Thế kỷ này thế kỷ chúng ta - CSVN nhập cảng cà rốt Trung cuốc vào VN !?!?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hôm nay để nhà lăo Long Quân này luận bàn câu chuyện phiếm trong cái pho-rum cho các anh các bác nghe chơi cho vui rồi cười bỏ ngoài tai cho . Nhân có câu chuyện có thằng 'mèo già hóa cáo ' đang chui rúc trong cái pho-rum này chỉ chực bắt gà con, nên nhà lăo phải làm cái công tác dân vận thay cho báo đảng mà tri hô lên vậy !!!

Gần đây có thêm một thằng thủ lợn đang tập tành làm thợ vẽ cho cái XHCN con vẹt Việt Nam . Các thủ lợn bắc phủ bộ đă cho nhân dân ta anh bánh vẽ 59 năm nay rồi . Thằng thủ lợn luộc 'chỉ bừa chỉ bậy ' lại vẽ thêm 16 năm nữa cho nhân dân ta tha hồ mà ngóng cổ ra mà chờ phải không thủ lợn 'chỉ bừa chỉ bậy ' ?

Thằng thủ lợn 'chỉ bừa chỉ bậy ' này chắc mới làm nghề trồng cà rốt nên thấy củ đo đỏ là nghĩ ngay là cà rốt . Ch́nh v́ thế cứ tưởng cầm cái củ khấm đo đỏ của các thủ lợn bắc phủ bộ trong tay rồi thằng 'chỉ bừa chỉ bậy ' nói ǵ ai cũng tin nhảm như mấy thằng địt CA mạng mùng, mạng áo ăn chực trong này à ? Nhân dân VN anh hùng mặc dù nghèo đói nhưng không phải là con ngựa 'ếp nhong nhong ' chạy theo phỏng giái như các thằng văi địt CA mùng mạng chúng bay đâu nhá !?

Thằng thủ lợn 'chỉ bừa chỉ bậy ' được cái đảng cướp cơm pḥ đi đánh c̣ ke lấy bả chó nuôi cho ăn học thành tài nên bây giờ có lối suy nghĩ rập khuôn như các thủ lợn của đảng cướp cơm pḥ ta ! C̣n cái mơm đen như chó mực của 'chỉ bừa chỉ bậy ' th́ sủa ăng ẳng văng ra đầy nọc độc của bả chó CS .

Không biết đă đến giờ vác Phút tem ra mà xắp hàng lănh cơm chưa vậy thằng thủ lợn luộc 'chỉ bừa chỉ bậy ' ? Hay là thằng này thộc loại chỉ thích xơi bả chó CS nên chê cơm thừa canh cặn veo-phe của đế quốc Mỹ rồi !?

Khổ nhà lăo Giọt Bút rồi, nuôi cái thằng thủ lợn 'chỉ bừa chỉ bậy ' làm ǵ cho nó ăn hại cơm giời tốn nước sông ! Lại c̣n ḍm dỏ nước Mỹ chẳng khác ǵ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ ǵa ḍm nhà !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 07, 2004

Answers

Response to Thế kỷ nĂ y thế kỷ chĂºng ta - CSVN nhập cảng cĂ  rốt Trung cuốc vĂ o VN !?!?

Th́ tớ đă bảo cái hạng sâu một đó biết cái đếch ǵ là liêm sĩ. Thằng có 1 chút xíu liêm sĩ khi nghe người ta chữi đúng tim đen th́ nó sẽ gục mặt xuống rồi sách quần chạy. Thằng chỉ bừa chỉ bậy này cái mặt như cái mo cau , no chẳng hề biết thế nào là luân thường đạo lư.

Mà thật ra tui cũng bái phục chi bua cái can đảm "cố đấm ăn xôi". Chẳng hiểu nó có ăn được miếng xôi nào cũa VC hay không, tui chỉ thấy chi bua toàn là ăn đấm. Thà ràng Chi Bua nói mẹ nó 1 tiếng ḿnh là thằng VC ăn lương tháng cũa đảng th́ c̣n được 1 ít nể phục cũa anh em. Cũng chỉ v́ miếng cơm manh áo, chỉ là 1 cái job.

V́ chỉ là 1 cái Job nên cứ nói theo lệnh đảng là ăn tiền. Thời kháng chiến chống Mỹ th́ Bác và đảng hô hào..."chiến thằng Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay...". Sau 30 năm thắng Mỹ dân vẫn quá nghèo, chỉ có mấy thằng cán bộ là giàu th́ lại vẽ vời bánh vẽ rằng..."tại v́ tụi phản động làm tŕ trệ kinh tế, v́ tụi khúc ruột ngàn dậm chưa thực tâm xây dựng đất nước...". Và với riêng Chi Bua th́ đưa hẳn ra 1 con số , cho có vẽ thực tế, cho ma ham rằng...."đến năm 2020 , VN sẽ giàu có bằng ...thằng Kampuchia hiện nay..".

Vẽ ra 1 cái bánh rồi ĂN ĐI MÀY.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 07, 2004.


Response to Thế kỷ nĂ y thế kỷ chĂºng ta - CSVN nhập cảng cĂ  rốt Trung cuốc vĂ o VN !?!?

