Tư Hăn, Hitler, Phát xít Nhật, v́ tham vọng cá nhân, đă làm hằng triệu tội ác thiên cổ, mà không bút mực nào hay là cáo trạng ǵ, mới nói lên cho đủ tội chứng .

Một lần nửa, tấn tuồng năm xưa trên sân khấu Liên Xô lại được Đặng Tiểu B́nh đem diễn tại Trung Cộng, mục đích cũng chỉ để diệt trừ tận gốc dư đảng của Mao-Giang mà thôi.

Sau ngày 30-4-1975, Việt Cộng cưỡng chiếm toàn thể lănh thổ VN, ngoài sự nhuộm đỏ quê hương trong máu lệ, c̣n đẩy dân tộc tới địa ngục khốn nghèo, hơn bất cứ một thời kỳ nào trong lịch sử, kể cả những năm tháng Pháp thuộc. Chính Nguyễn văn Linh, tổng bí thư đảng VC , trước cảnh kinh tế suy đồi của đất nước vào thập niên 80, không c̣n thuốc chữa cũng như che dấu được, đă phải xưng tội với tờ Times của Mỹ ngày 21-9-1987,đồng thời ra mặt ‘ CHÊ BAI CHỦ THUYẾT MARX-LÊNIN, là chế độ thư lại trung ương tập quyền, khiến cho dân chúng lầm than khốn đốn. Tóm lại đây là cách chạy tội cướp của giết người,cùng sự thất bại thảm thê trong thời gian thống trị và đô hộ cả nước, VC đă đem luận thuyết Lê-Marx ra làm vật tế thần, y chang như quan thầy Đặng Tiểu B́nh cùng Gorbachev, đă và đang làm, để cứu đảng.

Năm 1989, qua những khuôn mặt đấu tranh như Lech Walesa, Vaclav Havel. . từ Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung, Lỗ.. khiến cho các chế độ cọng sản đệ tam tại Đông Âu, lần lượt sụp đổ. Năm 1990 nước Đức thống nhất sau khi Đông Đức từ bỏ thiên đàng xă nghĩa và đập bỏ bức tường ô nhục Bá Linh. Cuối cùng tại Liên Xô, chẳng những chế độ cọng sản bị diệt tuyệt, mà tính đến tháng 8-1990, đă có 13 trong số 15 tiểu bang, thuộc Liên Bang Xô Viết, tuyên bố độc lập hoàn toàn. Như vậy trên thế giới chỉ c̣n lại bốn thiên đàng xă nghĩa là Bắc Hàn, Cu Ba, Trung Cộng và Việt Cộng., từ đó đến nay, qua bao nhiêu năm, dựa vào tư bản, để cố lội ngược thời gian, tiến thẳng lên cách mạng xă hội chủ nghĩa.. như luận cương của đệ tam quốc tế cọng sản đề ra năm 1930.

Tại VN, sau khi chủ thuyết Marx-Lenin bị nhân loại quăng vào sọt rác, đảng vội vă vơ vét lại những lời nói của Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ trước, và gọi đó là ‘ Tư Tưởng Hồ Chí Minh’, vừa để dụ khị bọn cán bộ trung kiên già nua đang chao đảo trước cuộc đổi đời, vừa lừa gạt thế giới rằng là đảng ta độc lập, không liên hệ ǵ tới chủ nghĩa LêMarx.. Nói một cách nôm na không cần úp mở, VC khi cho Hồ Chí Minh đội mồ sống lại với đảng, để khẳng định một đường lối cho đất nước, bằng thứ tư tưởng có hơn nửa thế kỷ trước, đă lỗi thời trước sự tiến hóa của nhân loại, chẳng qua cũng chỉ mượn miệng Hồ, để khẳng định : ‘ Quyết tâm của VC là tiêu diệt các h́nh thức sở hữu không thuộc xă hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tế riêng rẽ trở thành thuần nhất và trên hết chế độ sở hữu của toàn dân , là không ai có được của riêng v́ nhà nước là chủ tất cả từ người tới của cải vật chất.. ’ ’ Như vậy VC ngày nay, trị nước, theo tư tưởng Hồ Chí Minh vừa dẫn trên, cái thứ tư tưởng mà theo Hồ, cũng chỉ dựa theo luận thuyết của Lenin, về các vấn đề dân tộc , thuộc địa và cũng là con đường giải phóng dân tộc VN của Hồ và Đảng’.

Đă coi chủ nghĩa Marx-Lenin là lỗi thời, đă biết Hồ Chí Minh một đời gây ra không biết bao nhiêu là tội ác và nổi bất hạnh trầm thống cho dân tộc, đă biết xă hội chủ nghĩa là đói nghèo và huyễn hoặc, đă phải qú gối van lạy người Việt tị nạn cũng như thế giới văn minh của loài người, để cứu đảng. Thế nhưng VC chứng nào tật nay, không bao giờ biết nghĩ tới dân tộc và non sông, không bao giờ chịu thành tâm ăn năn sám hối trước biển tội ác, vẫn cứ tiếp tục làm tôi tớ cho ngoại bang Nga-Tàu, kể cả Mỹ-Nhật và bọn Tàu Trắng, Nam Hàn. Tṛ hề kéo xác chết Hồ ra khỏi nhà mồ vĩ đại Ba Đ́nh, dựng lại những huyền thoại tưởng tưởng, tuy có gây chút hào khí nơi bọn đảng viên VC già nua trong nước và một đám Việt gian trí thức, ăn chén đá bát, no cơm rửng mỡ nơi hải ngoại, th́ cũng không thể dấu nổi Sự Ngiệp Vĩ Đại Bán Nước và làm tôi tớ cho Nga Tàu, của Cáo Hồ và đồng đảng trong bảy chục năm qua .

1-TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH :

Căm thù xă hội v́ cha là Nguyễn Sinh Sắc , uống rượu đánh chết ngươi, nên bĩ băi quan tại Binh Định. Nguyễn tất Thành vào Phan Thiết sống nhờ qua sự đùm bọc của Hồ tá Bang, Trương Gia Mô và mấy người con của Nguyễn Thông, một thời gian ngắn. Năm 1911, Thành sang Pháp nhờ làm bồi trên tàu Latouche Tréville.

Sau khi gia nhập đảng cọng sản Pháp, tháng 5-1923 , Hồ Chí Minh (tên mới của Nguyễn tất Thanh) sang Nga và bắt đầu một cuộc đổi đời về vật chất, cũng như được quan thầy Nga, huấn luyện dạy dỗ, trở thành một điệp viên cọng sản quốc tế. Rồi Hồ được lưu lại công tác tại Bộ Phương Đông, phụ trách vấn đề các nước thuộc địa. Theo Hồng Hà, lúc đó Hồ được ở trong khách sạn Luych, lương tháng bảy Tchervonetz, tương đương với bảy chục đồng Rúp vàng hoặc 50 gam vàng. Trong lúc đó, tại Nga nạn đói đang diễn ra thê thảm, khắp cả nước giặc giă loạn lạc triền miên. Thế nhưng đảng cọng sản Nga lại cưng chiều Hồ, với thực phẩm ê hề, tiền nong đầy đủ, và chỗ ở th́ đông vui nhất. Hèn chi Hồ đă sớm trở thành tên phản quốc số một của thời đại, suốt đời chỉ biết trung kiên và phục vụ cho chủ mà thôi. Chính nơi thiên đàng này, Hồ cho biết là ḿnh đă được giác ngộ, hạnh phúc nên đă coi đây mới chính là quê hương và tổ quốc đích thực của ḿnh. Cũng tại đây, trong ngày quốc tế Lao Động 1-5-1924, Hồ theo lệnh thượng cấp, đến nói chuyện trước đám đông trong cuộc biểu t́nh, dưới một biểu ngữ màu đỏ, để tang cho LêNin, cũng theo Hồng Hà, Hồ đă hứa là sẽ đem Lá Cờ Búa Liềm của Liên Xô, cũng như chủ nghĩa xă hội của Đệ Tam Cọng Sản Quốc Tế, về cấm tại tổ quốc VN và Y đă thực hiện đúng lời cam kết trước vong linh của LêNin.

Từ bản chất mặc cảm đói nghèo, Hồ xuất đương qua động cơ thúc đẩy là kiếm sống và vươn lên trong xă hội, nên chúng ta sẽ không lấy làm lạ về chuyện Hồ nộp đơn xin vào học miễn thi tại trường thuộc địa Pháp hay xin Khâm Sứ Trung Kỳ cho cha là Nguyễn Sinh Sắc một chức quan nhỏ, để kiếm cơm nuôi miệng. Sống ở Nga trong suốt thời kỳ biến động, trời long đất lở, có lúc tưởng chừng chế độ Bonsovich sẽ bị tan tành. Nhưng chính hoàn cảnh đó, lại trở thành thân quen , đáp ứng đầy đủ ư thức nô lệ của một con người ôm đấy khát vọng, đă dạy cho Hồ những mô thức xă hội tương lai, rập khuôn theo Liên Xô, qua vấn đề thiếu nhi và nghệ thuật khủng bố của KGB.Thật vậy ở Liên Xô, thiếu nhi ngay từ thuở nhỏ, đă được đảng giáo dục và huấn luyên biết căm thù, yêu, ghét theo mệnh lệnh. Đây là chuyện mà Hồ thích nhất và đả đem nó về trồng người tại VN, về sau chính đó, là thủ phạm trong mọi tội ác, mà đầu tiên là vụ án ‘ cải cách ruộng đất’ long trời lở đất tại đất bắc, khi Hồ làm chúa nơi này. Sau tới là việc đem cấy ư niêm hận thù và đấu tranh giai cấp , được coi như kim chỉ nam trong đạo lư cách mạng. Chính hai chủ trượng độc hại này, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, suốt bảy chục năm qua , đă phá vỡ truyền thống tu thân, trị quốc và đạo đức ngàn đời của quốc dân Hồng Lạc, làm băng hoại xă hội, gia đ́nh và nhân cách của con người VN, từ khi đảng cong sản , được Hồ đem từ Liên Xô về.Cũng kể từ đó, người Việt sống dưới chế độ cọng sản miền Bắc và cả nước từ sau tháng 4-1975, theo đề cương văn hóa, được đảng giáo dục , cách yêu, cách ghét, cách sống và làm việc, đă không c̣n là một con người, mà là những công cụ phản ảnh chính sách của đảng. Tóm lại, chính Hồ đă làm cho văn hoá và lịch sử VN vong thân, từ khi Y chính thức trở thành một tên nô lệ chủ nghĩa ngoại bang. Cũng v́ vậy mà nay dù to mồm lắm miệng, cảnh phồn hoa giả tạo khắp phố phường, nhưng trong tận cùng, người dân nhất là ngư, nông, tầng lớp lao động ở mọi miền đất nước, đời sống tinh thần và vật chất , có hơn ǵ thời Pháp thuộc ? người vẩn nguyên là thân phận của trâu, ngựa, có khác chăng khi trước kẻ cưỡi, người chăn là thực dân da trắng, ngày nay, chủ được thay thế là những tên tư bản đỏ mà sự bốc lột bạo tàn, gấp trăm nǵn lần kẻ thù xưa củ. Đó cũng là nhờ tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo.

Ta biết Hồ ra khỏi nước từ năm 1911 và sau đó gần 20 năm, chỉ sống ở các nước Âu Châu và năm 1930 được Liên Xô chỉ thị về Hồng Kông, lúc đó là một thuộc địa của Anh quốc, để tụ tại lại ba đảng cọng sản thành một, theo quốc tế cọng sản., điều này cho thấy đảng Việt Cộng, không hề có chủ quyền, ngay đến việc đặt một cai tên theo ư ḿnh, cũng bị chủ Liên Xô gay gắt lên án và phê b́nh. Đây là bằng chứng, do chính Hồ thố lộ, trong bức thư đề ngày 27-2-1930 khi gửi cho đảng cọng sản Pháp., rằng là Y không biết ḿnh là ai ? cọng sản Pháp, VN, quốc tế cọng sản hay cọng sản LX tại Đông Phương Bộ ? xem thế, không trách ǵ thiên hạ gọi Hồ là nhân vật ngàn tên, trăm mặt, không biết đâu mà ṃ ?. Ta cũng được biết lúc đó, ngoài Hồ, c̣n có nhiều người cọng sản khác ở Paris , cũng giới thiệu nhiều đảng viên VC theo học tại Bộ Phương Đông. Sự lo sợ mất chỗ đứng trong quốc tế cọng sản, làm nảy sinh trong tư tưởng của Hồ hai sự kiện ; củng cố thế lực lănh tụ đảng và t́m mọi cách loại trừ những đồng đội, đồng đảng nhưng đồng thời cũng là những kẻ thù kinh khiếp, có thể làm bứng gốc Y trong sứ mạng làm tay sai bản xứ của đế quốc Liên Xô.

