NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂ HỘI VIỆT NAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bạn Nguyễn Quang có cái nh́n rất hiện thực về cái xă hội con người Việt Nam lầm than trong vũng bùn xà hội Chủ Nghĩa vỏ của CHXHCN Việt Nam mời các bác đọc bài viết dưới đây để có một cái nh́n thưc tế hơn về hiện trạng sinh sống của những người dân nếu c'ac bác c̣n yêu quê hương các bác sẽ sót xa thương cho thân phận dân ta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NGUỒN GỐC CỦA

TỆ NẠN XĂ HỘI VIỆT NAM

Nguyễn Quang

Xă hội Việt Nam sở dĩ không tiến nhanh được v́ quá nhiều tệ nạn xă hội, tuy rằng tệ nạn xă hội không phải là nguyên nhân duy nhất làm cho xă hội chậm tiến. Nếu chúng ta chịu khó giải quyết vấn đề trước mắt là tệ nạn xă hội th́ các khó khăn khác về xă hội cũng có thể đồng thời được thanh toán, v́ có cùng một mẫu số chung. Tệ nạn xă hội ngày nay tại Việt Nam có phải chăng là nạn đỉ điếm công khai hay không khống chế được, là nạn x́ ke ma túy, nạn tham nhũng hối lộ, nạn ăn cắp của công, buôn lậu...Có quá nhiều tệ nạn đă làm cho nước Việt Nam ta nổi tiếng vào bậc nhất, mà nhà cầm quyền dù có dày công che lấp đến đâu cũng không sao che lấp được. Các tệ nạn xă hội chẳng những làm cho đất nước chậm tiến mà c̣n làm cho các vấn đề tầm cỡ quốc gia trở thành vô phương cứu chữa, dù cho cấp lănh đạo có tài giỏi đến đâu đi nữa. V́ thế, triệt tiêu tệ nạn xă hội là một nhu cầu cấp thiết với quyết tâm cao. Muốn làm thế, phải truy nguyên nguồn gốc chính yếu mà sớm giải quyết nhanh gọn.

Các tệ nạn nổi nhất như đă ghi ở trên đều có nguyên nhân là thiếu tiền để sống. Làm đỉ là một việc không ai muốn làm, nhưng quá nghèo phải bán thân nuôi miệng. Nghèo v́ không có công ăn việc làm, v́ dốt nát, v́ không có dù che...X́ ke ma túy v́ chán đời, không c̣n muốn sống nữa, đúng vào lúc tinh thần chao đảo th́ có người xấu dụ dỗ đưa vào đường nghiện ngập, mà đứng sau lưng những kẻ xấu đó lại là đảng. Tham nhũng là v́ lương không đủ sống so với nhu cầu vật chất đang thời, lại nhằm lúc đang có quyền có chức nên đă lợi dụng làm tiền bất chính. Nạn ăn cắp của công hay buôn lậu cũng từ đó mà ra, nhưng c̣n được thượng cấp bao che nên mới giám làm. Nói chung là nghèo, cái mà ư thức hệ cộng sản có thể đoan chắc sẽ chia đều cho toàn dân, hay ít ra là cho phần lớn dân đen ngay từ dưới đáy xă hội, tầng lớp không bề thế nhất, ít dù che nhất. Nạn từ dưới leo thang lên trên nhanh chóng và trở thành có hệ thống, đến độ dù muốn sửa sai nhưng biện pháp đưa ra giống như muối bỏ vào bể nên không có kết quả nào.

Tại sao đất nước ta nghèo?

Thứ nhất v́ mức độ dân số tăng quá nhanh mà cho đến nay chưa có biện pháp hữu hiệu nào thắng bớt lại. Mỗi năm có một số quá lớn gia nhập thị trường nhân công mà trong nước không sao tạo thêm việc làm để cung ứng, lẽ dỉ nhiên sẽ có thêm càng lúc càng nhiều người không có việc làm để nuôi sống bản thân. Việc làm ở các thành thị thu hút dân nông thôn đến độ các thành thị bị tràn ngập người không có việc làm tương xứng với sức lao động của họ. Từ đó sanh ra tệ nạn xă hội. Sở dĩ nông dân bỏ đất ra thành là v́ diện tích đất đai không tăng so với đà phát triển số dân nông thôn. Do đó, việc làm đầu tiên là phải có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt giảm gia tăng dân số.