Anh chàng chỉ bừa ăn nói nhảm nhí bất nhấc như một đứa trẻ 3-4 tuổi, doán 2020 Việt Nam sẽ giầu, nói chuyện như lăo bói rờ mu ruà VC Nằm vùng Huỳnh Liên. Nếu mục đích sau cùng là Việt Nam sẽ giầu có vào năm 2020, với đưỜng lối kinh tế ǵ? Khi Nhân dân vẫn c̣n trong ṿng bị ḱm kẹp, nền giáo duc đi xuống dốc, Ṣng bài nhà chứa nhiều hơn trường học, nền Đại Học nội hóa th́ co vài trường ơ" thời tụt hậu th́ trong 10 năm với cái đà phát triển vay mượn như hiện nay Việt Nam cũng ko thay đổi ǵ :

1.- Tham Nhũng Từ Bắc Bộ Phủ Đến xă Ấp.

2.- Tập Đoàn Lạm Quyền Tham Nhũng không trị nước bằng công luật bất vị nể. Ai Làm tội, tham nhũng nhũng lạm quyền thế phải bị xử và truất quyền.

3.- Tuyển nhân tài có khả năng và đạo đức.

4.- Mở Rộng nền học vấn từ Mẫu giáo đến Lớp 12, tuyển học sinh khá vào đại học 2 năm và 4 năm. Sinh Viên suất sắc được chọn đi du học về kỹ thuật ở Anh-Pháp-Đức-Mỹ-Canada-Austalia-Nhật đê? đi sâu về Research.

5.- Mở cửa cho tự do buôn bán bất kể Tây Phương, Mỹ, Nhật, Nga và các nước tiến bộ để quân b́nh quyền lực như Nhật áp dụng cuối thế kỷ 18.

6.- Đăt ra ngành Lập Pháp - Hành Pháp - Tư Pháp do dân bầu lên chọn trên căn bản và kinh nghiệm, ko bè phảị Trị nước bằng luật ko chí trá dấu diếm, phạm lỗi nhận lỗi với nhân dân và từ chức cho những người có tài có đức thay thế.

7.- Các Quan chức có học vấn cao ko phe phái cần phải được cất nhắc vào chính quyền đê đem sự học hoi và hiểu biết luật pháp nhân chủ vào chính quyền.

8.- Giải tán cục 2 và CA đang ḱm kẹt cán bộ, quan chức liêm khiết, lập 1 Tổng cục 2 đặt dưới sự kiểm soát của quốc hội có thực quyền.

9.- Cấm bắt người phi pháp, nếu bi bắt v́ t́nh nghi nếu điều tra trong 48 tiếng ko co nguyên nhân phải tha phạm nhân, ko được dùng vũ lực hay tra tấn nghi nhân, nghi nhân phai có luật sư bảo vệ.

10.-Phát triển nông nghiệp, nghư nghiệp, công nghiệp nhẹ như làm phụ tùng xe, tầu hoả, tầu thuỷ......theo riêu chuẩn quốc tế với phẩm chất cao và bền bỷ. Bộ Công Nghệ có nhiệm vụ phát triển kỹ nghệ và tuyển nhân viên kỹ thuật theo khả năng và Bộ Nhân sinh môi trường theo dơi các kỹ nghệ để bảo đảm các chất thải hóa chất phải được đăo thải đúng phương pháp ko phu8ơng hại đến ruộng đất và nguồn cung cấp nước ko theo Kỹ nghệ tàu họ phá tan môi trường môi sinh của họ.

11.- Mở nhiều bệnh Xá chuyên trị bệnh nhiệt đới và bệnh đặc biệt để điều trị con bệnh và kiểm soát ngăn ngừa sự tăng trưởng của vi khuẩn.

12.- Mở ngân hàng theo tiêu chuẩn Tây Âu và Thuỵ sĩ

13.- Mở Nha Thuế vụ để thu thuế dựa trên lợi tức và phần lời của các công tư

etc.....

Bước dầu phải cởi bỏ độc đảng lập chính quyền đa đảng như Nhật Bản hay Đại Hàn.

Viêc Phát triển Việt Nam c̣n dài phải có chương tŕnh 3 năm rồi 3 năm tiếp mỗi năm phải giám định để củng cố và bo? thêm vốn vào những công nghệ thành công. Loại bỏ 100 % thành phần sâu bọ ko có tài cán trị nước đây mới thực sự đảng yêu nước biết lo tiền đồ cho dân cho Tổ Quốc sau sẽ đươc sử sách hâu sinh ngưỡng mộ.

Thằng chỉ bừa chỉ ă ốc nói ṃ ko có sự hiểu biết, chỉ là một thằng ăn lương đảng vào mạng mùng này phá thối.-- New_Việt_Nam (Ngô_Quyền@New_Việt_Nam.com), September 07, 2004.


Response to Thế kỷ nĂ y thế kỷ chĂºng ta - CSVN nhập cảng cĂ  rốt Trung cuốc vĂ o VN !?!?

QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Hiếu --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------

Bài này đă được kỹ sư Nguyễn Xuân Hiếu, Quản Trị Viên Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam(VAST), tŕnh bày trong kỳ họp ngày 18 tháng 11 năm 2001 tại Santa Ana.