Tại VN vào những năm của thập niên 20, thành phần xă hội tuy đang trong thời kỳ Pháp thuộc , nhưng hoàn toàn không giống xă hội Liên Xô, đang sống dưới chủ trương ‘ vô sản hóa kiểu Bônsôvich ố Stalinnit’, mà nhu cầu của Stalin lúc đó, là phải loại bỏ những thành phần trí thức, tiểu tư sản , công nông có học.. từng theo LêNin, trong cuộc cách mạng tháng 10-1917. Nhưng do nhu cầu đạt ḷng tin của chủ, Hồ Chí Minh nhân danh quốc tế cọng sản, ra lệnh cho VC , thi hành chủ trương ‘ Vô sản hóa rập khuông, theo kiểu Stalinnit ‘ th́ quả là tư tưởng Hồ Chí Minh siêu tuyệt.. Do trên, khi Hồ kêu gọi lập đảng VC, Y đă tuyên bố thẳng thừng :’ đảng cọng sản VN là đảng vô sản ‘ thế nhưng giờ đây, các chóp bu trong đảng đều là những tỷ phú tư bản , có tên trong tóp những người giàu nhất thế giới đương thời.

Năm 1931 Trần Phú, từ Liên Xô về, theo lệnh chủ,dẹp bỏ tất cả những văn kiện được Hồ nhân danh quốc tế cọng sản , thông qua trong hội nghị thống nhất. Đồng thời Phú thay LX, viết lại ‘ Luận Cương Chính trị’ khai lối vẽ đường cho VC theo đó mà thi hành . Tóm lại, cọng sản VN đă bị quan thầy LX khiển trách là đi ngược lại tinh thần đấu tranh giai cấp . Do trên vào tháng 10-1930, đảng ta đă họp hội nghị lần thứ 1, hạ quyết tâm là đứng sau lưng đế quốc đỏ , dưới ngọn cờ liềm bủa, làm tên nô lệ tiền phong, mở rộng lănh thổ LX xuống khắp vùng Đông Nam Á, dĩ nhiên trong đó có Đông Dương. Cuối cùng, LX không cho phép VC xài danh xưng ‘ đảng cọng s3n VN’ v́ nó đă thể hiện tính chất cục bộ hẹp ḥi, trái ngược với tinh thần của người cọng sản quốc là : vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô gia đ́nh ‘.

Cũng từ đó Hồ bị quan thầy LX cho ra ŕa, chỉ hoạt động quanh quẩn tại các nước Đông Nam Á. Rồi phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh bùng nổ và đẫm máu trong sự thất bại ề chề, cũng là thời gian Hồ bị gọi về giam lỏng tại LX, cho tới cuối thấp niên 30 mới thấy lộ diện và chính thức trở về VN vào mùa thu -1945, khi VC cướp được chính quyền đang bị bỏ trống, v́ quân phiệt Nhật đă đầu hàng Mỹ cùng Đồng Minh.

Tóm lại đây chỉ là những nét khái quát về một phần đời hoạt động của Hồ, trong quốc tế cọng sản, qua những thay đổi theo thời gian của VC, nhưng từ đó cho ta thấy cái được gọi là khuynh hướng dân tộc, trong ḷng đảng cọng sản VN,chỉ là một ảo vọng ,v́ dưới lăng kính lịch sử, không hề có thể xảy ra. Tất cả giờ đây đă gần như hiện nguyên h́nh, xác nhận Hồ cùng đảng cọng sản VN,Ô chỉ là quan hệ chủ tớ, trong một giai đoạn mà Nga-Tàu bành trướng chủ nghĩa khắp Đông Nam Á và cũng từ đó, qua cái gọi là tư tưởng HCM, đă nói lên sự nghiệp vĩ đại làm tay sai cho ngoại bang của Hồ và đảng VC trong suốt 70 năm qua.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 11, 2004

Answers

Response to CĂ¡c bĂ i tin tức vĂ  bình luận từ cĂ¡c trang website của Người Việt tỵ nạn cộng sản (11-09-2004)

2-CƠN MỘNG DU CỦA ĐẢNG QUA TƯ TƯỞNG HCM :

Chủ nghĩa xă hội thật ra chỉ là một triết thuyết trong khu rừng chữ nghĩa thuần lư, chứa đầy mâu thuẫn v́ đă vá viu, vay mượn tư tưởng của nhiều người khác như Feuerbranch, Zeno, Durkheim, Malthus.. Thật ra đó là cái ǵ, mà lúc nào đảng cũng nói ‘ yêu nước là yêu nước xă hội chủ nghĩa .. ’ ’ Thật ra đây chỉ là danh xưng để tóm gọn các chủ thuyết của Marx và Lê Nin, xét từ căn nguyên, cũng chỉ là một thứ chủ nghĩa phổ cập của Mác Xít, về đấu tranh giai cấp, đề cao vai tṛ lịch sử của đảng cọng sản , trong việc đẩy manh cuộc đấu tranh giai câp quốc tế, t́m tới thắng lợi cuối cùng là thế giới vô sản hay nói tắt là xă hội chủ nghĩa. Đó là cuộc đấu tranh trường kỳ, khốc liệt, giữa hai giai cấp vô sản và tư bản. Cuộc chiến này thật sự đă có từ mấy ngàn năm rồi, đó là ranh giới của người giàu và người nghèo, Karl Marx chỉ là người nhận ra điều đó, rồi thêm bớt xào nấu ít nhiều dữ kiện trước mắt, để làm chất xúc tác, thúc đẩy, xúi giục , gây thành một phong trào tranh đấu. Thế giới từ đó, bỗng dưng chuốc lấy tai họa diệt thân, kéo dài triền miên, khổ đau cho tới ngày nay vẫn chưa chấm dứt. Nguyên do cũng v́ đam mê chạy theo lời hứa hẹn quyến rủ , của những kẻ rao bán chủ nghĩa như ở VN trong cảnh chết đói năm Ất Dậu 1945. Lợi dụng con người trước cảnh cùng khốn, cán bộ cọng sản đă lặn lội khắp hang cùng ngỏ hẹp, rao bán lời hứa cuội của họ Hồ. Người dân lúc đó chỉ v́ miếng ăn trong cơn đói, nên đă theo cọng sản :

‘ đồng bào hăy vùng lên
quyết tâm theo bác Hồ
nông dân se có đất
người nghèo sẽ có ăn
gạo lúa sẽ đầy sân.. ’ ’

Và kết quả gần một thế kỷ theo đuổi xă hội chủ nghĩa, nhưng thiên đàng vẫn biệt tích, trong khi địa ngục đỏ nơi chốn trần gian vẫn hằng hằng , chôn kín người người trong nghèo đói, lạc hậu và chiến tranh th́ không bao giờ thây dứt. Kết quả người nghèo càng thêm nghèo, giai câp xă hôi càng có cơ hội nảy sinh, để người trắng trợn làm khổ và bốc lột người như hiện trang tại VN ngày nay. Tóm lại từ căn nguyên và căn bản, cọng sản chủ nghĩa hiện thực như là một thứ chiến tranh liên tục, với các mục tiêu đă định sẵn , được hướng dẫn bằng những khuôn phép bao trùm phổ cập và bất di bất dịch. Như vậy nay đă rơ ràng, giữa chủ nghĩa Marx-LêNin và chủ nghĩa tự do, luôn luôn là sự tương khắc không bao giờ có thể ḥa hợp, ḥa giải được như sự mong muốn huyễn hoặc, c ủa một ít người c̣n ngây thơ trong ư nghĩa bất b́nh thường.

Cũng v́ quan niêm khoán trắng cuộc đời, gia đ́nh và vận mệnh của quốc gia dân tộc ḿnh, cho cấp lănh đạo, mà VN ngày nay , sau khi được ách nô lệ của ngoại bang, lại name ch́m trong bean hận cọng sản, không biết bao giờ, mới ngoi lên khỏi cái vũng bùn tối tăm ô nhục này.

Và cũng v́ sự thờ ơ của mọi người, kể cả các đảng phái quốc gia, là những kẻ có trách nhiệm, làm đầu tàu, dẫn dắt dân tộc trên con đường, phục hưng dựng nước. Rốt cục đă bỏ lỡ cơ hội vàng mười, để cho Hồ và quốc tế cọng sản nhanh tay chiếm lĩnh. Từ đó chúng nhân danh thống lĩnh, đưa dân tộc qua khắp các tầng địa ngục, để người không c̣n là người và một giang sơn cẩm tú, biến thành một đất nước nghèo đói thảm thê, lệ thuôc ngoại bang, nợ nần chồng chất, không biết cho tới bao giờ mới ngẩn mặt được, để trở lại kiếp người ?

Tám năm kháng Pháp cam go máu lệ, để đạt đưọc những chiến thắng lẫy lừng tại Bắc Sơn, Sông Lô, Điện Biên Phủ, kết thúc 80 năm đô hộ của giặc Pháp, là xương máu chung của toàn dân cả nước. Rốt cục cũng chỉ viên gạch lót đường, để Hồ và đảng VC tới Geneve, tḥ bút kư vào văn kiện, lănh nữa phần đất nước vào năm 1954, dùng làm căn cứ địa, cho xă hôi chủ nghia Nga-Tàu có phương tiện bành trướng xuống phương Nam .

Rồi th́ Hồ theo gót Mao, ba bước nhảy vọt, tiến hành chủ nghĩa Marx-LêNin, qua ba lần cải cach ruộng đất, mục đích để tiêu diệt tận gốc rễ những thành phần xă hội, bị kết tôi là phú nông, địa chủ, trí thức và tiểu tư sản, dù rằng trong cuộc kháng chiến vừa qua, chính họ là nhửng người đă góp phần lớn xướng máu , để Hồ và đảng có sự nghiệp. Tất cả đều nằm trong cái được gọi là biện chứng pháp duy vật sử quan, do đảng đề ra là tiến nhanh, tiến ạnh, tiến lên xă hội ch3 nghĩa. Kết quả trong những cuộc tắm máu đồng bào, đă có hơn triệu người ở mền Bắc và bắc Trung Phần, gục chết v́ đấu tố, phần lớn do chính thân nhân hay gia đ́nh của họ gây nên. Hung thủ trong thảm trạng này, chính là Hồ Chí Minh và cái đám người trồng , trong cái tư tưởng mà Hồ học được từ LX, đem về cấy , chẳng những tại VN mà c̣n trên đất Chùa Tháp. Cảnh giết người không gớm tay của Pol Pot và Khờ Mer đỏ, sau năm 1975, chỉ là bản sao hay là sự tái diễn của lịch sử , mà chúng đă học được từ Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và Hà Nội.

Tóm lại, tính chất mộng du của xă hội chủ nghĩa hay mác-xít, đă được cọng sản tuyên truyền một cách huênh hoang, làm như là một thứ chân lư tuyệt đối, mà ngày nay người ta gọi là ‘ ngây thơ cụ’. Riêng h́nh ảnh của đảng, nhất là hiện nay được lồng thêm cái gọi là tư tưởng HCM, càng thêm mơ mơ màng màng, chẳng khác ǵ nhũng nhân vật tếu của Vũ trọng Phụng, trong Số Đỏ hay Giông Tố.. Ngày nay đảng đă giàu rồi, nên vội cất đi cái màn tranh đấu giai cấp nhưng càng dấu, sự đấu tranh giai cấp bỗng dưng bộc phát, không phải từ đảng, mà là từ đồng bào nghèo khổ, tố cáo vạch mặt bọn ác ôn con đồ tham nhũng của đảng,làm cho bộ mặt của Hồ, c2ng lúc càng thêm khôi hài tội nghiệp, dù Y lúc nào cũng thấy cười.

D.Pike trong cuốn sách viết về HCM, dẫn chứng rằng tư tưởng của đương sự, tuy có tính cách huyền thoại nhưng đó là một sự gian lận cần thiết, để cọng sản đạt được chiến thắng. Thật ra Pike viết sách, qua nguồn sử liệu do chính VC cung cấp , chỉ biết có cái tốt mà không bao giờ ngờ tới những xấu xa bẩn thỉu tàn bạo của Hồ, đă bị che lấp hay thần thoại hoá, cả đến sự Hồ có vợ con , cũng bị dấu diếm, tới năm 1991mới bị khai quật một phần.