Thứ nh́ v́ dân ta c̣n dốt nát mà nhà nước không cung cấp giáo dục miễn phí và cưỡng bách cho mọi công dân. Dân dốt th́ dễ trị, như đă có người nói đó là "chính sách ngu dân của cộng sản", trái lại, dân trí được nâng cao th́ tự dân lo lấy được nhiều thứ mà nhà cầm quyền khỏi phải lo, nghĩa là dân biết tự trị lấy bản thân ḿnh, biết tuân thủ pháp luật, biết tự bảo vệ sức khỏe, biết tự ḿnh học hỏi vươn lên trong xă hội. Ở các nước văn minh, người ta coi trọng giáo dục, đầu tư nhiều và sớm sủa cho giáo dục, tuy không ai thấy được ngay hệ quả của nó đối với sự phát triển kinh tế bao nhiêu, nhưng đối với sự phát triển toàn diện th́ không sao lường được. Từ giáo dục phổ thông làm nền tảng cho giáo dục chuyên môn dễ dàng hơn là bắt một người dốt chữ đi học nghề, do đó sẽ ảnh hưởng chắc chắn đến phát triển kinh tế chung cả nước. Từ giáo dục, người dân sẽ hiểu biết hơn về nhu cầu thắng sự gia tăng dân số đă nêu ở trên. Muốn đầu tư vào giáo dục, nhà nước phải dốc toàn lực đăi ngộ thầy giáo, xây dựng trường học làm sao có đủ phương tiện để cưỡng bách giáo dục từ tiểu học lên đến hết trung học cho toàn dân. Giáo dục phải nhằm khai phóng con người thay v́ như hiện nay, giáo dục chỉ nhằm mục tiêu đào tạo con người xă hội chủ nghĩa để củng cố đảng cộng sản. Giáo dục là một nhiệm vụ của nhà cầm quyền đối với tương lai dân tộc mới là đúng. Do đó, giáo dục không phân biệt tầng lớp nào trong xă hội, công bằng đối với mọi người thay v́ phân chia theo đối tượng như hiện nay. Giáo dục nhằm đào tạo và t́m ra thành phần ưu tú trong xă hội để thúc đẩy họ tiến nhanh, v́ họ là tinh hoa của tổ quốc, là các nhân tài của tương lai đất nước. Đừng v́ họ nằm trong thành phần ngoài đảng mà ngăn chận bước tiến thân của họ. Giáo dục không ngừng lại ở trường trong nước mà phải c̣n thúc đẩy tiến lên du học chuyên môn ngoài nước để tiếp thu kiến thức mới mẻ ngoài xă hội Việt Nam, dù rằng người ta dạy mười ḿnh chỉ hiểu có một. Có học th́ phải hành, và v́ vậy, những học sinh tốt nghiệp phải có việc làm xứng đáng so với văn bằng đă cấp, nói khác đi, đừng lảng phí tài nguyên trí thức, sản phẩm của giáo dục. Chẳng những thế, nếu dạy xong lại không dùng th́ tài năng sẽ trở thành mai một, và chính đương sự cũng thấy năn ḷng.