Kính thưa quí vị:

Công cuộc phát triển Việt Nam cực kỳ khó khăn và cấp bách. Khó khăn v́ phải phát triển đồng đều toàn diện trên căn bản dân chủ tự do;tức là sửa đổi từ quan niệm, tổ chức cơ cấu đến thực sự thi hành về chính trị, văn hóa, giáo dục, xă hội, y tế ... nâng cao đời sống dân chúng để làm ăn kinh doanh tự do kịp thời theo kinh tế thị trường Đ.N.Á Châu. Cấp bách v́ đă quá tụt hậu dăm ba chục năm qua, Việt Nam phải phát triển vượt mức mong bắt kịp vài lân quốc và tránh bị xâm lăng đến tuyệt chủng từ bắc phương.

Trong nước, 78 triệu dân mong được yểm trợ về vật chất tinh thần, được học hỏi kinh nghiệm và hiểu biết cập nhật thực tiễn của số người Việt trí thức lưu vong; ưu tiên nhắm vào tài sản và trí óc của họ hàng, bạn hữu. Bên ngoài, chúng ta nên t́m hiểu nhu cầu và nhất là thực trạng của quê hương (về chánh trị) để tạo cơ hội và phương tiện thúc đẩy hoạt động nhằm góp phần phát triển đất nước, c̣n có tác dụng hiệu quả tốt trở lại các cộng đồng.

***###***

I – Hiện Trạng Việt Nam

(trong, ngoài, và áp lực Bắc phương)

A – Hiện T́nh Trong Nước: Lợi tức trung b́nh đầu người GDP dưới $300/năm. Về tái thiết, nhà nước CS mười lăm năm qua cho đến đầu năm nay vẫn giữ tâm lư ăn ṿi tài trợ, vai nợ tài viện không nghĩ tới bồi hoàn, chỉ nhằm thu hoạch cho đảng, thủ lợi giữa cán bộ. Đặt ưu tiên vào kiến tạo hạ tầng cơ sở để quản lư số lượng (nhiều đô la), không quan tâm đến phẩm chất công tác v́ thiếu hiểu biết căn bản kỹ thuật cấu trúc, v́ chưa có kinh nghiệm, hầu như tranh thủ lạm dụng tạm bợ cơ hội: đường bộ mới sửa mà sớm hư hỏng th́ lại có thêm tiền làm lại có bỏ túi.. Không làm nổi, không thích thú chuyện nghiên cứu dài lâu (lưu trữ dữ kiện thủy lộ, bảo lụt, làm mô h́nh phải hàng chục năm...) nên hệ thống đường bộ c̣n chưa xong nói ǵ đến tái thiết canh tân các hệ thống giao thông đường thủy, đường hàng không. Về kế hoạch & đầu tư, về giáo dục & đào tạo từ nghiên cứu (Xin – Cho) đến thực hiện vẫn chủ trương kiểm soát, sợ chệch hướng XHCN nên vẫn đặt ưu tiên chỉ cứu xét các dự án công nghiệp, mở Đại Học Tư Nhân dưới tổ chức ngoại vi, trong quốc doanh(doanh nghiệp nhà nước DNNN). Nói nôm na là học hành hay làm ăn, đảng CSVN và các cán bộ cấp ủy nắm độc quyền; hiểu được đến đâu th́ lo làm, gây quỹ cho đảng và bỏ túi cán bộ đến đấy. Cũng như khẩu hiệu độc lập tự do, các chuyện giảm bớt DNNN, mở rộng tư doanh, thêm quyền tư hữu đến nay vẫn là chuyện bánh vẽ! Về kinh tế tài chánh, chúng ta đọc các bài báo, tuyển tập "Đánh Thức Con Rồng Ngủ Quên: vv...thấy trong và ngoài nước nhiều chuyên gia gốc Việt, viết tiếng Việt, thật sự đều mong muốn đóng góp tâm sức; nhưng 150 ủy viên trung ương đảng trong đó có 15 ủy viên Bộ Chính Trị cho đến nay vẫn đang chỉ lo bảo vệ đảng và tranh chấp quyền và lợi cá nhân, họ không chịu lo chuyện lợi ích cho toàn dân. Về mặt xă hội – an ninh để tập trung dân chủ trong XHCN, CSVN giữ toàn dân – nhất là đa số 75% tại nông thôn – ở mức độ thấp kém san bằng dưới đáy cho cán bộ công an cấp phường xóm dễ kiểm soát (dân phải ngu hơn công an cán bộ). CS tuyên truyền dựa vào giai cấp công nông để nắm quyền và lợi, để khai thác; nhưng người cán bộ nông thôn v́ đặc tánh thô lỗ, ngu dốt, tham lận, nên không/chưa lo đến đời sống xă hội, đến sức khỏe y tế dân quê. Nói ǵ đến mở trường học, đến đào tạo dân thợ tay nghề, đến thương xót đồng loại, dân Thượng Mán Mường! Cán bộ khinh dễ thầy giáo, cô giáo, và thù ghét triệt hạ các sư, thầy, cố đạo, linh mục, v́ ích kỷ, v́ sợ quyền lực bị chia sẻ, v́ mất lợi nhuận:không tín ngưỡng, không tôn giáo tự do.