Sau năm 1975, VC say men chiến thắng và sự tự tin vào thứ khoa học giả tưởng của những đỉnh cao trí tuệ loài vượn khỉ, đă dẫn dắt cả dân tộc vào con đường tự tôn u mê, biến đất nước thành nếp sống cổ đại, ngăn chận mọi bước tiến hóa, để chỉ c̣n có một lối quẩn quanh thần bí, đó là con đường chạy theo cái gọi la tư tưởng HCM đă quá lỗi thời, lạc hậu.. nhưng nhờ dối trá và cưỡng bức, mà trở thành nếp sống cho cá nhân cán bộ và nhu cầu của đảng , trở thành thứ thể chế hoá, không có không được. Tóm lại, từ thời Hồ tới ngày nay trong chế độ cọng sản, dối trá không chỉ là bệnh tật của cá nhân, mà trở thành của lănh đạo từ nhỏ tới lớn . Vấn đề lớn nhất của đảng hiện nay, là làm cách nào giữ vững đưọc ghế ngồi chỉ c̣n có ba chân, hơn là sự cần thiết của lư tưởng xă hội chủ nghĩa. Cho nên dù đảng có muốn tŕ níu quyền lực, bằng cách lôi trong nấm tro than tàn lụn, vực dậy h́nh ảnh hay tư tưởng ǵ ǵ đó của lănh tụ Hồ Chí Minh, th́ cũng đă lở tàu, không c̣n được như củ nửa. Thời cai trị người dân cả nước bằng chế độ khu vực công an, tem phiếu thực phẩm đă lổi thời. Cũng càng không thể bưng bít, cướp giật, làm càn trong thời đại điện toán. Cho nên nói theo sử quan, vương quyền của VC ngày nay, ở ngoài mắt nhắm mắt mở nh́n vào, tưởng to lớn, quyền lực cùng ḿnh, thật ra chỉ là một cơn mộng dữ dội, sau 30 năm tác quái làm oai, chỉ tội nghiệp cho người dân miền Bắc, mang niềm đau khắc khoải, mở miệng lại mắt quai, v́ trót dấn thân vào tội lỗi, mang tội danh thiên cổ, khi biết ḿnh chỉ là công cụ, giúp kẻ cướp làm giàu, trên máu xương của đồng bào.

3-MỘT NỀN VĂN HỌC THA HÓA, QUA TƯ TƯỞNG HCM :

Từ sau cách mạng tháng 8-1945, Hồ chính thức đem ư thức hệ cọng sản , tù Nga Tàu về tṛng vào cổ các văn nhân, nghệ sĩ đất Bắc . Sau ngày 30-4-1975, cả nước cùng chịu chung nạn kiếp.

Thật ra, ngay từ năm 1930, thời gian đầu tiên quốc tế cọng sản có mặt tại VN, cán bộ đảng đă huỵt toẹt tuyên bố :’ đảng phải mở rộng việc tuyên truyền trên sách báo, truyền đơn, diễn thuyết và tài liệu huấn luyện.. Cũng từ đó dấy lên vấn đề duy tâm và duy vật, lại tung ra bản đề cương văn hóa , lập hội văn hoá cứu nước do Trường Chinh làm lănh đạo, cùng Lê Quang Đạo, Trần Độ, Vũ Quốc Uy.. Củng từ đó, đảng như bóng ma, len lỏi vào hàng ngũ văn nhân, nghệ sĩ, để tuyên truyền, lung lạc họ, hầu lôi kéo mọi người gia nhập đảng.

Ngày 10-12-1952, để công khai bày tỏ lập trường trên, Hồ tuyên bố :’ văn hóa, thông tin cũng là một mặt trận mà anh chị em là những chiến sĩ trên mặt trận ấy, với nhiệm vụ phải phụng sự trước hết cho giới công, nông, binh’. Sau cùng vào năm 1962 trong đại hội văn nghệ toàn quốc, Trường Chinh nhân danh đảng, ra lệnh :’

1-Văn nghệ sĩ phải thừa nhận rằng, làm văn nghệ là để phục tùng chính trị và phục vụ đường lối chính sach của đảng, phải trung thành với lư tưởng của đảng và hy sinh cho sự thanh công của xă hội chủ nghĩa.

2-văn nghệ sĩ bằng sáng tác của ḿnh, giúp đảng đứng vững, để đảng bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê.

3-Văn nghệ sĩ ngoải phục vụ đúng chủ trương của đảng, phải chống lại tất cả.

4-Văn nghệ sĩ là một đảng viên cộng sản , nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước đảng về tác phẩm của ḿnh . ‘ - Về xă hội, lấy công, nông, binh làm gốc.
- Về chính trị, lấy xă hội chủ nghĩa làm chỉ đạo.
- Về tư tưởng lấy học thuyết duy vật và biện chứng làm căn bản.
- Về sáng tác lấy chủ nghĩa xă hội hiện thực làm đề tài.

Nguyên tắc này, đến nay dù được cởi trói hay đổi mới tư duy, vẫn xem như bất di bất dịch, làm nền tảng sáng tác của giới văn nghệ sỷ VN, hiện sống dưới chế độ VC. Ngoài ra, đảng c̣n núp dưới các cơ quan tuyên huấn, văn hóa văn nghệ trung ương , kiểm soát chặt chẽ mọi văn nghệ sỷ, ở phương diện tư tưởng, nghệ thuật và sinh hoạt. Tất cả sách báo, tác phẩm phát hành đều do chính bàn tay đảng kiểm duyệt. Để minh chứng sự kiện có thật trên, hăy nghe Diệp Minh Tuyền và Nguyễn Minh Châu, kể lể trên báo Văn Nghệ ngày 15-11-1986 :’ Nhà biên tập trong mỗi chúng ta, sợ nhà biên tập của các ṭa soạn cũng như nhà xuất bản, khiến cho ng̣i bút của ḿnh gọt giũa sự thật tṛn vo (DMT).Riêng NMC th́ cho biết trong mỗi con người cầm bút, cái phải bât tài nhảy lên bục tao đàn để múa may. Trong khi cái phải tài năng , th́ trùm chăn, chờ ngày xuống mồ’.

Tóm lại nhờ tư tưởng HCM, mà VC kềm chế văn nghệ sỹ tới mức phải trùm chăn chờ xuống mồ. Thế nhưng đảng vẫn không thấy là đủ, là không đạt được chất lượng , nên lại bắt chước theo quan thầy Nga-Tàu và Đông Đức, cái gọi là Trường Đại Học viết văn và các trại sáng tac . Dương Thu Hương, Lâm thị Mỹ Dạ (vợ Hoàng Phủ Ngọc Tường).. đều từ ḷ này mà ra.

Trường Đại Học viết văn Nguyễn Du , được lập tại Hà Nội vào năm 1979, để cọng sản hóa toàn phần các văn nghệ sỷ, theo đúng tư tưởng HCM. Do tiêu chuẩn hồng hơn chuyên, nên học viên gần như là công an, cán bộ, bộ đội. Thời gian học tập là 3 năm với 3 chương tŕnh : học lư thuyết, đi thực tế và thực tập sáng tác. Trường đào tạo học viên theo chủ trương : thông suốt chủ nghĩa Mác- Lê, sáng tác nghệ thuật văn học theo đúng đường lối của đảng. Tóm lại nhà trường không có bổn phận cũng như mục đích đào tạo học viên thành những tài danh thiên cổ của đất nước như Lê Quư Đôn, Nguyễn Du, Nguyễn Trải.. mà chỉ muốn biến các học viên, khi tốt nghiệp thành :

- một bánh xe nhỏ hay một đinh vít nhỏ trong cổ máy xă hội (Lê Nin).
- một kỹ sư tâm hồn (Staline).
- một chiến sỷ trên mặt trận văn hóa (HCM).

Nhờ những căn bản học hỏi, đi thực tế trong chương tŕnh dài 3 năm, nên tất cả học viên sau khi tốt nghiệp, gần như được lĩnh hội tuyệt đối, cái tư tưởng tiên thiên , như là một chân lư bất khả phân, về những ǵ được ghi chép trong tư tưởng HCM nói về đảng, về XHCN được coi là hoàn hảo tuyệt đối. Trong khi đó tất cả những ǵ c̣n lại của đối phương, đối lập, phía bên ngoài đảng, tuyệt đối là xấu xa, là hủ hóa, là mục tiêu nhất định phải bị tiêu diệt. Đến nay trường đă hoàn tất được 3 khóa học, đă đào tạo được một số lượng cán bộ văn hóa, tuyệt đối trung thành với tư tưởng HCM, với đảng và XHCN.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to CĂ¡c bĂ i tin tức vĂ  bình luận từ cĂ¡c trang website của Người Việt tỵ nạn cộng sản (11-09-2004)

Đào sâu nền văn học đất Bắc trong thời kỳ 1945-1975, cho thấy một nỗi đau ḷng. Đó là thân phận những người cầm bút , sáng tạo bằng tim óc, luôn bị kềm chế, đe dọa bởi các cuộc chỉnh huấn, đại hội và hội nghi văn hóa. Tất cả đều do đảng VC bị ảnh hửng quá cỡ đảng cọng sản Tàu và Nga. Mao trạch Đông từng tuyên bố trắng trợn :’ lũ trí thúc không có giá trị bằng cục phân, bởi vậy người văn nghệ sỹ phải cách mạng hóa tư tưởng và quần chúng hóa sinh hoạt, để bản thân ḿnh hơn cục kít ‘.Do được đào tạo để làm tên nô lệ bản xứ, ngay từ những ngày đầu tiên sống ở Bộ Phương Đông, nên HCM đă mù quáng chạy theo quan thầy, bắt chước những ǵ đầu tiên đă hấp thụ của Lê Nin và Staline, sau đó là Mao Trạch Đông, qua những nói, làm. Hồ thẳng tay đàn áp dă mang những ai dám chống lại đảng và cái phong trào dị hợm quái đản, đó là sự tôn sùng cá nhân cùng lănh tụ. :’

Mỗi lần tranh đấu gay go
Chúng con đă được bác Hồ tới thăm
Chúng con dưới vực sai lầm
Đang vươn ḿnh được bác cầm tay lên.. ’ ’ (Xuân Diệu)

Tóm lại nhờ tư tưởng HCM, mà suốt thời gian 1945-1975, trên đất Bắc đă khai sinh một nền văn học trừu tượng, phi lư không muốn nói là cầm thú mất tính người, giả dối, èo uột . Hậu quả đă chôn vùi cũng như làm biến chất tất cả những tài năng của đất nước như Nguyễn Tuân , Nam Cao, Tô Hoài, Quang Dũng, Văn Cao.. đồng thời biến họ thành những con vẹt chỉ biết tuyên truyền một chiều, trong số này dữ dằn nhất trước đó có Trần Độ,Trần bạch Đằng, Bùi Tín, Dương Thu Hương..

Về cái gọi là đổi mới tư duy, thật ra đâu phải đợi tới khi tổ tiên Liên Xô là Gobachev bật đèn xanh năm 1986, mà Nguyễn Văn Linh mới chịu cho văn nghệ sỷ cả nước cởi trói chút chút, để thở. Phản kháng đă sôi sục và bừng dậy ngay tử thời kháng Pháp và chính thức nổ tung vào năm 1950 với Hoàng Cầm, trưởng đoàn văn công bộ đội Bắc Việt , tuyên bố :’ đảng không nên nhúng tay vào chuyên môn của nghệ thuật’. C̣n Tràn Dần th́ táo bạo hơn, khi công khai đ̣i VC phải trả quyền lănh đạo văn nghệ cho văn nghệ sỷ, thủ tiêu chế độ chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội ‘.Tiếp đến là biến cố ngày 24-2-1956, cọng sản Nga bài xích Stalin c̣n Trung Cộng th́ hô hào ‘ bách gia tề phong, bách gia tranh minh’ và sau rốt là cuộc nổi dậy chống quân xâm lăng Liên Xô , của Hung và Ba Lan tại Đông Âu, tuy bị đàn áp dă mang băng xe tăng và trọng pháo nhưng tiếng vang đă được loan truyền khắp năm châu bốn biển, khiên cho HCM càng ra tay đàn áp đồng bào ḿnh một cách không khoan nhượng. Cuối cùng, một số lớn văn nghệ sỷ lừng danh thời tiền chiến , đ̣i đổi mới trong phong trào ‘ trăm hoa đua nở ‘ trên đất Bắc , đă bị Hồ khủng bố một cach tận tuyệt. Trong số người bị hăm hại, tù đầy, làm cho tan nhà mất cửa, thân bại danh liệt, ta thấy có Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đại, Văn Cao, Trần Duy, Thụy An, Như Mai, Hoàng Yến, Chu Ngọc, Sĩ Ngọc..

Nói chung, dưới chế độ cọng sản, qua cái gọi là tư tưởng HCM, mà biểu hiện là thời gian 30 năm từ 45-75, người văn nghệ sỷ đất Bắc , đều chịu sự lănh đạo cua đảng, cùng đứng trong một tổ chức gọi là hội nhà văn (công cụ của đảng, cùng nh́n chung một thế giới quan ( chủ nghĩa Mác Lê), cùng sử dụng chung một phương pháp (chủ nghĩa hiện thực XHCN) và cùng chung mục đích , đó là khẳng định vai tṛ lănh đạo độc tôn của đảng, của lănh tụ và của XHCN.