Thứ ba v́ chưa có được một xă hội thượng tuân luật pháp. Dùng luật pháp để trị dân th́ trên dưới đều phải tuân theo luật pháp đă ban hành. Không có chuyện người có chức có quyền th́ muốn làm sai luật không bị chế tài, v́ đó là nguyên nhân của tệ nạn xă hội...quan liêu cửa quyền, tham nhũng, buôn lậu, ăn cắp của công....Người dân không c̣n sợ chính quyền mà luồn cúi, trái lại chính quyền cũng có thể bị dân truy tố nếu không tuân thủ pháp luật. Người dân tôn trọng luật pháp th́ không muốn bất cứ ai không tôn trọng, và ai cũng có thể tố cáo người vi phạm luật pháp. Ở Mỹ, một người thấy xe người chạy trước xả khói mù mịt th́ họ gọi DMV hay cảnh sát để cho biết số xe vi phạm, và cơ quan hữu trách sẽ có ngay biện pháp. Nói cách khác, mọi người đều b́nh đẳng trước pháp luật. Mọi người đều có trách nhiệm bắt người khác phải cùng tuân theo pháp luật dù luật đó ta đă không bầu cho có hiệu lực đi nữa. Mọi người c̣n có quyền đề nghị dự luật để đưa ra bầu cử chấp thuận trở thành luật. Luật được ban hành v́ lợi ích toàn dân chứ không phải như ở Việt Nam, hiến pháp và luật pháp được ban hành để củng cố đảng cầm quyền, hay một giai cấp xă hội nào. Một nước mang tiếng độc tài đảng trị như Việt Nam, nhưng chỉ nh́n ngoài đường phố, thiên hạ có tôn trọng luật giao thông hay không th́ đủ biết đảng cộng sản có quan tâm ǵ đến xă hội Việt Nam hay không. Nhưng khi họ nhốt người chống đối đảng th́ họ làm thẳng tay và triệt để. Đó là cách đảng dung túng dân làm bậy nếu không đá động đến đảng, như tham nhũng, buôn lậu hay ăn cắp của công mà không hại tới đảng, hay che dấu được, th́ đảng sẵn sàng che dấu. V́ thế, đảng chuyên che dấu những việc làm phi pháp của đảng viên. Nói cách khác, luật pháp ở Việt Nam bây giờ là dùng để trị dân, nhưng không áp dụng cho đảng.

Thứ tư là cho mọi người dân có cơ hội đồng đều để phát triễn. Không phân biệt giai cấp xă hội, trong hay ngoài đảng cộng sản đều phải được tiến cử để theo học lớp cao, để du học, để đảm nhiệm chức vụ tương xứng trong xă hội, ở nơi làm việc chuyên môn cũng như trong các cơ quan nhà nước. Được như vậy, sự đóng góp của toàn dân vào mọi lănh vực sinh hoạt mới trọn vẹn để tránh phí phạm chất xám, nếu không dùng trong nước th́ chất xám sẽ t́m cách thoát ra ngoài nước. Ở khắp năm châu ngoài Việt Nam, người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản đă đến với hai bàn tay trắng, họ cũng thông minh như người Việt Nam trong nước, nhưng sao chỉ có trên 3 triệu mà họ có thể làm ra nhiều tiền hơn 80 triệu dân trong nước? Chỉ v́ họ được các nước cưu mang họ cho họ cơ hội đồng đều giống như người bản xứ. Và ngày nay, người VNTNCS đă được cộng sản chiêu dụ mang tiền của và chất xám về lại để giúp nước. Ngược lại, những du học sinh từ Việt Nam ra nước ngoài, nếu có đổ đạt theo chương tŕnh ấn định để tốt nghiệp th́ những văn bằng cao học hay phó tiến sĩ ǵ đó chỉ được công nhận ở Việt Nam mà thôi, chứ không có giá trị để những du học sinh đó làm việc ở nước ngoài, chỉ v́ tŕnh độ nhập học không tương xứng. Họ đáng lẽ phải tiếp thu càng nhiều càng tốt những kiến thức để mang về giúp nước, họ lại chỉ học cách ăn cấp tài sản trí tuệ của thiên hạ mà về nước cho đó là do họ sáng tạo ra để lănh "giải thưởng trí tuệ" này nọ.

Tóm lại, chúng tôi xin đề nghị bốn việc nên làm là giảm mức độ gia tăng dân số, phát triển giáo dục cưỡng bách và miễn phí cho đến hết trung học, công bằng trước pháp luật cho mọi người dân, và sau chót là tạo cơ hội đồng đều để mọi người đều tiến lên xây dựng đất nước và mưu cầu hạnh phúc của ḿnh. Được vậy, chắc chắn các tệ nạn xă hội sẽ tự nó tiêu tan.

