Knh gửi cc Bc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mấy hm nay mắc bận đi xc minh chổ ở v l lịch của Ch bựa , nn khng vo Forum được . Email của ti l le_dung_2000@yahoo.com , chứ khng phải ledung@yahoo.com đu Ch bựa , đừng c ci software mật thm hoặt vi rt vo thư nh Ch bựa . Xin cảm ơn tất cả cc bạn , cc anh , cc ch , cc bc đ ủng hộ cho ti v những người dn chn ght cộng sản độc ti , tham nhũng , thối tha . Những g cc Bc đ lm , đang lm v sẻ lm rất c nghĩa cho đất nước Việt nam ni ring v nhn dn thế giới ni chung . Xin cho cc Bc , chc cc Bc sức khỏe , mọi điều như , sớm lật đổ ch độc ti cho nhn dn được nhờ . Chc Ch bựa mau chết .

L anh Dũng , vạn l độc hnh . email le_dung_2000@yahoo.com

-- L anh Dũng , vạn l độc hnh (le_dung_2000@yahoo.com), September 08, 2004

Answers

Response to Kính gửi các Bác

Cho bạn Dũng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 09, 2004.

Response to Kính gửi các Bác

Chi bua Chết v ba chữa bệnh Chi bua Sau khi được "thầy" Huỳnh Tấn Sĩ Thuận đốt "ba" ha nước l cho uống, đm ngy 2/9, Chi bua đ tắt thở. "Thầy Thuận cng một người khc đ dng xe m t đưa xc Chi bua bỏ bn lề đường quốc lộ 1A để phi tang.

Hnh vi của Huỳnh Tấn Sĩ Thuận đ bị Đội tuần tra giao thng Cng an huyện Tuy Ha, tỉnh Ph Yn, ngy 3/9, pht hiện.

Theo điều tra ban đầu, Chi bua (77 tuổi, ở x Xun Long, huyện Đồng Xun) đ đến nh "thầy" Huỳnh Tấn Sĩ Thuận (x Ha Xun Ty, huyện Tuy Ha) để chữa bệnh bằng liệu php... đồng bng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xc minh, lm r vụ việc.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 09, 2004.


Response to Kính gửi các Bác

Khng biết khi anh Dũng ln đy c kịp đọc bi post cũa Chi Bua hăm dọa cho CA VC bắt anh ở VN??? Bi post ny VAS đ delete.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 09, 2004.

Response to Kính gửi các Bác

Dạ cho bc KSBH , bi bo đe dọa của Ch bựa em c được đọc nhờ c anh Dương D Cụ post lại . Em th chẳng sợ g lời hăm dọa của Ch bựa cả . Chẳng qua l em thấy Ch bựa c vẻ như muốn xi giục nhn dn Việ t nam mnh phục tng hon ton vo cộng sản Việt nam v Trung quốc , nn em nng mủi , bn ni đa để Ch bựa hồi họp một vi hm ấy m . Thật ra em đu c biết g về địa chỉ của Ch bựa đu . Em củng sẽ ni vớ i Ch bựa như vậy để Ch bựa khỏi hồi hộp . Thiện tai , thiện tai .

Cho Bc nh .

-- Lê anh Dũng , vạn lý độc hành (le_dung_2000@yahoo.com), September 09, 2004.


Response to Kính gửi các Bác

Thang nay bao dam 1 la` vai thang chet ,,, 2- thu 2 thi congsan dot ... doc khong hieu noi gi ?....

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 10, 2004.


Response to Kính gửi các Bác

Forum Paltalk của Việt gian bị trục trặc ?

Kính thưa quý vị,

Sau khi NVTD khám phá forum của bọn Việt gian mang tên Forum Chính Tri. Paltalk:

http://www.vncovang.com/forumchinhtripaltalk/

bảo trợ bởi Invasion Power Board ma\ địa chỉ bên ngoa\i trông có ve? Quốc Gia VNCOVANG nhưng bên trong sử dụng toa\n tư\ ngư của VC như đang nhập, đăng ký...va\ post nhưng ba\i đánh phá đối thủ nguy hiểm nhất của CSVN la\ ông Nguyên Hưu Chánh va\ CPLTVNTD.

Nguyên Việt Tư. Do đa " đăng ký " va\o forum để để vạch bộ mặt dối trá của bọn Việt gian va\ tri\nh ba\y sự thật vê\ Nguyên Hưu Chánh có bă\ng chứng qua các cơ quan truyê\n thông quốc tế va\ cả truyê\n thông của CSVN. Co le , bọn Việt gian thấy đuối lý nên hôm nay khi NVTD va\o forum nói trên thi\ bọn Việt gian "chém ve\", cáo lôi la\ server bị trục trặc.

Mong lâ\n na\y, chúng hay tỏ ra" anh hu\ng" hơn diên đan Paltalk của Nguyên Huy Cơ cứ thấy NVTD va\o thi\ kick out.

Nguyên Việt Tư. Do

-- hahha (vietnamcongsans@yahoo.com), September 10, 2004.


Response to Kính gửi các Bác

Forum Paltalk của Việt gian bị trục trặc ? Knh thưa qu vị, Sau khi NVTD khm ph forum của bọn Việt gian mang tn Forum Chnh Tri. Paltalk: http://www.vncovang.com/forumchinhtripaltalk/ bảo trợ bởi Invasion Power Board ma\ địa chỉ bn ngoa\i trng c ve? Quốc Gia VNCOVANG nhưng bn trong sử dụng toa\n tư\ ngư của VC như đang nhập, đăng k...va\ post nhưng ba\i đnh ph đối thủ nguy hiểm nhất của CSVN la\ ng Nguyn Hưu Chnh va\ CPLTVNTD. Nguyn Việt Tư. Do đa " đăng k " va\o forum để để vạch bộ mặt dối tr của bọn Việt gian va\ tri\nh ba\y sự thật v\ Nguyn Hưu Chnh c bă\ng chứng qua cc cơ quan truy\n thng quốc tế va\ cả truy\n thng của CSVN. Co le , bọn Việt gian thấy đuối l nn hm nay khi NVTD va\o forum ni trn thi\ bọn Việt gian "chm ve\", co li la\ server bị trục trặc. Mong l\n na\y, chng hay tỏ ra" anh hu\ng" hơn din đan Paltalk của Nguyn Huy Cơ cứ thấy NVTD va\o thi\ kick out. Nguyn Việt Tư. Do

Sorry Phan tren

-- hahha (vietnamcongsans@yahoo.com), September 10, 2004.


Response to Kính gửi các Bác

***

C g đu m phải g thu`ng thiếc lm chi, thằng Vietcong cũng gian cũng BỊP, thằng Chnh cũng BỊP cũng gian

-- Lc kh gặp lc ướt l m nhau sướng, chỉ c dn l bị BỊP ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