Từ năm 1986, trước sự thất bại ê chề của cái gọi là kinh tế XHCN định hướng, theo chủ nghĩa Mac-Lê-Mao-Hồ, tổng bí thư VC Nguyễn văn Linh, đành buông dây néo cổ, qua cuộc họp của hơn 100 văn nghệ sĩ cả nước tại Hà Nội., mớm lời với mọi người rằng, từ nay ai muốn viết sao tùy ư.. Thêm vào đó là cao trào nổi lên khắp nơi , nhất là tại Đông Âu, đ̣i tiêu diệt chế độ cọng sản đương thời. Sự kiện làm cho một lớn văn nghệ sỷ VN, bổng thức tỉnh khi nh́n lại ḿnh, không khác ǵ một con vẹt, bao lâu nay chỉ hót nịnh đảng và suy tôn Hồ. Sự mặc cảm bị làm nô lệ của đảng, bổng vùng dậy trong những con người có miệng mà không được nói, có tim lại chẳng được yêu, ghét, thương nhớ theo ư ḿnh, làm bùng dậy phong trào đ̣i đổi mới tư duy, với những Nguyễn Minh Châu, Dương Thu Hương, Lê Lựu, Xuân Cang, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Phùng Gia Lộc, Nguyễn Duy, Ư Nhi, Xuân Quỳnh, Trần vàng Sao, Trần Mạnh Hảo.. nhưng dưới chế độ kềm kệp khát máu, luật pháp là đầu súng, lưỡi lê.. cho nên thấy vậy mà không phải vậy, dù sự kiện đă hiện thực như vậy.

Ai cũng biết HCM là tội nhân thiên cổ, trong ḍng lịch sử cận đại của dân tộc. Những câu chuyên được bật mí sau này, nói là Hồ bị Lê Duẩn cướp quyền, ngồi chơi xơi nước, chẳng qua chỉ là cách đem người chết để tế thần, chạy tội cho tên đồ tể số 1 của dân tộc, trước những tội ác của Y, càng lúc càng chồng chất. HCM một đời, từ lúc bỏ nước ra đi, cho tới khi ĺa đời năm 1969, luôn luôn là bóng ma , trong cuộc sống của triêu người. Chết là hết theo quan niệm Đông Phương nhưng với HCM, chết chỉ là sự đổi ngôi, thay v́ ngồi chễm chệ trên ngai vàng, th́ Y được nằm trong quan tài, thế thôi. HCM chết nhưng sự di hại tới nhiều thế hệ của dân tộc, vẫn hằng hằng miên viễn. Triệu triệu nổi hờn căm bi thiết vẫn c̣n đó, tiếp tục tàn phá đất nước, dân tộc, xă hội, gia đ́nh và từng cá nhân đang sống trong nước, kể cả những người đă nhanh chân trốn chạy giặc Hồ.

Quả báo nhăn tiền, HCM và đảng VC tuy chưa tới hồi trả quả nhưng đă có Năm Cam là một nhân vật hôi đủ tất cả những thói hư tật xấu của HCM lúc sinh thời, để hiện hữu như một mặt thật của cái gọi là ‘ tư tưởng HCM, trồng người, bán nước, hăm hại dân ‘.Qua chân dung của tên sát nhân, cũng đủ để cho mọi người , có một cái nh́n về chân tướng của đảng VC. Từ đó những người đang sống như chúng ta, một số lớn có thời gian trông thấy các sự kiện lịch sử của đảng, nên dễ dàng suy nghĩ theo lương tâm của ḿnh, mà không bị ai ràng buộc hay là đâm sau lưng chiến sĩ như trước ngày 30-4-1975.

Thân phận của người VN là thế đó, người dân sống trong vùng đất thắng hay bại trận , cũng y chang, cũng đói nheo và cũng bị miễn cưỡng phải phục tùng đảng và lănh tụ. Quyền được làm người , chỉ là sự b́nh thường trong thế giới văn minh của nhân loại. Nhưng VC qua chiến thắng, luôn tự coi ḿnh là giai cấp ưu việt theo kinh điển Mác Xít, khoắc h́nh dạng quái gở khác người hiện thực, với quyền hành sinh sát trong tay, một ḿnh một chợ , ngả nghiêng cùng với bóng của chính ḿnh, đi hoài trên con đường hoang tưởng, mang nhiều danh xưng, trước là XHCH và bây giờ là tư tưởng HCM. Giàu có, no đủ, được Mỹ và tư bản hậu thuẫn bựng bợ trong nghiệp vụ, cùng có cùng chia nhau mà hưởng, khiến cho VC ngày nay khinh miệt tất cả xương thịt máu lệ của đồng đảng củ và ngay cả phe người. Sự lố bịch ngu xuẩn trên trong bao năm, đă tạo nên một dạng VC phi nhân ngày nay, mù đui đi hoài trong đường hầm ngỏ cụt, vậy mà vẫn huênh hoang , nói là đi trong thế giới nhân bản. Ngày nay, bức màn sắt đă vén, HCM cũng bị đội mồ sống lại, cho nên những sử gia chân chính, phải có lương tâm và bổn phận xác nhận sự thật ,để viết lại lịch sử VN. HCM cũng như đảng VC, trong tiến tŕnh lịch sử, cũng là những sự kiện b́nh thường, cũng có tốt xấu và nhân tính, cho nên phải được lột trần, để không c̣n mù mù mịt mịt, khiến cho ta không biết đâu mà ṃ. Cũng chính v́ điểm này, cho nên cũng đừng lấy làm lạ, khi VC đem xác HCM vào giam lỏng trong nhà mồ Ba Đ́nh và sau rốt, vực xác Hồ ngồi dậy, để nhặt những ǵ mà Y đă phán. Có vậy mọi tội lỗi sau này, nếu trời đất bỗng dưng nổi cơn gió bụi, làm một cuộc đổi đời, th́ VC đă có lư do chạy mang, và bảo đó là tư tưởng HCM chỉ đạo.

Thảm ghê cho cả một thế hệ , chỉ v́ bị tư tưởng HCM mê hoặc, mà một đời phải tủi thân, ăn năn không đủ. Ôi :’

"Đôi dép râu đạp tan đời son trẻ
Mũ tai bèo khép kín nẻo tương lai
Nam Kỳ khởi nghĩa, tiêu Công Lư
Đồng Khởi vùng lên, diệt Tự Do. "

Tháng 9-2004
Xóm Cồn
HỒ ĐINH

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Biến Cố Đông Âu của Đằng Sơn.
- Trăm năm đua nở trên đất Bắc
- Tư Bản Luận của Marx
- Văn Học VN dưới chế độ CS của Nguyễn Hưng Quốc
- Mặt Thật của Bùi Tín
- Tiểu Thuyết Vô Đề của Dương Thu Hương./.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to CĂ¡c bĂ i tin tức vĂ  bình luận từ cĂ¡c trang website của Người Việt tỵ nạn cộng sản (11-09-2004)

NƯỚC MẮT DÂN TÔI

Trich tu mang www.conong.com - Bảo quốc Kiếm

Đọc liên tiếp ba bản tin, bản nào cũng nghe ḷng ḿnh rưng rức. Chao ôi, nước mắt dân tôi, nước mắt tôi, sao mà dễ lăn tṛn trên má đến thế. Mừng cũng tuôn, mà vui cũng trào ra được. Thế để thấy rằng gịng giống này lấy cái t́nh cảm làm đầu. Và cũng chính v́ ḷng thương hun đúc lâu ngày, đă trở thành cái văn hóa truyền thống, đă làm cho những kẻ lắm tham vọng cướp nước cứ tiếp tục tung hoành, ngay cả lúc trơ trẽn nhất. Dân tôi ơi, nhưng dù sao th́ cũng nên giữ lấy từ tâm, bởi v́ không ai có thể chống lại nó, có chăng chỉ là giai đoạn. Cái tự hào dân tộc ấy nên nắm lấy, cái truyền thống cao siêu ấy nên giữ lấy, dù rằng đôi khi cũng tắm bằng máu và nước mắt. Đọc bài viết của ông Trần trung Đạo, về chuyện các em Việt tham dự một cuộc T́m Về Nguồn Cội, tôi nghe ḷng ḿnh sung sướng vô hạn. “Tôi là người Việt nam”, một câu nói thân thương dễ mến.

Các em học Ca, học hát, học nhạc Việt, dù có em chưa nói được sành sỏi. Dù sao, cũng xin tôn vinh những bậc phụ huynh, những người đă có công Bảo tồn Ṇi giống Việt trong con tim và khối óc trẻ thơ. “Tôi là người Việt nam”, là một danh dự, là một vinh quang, là một hănh diện. Các em có quyền tự hào về dân tộc oai hùng, với những Trưng Trắc, Triệu thị Trinh, Lư thái Tổ, Ngô quyền, Lư thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung..... Các em có quyền nhớ đến những nỗi nhục mất nước, bọn Tàu phương Bắc, bọn thực dân phương Tây, bọn giặc xâm lăng văn hóa, bọn Cọng sản côn đồ..... Nhớ để đề cao cảnh giác, nhớ để sau này giúp nứơc cứu dân, khi các em sẽ trưởng thành ,dù cho các em đă trở thành công dân nước khác. Các bậc phụ huynh nên biết đến một phong trào hiện nay, phong trào tuyên truyền chống văn hóa Việt. Trận giặc này không tốn máu xương, nhưng một khi chúng thành công rồi, th́ không phải một sớm một chiều có thể khôi phục được. Chúng núp sau bức màn “văn minh tiến bộ” để lư luận đảo điên. Chúng dám chửi thẳng vào những anh hùng dân tộc, mà vua Quang trung Nguyễn Huệ là một thí dụ. Đây là bước ḍ la, nếu vượt qua giai đoạn này, chúng sẽ tấn công vị khác, theo kiểu Tằm ăn dâu. Đại họa đấy !!! Một bản tin thứ hai làm tôi giật nẩy, đó là cuộc phỏng vấn đức Hồng Y Phạm minh Mẫn.Thật ra, tôi chẳng biết mô tê, ất giáp ǵ cả, chỉ căn cứ vào lời tựa của bản tin :“GíAO HỘI cần phải “KIÊN NHẪN” và phải t́m kiếm những điểm TƯƠNG ĐỒNG với NHÀ NƯỚC trong các lănh vực mà giáo hội có thể hoạt động để phát triển xă hội”. Tôi cảm thấy rùng ḿnh. Té ra ḿnh dốt quá !!! Như thế chưa đủ để sợ đâu. Câu gần chót mới xanh nhờn tóc gáy :“... cuối năm ngoái, tôi cũng mời các Hồng Y ởỬ châu Á đến dự lễ Tạ ơn Hồng y của tôi. Trước đây tôi phải tŕnh đơn thỉnh cầu. Nay tôi CHỈ NÓI VỚI HỌ rằng đây là những ǵ tôi dự tính làm”. Câu này có vẻ đơn sơ mộc mạc, nhưng chứa đầy UY QUYỀN của Ngài ! Chỉ có điều là tôi hơi ṭ ṃ, không biết làm thế nào mà uy quyền này có thể đặt lên đầu thằng Cọng sản Việt nam ??? Có phải nhờ mấy cái TƯƠNG ĐỒNG của Ngài hay không ??? Có điều tôi biết chắc chắn là tài năng của Ngài cao hơn đức giám mục Huỳnh văn Nghi nhiều lắm, nên chế độ CSVN đă tương đồng với Ngài. Nhớ cái chuyện năm xưa, khi ngài chưa mang chiếc áo đỏ, lúc đó linh mục Nguyễn văn Lư bị bắt, Ngài từng coi như chuyện cá nhân, chuyện nhỏ. Rồi th́ h́nh như ở hải ngoại, các bậc con chiên có máu mặt cũng đă lên tiếng với HĐGM và đức Thánh CHA. Và kết quả sau khi Ngài lên ngôi th́ chuyện linh mục Lư đă rơ là nhỏ thật :được giảm án ngay !!! Cứ theo lời Ngài th́, Ngài đă lập những khu truyền giáo nơi chưa có ngưiời theo ĐẠO, th́ chúng ta mới thấy được cái thế ghê gớm của Ngài. Hơn nữa Ngài đă lập được một nhóm Bác sĩ hơn 100, gần100 nghệ sỹ, vài trăm doanh nhân, vài ngàn giáo viên công giáo để “đoàn kết lại mà truyền giáo”. Nhưng cái tài ba mà tôi ngạc nhiên nhất vẫn là “hoạt động CHUI', mà thuê luôn cả một cái nhà của viên công an.... Chỉ tiếc thay Ngài không nói là chuyện ǵ là TƯƠNG ĐỒNG giữa Giáo hội “công giáo “và Cọng sản Việt nam ???