Nguyễn Quang

5-2004-- Việt_Nam_Quê_Hương_Ta (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), September 10, 2004

Answers

Response to NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂƒ HỘI VIỆT NAM

Nhà lăo nhắn với anh VN_Quêhuongta là anh chẳng phải đưa ra 4 điều làm ǵ xất, không kheó các thủ lợn đảng cướp cơm pḥ lại vu cho nhà anh cái tội ' bỏ 4' th́ khốn ! Cái từ "phản động" được các thủ lỡn đảng cướp vận dụng khiếp lắm. Ăn hốc quá híp mắt lại nên nh́n quanh chúng nó thấy ai cũng là phản động, ngoại trừ những đứa nào có thủ lợn và nọng cằm như chúng, th́ chúng nhận ngay ra là "đồng lợn" với nhau thôi !

"Mười năm cắp sách theo thầy Năm thứ mười một vác cày theo trâu"

Cái sự đời thằng đảng cướp cơm chim, cơm pḥ nó ra thế đấy. Bao nhiêu năm nay rồi hử ? Dễ đến 59 năm nay chứ chẳng phải 10 năm các thủ lợn 'cắp sách' lẽo đẽo theo học thằng thầy CS quốc tế.

Nay đă đến thời điểm mà thằng CSVN vác cày theo nhà anh 'trâu Mỹ' để thở hít mùi thơm như múi mít của đồng đo la xanh. D(ừng có thằng CA nằm vùng mạng mùng, mạng áo nào vào đây mà phá thối nhá ! Để cho các thủ lợn đảng ta đớp hít tận t́nh đă, chúng mày thế nào cũng có phần bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ mà đảng cướp 'bán thân' để cáu gỡ về thí cho các thủ lợn chúng bay đấy. Ráng mà chực quanh mấy cái máng khô, chờ đợi nhá !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 10, 2004.


Response to NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂƒ HỘI VIỆT NAM

Tôi không làm chính trị chính em ǵ sấc, tôi chỉ thấy sai bảo là sai, thấy vô đạo đức nói là việc vô dạo đức tôi ko thuộc phe phái nào cả. Việc chọn 1 lá cờ , tôi thiển nghĩ lá cờ vàng ba sọc đỏ đă có trước khi nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hoà nó ko phai là cờ Việt Nam Cộng Hoà mà nó là lá cờ đại diện cho người Việt Nam Quốc Gia Tự Do, nên tội gọi đây là cờ Việt Nam Tự Do. Về vụ làm thế nào để Việt Nam là 1 Quốc Gia dân chủ trọng nhân quyền là nhiệm vụ của toàn dân Việt Nam kê cả Việt Nam tại hải ngoại ko là của 1 đảng phái nào, ko có chuyện sôi thịt ở đây, ai có ḷng yêu nước Việt, Dân tộc lầm than v́ nạn Cộng Sản th́ hăy tuỳ sức tuỳ lực để từ chối sự cầm quyền của đảng CSVN dưới moi h́nh thức. Các Đảng Viên Cán Bộ, Quan Chức Cộng Sản Việt Nam ko c̣n coi đảng CSVN là 1 chính quyền hoện thực để lèo lái Việt Nam cũng được tham gia. Chống đối tiêu cực hay tích cực đều đưa đến 1 mẫu số chung là soá bỏ đảng CSVN đă ngự trị hơn 59 năm ở Việt Nam và là 1 chính quyền ko do dân bầu nên ko đại diện 1 người Việt Nam nào cả. Sự thay đổi từ 1 chính phủ CS ko do dân chọn là 1 chính phủ bất hợp hiến sẽ xảy ra trong 5-10 năm nữa. Chúng ta đă chuẩn bị cho 1 chính phủ Tự Do Dân chủ đa đảng do dân bầu ra dưới sự giám sát của quốc tế chưa??? Tôi ko muốn thấy 1 cảnh máu đổ tương tàn lần nữa như ở Nam Tư.

Để thực hiện 1 chính phủ dân cử hợp hiến hợp pháp, tất cả các đảng phái khác chính kiến yêu Tự Do Dân Chủ nên họp lại để tạo sự thống nhất, đặt ra luật lệ rơ ràng công minh ( Glastnost ), biểu quyết bằng lá phiếu của ḿnh mỗi khi muốn quyết định 1 việc ǵ đây là h́nh thức dân chủ cơ bản để tạo ḷng tin giữa các đang phái với nhau ko được bôi bẩn nhau v́ mỗi người có 1 chính kiến khác, phải kính trong lẫn nhau ko bài bác nhau đây mới là sức mạnh để tạo ra 1 khối đại diện người Việt Nam yêu Tự Do Dân Chủ đểlấy ư nhân chống cường bạo.

