Xin giới thiệu đến các bạn một nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ: Nhật Trung

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhật Trung một nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ...Anh đến với làng văn nghệ trong một thời gian rất ngắn nhưng đă tiến một bước rất dài trên đường nghệ thuật...

 


Phong thái tŕnh diển cũa anh cũng đầy nét độc đáo, sáng tạo, không phô trương làm dáng. Những ca khúc cũa anh tôi đều rất thích, xin giới thiệu bài khá mới cũa anh , bài "Một Đời Tôi Đi T́m Tôi". Nói về tâm trạng cũa con người suốt đời chỉ t́m cái chính ḿnh. Nhiều điều ḿnh bỏ suốt đời son trẻ để đi t́m nhưng sau đó nhận thấy con đường ḿnh đă và đang đi dường như có 1 cái ǵ đó không đúng...và rồi lại tiếp tục đi t́m...

Album: Một Đời Tôi Đi T́m Tôi

Một đời tôi đi t́m tôi,
Môt đời tôi đi t́m em,
T́m đâu thấy tàn giấc mơ tôi hoài mong,
T́m em , em như cơn gió bay đi cuối nơi chân trời
Chỉ có những giọt nắng phai,
Chiều tàn lạnh buốt hoang vu ...

Một đời tôi đi t́m tôi,
Một đời phiêu du lẽ loi,
Tôi t́m măi, t́m măi hư vô cuồng si,
Đời ôm bao nhiêu mơ ước, tan theo bước chân mơi ṃn,
C̣n đâu đâu là mộng mơ, t́m tôi tôi đi t́m tôi,
Một đời đi t́m tôi đi t́m em,
Một đời lang thang tôi t́m hạnh phúc,
Tôi đi t́m em thơ em thật vần
Tôi đ́ t́m em hoa thơm lụa là,
Lệ nào trên mi hoen bờ môi đắng,
Lệ nào cho tôi khi người xa vắng...

Tôi đi t́m em chết dở đời tôi,
Yêu em t́nh thơ yêu em vụng dại,
Để đời tôi mang muôn vàng sầu nhớ,
Một đời tôi đi , một đời tôi đi........

......
C̣n ǵ cho tôi đi t́m không thấy,
Một đời tôi đi, một đời tôi đi.
Album: Một Đời Tôi Đi T́m Tôi-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 08, 2004

Moderation questions? read the FAQ