Tôi đau đớn nhớ lại chuyện hồi xửa hồi xưa như : -công giáo độc quyền chống cọng- chỉ công giáo mới chống cọng thật sự, và v́ thế dưới Ngô triều máu Ngoại đạo chảy âm chảy ỷ. Nhưng rồi ba mươi năm trôi qua, kể từ khi CSVN toàn thắng, th́ HĐGM Việt nam lại im lặng đi t́m TƯƠNG ĐỒNG với kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ đến đây, tôi khóc cho linh mục Lư, tôi buồn giùm cho linh mục Giải, lm Lợi.... biết chừng nào. Tôi ngậm ngùi nhớ lại một dĩ văng oai hùng của Cụ Trần Lục :”Ai nhốn nháo ồn ào ta lấy đầu lập tức”. Tôi lại tưởng niệm ngày hội lớn khi đức Giám mục đầu tiên của VN là cụ Nguyễn bá Ṭng nhận huy chương cao quí BẮC ĐẨU BỘI TINH do ngài toàn quyền Jean Decoux hạ cố ban tặng !!! Nỗi buồn ba mươi năm hằn sâu trong kư ức, tôi đâu dám nói ra. Hôm nay được Ngài giải tỏa cho, th́ thượng đế ơi, c̣n ǵ sung sướng bằng !!! Tôi thành kính biết ơn ngài Hồng y giáo chủ của Việt nam, tôi chúc mừng ngài đă thành công rực rỡ. Tôi cám ơn Hội đồng giám mục VN đă nói một cách thành thật sau ba mươi năm dài đăng đẳng .Đến đó, gịng nước mắt lại tuôn trào trên má !!! Cũng xin nói thêm là, sở dĩ tôi xin phép nhắc chuyện này là v́, cùng lúc, tôi đọc được bản tin thứ ba nói về chuyện CSVN vô cùng ưu ái với Thượng tọa Thích tuệ Sỹ, một thầy tu ăn toàn tương chao, ốm nhom, ốm nhách, lại đang bị giải phẩu, thế mà đảng ta cử Công an cả ch́m lẫn nỗi, kể cả chui vô trong pḥng bệnh để nằm chung mà BẢO HỘ cho Ngài. Lại c̣n mướn pḥng giáo sư đối diện để theo dơi,trông nom cẩn thận. Hơn thế nữa, các cụ già trên tám mươi, gần tám mươi, như các Ngài Thích huyền Quang, Thích quăng Độ, cũng được tận t́nh pḥ trợ. Không biết tại sao các vị này lại không đi t́m sự TƯƠNG ĐỒNG, như các Ngài Trí Tịnh, Minh Châu.... để có thể được phục vụ xă hội, và tự do truyền... đạo ??? nói thế, chứ dù cho lưỡi các ngài bằng vàng cũng không thể có cơ hội ấy !!! V́ túi thầy tu rỗng tuếch kia mà. Thiệt là uổng công dă tràng xe cát !!!

Một điều làm tôi ngạc nhiên hơn là :”V́ nhiều thanh niên tại các trung tâm này bị nhiễm HIV/AIDS, nên các trung tâm quyết định đưa họ vào một trại. V́ trại này không có người chăm sóc họ, nên nhà nước đă yêu cầu tôi phái các nữ tu đến chăm sóc họ”. Ôi thánh thiện, cao cả thay !!! Ôi tủi nhục, dơ dáy thay !!! Những con vi trùng CS đang ruồng khắp châu thân mẹ VN, mẹ tôi đang ngă quỵ trên khổ đau mà những đứa con bất hiếu mang về. Chúng nắm hết toàn quyền lực quốc gia xă hội, thế mà không có người săn sóc bệnh nhân, nhưng dư người nằm ŕnh ṃ nơi chùa chiền am viện !!! Tại sao chúng phải nhờ một tôn giáo mà trước đây chúng dứt khoát tiêu diệt ??? Chắc phải có vấn đề. Mà theo ngài Hồng Y giáo chủ th́, có lẽ trước đây chúng chưa được ngài khai hóa về sự TƯƠNG ĐỒNG giữa Giáo hội Công giáo VN và Ṭa thánh Vatican cùng với Chủ nghĩa Xă hội. Nay th́ ngài đă dẫn ra sự TƯƠNG ĐỒNG ấy cho chúng biết, chúng đă giác ngộ rồi chăng ? Một câu rất chắc nịch của ngài, là khi người ta đặt câu hỏi về sự lạc quan của ngài về tương lai giáo hội công giáo. Ngài xác quyết :”ĐÚNG VẬY”. Theo sự t́m hiểu cá nhân khi đặt chân lên đất nước thân yêu, và t́m ṭi trên báo chí, th́ hiện nay CSVN vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo một cách khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Bằng chứng là “Pháp lệnh thắt cổ tôn giáo” đă được quốc hội bù nh́n của chúng thông qua, cả thế giới đang nín thở chờ đợi đến ngày 15-11-04 xem sao, các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS đang tiếp tục phản đối khắp nơi, th́ tiếng nói của ngài có nghĩa là ǵ ? “Lạc quan tương lai giáo hội công giáo” được xây dựng trên căn bản nào của t́nh thế hiện nay ??? Nước độc CS đang ngập cả đồng ruộng VN, và đám mây đen dày đặc của Pháp lệnh ấy đang sà thấp xuống, th́ dựa vào đâu để nói rằng “Lạc quan” dù chỉ là tiên tri ??? Và nếu sự thực như vậy, th́ phải chăng ngài gián tiếp nói rằng chúng ta đang làm xấu t́nh h́nh ???

Khi nhận xét về t́nh trạng nghiện ngập và nhiễm HIV, ngài nói :”... hiện nay không phải là 17.000 nữa, nhưng là 32.000 thanh niên trong 15 trung tâm. Trong số đó có người công giáo. Thành phố này hiện trông có vẻ sạch sẽ “.Tôi không dám quả quyết ngài nói không đúng sự thật, v́ ngài là bậc Thánh Chú :HỒng Y Giáo chủ. Nhưng nếu như lời ngài dạy đúng, th́ cả báo chí trong và ngoài nước đều sai, và ngay cả mắt tôi cũng sai luôn ! Và cả chính quyền CS hiện nay cũng sai luôn! Thôi đành để cho ngài đúng một ḿnh vậy. Chỉ có một điều tôi hơi thắc mắc, khi ngài nói :” Tôi đă luôn luôn kêu gọi người công giáo góp phần vào việc phát triển của quốc gia DỰA trên sự thật, công lư và bác ái “.Vạn phúc cho dân Việt lắm thay ! Nhưng khổ nỗi, trong chế độ CSVN hiện nay th́ :” sự thật bị bưng bít, công lư bị bẻ cong, và bác ái trở thành tàn nhẫn”, th́ người công giáo DỰA VÀO CHỖ NÀO để phát triển quốc gia ? Sự thật ở đâu khi mà :

- Giam giữ các vị trong GHPGVNTN trong các ngôi chùa, mà cả các phái đoàn ngoại giao cũng không thể đến thăm, ra lệnh quản chế miệng, rồi ai hỏi tới th́ chúng nói là “đâu có” quản chế ǵ đâu, nhưng một bước cũng không được rời. Không cho Tăng đoàn Huế đi thăm HT Huyền Quang bằng cách đến nhà Tài xế hăm dọa, bắt buộc xé bỏ hợp đồng ?

- Công lư chỗ nào khi chỉ dịch một bài Dân chủ là ǵ, cũng ghép tội gián điệp; viết một bài cảnh giác Bắc triều cũng là gián điệp ...?

- Bác ái chỗ nào khi giam giữ một cụ già trên tám mươi suốt mấy chục năm qua, kềm chế chặt chẽ một tu sĩ PG khi c̣n nằm trong pḥng Hậu phẩu, kềm kẹp một cụ già gần tám mươi, đến nỗi một con muỗi cũng không thể gấn ngài ? Bác ái chỗ nào đến nỗi bệnh nhân không người chăm sóc, mà phải xin HYGC đưa nữ tu đến lo ?

- Lạy Ngài, con tin ngài, nhưng không thể hiểu nỗi, khi nghe ngài nói :”Ở đây chúng tôi có tự do, nhưng phải được phép, bị hạn chế và bị kiểm soát”. Nếu đă bị hạn chế và kiểm soát, th́ sao gọi có tự do ? Ngài ở ngôi vị THÁNH, sao lại lấp lưỡng như thế !!! Vậy đối với ngài th́ tự do chỉ có vậy thôi sao ? Phải chăng với khái niệm tự do như thế, ngài đă t́m thấy sự TƯƠNG ĐỒNG với chế độ CS hiện nay để thực hiện “các sứ vụ của chúng tôi phải được thực hiện theo đức tin của chúng tôi để chỉ cho người VN thấy được Chúa yêu thương họ”. Quay lại một vài ḍng, đức Hồng Y nói :”về phần tôi, tôi không thể xây bệnh viện hay trường học, nên tôi đă lập ra một nhóm thương gia công giáo để thực hiện công việc như thế”. Đoạn văn này làm tôi bối rối thật sự. CSVN là con chó săn tuyệt hảo, nó không những săn ở ngoài, mà ngay cả trong bếp, trong cầu tiêu, trong đống rác. Không một hành vi nào có thể qua mắt nó được. Vậy th́ lư do nào làm cho những con chó ấy đui điếc què quặt như thế ??? Ngài không thể làm, nhưng ngài có thể tổ chức người khác làm, hơn nữa ngài có thể công bố, thật là một hiện tượng lạ lùng chưa từng xảy ra, ngay cả trong một chế độ b́nh thường. Đă không thể làm, sao lại có thể tổ chức, vậy th́ cả thế gian này đui hết rồi sao? Được tổ chức, được công bố, như vậy không phải là quyền thế tối cao th́ là cái ǵ ? Nhưng vấn đề đặt ra là, cái ǵ tạo nên quyền thế ấy ? Xin nhờ các thức giả vậy.

- Đọc qua ba bản tin trên, ḷng mừng mừng, tủi tủi. Tôi cảm thấy một luồng độc khí đang tuôn chảy trên thân thể mẹ Việt nam. Tôi có cảm giác đau mà không thể tả, nghèn nghẹn trong cổ họng, nước mắt tôi lăn xuống, và cảm nhận những ḍng nước mắt dân tôi cũng đang tưới xuống quê hương đầy khổ đau bất hạnh. Tôi muốn kêu to lên rằng :” Hỡi những người Việt nam, khắp năm châu bốn bể, hăy can đảm quay về với Mẹ. Chỉ có t́nh Mẹ mới chân thật vĩnh cửu. Hăy rủ bỏ những “ảo vọng điên cuồng”, làm cho thần trí hôn mê, tấm thân mỏi mệt, gia đ́nh tan nát, dân tộc băng hoại, đồng loại khổ đau. Hăy tự t́m cho ḿnh một con đường quang minh chính đại. Đừng tự lừa dối, v́ chính đó là tội ác tày trời, lịch sử sẽ không dung thứ”.

BQK-09-10-04

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to CĂ¡c bĂ i tin tức vĂ  bình luận từ cĂ¡c trang website của Người Việt tỵ nạn cộng sản (11-09-2004)

TẠI SAO VIỆT NAM HIỆN NAY VẪN CẦN PHẢI CANH TÂN

Trich tu mang Con Ong - TRỰC NGÔN

Năm 1858 chiến thuyền của Pháp và Y pha nho đánh phá cửa Đà nẵng, năm 1859 quân Pháp đánh lấy Gia định, rồi lập lên nền đô hộ. Từ năm 1863 tới năm 1871, trong suốt 9 năm liền, Nguyễn trường Tộ đă dâng lên vua Tự Đức và Triều đ́nh nhà Nguyễn nhiều bản điều trần, với những lời chân thành của một con người yêu nước, lúc nào cũng muốn cho dân giầu nước mạnh, theo kịp đà tiến bộ của thế giới. Nhưng vua Tự Đức và Triều đ́nh không nghe, làm cho đất nước chúng ta tụt hậu, thua vào tay người Pháp.

Từ đó đến nay, gần 150 năm, biết bao biến cố, biết bao thăng trầm lịch sử : Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản cướp quyền chính phủ bảo Đại ngày 19/8/1945, rồi chiến tranh với Pháp, chia đôi đất nước, rồi chiến tranh Nam Bắc, biến cố 30/4/1975, cộng sản cai trị trên toàn lănh thổ Việt Nam ; nhưng nhu cầu canh tân Việ Nam vẫn c̣n. Biết bao nhiêu Nguyễn trường Tộ hiện đại như bác sĩ Nguyễn đan Quế, giáo sư Nguyễn đ́nh Huy, cựu viện trưởng Viện đại học Mác Lê Hoàng minh Chính, luật sư Lê chí Quang, bác sĩ Phạm hồng Sơn, nhà báo Nguyễn vũ B́nh và c̣n nhiều người khác ở quốc nội cũng như ở hải ngoại, đề nghị canh tân xứ sở, dân chủ hóa chế độ ; nhưng đảng và chính quyền cộng sản cũng như vua Tự Đức và triều đ́nh bảo thủ vẫn bịt tai, nhắm mắt làm ngơ, để cho dân Việt lầm than, đói khổ, đất nước tụt hậu.