Sau mươi năm thống nhất, đất nước nghèo khổ, dân chúng và cán bộ đều lo chết đói nên đảng phải đổi mới, mở cửa. Mở cửa từ năm 1986 kêu gọi đầu tư ngoại dẫn đến t́nh trạng coi rẻ người dân Việt (gồm cả kiều bào) mà chỉ vọng ngoại (đô la): quen nhắm mắt tôn thờ các đồng chí vĩ đại Nga, Tàu, và nay đến các chủ nhân ngoại quốc có vốn đầu tư để kinh doanh cho đảng và bỏ túi cán bộ. Đưa đến thảm cảnh đạo lư suy đồi, bỏ rơi tự ái dân tộc. Người ḿnh chóng quên ; ngay cán bộ cấp tỉnh ủy, cấp trung ương...măi lo làm ăn, bảo vệ quyền lực...càng để quên chuyện "Tổ Quốc Lâm Nguy, Dân Tộc Lại Căng" do áp lực Trung Quốc, do thù hận từ phương Bắc, tôi đă nhiều dịp tŕnh các bạn đồng nghiệp.

Đầu năm 1999 trong bài "Góp Ư Về Đường Hướng Hoạt Động Của HĐQT Và Ban CH Nhiệm Kỳ 1999-2001", đoạn đầu, trang 5, tôi đă viết: Biết rơ thực trạng đất nước, dù nay dân số đă gần 78 triệu sống cơ cực lầm than, xin lưu tâm đến nhận định:chưa thời điểm nào trong lịch sử VN dễ mất độc lập , dân Việt dễ mất giống hơn trong mười năm tới.

Họp HĐQT, chúng ta đă nhắc lại chuyện Trung Quốc không quên thù hận CSVN sau khi tận diệt 100,000 lính Tàu năm 1979, c̣n tràn qua biên giới tàn sát thêm hơn triệu Hồng Quân bên kia Lạng Sơn, Lao Cay. Anh Lê H. Đức đă đọc báo HongKong trong năm 1979 đăng tin quân đội Nhân Dân kêu gọi dân chúng giúp chôn cất hai triệu xác chết rúm ró śnh thúi tại sát biên thùy phía Nam. (Đọc báo mới đây, chúng ta được biết quân đội Hoa Kỳ c̣n để lại mười trái bom CBU cuối tháng 4-1975. Bom nổ trong thung lũng làm tan biến dưỡng khí oxy không sinh vật nào sống sót trong đường bán kính bốn cây số ngàn.)

Sau đó, trong suốt hai chục năm qua, Trung Quốc đă một mặt

a/dồn tài nguyên toàn quốc lo tối tân hóa Hồng Quân về vơ khí chiến lược, mặt khác

b/liên tục dùng mọi thủ đoạn/biện pháp làm suy yếu VN về kinh tế, tài chánh, tiểu công nghệ (thí dụ:mua móng trâu để giết chết trâu ḅ làm VN thiếu gia súc cày bừa ruộng lúa, bán rẻ mạt hàng lậu chuyển qua biên giới để triệt tiêu tiểu công nghệ miền Bắc VN),

c/mua chuột và làm áp lực các cán bộ từ cấp huyện, tỉnh ủy, tới cấp bộ chính trị trung ương. Có dịp về thăm miền Bắc từ Bắc Giang, Phúc Yên lên tới biên thùy Lạng Sơn, Lào Kay, quí vị đều thấy rơ chỉ toàn cảnh buôn lậu mà không có tiểu công nghệ ǵ hoạt động ra hồn.

Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội – Dốc Xây (tức đèo Tam Điệp, gồm Hoa Lư bắc Thanh Hóa, là cổ họng kháng chiến chống Bắc phương từ thời Đinh, Tiền Lê, Trần, Hậu Lê, Nguyễn tới 1979...) đă do Trung Cộng năm 1995 đấu thầu với giá rẻ mạt để từ mùa thu năm 1996 đến nay tùy tiện thực hiện xây cất móng cầu, móng cống, đấp nền mặt lộ đường bộ Quốc Lộ 1 giao thông độc nhất Bắc – Trung – Nam. Đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung chắc c̣n nhớ "cấy sinh tử phù"? Sau trận chiến vùng vịnh Ba Tư, sau bốn trái hỏa tiễn Trung Cộng bắn năm 1996 qua eo bể Đài Loan và bên kia cửa Hoa Liên để hù dọa, mà lănh đạo CSVN vẫn c̣n hồ hởi bộ đội ḿnh đánh đâu thắng đó và nhất thế giới về chiến tranh du kích.

Trung Quốc chỉ cần lấn chiếm Bắc Việt tới hết tỉnh Ninh B́nh, để có đường bộ, đường hỏa xa (từ Hải Pḥng vào Hà Nội, đi Lạng Sơn, Lào Kay có sẵn đường xe lửa ba rày rộng một mét – 1.43 mét) và đường thủy tiếp tế thẳng từ bể Nam Hải vào tới Quảng Tây, Vân Nam, Tây Xuyên. C̣n Trung Việt, Nam Việt – Saigon th́ đă/đang có Hoa Thương xâm nhập, thao túng thị trường – làm tiểu thương, tiểu công trốn thuế – gấp năm gấp mười lần hơn trước 1975. Vấn đề là hiện thời dưới áp chế của CSVN và Trung Cộng, người dân Việt có c̣n khả năng đoàn kết chống ngoại xăm Bắc phương, giữ ǵn độc lập tự do cho xứ sở?

