Chủ đề: Vi phạm sở hữu trí tuệ ở VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chủ đề tiếp theo: Vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng tại VN.

Việt Nam hiện nay bị đánh giá là quốc gia vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đă vượt qua Trung quốc đứng vị trí cao nhất thế giới. Tại sao như vậy ? Tác động của nó ra sao đối với kinh tế quốc gia ? Chính quyền cộng sản VN có thể khắc phục được không ? Tại sao t́nh trạng này xảy ra ?

Các bác phải tranh luận để thấy chính quyền cộng sản yếu kém như thế nào trong lĩnh vực kinh tế.

-- Điên khùng (KhungDien@yahoo.com), September 09, 2004

Answers

Response to Chủ đề: Vi phạm sở hữu trĂ­ tuệ ở VN

Cái đói làm cho con người thông minh ra ,mọi người điều thấy nhưng tập đoàn Paris Thúy Nga không thấy ,bởi vậy chúng làm DVD "chủ đề Mẹ" để nhảy vô thị trường VN ,thật là ngu xuẩn ,ở VN không có gạo ăn th́ việc bỏ ra 25 đôn mua DVD chắc là khùng .Nên dân VN đă "copy" sang lậu như vậy xin đừng trách họ tội nghiệp .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 09, 2004.

Response to Chủ đề: Vi phạm sở hữu trĂ­ tuệ ở VN

dung la con chau ho chi minh ngu ngoc '''

-- Ho Chi Minh (vietnamcongsans@yahoo.com), September 10, 2004.

Response to Chủ đề: Vi phạm sở hữu trĂ­ tuệ ở VN

toi hoan toan dong y voi ong ban THICH DU THU,dan Viet Nam qua ngheo,khong copy ban quyen cua tui microsoft,paris by night, thi lam gi co windown de xai,nhu vay lac hau ca`ng lac hau hon sao?? ban quyen ha??? doi toi 10 nam sau di,luc do se co luat ban quyen

-- hcm (vn_student2000@yahoo.com), September 10, 2004.

Response to Chủ đề: Vi phạm sở hữu trĂ­ tuệ ở VN

Đúng rồi không có th́ đi ăn cướp ,giống chưa giải phóng MNVN th́ các cán bộ chỉ có cái xe đạp ,sau khi chiếm MNVN các cán bự có xe hơi ,cán trung xe Honda ,cán nhí xe đạp .Vui cả làng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 11, 2004.

Response to Chủ đề: Vi phạm sở hữu trĂ­ tuệ ở VN

oh, ca nuoc VN co toi may chuc trieu can nhi (CS loai thap) ,neu cung cap cho cac cac nhi' moi nguoi 1 chiec xe dap,toi e rang khong du tien dau

-- hcm (vn_student2000@yahoo.com), September 11, 2004.


Response to Chủ đề: Vi phạm sở hữu trĂ­ tuệ ở VN

Cho là 20.000.000 cán nhí X 100 đôn = 2 tỷ bảo các cán lớn lấy tiền bán đảo ,đất ,biển ra mua ,nếu chúng không chịu th́ đúng là chúng chia nhau ăn hưởng rồi .Rơ khổ cán nhớn người nào cũng 2-3 xe ô tô trái lại cán nhí xe đạp cũng không .

Thật là xă hội công bằng ,thắng nghèo ,nghèo như nhâu .Thắng giàu ,giàu như nhâu .Không kêu ca ǵ nhá .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 11, 2004.


Moderation questions? read the FAQ