Việt Nam hậu CSVN cần phải có 1 chính quyền lưỡng đảng do dân bầu và phục vụ dân và v́ dân cho dân ko nói 1 dằng xằng 1 nẻo. Mọi quyết định phải tuân theo hiến pháp và bạch hoá mọi chính sách cho dân tin ko dộc quyền độc đảng, tấtt cả đảng viên CS sẽ ko bị tra thù, trừ nhũng người đă bao năm tham nhũng và có tiền án vị phạm nhân quyền sẽ bị xét sử theo luật pháp. Truyện đường trường coi 5 năm sau m`inh sẽ tiến đến mức nào.-- Cán_Ngố_Ăn_Dải_Dút (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), September 10, 2004.


Response to NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂƒ HỘI VIỆT NAM

Đúng,

Lá cờ vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ đại diện duy nhất của toàn thể người Việt Nam chống cộng.

Ngày nào lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chưa tung bay ở quê hương Việt Nam th́ ngày đó Việt Nam chưa có dân chủ thực sư.

Súng M16 *********************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂƒ HỘI VIỆT NAM

Anh CNAĐ,

Không nhất thiết phải là lưỡng đảng, VN chỉ cần đa đảng là đủ ( tức là phải có đối lập). Nếu đảng cộng sản tách ra thành nhiều đảng nhỏ, và không cho các đảng phái độc lập và Quốc Gia tham chính, th́ đó chỉ là dân chủ đa đảng trá h́nh, chỉ là một biến thể của Mafia cộng sản t́m cách tồn tại.

Súng M16

********************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂƒ HỘI VIỆT NAM

La co vang ba soc do co tu truoc khi hai nen CH ra doi,vay thi no ra doi luc nao vay?Thoi Phap thuoc ha?De toi phai do lai nguon goc cua no ,neu dung vay thi can phai bo no di,gio nay van con nhieu nguoi om chan Phap den nhu vay hay sao? Con goi la co vang ba soc do tuong trung cho dan chu la vo cung khoi hai.Suot 20 nam no tung bay tren noc dinh Doc lap ma nhan dan co duoc quyen co ban la bau cu va ung cu khong?Tong thong co the goi la mot chut "hop phap" nho trung cau dan y Ngo Dinh Diem bi giet con hon thang tu bi ban nua,thi dan chu o dau ra.Tru khi the he dan mien nam luc do chet het di,thi may ra moi co nguoi tin vao cai dan chu cua la co ba qua may nguoi.

-- (AK47@panpan.chetmetuibay), September 13, 2004.


Response to NGUỒN GỐC CỦA TỆ NẠN XĂƒ HỘI VIỆT NAM

 • BẮC KỲ

 • Muốn ăn gắp bỏ cho ngườI
 • Ṿng vo tam quốc kiểu ngườI bắc xưa
 • Thích muốn chết vẫn giả vờ
 • Làm ra cái vẻ chẳng ưa chút nào

 • Đứng đường đứng chợ không sao
 • Có ngườI hỏi tớI thách cao đá vàng
 • Ra đường chưng diện thật sang
 • Về nhà mắm muốI xuyềng xoàng cũng qua

 • Cái ǵ tốt thích khoe ra
 • Xấu xa đậy điệm thốI tha bao trùm
 • Trăm nhát cuốc giựt vào ḷng
 • MốI thù truyền kiếp mẹ chồng nàng dâu

 • Thực thà cũng kể lái trâu
 • Thương nhau cũng kể nàng dâu mẹ chồng
 • Trách cô hàng trứng hai ḷng
 • Dương suy được phép một ông mấy bà

 • Yêu nhau cau sáu bổ ba
 • Ghét nhau cau sáu chẻ ra làm mườI
 • Đăi bôi đưa đẩy miệng mờI
 • Miệng mờI nhưng bụng vái trờI đừng ăn

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 14, 2004.

 • Moderation questions? read the FAQ