Từ 1975 đến nay, đa số công dân , nông dân, cả Bắc lẫn Nam, đă biết rơ cộng sản: về VN quí vị đă có nhiều dịp nghe dân chúng ta thán, chỉ trích đảng, nhà nước, cán bộ, mạnh mẻ, chi tiết nhiều dăm bảy lần hơn báo chí hải ngoại trong các bài tố cộng. Bớt sợ quân đội (đa số không là cán bộ), công an đàn áp th́ toàn dân Bắc Nam miền nông thôn sẽ kết hợp vùng dậy chống đối. Chưa nói đến tâm linh tôn giáo, chính trong ḷng người dân đă có mầm mống cách mạng đổi chiều, đúng hướng. Không bộc phát đúng lúc, sẽ chậm trễ dằng dai và khó kết thúc.

Ngay đảng CSVN đă thấy rơ nguy cơ bất ổn, nội loạn, kiều hối (đô la nhập cảnh) sẽ suy giảm nên trong Đại Hội IX vừa qua, kêu gọi các khúc ruột sa ngàn dặm, Việt kiều lưu vong sớm mang tài và lực – chủ yếu là tiền – về cứu trợ và kiến thiết.

Không cần nêu thêm dữ kiện khác về xă hội, luân thường đạo lư...thiển nghĩ mấy sự kiện trên cũng đủ nói ra các trở ngại gây khó khăn cho đại cuộc phát triển đất nước chính do đảng CSVN và nhóm Tư Bản Đỏ gây ra.

B – Hiện Trạng Việt Kiều Hải Ngoại

Bên ngoài gần ba triệu dân gốc Việt định cư tại các quốc gia kỹ nghệ tiền tiến có lợi tức gộp trung b́nh/năm lối 32 tỷ Mỷ kim, tính ra 30% cao hơn tổng sản lượng GDP của 78 triệu dân ta trong nước, ghi là 25 tỷ trong đó gần 20 tỷ là nợ khó đ̣i trái khoán từ các DNNN vào cuối 2000.

Chưa có bảng ước lượng nào chính xác về các số tiền kiều bào gửi về VN để cứu giúp họ hàng, để thân thuộc có vốn nhỏ làm ăn. Từ trên 500 triệu đô la năm 1980, số kiều hối này lên tới 3.5 tỷ vào cuối năm 2000, cộng lại hai chục năm qua, lối 30 tỷ Mỹ kim(có thể 1/3 tức 10 tỷ đă lọt qua quỹ đảng, vào túi cán bộ cấp ủy;nên t́m biện pháp giúp bảo vệ số kiều hối này). Dân lưu vong mất trắng tay, đa số là trung lưu, chồng tách vợ ly, mà ky cóp gửi về VN tới 30 tỷ đô, là v́ t́nh nghĩa gia đ́nh họ hàng quen thuộc. T́nh nghĩa đậm đà bản sắc dân tộc này chỉ mới vượt qua ranh giới gia đ́nh, xóm làng. Bị chê bai là trí đoản, chưa có tinh thần quốc gia và quyết tâm bảo vệ dân chủ – tự do, nhưng trong nước, đồng bào ta đă bị lường gạt tuyên truyền từ hơn 50 năm qua, dân miền Bắc, Thái B́nh, Nam Định, đă chết đói trên triệu người phải rời bỏ xóm làng ra ăn xin ở thành thị cuối 1944 đầu 1945, đáng xót thương hơn là trách cứ. Chính người VN lưu vong trong số 400 ngàn có văn bằng tŕnh độ đại học cao học mới đáng bị chê cười là trí đoản nếu thiếu cảnh giác, nếu v́ tự ái cá nhân, v́ tham lợi lộc bất chính để cộng sản lợi dụng, sử dụng giúp củng cố chế độ CSVN tiếp tục hủy diệt dân ta và đất nước.

Trong phạm vi thảo luận về phát triển, xin lướt qua các tệ nạn cộng đồng, các hành sử thiếu khiêm cung của ít giới trẻ ở đâu và thời nào cũng có. Các con số sản lượng gộp, kiều hối...được nêu ra chỉ là để có ư niệm dựa trên thực tế, làm ǵ cũng phải có bột mới gột nên hồ. Dưới đây là một số nhận định từ hải ngoại:

*Để gây vốn phát triển toàn quốc nhắm cho 75% toàn dân tại nông thôn (60 triệu người), bên trong ước lượng là 60 tỷ Mỷ kim.

Đảng CSVN nắm các cơ quan, bộ, doanh nghiệp Nhà Nước (DNNN) có tài sản ngân quỹ trên trăm tỷ đô . Một nửa từ ruộng đất, bất động sản trên toàn quốc, sau vài lần đổi tiền; nửa khác từ nhà cửa, trương mục vô sở hữu chủ, từ ba triệu Việt kiều lưu vong, từ tham ô nhũng lạm. Không/chưa có thế lực nào áp thúc CSVN xuất vốn để phát triển.

*Việt kiều hải ngoại trông mong phát triển VN, nâng cao mức sống của đại đa số 75% dân nông thôn. Nhà nước XHCNVN chỉ nhắm tăng gia sản xuất theo thị trường gần nơi thành thị để tăng thu nhập ngoại tệ góp lợi nhuận cho đảng. Cùng sử dụng chỉ số sản lượng gộp GDP, nhưng mục đích khác nhau, từ đó đường hướng & địa bàn hoạt động khác biệt. Quan điểm (viewpoint) về phát triển VN của kiều bào ở hải ngoại cần được minh xác rơ rệt, dựa trên nhu cầu thật sự địa phương.