Vào thời vua Tự Đức, tŕnh độ phát triển của Việt Nam và Nhật ngang hàng nhau, nếu không nói là Việt Nam hơn Nhật. Thế rồi nước Nhật với Minh trị Thiên Hoàng, mặc dầu lên ngôi c̣n trẻ mới chưa đầy 20 tuổi, nhưng biết nh́n xa trông rộng, đă chấp nhận chương tŕnh cải tổ canh tân ngay từ năm 1868 . 23 năm sau, vào năm 1890, nước Nhật thành cường quốc, và đánh bại quân đội Tàu năm 1895, đánh bại thủy quân Nga sô ở eo biển Đối Mă năm 1905, rồi Nhật tham dự Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế Chiến như đại cường. Mặc dầu bị thua trận Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật phục hồi kinh tế cũng rất nhanh, chỉ không đầy 20 chục năm sau, Nhật trở thành Đệ Nhị cường quốc kinh tế thế giới. Ngôi vị đó vẫn c̣n giữ cho tới ngày hôm nay, với một dân số 126 triệu dân, diện tích ( 377 000km2), hơn đôi chút Việt Nam, nhưng tổng sản lượng quốc gia là 4 366 tỷ đô la, trong khi Việt nam với dân số là 82 triệu, với tổng sản lượng quốc gia là 39 tỷ đô la thua hơn 100 lần ( Theo Le Monde en 2004 – Courrier international).

I) T́nh trạng kinh tế tụt hậu, luân lư băng hoại, giáo dục và y tế thấp kém của Việt Nam hiện nay.

« Theo báo Lao Động dẫn báo cáo của Chương tŕnh Pḥng chống lao tại Việt Nam, tŕnh bày trước Đại hội chống lao, tổ chức ở Hà Nội ngày 24/03/2003, hiện trên toàn Việt Nam có khoảng 44% dân số nhiễm lao...... Báo Người Lao Động dẫn lời của giáo sư Nguyễn việt Cồ, chủ nhiệm Chương tŕnh Pḥng chống lao tại Việt Nam, cho biết số bệnh nhân nhiễm lao trong cộng đồng chưa được phát giác là một nguyên nhân chính gây nên thực trạng số người nhiễm lao lớn như vậy. » ( www. vietbao.com số 2913 ngày 26/3/2003).

Chỉ cần nh́n vào con số 44% dân Việt bị nhiễm lao, cũng đủ thấy t́nh trạng xă hội Việt nam hiện nay bị nghèo đói, tụt hậu, y tế và giáo dục thấp kém như thế nào của Việt Nam.

Chính quyền cộng sản Việt Nam bỏ ra 2% tổng sản lượng quốc gia cho giáo dục, 0,8% cho y tế. Tính trung b́nh một năm chính quyền tiêu không đầy 3 đô theo đầu người về vấn đề y tế, thua cả nước Lào là 7 $, Thái Lan là 56 $, không nói chi đến những nước phát triển họ bỏ ra trung b́nh là 3 000$.

Theo « Le nouvel Observateur - Atlas Economique mondial 2003 », th́ sản lượng tính theo đầu người hàng năm của Việt nam là 390$, đứng vào hàng thứ 186 trong 227 quốc gia, trong đó có gần 40 quốc gia quá nhỏ bé, mới thành lập như Vanuatu, hay quá nghèo đói ở bên Phi Châu như Ethiopie. Mức độ thoát khỏi ngưỡng của nghèo đói định bởi Cơ quan Kinh tế và Phát triển Liên hiệp quốc là trên 1 000$.

Theo Nguyễn đ́nh Bin, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao CS VN, th́ sản lượng tính theo đầu người hàng năm của VN là 420$, lời tuyên bố nhân dịp ông viếng thăm Ngân hàng quốc tế vào năm 2003. Cũng trong dịp này, giáo sư Nguyễn quốc Khải, chuyên viên của Ngân hàng Quốc tế, cho rằng Việt nam để theo kịp Thái lan với sản lượng hàng năm tính theo đầu người là vào khoảng 2 000$, th́ phải mất 33 năm. Đó là « kết quả vĩ đại » của 29 năm cầm quyền trên toàn đất nước của « đỉnh cao trí tuệ của loài người tiến bộ « cộng sản Việt nam.

Mức độ giầu nghèo, cách biệt giữa nông thôn và thành thị càng ngày càng tăng, năm 1993, trung b́nh sự chi tiêu của một người dân ở thành thị gấp 4,97 lần so với sự chi tiêu của một người dân ở vùng quê, năm 2002 lên tới 6,03 lần, năm 2003 lên tới 8,84. Trong khi đó ở Trung cộng chỉ gấp 3 lần, chính quyền phải đổi chính sách phát triển v́ sợ có cuộc bùng nổ tại nông thôn.

Về giáo dục th́ trong 10 quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam đứng áp chót, trên Nam Dương. Trong 60 đại học lớn của 10 nước trên, đại học Hà Nội là đại học khá nhất Việt Nam, đứng vào hàng thứ 60. Một nền giáo dục giáo điều, nhồi sọ, độc khuynh làm cho giới trẻ không có khả năng ứng xử mau lẹ và đúng đắn ở ngoài đời, nói chi đến có phát minh sáng kiến. Năm 2002, viện Nghiên Cứu Giáo dục và khoa học Rochefellor, có chi nhánh ở bên Úc, có làm một nghiên cứu đóng góp của 10 nước trong Hiệp hội Á châu, trong đó có cộng đồng người Việt ở hải ngoại gần 3 triệu người, đă đưa ra kết quả như sau : Thái lan có 6 500 phát minh sáng kiến, Tân Gia Ba có 7 500, Việt Nam có 280, cộng đồng người Việt ở hải ngoại có 14 000 gấp đúng 50 lần 80 triệu người Việt sống dưới chế độ độc đoán, độc tài và hưởng nền giáo dục tồi tệ cộng sản.

Theo những nhà kinh tế, gần 3 triệu người Việt ở hải ngoại sống dưới những chế độ tự do, dân chủ với một tổng sản lượng hàng năm là gần 100 tỷ mỹ kim, gấp 3 lần so vơi tổng sản lượng của 80 triệu người ở quốc nội. Chúng ta chỉ cần nh́n 2 nước Đại Hàn th́ chúng ta rơ : Tổng sản lượng hàng năm của Nam Hàn là gần 500 tỷ đô la, đứng hàng cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới ; trong khi đó Bắc hàn th́ luôn luôn bị chết đói. Vấn đề giáo dục độc khuynh, chỉ chấp nhận một luồng tư tưởng của Marx cũng đă được đề cập tới bởi ông M. Gorbatchev, trong một hội nghị về phát triển được tổ chức ở Tây Ban Nha ( l’Espagne) vào năm 2003, dưới sự bỏ trợ của vua Jean Carlos, theo đó, khi một đứa trẻ nhận được giáo dục độc khuynh chẳng khác nào một đứa bé chỉ ăn một món ăn suốt cả thời niên thiêu, khi nó lớn lên làm sao nó biết hương vị những món khác, làm sao nó có thể thưởng thức và đánh giá những món khác. Chỉ chấp nhận một luồng tư tưởng trong học vấn là hạn chế khả năng suy xét của đưá nhỏ, ra ngoài đời thiếu khả năng này, tất nhiên, nó ứng xử khó khăn, chậm chạp, chỉ biết nghe lời, thừa hành, làm sao có thể có sáng kiến, phát minh sáng chế. Nh́n vào tự điển những phát minh sáng chế của thế kỷ 20 vưéa qua chúng ta thấy Hoa Kỳ và các nước Âu châu chiếm hơn 80 %, phần c̣n lại là cho những nước cộng sản và chậm tiến. Theo công bố về những phát minh sáng kiến năm 2003, th́ Hoa Kỳ chiếm 36,5%, 15 nước của Khối Âu châu chiếm 38,6%, tổng cộng là 75,1%, đó là không kể những nước như Thụy sĩ đứng đầu về tỷ lệ những người phát minh trên thế giới, tính theo cách số ngưới phát minh trên 1 triệu người, th́ Thụy sĩ đứng đàu với 1 000 người, nước thứ nh́ là Thụy Điển với 980 người, thứ 3 là Phần lan với 950, Hoa Kỳ ngang hàng với Na Uy là vào khoảng 600 người. Người ta không thấy có tên nước Nga và Trung cộng. Có Cộng Ḥa Tiệp và Ba Lan khoảng 300 người ; ở Á châu ngoại trừ Nhật khoảng 500 người, chỉ có ḿnh Nam Hàn khoảng 200 người ( Theo Le Monde – Bilan du Monde – trang 31 - Edition 2004), c̣n không có một nước Á châu nào. Tất nhiên là không có Việt Nam và ngay cả Trung cộng.

Cộng sản Việt Nam muốn nói sao th́ nói, muốn tuyên truyền che dấu bịp bợm thế nào th́ thế, muốn đổ lỗi thế nào cũng vậy, nền văn hóa giáo dục hiện nay của Việt Nam thấp kém quá xa so với những nước chung quanh là lỗi tại chính quyền cộng sản hiện thời.

Trong khi đó th́ đạo đức băng hoại, luân lư suy đồi ( Xin xem bài Tại sao luân lư, đạo đức con người lại suy đồi dưới chế độ cộng sản của cùng tác giả trên báo www.conong.com hay diendandanchu.net), tham nhũng, hối lộ tràn lan.

Để chế riễu chính quyền cộng sản hiện nay, dân Việt có những câu : « Sửa sai rồi lại sửa sai. Sửa th́ cứ sửa, sai th́ cứ sai » hay « Mất mùa th́ tại thiên tai ; được mùa th́ tại thiên tài đảng ta ». Vấn đề sửa sai, chống tham nhũng đă được cộng sản Việt Nam rêu rao từ hơn 20 năm nay ; nhưng tật đâu vẫn hoàn đó. Tháng 4 năm 2001, Nông đức Mạnh lên làm Tổng bí thư với nhiệm vụ hàng đầu là chống tham nhũng ; từ đó tới nay gần 4 năm, tham nhũng càng ngày càng gia tăng. Tháng 3 / 2004 vừa qua Nông đức Mạnh tuyên bố : « Điều làm cho nhân dân c̣n nhiều bất b́nh, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là t́nh trạng quan liêu, tham nhũng, lăng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên vẫn c̣n rất nghiêm trọng ; kỷ cương, phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm (Theo Dân Chủ & Phát Triển – số 28 tháng 6/2004 – trang 4). Ở những nước tự do, dân chủ, có bầu cử thực sự dân chủ, người lănh đạo không giữ lời hứa, không thực hiện chương tŕnh ḿnh hứa, th́ dân sẽ cho về vườn, không bầu cho nữa ! Nhưng với « Đỉnh cao trí tuệ của loài người tiến bộ, cộng sản Việt Nam », th́ khác, v́ là « Đỉnh cao trí tuệ ! »

Theo Tổ chức chống tham nhũng quốc tế của Thụy Điển th́ Việt Nam hiện nay là nước Tham nhũng nhất Á châu, chỉ sau Nam Dương. Theo Cơ quân chống việc sao chép trái phép quốc tế, th́ Việt Nam hiện nay đứng đầu trong việc sao chép trái phép với tỷ số là 92% những vidéo, cassettes v.v.. hiện hành là sao chép trái phép, đứng sau là Trung Cộng với 90%.

Phải chăng sao chép trái phép, ăn cướp, ăn cắp, tham những hối lộ là đạo đức của những người cộng sản ?

II) Lỗi tại ai ? – Lỗi tại chính vua quan cuối triều Nguyễn và nhất là Đảng và chính quyền cộng sản hiện nay.

1) Nguyễn trường Tộ và những bản điều trần về canh tân

Nếu kiếm nguyên nhân thật xâu xa, th́ chúng ta có thể nói t́nh trạng, t́nh trạng kinh tế, giáo dục, y tế, xă hội Việt Nam hiện nay tụt hậu, không canh tân là lỗi từ cuối triều đ́nh nhà Nguyễn. Vua Tự Đức và triều đ́nh đă không nghe lời Nguyễn trường Tộ.

Nguyễn trường Tộ sinh năm 1818 và mất năm 1871, một danh sĩ dưới triều vua Tự Đức, quê ở Bùi Chu, tổng Hải Đô, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, thông minh, hồi nhỏ học chữ Hán rất giỏi, nhưng lại yêu chuộng lối học thực dụng, nên ông bỏ lối học cử nghiệp. Ông nhờ giám mục Gauthier nâng đỡ nên ông được xuất dương sang các nước như Hương Cảng, Ư, Pháp để nghiên cứu những môn học có tính chất thực dụng. Khi trở về nước ông bèn đem những kinh nghiệm được thâu thập tại chỗ, cùng những điều mắt thấy tai nghe, tóm tắt thành những bản điều trần đệ tŕnh lên vua Tự Đức, với niềm hy vọng được nhà vua lưu ư áp dụng cải tiến nền hành chánh, kinh tế, xă hội, giáo dục, nông nghiệp, ngoại giao, quân sự v.v.., và nhất là kịp thời đối phó với t́nh thế khó khăn lúc bấy giờ. Suốt 9 năm liền, từ năm 1963 đến 1871, ông đă dâng lên vua Tự Đức và các quan đại thần nhiều bản điều trần, nhưng vua Tự Đức cũng như triều thần dường như không lưu ư cho lắm những lời chân thành của một con người lúc nào cũng muốn cho dân giàu nước mạnh, theo kịp trào lưu tiến hóa của thế giới.

