Người Việt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Người Việt l người Việt ,người cộng sản l người cộng sản . Người Việt chối bỏ qu hương nhận chủ nghĩa cộng sản gọi l Việt cọng.

Người Việt gặp người Việt tại xứ người gọi nhau l đồng hương .

Người VC gặp người VC bất cứ ở đu đều gọi nhau đồng ch .

Người Việt trong nước gọi người Việt về thăm VN l người Việt hải ngoại.

Người Việt hải ngoại gọi người Việt ở VN l người Việt trong nước .

Người Việt hải ngoại gọi VC l VC v xưng l Việt kiều.

VC gọi Người Việt hải ngoại l Việt kiều .

Đ l cch gọi r rệt xc định VN by giờ l CHXHCN tức đất nước của VC ,nước VN chỉ cn trong thm tm người VN .

Do đ VC gọi những người đnh ph chng l phải bội qu hương l sai .Tri lại người Việt gọi VC l phản bội qu hương l đng v chng l người Việt nhưng lại biến VN thnh một nước chịu sự p đặt của cộng sản của bọn Nga,Tu .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 07, 2004

Answers

Ngy xưa người Php chiếm nước ta ,đặt tn nước ta l "INDOCHINA" tức Đng Dương ,khng c một người Việt no tư nhận hay gọi nhu l người Đng Dương (trừ Hồ đặt tn cho b lũ n l đảng cộng sản Đng Dương ).

Tất cả ai chống Php th đưọc gọi l yu nước ,khng gọi l phản quốc ,phản động .

Người Php khng gọi những người Việt Nam chống họ l phản bội qu hương ,họ dng danh từ phản bội(những ai c quốc tịch Php) hoặc chống đối (nếu l người Việt) nh nước bo hộ Đng Dương .Họ đ xử tử nhm anh hng Yn Bi v quyền lợi quốc gia cuả họ ,người Php khng gọi họ l phản quốc m cn knh trọng họ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 07, 2004.


Chi bua Chết v ba chữa bệnh

Chi bua Sau khi được "thầy" Huỳnh Tấn Sĩ Thuận đốt "ba" ha nước l cho uống, đm ngy 2/9, Chi bua đ tắt thở. "Thầy Thuận cng một người khc đ dng xe m t đưa xc Chi bua bỏ bn lề đường quốc lộ 1A để phi tang.

Hnh vi của Huỳnh Tấn Sĩ Thuận đ bị Đội tuần tra giao thng Cng an huyện Tuy Ha, tỉnh Ph Yn, ngy 3/9, pht hiện.

Theo điều tra ban đầu, Chi bua (77 tuổi, ở x Xun Long, huyện Đồng Xun) đ đến nh "thầy" Huỳnh Tấn Sĩ Thuận (x Ha Xun Ty, huyện Tuy Ha) để chữa bệnh bằng liệu php... đồng bng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xc minh, lm r vụ việc.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 09, 2004.


tam tinh ban doc . Tra loi em Thich du thu : Tai sao em hoc thoi bon Phap voi chu truong Chia de tri ,va phan loai nguoi VN? Day la 1 hinh thuc KI THI nang ne nhat , dong thoi kieu Dau Tranh giai cap se mo man tranh luan nay mai ? Phai chang em la Cong San tra hinh ?

-- chi-bua. (broeker@sbcglobal.net), September 16, 2004.

Sau đây là Mỹ phân loại Chệt (Chinese):

1) Chệt đưòng rày xe lửa ( rail road) : bon này qua Mỹ để làm đường rày xe lửa xuyên lục địa Mỹ ,bọn này đã bị Mỹ hóa :sài đưọc .

2) Chệt Đài Loan : Sài đưọc những cẩn thận không chúng trở cờ .

3) Chệt Tân Cương (bọn Hồi Giáo) : Có thể dùng lật đổ bọn Tàu cọng .

4) Chệt Mông Cổ : Có thể dùng lật đổ bọn Tàu cọng .

5) Chệt Hồng Kông : dùng được nhưng không tin .

6) Chệt Trung cọng : dùng làm nô lệ sản xuất nhưng không tin .

7) Chệt CHXHCN (chệt chết bằm) : chẳng dùng được ,không có tánh chất sản xuất lại bốc mùi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 16, 2004.


Sau đy l Mỹ phn loại Chệt (Chinese): 1) Chệt đưng ry xe lửa ( rail road) : bon ny qua Mỹ để lm đường ry xe lửa xuyn lục địa Mỹ ,bọn ny đ bị Mỹ ha :si đưọc .

2) Chệt Đi Loan : Si đưọc những cẩn thận khng chng trở cờ .

3) Chệt Tn Cương (bọn Hồi Gio) : C thể dng lật đổ bọn Tu cọng .

4) Chệt Mng Cổ : C thể dng lật đổ bọn Tu cọng .

5) Chệt Hồng Kng : dng được nhưng khng tin .

6) Chệt Trung cọng : dng lm n lệ sản xuất nhưng khng tin .

7) Chệt CHXHCN (chệt chết bằm) : chẳng dng được ,khng c tnh chất sản xuất lại bốc mi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 16, 2004.Xin hoi Anh thich du Thu.

Con chet ChiBua thi no thuoc loai gi ?.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 08, 2004.


Thưa anh theo ti nghĩ n l cng an mng ,nhưng đng hơn n giống thằng Trần Truồng khng phải cộng lại thch cộng nhưng khng hiểu cọng l g v n bất mng với những người hơn n nn đm hận đời (n khng thnh cng) .

N khng phải l chệt ,n khng hơn 30 đu ,n thch được chủi hơn khen .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