*Mở Trung Tâm Nghiên Cứu để tồn trữ, phân loại các dữ kiện từ quận huyện đến cấp tỉnh lỵ thành phố là chuyện cấp thiết phải làm sớm, giúp thêm dự phóng về tương lai gần (hậu cộng sản). Nhưng thiếu ngân khoản và cũng khó điều động từ các cộng đồng dù chỉ cần dăm phần ngàn của số tiền 3.5 tỷ đô kiều bào gửi về VN năm 2000.

Góp phần phát triển VN phải điều động, tổ chức để có tiền đóng góp đều đặn từ đồng bào nơi cư ngụ. Sổ sách chi thu phải minh bạch, có kiểm soát định kỳ của chuyên viên kế toán, có phê chuẩn của nhóm cầm đầu. Lươn lẹo làm mất ḷng tin, phá hoại dự án tổ chức. Lo làm chuyện thực tế để đạt kết quả dù nhỏ nhoi.

Hai biến cố thời sự có ảnh hưởng tai hại cho phát triển VN:

1. Lănh đạo Trung Cộng dăm tháng qua thay đổi chủ trương, kết nạp thêm đảng viên từ hai thành phần, trí thức doanh nghiệp tư nhân và quốc tế. Bắt chước dặp khuôn Trung Quốc mà sau Đại Hội IX, lành đạo CSVN chưa ư niệm được đổi thay trong đại lục.

2. Khủng bố quá khích Hồi Giáo vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới, New York, ngày 11 tháng 9, đang gây t́nh trạng chiến tranh lan rộng trên toàn cầu, sợ dẫn đến Đệ Tam Thế Chiến. Đă chứng kiến ḷng quyết tâm của dân chúng Mỹ hai năm 1957-58 trong vụ thi đua với Nga sô phóng hỏa tiễn lên không gian, thiển nghĩ Hoa Kỳ sẽ kiên tŕ hợp tác với các cường quốc G-7, 8 để truy diệt khủng bố, bảo vệ tài sản dân chúng và thị trường tự do toàn cầu. Trung Quốc lo đối phó với t́nh thế. VN sẽ lại hứng chịu hậu quả tai hại hơn do ảnh hưởng từ /qua Bắc phương.

***###***

II – Hoạt Động Góp Phần Phát Triển Việt Nam

Để đạt mục đích phát triển quê hương người Việt hải ngoại có nhiều đường lối hoạt động góp phần, tùy thuộc khả năng và kỹ thuật chuyên ngành của mỗi nhóm, mỗi hội đoàn địa phương. Ḥa thượng Thích Quảng Độ đă nêu sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước, bên ngoài chúng ta đối chiếu lại các ư kiến đề nghị của ḿnh đỡ sai lầm. Cần thực tế để hiểu để sớm thực hiện.

1 – Giáo Dục Kỹ Thuật. Huấn Nghệ Chuyên Nghiệp

Một số quí vị hiện diện đă dạy học, đă là giáo sư giảng viên nhiều môn tại các đại học Saigon, Huế, Cần Thơ, Dalat...biết rơ t́nh trạng VN hơn các chuyên gia cố vấn Âu Mỹ. Đă giảng dạy chuyển ngữ từ thập niên 1960 qua tiếng Việt, hiện ở lứa tuổi 55-75, lục t́m lại các sách giáo khoa môn học đă đảm trách, sửa cập nhật theo các thay đổi tiến bộ ở ngoại quốc mới thu nhập 26 năm rồi, viết lại in ra thành sách giáo khoa. Chuyện hệ thống hóa các môn giảng dạy, quí vị sẽ làm tiếp tục với các đồng nghiệp cấp bộ trước đây hiện ở hải ngoại. Sách giáo khoa cập nhật theo tiến bộ đương thời là nền tảng giáo dục kỹ thuật và huấn luyện chuyên nghiệp, viết bằng Việt ngữ, trong nước c̣n thiếu thốn. Viết tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật,vv...có lợi điểm tham bác bổ túc kiến thức toàn cầu.

Ưu tiên là các sách giáo khoa bậc tiểu học, trung học, luyện đức dục, trí dục, thể dục cho con em từ tuổi mới bắt đầu cấp sách đi học đồng ấu lên tới hết bậc tiểu học, thời kỳ luyện tính nết giúp cơ thể trưởng thành.

Sửa soạn in viết cũng mất hằng năm, tổn phí in mỗi cuốn thêm hàng vạn bản khi được lựa chọn để sử dụng tại các lớp, trường trong nước quí vị chắc đă ước lượng. Cũng như không cần quan tâm đến chỉ trích là muốn quan hệ, có ư định hợp tác với chính quyền CS trong nước.

Dân chúng càng được mở rộng kiến thức càng biết suy tính hoạt động kịp thời theo kinh tế thị trường tự do. CS muốn ngu dân, nhưng sẽ bó buộc phải mở mang giáo dục nếu áp lực bên ngoài gia tăng. Được biết nhiều vị có nhiệt t́nh đang thảo luận và góp ư. Sách vở giáo khoa sẽ được sử dụng tại các lớp học tiếng Việt của cộng đồng hải ngoại và các trường lớp trong các cụm Công Nghệ – Xă hội đề nghị thiết lập ở VN dưới đây (Cụm CN-XH):

2- Xây Cất Cụm Công Nghệ – Xă Hội tại các phủ huyện trên toàn quốc để giáo dục, đào tạo, dạy nghề và lo an sinh xă hội cho toàn dân, chủ yếu là đại đa số dân chúng nông thôn.