Chương tŕnh cải cách của Nguyễn trường Tộ gồm 2 mục đích chính :

a) Việc ngoại giao

Việt Nam phải giao thiệp với các cường quốc, nhất là nên giữ việc ḥa hiếu và lập bang giao với Pháp.

b) Về nội chínhPhải cải cách tất cả các guồng máy cai trị trong nước, t́m cách duy tân để cho nước mạnh dân giàu.

- Về việc cai trị : nên giảm bớt số quan lại ở tỉnh, phủ, huyện, nếu xét thấy không cần thiết, để tiết kiệm ngân quĩ quốc gia. Cần phân định rơ rệt giữa quyền tư pháp và hành pháp.

- Về vơ bị : nên hậu đăi quân lính ; mở trường vơ bị và rước thầy ngoại quốc về để học theo binh pháp và chiến thuật mới ; tổ chức lại quân đội ; phải lưu tâm đến việc quốc pḥng.

- Về kinh tế : nên chấn hưng nông nghiệp,bằng cách đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, đặt các sở chuyên môn để nghiên cứu về canh nông ; chấn hưng công nghệ, bằng cách khuyến khích và khen thưởng những người thành lập những công ty buôn bán, những người hoặc đóng, hoặc mua tàu đi biển thông thương với ngoại quốc ; khai khẩn các hầm mỏ ; tổ chức các sở địa dư và địa đồ...

- Về mặt học chính nên cải cách việc học nên dạy các khoa thực dụng như canh nông, cơ khí, luật pháp, thiên văn ; đặt định lại chương tŕnh thi ; dùng chữ « Quốc âm Hán tự »(chữ Nôm) trong việc dạy học, làm sách và các giấy tờ trong việc quan ; phái học sinh sang du học ở các nước Âu châu ; dịch các sách ngoại quốc, nhất là về các sách máy móc ; in và phát các sách có ích và nhật tŕnh (báo) cho dân chúng được biết luật lệ và công việc nước.

- Về tài chánh : bắt mọi người đều chịu thuế ; điều tra dân số để đánh thuế cho công bằng : đạc điền để định rơ diện tích và thuế ngạch để lấy thuế ; đặt ra các thuế mới để đánh vào các cách ăn chơi, xa xỉ như : cờ bạc, rượu, thuốc lá, thuốc phiệnv.v.. để khuyến khích sự tiết kiệm và điều độ ; tăng thuế các hàng nhập cảng, thứ nhất là xa xỉ phẩm và các hàng trong nước đă có để khuyến khích việc dùng hàng nội hóa và công nghệ trong nước.

Ngày nay, xem lại những bản điều trần của Nguyễn trường Tộ, ta nhận thấy ông quả là một người có tinh thần cấp tiến, có những sáng kiến mới lạ, nhất là có một chương tŕnh hoạt động thiết thực có thể giúp cho nước Việt Nam từ chỗ chậm tiến, kém mở mang đến chỗ canh tân để theo kịp đà tiến của các nước văn minh trên thế giới. ( Viết theo g.s. Trịnh văn Thành – Danh Nhân Tự Điển – trang 872 và 873 – xuất bản tại Gia Định 1967)

Ông Trịnh văn Thành viết những lời kết luận trên vào năm 1967 ; nhưng chúng ta có thể nói, ngày hôm nay, những lời đó vẫn giá trị, có nghĩa là những đề nghị canh tân của Nguyễn trường tộ vẫn c̣n giá trị, mặc dầu cách đây đă 131 năm (2004-1863) so với bản điều trần đầu tiên, 34 năm so với lời b́nh của giáo sư Thành.

Nước Nhật chỉ cần đến 23 từ năm 1867 tới 1890 là hoàn toàn canh tân dưới thời Minh trị Thiên Hoàng, v́ năm 1895, Nhật đánh bại Tàu của Tư Hi Thái Hậu ; năm 1905, Nhật đánh bại quân Nga ở eo biển Đối Mă. Sau Đại chiến Thứ Hai, mặc dầu bị tàn phá, chỉ cần 20 năm từ năm 1945 đến 1965, Nhật đă trở thành Đại Cường quốc về kinh tế.

Ngày hôm nay, với sự lănh đạo « Đỉnh cao trí tuệ của loài người tiến bộ cộng sản Việt Nam », 50 năm ở miền Bắc ( 1954-2004) và 29 năm toàn Việt Nam ( 1975-2004), Việt Nam vẫn là nước nghèo đói, lạc hậu nhất thế giới. Lỗi đó, chúng ta kể từ thời Tự Đức để có một cái so sánh với Nhật cho rơ ràng hơn, nhưng lỗi chính vẫn là « Chính Quyền đỉnh cao trí tuệ của loài người tiến bộ cộng sản » . (con tiep)

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to CĂ¡c bĂ i tin tức vĂ  bình luận từ cĂ¡c trang website của Người Việt tỵ nạn cộng sản (11-09-2004)

Bảo rằng Việt nam từ khi chiến thuyền Pháp và I Pha Nho đánh phá cửa Đà Nẵng năm 1858 không có những phong trào, những chính quyền cải cách, canh tân là sai. Chúng ta đă có những phong trào Đông Du của Phan bội Châu, phong trào Tây du của Phan chu Trinh. Về nghệ thuật và văn học, chúng ta có tạp chí Nam Phong và nhiều tờ báo khác, cũng như nhóm Tự Lực Văn Đoàn chủ trương hiện đại hóa xă hội. Nhưng Hồ chí Minh và đảng cộng sản, cướp được chính quyền , không những tiêu diệt những đảng phái quốc gia, yêu nước, mà c̣n tiêu diệt những phong trào văn hóa, văn nghệ chủ trương canh tân, nhưng vẫn giữ bản sắc quốc gia dân tộc. Bọn cộng sản đă du nhập một cách tàn bạo lư thuyết Mác Lê, chủ trương phá bỏ mọi truyền thống quốc gia, dân tộc, đưa ra chủ thuyết văn hóa, văn nghệ với tiêu đề « Chủ nghĩa văn hóa hiện thực xă hội chủ nghĩa », trên thực tế chỉ là một chủ nghĩa vong nô, vọng ngoại, vọng cường quyền, như Tố Hữu tôn thờ đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, Staline và Mao trạch Đông : « Hăy giết nữa ! Bàn tay không ngừng nghỉ ! Cho Ruộng đồng, cây lúa lại thêm xanh. Cho Đảng bền lâu ! Cùng rập bước, chung ḷng ! Thờ Mao chủ Tịch và Staline bất diệt ! »

Ngay cả khi đất nước chia đôi, miền Nam với 2 chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng ḥa, người cộng sản có thể dùng tuyên truyền xuyên tạc sự thật, lấy một vài cá nhân, lấy một vài sai trái, theo kiểu « Nh́n sự thật có một nửa », để bôi bác 2 chính quyền này. Nhưng dù sao chăng nữa hai chế độ này vẫn là 2 chế độ nhân bản, khác hẳn với chế độ « tội ác bầy lũ cộng sản », một chế độ « man dại » như nhà văn Dương thu Hương đă mô tả.

Hai nền cộng ḥa, mặc dầu bị cộng sản gửi quân vào đánh phá, mặc dầu chiến tranh khốc liệt, nhưng cũng đă đạt nền móng cho canh tân và dân chủ hóa đất nước. Chúng ta chỉ cần lấy những con số của 6 năm từ 1955 đến 1960, năm cộng sản miền bắc dựng lên Mặt Trân Giải phóng Miền Nam, những năm mà quân đội Mỹ chưa có mặt nhiều. Chúng ta thấy ǵ ? – Ít ra việc định cư, giúp đỡ gần 1 triệu người chạy cộng sản từ Bắc vào Nam, khác hẳn khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, th́ đẩy cả triệu người đi vùng kinh tế mới, bỏ tù cả trăm ngàn người, không bao giờ nghĩ đến việc an cư lạc nghiệp của dân. Trong 6 năm trên, nếu chúng ta lấy sản lượng tính theo đầu người hàng năm của 3 nước Việt Nam Cộng Ḥa, Đài Loan, Nam Hàn, xin nói là không có Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa ( Bắc Việt) v́ t́nh trạng kinh tế quá thấp kém, nên họ không công bố những con số, những dữ kiện. Đối với 3 nước trên chúng ta thấy ǵ ? Sản lượng hàng năm tính theo dầu người trung b́nh ( cộng lại chia cho 6), bắt đầu bằng Việt Nam Cộng ḥa là 88 $, Đài loan là 55$, Nam Hàn là 53$. Hiện nay th́ thế nào : Việt Nam là 476$, Đài loan là 13 180$, Nam Hàn là 11 630$ ( Theo Courrier International – Le Monde en 2004 – trang 86 và 87).

Lỗi lầm to lớn nhất của Hồ chí Minh và đảng cộng sản đó là tin lư thuyết Mác Lê như thần dược, thực tế nó là độc dược, dựng lên một chế độ độc đoán, độc tài, chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, khủng bố, đàn áp và dùng tuyên truyền xuyên tạc, bôi bác, che dấu sự thật, gây nên tang thương cho quê hương và dân tộc. ( Xin xem thêm bài Lư thuyết Mác Lê, thần dược hay độc dược của tác giả trên www.conong.com hay diendandanchu.net). Ở điểm này không có ǵ hay hơn là dùng chính những lời người cộng sản để đánh giá chế độ. Theo ông M. Gorbatchev, cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Sô : « Tôi đă bỏ 2/3 cuộc đời đi theo cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau đớn tuyên bố : « Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo ! » ». Ông Boris Eltsine, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Tổng thống Nga : « Nước Nga vào đầu thế kỷ 20 đang ở chung trên một đoàn tàu thế giới. Không phải là đầu tàu, nhưng cũng ở trên những toa hạng nhất. Thế rồi nước Nga nghĩ tự ḿnh có thể kiếm ra một đường lối phát triển riêng biệt, mau lẹ hơn. Không dè nước Nga dậm chân tại chỗ trong ṿng 2/3 thế kỷ. Ngày hôm nay nước Nga bị chậm tiến cả nửa thế kỷ nếu không muốn nói là cả thế kỷ. Việc chính của nước Nga ngày hôm nay là phải hội nhập vào cộng đồng thế giới để bắt kịp « ( Diễn văn nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ đầu). Ông Phạm quế Dương, cựu Đại ta cộng sản, cựu Tông biên tập tạp chí Nghiên cứu lịch sử Quân đội Nhân dân : « Cộng sản vừa bất tài, bất lực và bất lương. » Bà Dương thu Hương, v́ tuyên truyền bịp bợm cộng sản, tự t́nh nguyện đi vào chiến trường miền Nam, tới miền Nam mấy ngày sau 30/4/1975, trước cảnh trù phú ở miền Nam, bà đă bật khóc lên và than : « Tôi ở trong một đoàn quân chiến thắng. Nhưng những kẻ chiến thắng là những kẻ man dại, c̣n những người chiến bại chính là những người văn minh. »

2) Giới lănh đạo cộng sản Việt Nam vẫn chưa mở mắt ra, khi Liện Sô và các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ, chứng tỏ mô h́nh tổ chức nhân xă cộng sản chủ trương độc khuynh, độc đảng, độc tài là lỗi thời, không đưa đến phát triển kinh tế và xă hội.

Mặc dầu t́nh trạng kinh tế tụt hậu, giáo dục, y tế thấp kém, luân lư, đạo đức suy đồi, dân t́nh ta thán ; mặc dầu lư thuyết Mác Lê đă lỗi thời, bị vứt bỏ ngay tại nước sinh ra nó : mặc dầu toàn thể nhân loại đi theo mô h́nh tổ chức nhân xă dân chủ, tự do và kinh tế thị trường ; thế mà cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy lư thuyết Mác Lê như điều 4 Hiến pháp 1992 qui định : « Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội. »

Ở đây chúng ta không thể bàn xâu về việc lạm dụng danh xưng, danh từ, tự cho ḿnh là đại diện công nhân, cho toàn dân, nhưng giới lănh đạo và tư bản đỏ cộng sản hiện nay bóc lột nhân công hơn Phát xít chiếm đóng, đày ải lao công hơn tư bản đồn điền, giết hại, làm khổ dân lành hơn thời lệ thuộc Tàu, Pháp, Nhật. Ở đây chúng ta chỉ nói đến sự sai lầm của lư thuyết Mác Lê ( Xin xem thêm Phê b́nh Lư thuyết của Mác, của tác giả, trên www.conong.com và diendandanchu.net).Không nói đến những sai lầm trên phương diện triết học, khoa học và lịch sử, chỉ trên phương diện kinh tế và chính trị. Về phương diện kinh tế, chủ trương băi bỏ quyền tư hữu là một lầm lẫn lớn của Mác, v́ như vậy là băi bỏ một động lực lớn khiến con người làm việc,đưa đến cảnh « Cha chung không ai khóc, ruộng chung không ai cày, nhà chung không người chăm sóc. » Về phương diện chính trị, quan niệm độc tài vô sản của Mác, đưa đến việc Lénine thành lập độc đảng, nhà nước độc tài là phản lại phát triển kinh tế. Theo ông F ; Mittérand, cố tổng thống Pháp, trong bài diễn văn đọc trong dịp khai mạc Hội Nghi Khối Pháp ngữ, tổ chức ở Hà nội năm 1992, th́ : « Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế nẩy mầm. »

3) Quan niệm của nhà kinh tế học Amartya Sen, giải Nobel kinh tế năm 1998 về công tŕnh nghiên cứu giữa độc tài và chậm tiến.

Ông Amartya Sen, nhà kinh tế Anh, gốc Ấn Độ, giáo sư kinh tế đại học Oxford, nhận giải Nobel kinh tế năm 1998, nhờ công tŕnh nghiên cứu những nạn đói và nạn chậm tiến trên thế giới đă đi đến kết luận : « Kinh nghiệm nửa thế kỷ qua cho chúng ta thấy là những dân tộc Á Phi Nam Mỹ chậm tiến, nghèo đói, ít là nạn nhân của những thiên tai, hay những đế quốc bên ngoài ; mà là nạn nhân nhiều nhất của những chính quyền bản xứ bên trong, độc đoán, độc tài, bảo thủ, ngu độn, coi tài sản quốc gia như tài sản của ḿnh, coi quyền lợi của thiểu số lănh đạo trên quyền lợi quốc gia, dân tộc. » Theo ông, tự do báo chí, tự do ngôn luận đóng một vai tṛ quan trọng không những về mặt chính trị mà c̣n về mặt kinh tế, v́ nó tránh được nạn tham nhũng, hối lộ và c̣n tránh được những nạn đói. Như nạn đói lớn của nhân loại vào thế kỷ 20 là ở bên Tàu vào đầu những năm 60, sau thất bại Kế Hoặch Bước Nhảy Vọt của Mao Trạch Đông, làm cả chục triệu người chết đói. Chính Mao trạch Đông cũng phải công nhận là không có tự do ngôn luận, báo chí, tin tức bị bưng bít, nên mới xẩy ra nạn đói.

V́ vậy để phát triển, để canh tân, phải dân chủ hóa, không riêng cho Việt Nam hiện nay, mà cho tất cả những nước Á Phi Nam Mỹ chậm tiến.

III) Làm thế nào để canh tân Việt Nam ? - Phải dân chủ hóa

1) Mô h́nh tổ chức nhân xă dân chủ, tự do và kinh tế thị trường là mô h́nh hợp với nền văn minh tri thức-điện toán hiện nay.

Theo một số sử gia và kinh tế gia, th́ lịch sử nhân loại trải qua 5 thời kỳ văn minh : văn minh trẩy hái, văn minh du mục, văn minh nông nghiệp-định cư, văn minh thương mại và văn minh tri thức-điện toán.

Thật vậy lúc đầu con người hái trái cây, săn xúc vật, bắt cá gần chỗ ḿnh ở để sống, nhưng phần lớn là hái hoa quả, nên thời kỳ này gọi là thời kỳ văn minh trẩy hái. Rồi trái cây cũng hiếm, xúc vật cũng khan, con người phải đi xa để kiếm ăn, đó là thời kỳ văn minh du mục. Dù đi xa, cây trái cũng khan hiếm, săn bắn cũng khó khăn, con người bắt buộc phải trồng trọt, chăn nuôi. Đó là thời kỳ văn minh định cư-nông nghiệp. Trong thời kỳ văn minh này, con người đă có thể thỏa măn những nhu cầu thiết yếu của ḿnh, con người nghĩ đến những nhu cầu xa xỉ, chẳng hạn con người có thể sản xuất len, nhưng muốn mặc lụa vào những mùa nóng, th́ trao đổi với người sản xuất lụa. Chúng ta bước sang thời kỳ văn minh thương mại. Con Đường Tơ lụa nối liền Đông Tây là một dẫn chứng lịch sử cho thời kỳ này. Trong thời kỳ văn minh thương mại, con người đă phát minh ra máy hơi nước, máy nổ, téléphone, điện toán. Với téléphone, máy điện toán, con người không cần đi xa để trao đổi, nhưng có thể ngồi một chỗ, đó là thời kỳ văn minh tri thức-điện toán hiện nay.

Thật vậy, con người đă ra khỏi thời kỳ văn minh định cư nông nghiệp với sức lao động bắp thịt chân tay làm chính, để bước vào cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ nhất, với sự dùng máy móc chạy bằng hơi nước, để khai thác tài nguyên thiên nhiên, từ đầu thế kỷ 18 tới cuối thế kỷ 19.

Sang thế kỷ 20, nhân loại dùng máy nổ để cách mạng hóa nông nghiệp. Cuộc cách mạng thứ ba nối tiếp là cuộc cách mạng hậu công nghiệp, bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 20 cho tới ngày hôm nay, với sự xuất hiện của máy điện toán thô sơ , được dùng vào quân sự trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, sau đó trở nên hoàn hảo, và được dùng trong kinh tế.

Ở vào thời kỳ văn minh tri thức-điện toán ngày hôm nay, sản xuất kinh tế đă chuyển từ bắp thịt lên trí năo. Những động tác rập khuôn, dây chuyền Taylor được thay thế bằng những công việc tinh vi hơn, phải dùng đến đầu óc và suy nghĩ. Với văn minh tri thức-điện toán-tin học ngày hôm nay, yếu tố quyết định trong sản xuất kinh tế không chỉ c̣n là những yếu tố đất đai, hầm mỏ nằm trong ḷng đất, hay tiền bạc do cha mẹ để lại ; mà chính là nằm trong đầu óc con người, với những phát minh sáng kiến.

Nhưng để con người có thể phát minh sáng kiến, th́ cần phải có những trao đổi tư tưởng, thông tin, báo chí. V́ vậy mô h́nh tổ chức nhân xă trong thời kỳ văn minh tri thức-điện toán hiện nay phải là mô h́nh dân chủ tự do và kinh tế thị trường, v́ chỉ có dưới chế độ dân chủ, tự do th́ con người mới có thể trao đổi tư tưởng và thông tin, mới có thể phát minh sáng chế.

V́ vậy để theo kịp đà văn minh nhân loại, để canh tân, phát triển, Việt Nam bắt buộc phải dân chủ hóa.

2) Kết quả của công tŕnh nghiên cứu của viện Heritage Foundation và tờ báo Wall Street về liên quan giữa phát triển và tự do kinh tế.

Mỗi đầu năm, viện Heritage Foudation và tờ báo Wall Street công bố kết quả khảo sát về sự liên quan giữa tự do kinh tế và mức độ phát triển của những quốc gia trên thế giới. Đầu năm 2004 này cũng không ngoại lệ. Cơ quan trên đă công bố vào tháng giêng công cuộc khảo sát 155 quốc gia, Việt Nam đứng gần hạng chót, thứ 141, tại Đông Nam Á chỉ hơn có Miến Điện và Lào ; nhưng thua Căm Bốt. Theo những cuộc khảo sát từ xưa đến giờ, th́ người ta thấy có sự liên hệ khắng khít giữa tŕnh độ phát triển kinh tế và tự do kinh tế. Nước nào càng có nhiều tự do kinh tế th́ càng phát triển, dân sống càng sung túc ; ngược lại, nước nào càng hạn chế tự do kinh tế, th́ kinh tế càng không phát triển, dân càng nghèo đói. Điều này nó nói lên sự ngu độn hay sự hèn hạ của một số trí thức cộng sản Việt Nam cố gắng bênh vực chế độ độc tài hiện nay, đưa ra những luận điệu : Giữa bát cơm và quyển sách tự do, th́ người dân chọn bát cơm. Thực tế đă chứng minh rằng không có tự do, th́ không có cả bát cơm. Có tự do, không những có bát cơm, mà đồng thời có tự do. Gương Bắc Hàn và Nam Han đă quá rơ, mà vẫn có một số trí thức nhắm mắt, bịt tai làm ngơi, chẳng khác nào một số hủ Nho dưới triều vua Tự Đức. Bắc Hàn không có dân chủ, tự do, và c̣n có chết đói. Nam Hàn không những có dân chủ tự do, mà c̣n là cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới.

Để định giá một nước có tự do kinh tế hay không, th́ họ dựa trên một số tiêu chuẩn như chính sách ngoại thương có tự do không, vấn đề xuất nhập cảng có bị hạn chế không, ở diểm này Việt Nam đứng hạng chót là 5 điểm, trong khi đó Hồng Kông và Singapour đứng cao nhất với 1 điểm ( càng điểm ít là càng đứng cao, họ tính từ 1 tới 5 điểm, 5 điểm là xấu nhất) ; chính quyền có can thiệp vào đời sống kinh tế không, ở điểm này Việt Nam đứng áp chót với 4 điểm. Tổng cộng có 10 tiêu chuẩn. Ở đây tôi không thể vào chi tiết ; nhưng tiêu chuẩn thứ 10 là nền kinh tế chợ đen, bán chính thức. Đây là nền kinh tế thịnh hành ở những nước chậm tiến , độc đoán, độc tài. Ở điểm này Việt Nam cũng đứng hạng chót.

IV) Cộng sản Việt Nam không thể bơi ngược gịng của văn minh thế giới và nguyện vọng của dân Việt.

Năm 1985, M. Gorbatchev lên chức Tổng Bí thư ở Liên Sô với chính sách Pérestroika có nghĩa là Tái Cấu trúc, chủ trương dân chủ hóa chế độ, cùng chính sách Glasnost có nghĩa là Trong Sáng có nghĩa là ban hành những tự do cho dân. Chính v́ vậy mà đảng cộng sản Việt Nam cũng phải tuân theo, với sự lên ngôi Tổng bí thư của Nguyễn văn Linh, năm 1986, chủ trương chính sách Đổi mới.

Phải công nhận là với chính sách đổi mới, nền kinh tế việt nam có tính cách khá hơn. Nhưng đây mới chỉ là đổi mới nửa vời, v́ mới đổi mới kinh tế, mà chưa đổi mới chính trị. V́ muốn đổi mới mạnh, canh tân mạnh, phải đổi mới cả chính trị lẫn kinh tế. Nhất là từ khi Gorbatchev không c̣n, Nguyễn văn Linh cũng mất chức vào năm 1992, Đỗ Mười lên thay, con người vô văn hóa, chỉ biết giữ quyền, đi theo Trung Cộng, rồi sau Đỗ Mười là Lê khả Phiêu và ngày nay là Nông đức Mạnh, một con người có bằng cấp, nhưng cũng thiếu văn hóa và c̣n không dám quyết định như Đỗ Mười,việc đổi mới và canh tân Việt Nam bị khựng lại., v́ đảng cộng sản Việt Nam trở thành một bọn Mafia, không coi quyền lợi của dân và của nước vào đâu cả. Đối với họ chỉ c̣n mục đích duy nhất là bảo vệ quyền hành cho đảng bằng bất cứ giá nào. Công cuộc đổi mới, kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa, chỉ có lợi cho một thiểu số, nhờ tham nhũng, làm ăn móc ngoặc. Chính v́ vậy mà hố ngăn cách giàu nghèo càng ngày càng lớn, đời sống y tế và giáo dục của dân càng ngày càng trở nên tồi bại. Chênh lệch tỷ lệ chi tiêu giầu nghèo càng ngày càng tăng ở Việt Nam, đó là 4,97 lần vào năm 1993, lên tới 6,03 lần vào năm 2002 và ngày hôm nay là 8,84 lần. Việt Nam chỉ để 2% Tổng sản lượng quốc gia cho giáo dục, 0,8% cho y tế. Hàng năm Chính phủ chi 3 $ về y tế cho người danâ, sau Làos là 7$, và Thái lan là 56$, không nói chi đến cả ngàn $ ở những nước phát triển.

Nếu đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đi ngược ḍng văn minh thế giới, đi ngược lại nguyện vọng của dân, không chịu dân chủ hóa chế độ, điều kiện tiên quyết để phát triển, th́ không những công cuộc canh tân xứ sở không thể nào thực hiện đúng mức để theo kịp đà tiến triển của những nước chung quanh, mà nguy cơ bất măn của người dân càng ngày càng lớn, có thể đi đến chỗ bùng nổ, và hậu quả tai hại khó lường, không những cho đảng đoàn cán bộ, mà c̣n cả cho gia đ́nh họ nữa.

Paris ngày 3/9/2004

Trực Ngôn Chu Chi Nam

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 11, 2004.Moderation questions? read the FAQ