Cụm CN – XH gồm có chợ huyện, bệnh xá, trường tiểu trung học, trường dạy nghề. Ba loại nhỏ, trung và lớn, tùy thuộc số dân địa phương quận huyện (trung b́nh 150,000 dân). VN có lối 40 tỉnh và thành thị, tổng cộng 400 quận huyện, cần thiết lập 400 cụm. Ghi thêm 40 trung tâm đào tạo, bệnh viện cấp tỉnh vv...tùy theo nhu cầu tại các thị trấn.

Ước lượng ngân khoản theo giá thị trường xây cất năm 2001 lối $100 /met vuông, nhà một hai tầng xây gạch nung, gạch bờ lốc xi măng trộn cát, sườn bê tông cốt sắt, kèo v́ bằng sắt L. Trung b́nh diện tích chợ 8m x 24m, bệnh xá 8m x 32m, nhỏ, 1,728m2 loại lớn. Bệnh xá có trang bị giường tủ. Trường học có bàn ghế, bảng, tủ. Trường dạy nghề có dụng cu nhẹ cầm tay. Đồ đạc sản xuất tại VN. Tính theo loại trung 1,728 m2 để có ư niệm rơ rệt về:

-kinh phí xây cất $120/m2 x 1,728 x 440 đơn vị = $91,238,400

-đồ án 3% +kiểm soát khi xây dựng 13% =16%-->$14,598,144

-liên lạc, tổ chức, điều hành thêm 15%-->$13,385,760

-cọng lại là $119,522,304, tính tṛn cần 120 triệu Mỹ kim

Ghi chú:

Đă làm tiền dự án thiết lập. Đồ án tới Blue print có công ty A & E của Ái Hữu Công Chánh tính nửa giá 3% thay v́ từ 6 tới 7%. Phần vụ liên lạc, tổ chức, di chuyển , điều hành khó khăn và tốn kém. Quản trị tiểu dự án một Cụm CN – XH chỉ lối $240,000 xây cất tại quận huyện trong vài ba năm không hấp dẫn với cán bộ. Thêm điều kiện để cho tư nhân tại địa phương đảm trách(vừa làm vừa học nghề mộc, nề, điện nước, cai thầu...), không trao bộ sở, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quản trị, nắm kinh phí. Cần thiết có hai công xưởng xuất phát tại Nam, Bắc, mỗi nơi lối 5 ha.(Nói chuyện thiết lập cụm CN – XH ở Saigon, Hà Nội cuối năm 1996 đầu 1997 ở trong nước không ai lưu tâm. Tại Cali, viết rơ chi tiết gửi các bạn AHCC, KHKTVN cũng không kết quả.Câu chuyện quá thực tế, dính vào chỉ thêm nhức đầu, không lợi lộc ǵ cho cá nhân phụ trách?)

So sánh với các dự án đầu tư tại VN được Liên Hiệp Quốc, các quốc gia G-7 và lân cận tài viện, chương tŕnh thiết lập cụm CNXH toàn quốc giai đoạn I ước lượng có 120 triệu Mỹ kim là chuyện nhỏ(bằng tái thiết vài đoạn Quốc Lộ 1)nhưng tác dụng sẽ lớn lao đối với đa số dân nông thôn. Thật ra cần động viên một ngân khoản giai đoạn 2 lớn hơn để tiếp tục phần vụ huấn nghệ chuyên nghiệp, mở trung tâm nghiên cứu tồn trữ dữ kiện và dự phóng viễn kiến về tương lai gần 5 năm, xa 10 năm hậu cộng sản. Ngay chuyện in ấn sách giáo khoa để phát không cho học sinh (50 trẻ một lớp tiểu học,dạy nghề tại các cụm CNXH) trong mươi năm tới, lối 15-20 môn, cũng lối 3 triệu tập, 15 triệu đô.

Các cụm CNXH là các viên gạch lát nền thiết lập hạ tầng cơ sở cho công cuộc phát triển VN;mở rộng giáo dục và dạy nghề cho đa số 75% dân Việt tại các vùng nông thôn xa thành thị, là xúc tác để bắt đầu lo thêm an sinh xă hội cho toàn dân công nông, nâng cao thêm giáo dục kỹ thuật và huấn nghệ chuyên nghiệp. Tổn phí cả giai đoạn xây cất và huấn luyện lối 1,5% số 30 tỷ đồng bào hải ngoại gửi vềVN hai mươi năm qua.

Nguồn vốn tài trợ có thể trong mong vào đóng góp một nửa từ đồng bào hải ngoại, nửa kia từ các nguồn tài viện quốc tế (một đồng thêm một đồng). Nhưng để bắt đầu công cuộc ǵ cũng phải gây và giữ tín nhiệm, tiên liệu biện pháp kiểm soát để tránh lợi dụng. Phải dám điều động tài nguyên (sử dụng tiền bạc) và nhân sự kỹ thuật trong ngoài.

Nói chuyện đấu tranh cho dân chủ- tự do là phải có quyết tâm dành giật tại chỗ, phải chịu gian khổ kể cả hy sinh làm ngay trong nước. Dưới đây, xin chỉ đề nghị một phương cách tổ chức đứng đắn giữ ǵn đảm bảo được tín nhiệm của đồng nghiệp và đồng bào hải ngoại.

3 – Hiệp Hội Quốc Tế Yểm Trợ Phát Triển Việt Nam.

Tại các quốc gia có trăm ngàn dân gốc Việt định cư, nên hô hào thành lập một Hiệp Hội Yểm Trợ Phát Triển Việt Nam (HH...YTPTVN). Cũng chỉ nên có một Hiệp Hội Hoa Kỳ, một Hiệp Hội Pháp, Canada, Úc, Đức, Nhật...; có hai ba hiệp hội là khó tránh kèn cựa, chia rẽ.

Hiệp Hội YTPTVN được mở ra để hoạt động thực tế. Cần mời các đoàn thể, các hội đoàn, các báo chí (hằng ngày, tuần, tháng), các phương tiện truyền thông gốc Việt ...gia nhập với tư cách hội viên. Có luận bàn chính trị tự do rộng rải, nhưng hiệp hội không chủ trương tham dự chánh quyền. Thành lập để yểm trợ phát triển VN, Hiệp Hội là đại diện tại mỗi quốc gia cư ngụ của Việt kiều hải ngoại, sẽ có thế lực áp thúc nhà nước CSVN thay đổi đường hướng hoạt động để canh tân phát triển vùng nông thôn VN. Sẽ giúp kiều bào bảo vệ các ngân khoản kiều hối gửi về giúp thân thích họ hàng. Chứng tỏ được khả năng hoạt động hữu hiệu th́ mới động viên tài trợ 1% trong số 3 tỷ kiều hối mỗi năm gửi về, liên tục 5-10 năm tới.

Để gây tín nhiệm và tránh lợi dụng/hoặc bị ảnh hưởng xấu HĐQTrị của mỗi HHYTPTVN gồm 11 đế 15 hội viên tuổi trên 60 có cam kết hoạt động bất vụ lợi và không ứng cử, không dính líu tới chánh trị ở VN giai đoạn tới. Một số hội viên HĐQT trên có kiến thức uyên thâm, có kinh nghiệm hoạt động chuyên môn về giáo dục kỹ thuật, có thành tích tham gia hoạt động cộng đồng hải ngoại sẽ gia nhập ủy ban giám sát. (Giám sát chi tiêu, lựa chọn sách giáo khoa để in ấn miễn phí cho học sinh các lớp, trường Cụm CN-XH).

Vấn đề là nghiên cứu tổ chức Hiệp Hội. Trông mong sẽ có một danh sách "cố vấn & kiểm soát đoàn" được đề cử và chấp thuận để nghiên cứu chuyện thành lập Hiệp Hội, trong phần Đúc Kết Đại Hội trưa nay.

***###***

Trong nước tân phi cảng Hà Nội tổn phí 102 triệu đô la được xây dựng và mới khánh thành. Vận động trường SEAGAMES đang xây cất tại Nam Thủ Đô cũng tốn xấp xỉ một trăm triệu. Nhưng chưa thấy dấu hiệu ǵ tỏ rơ nhà nước CSVN quan tâm lo đời sống và an ninh xă hội cho dân quê. Kinh phí xây dựng 400 cụm CN-XH dưới 120 triệu đô la cần thiết, cấp bách, tạo nền móng phát triển trên toàn quốc.

Bên ngoài, tiềm năng tài lực và trí lực của Việt kiều chưa được động viên đúng mức nhầm gây áp lực, nâng cao mức sống đại số dân 75% ở vùng nông thôn. Chúng ta cần thống nhất ư chí và quyết tâm góp phần hoạt động yểm trợ kịp thời phát triển VN sớm trở thành quốc gia độc lập có dân chủ – tự do, nhân quyền được tôn trọng.

Nguyễn Xuân Hiếu

-- Việt_Nam_Quê_Hương_Ta (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), September 07, 2004.


Response to Thế kỷ nĂ y thế kỷ chĂºng ta - CSVN nhập cảng cĂ  rốt Trung cuốc vĂ o VN !?!?

Go- roi to long thong : Chu Long quan : - Bo khi, ki thuat an tuc noi phet cua chu vao hang cao thu roi day, ran trong lo phai bo ra nghe roi mim cuoi ,di vo lo.... Chu Ke-si : -Chu lai doan gia , doan non va thuong doan sai nhu hang ngay ! Chu Ngo Quyen : -Anh dua ra con so nam 2020 VN se thinh vuong ,thanh cong ve kinh te , tuy nhien co the som hon ( anh khong thich so le !)_ Chu Xuan Hien & chu Que huong ta : -Hai chu co tinh than xay dung dat nuoc , mot loi khen ngoi den 2 chu !

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), September 09, 2004.

Response to Thế kỷ nĂ y thế kỷ chĂºng ta - CSVN nhập cảng cĂ  rốt Trung cuốc vĂ o VN !?!?

Xin b́nh tỉnh ,đừng la hoảng ,đảng ta chỉ hùng hặc nhau v́ miếng ăn thôi chứ đường lối chỉ đạo ăn cắp vẫn không thay đổi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