PHONG TRAO ĐẤU TRANH Đ̉I TỰ DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ, NQUYỀN VÀ TOÀN VẸ N LĂNH THỔ CHO VIỆ T NAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

PHONG TRAO ĐẤU TRANH Đ̉I TỰ DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ TOÀN VẸ N LĂNH THỔ CHO VIỆ T NAM

550 N. Madison St., # 403, Arlington, VA 22203 - tel. &fax (703) 532-012 Email : cungtramchinhcnn@cs.com

THƯ MƠI

V/v vận động để dự luật nhân quyền cho Việt Nam 2004 sớm được Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua, tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào những ngày 13, 14 và 15 tháng 9 năm 2004.

Kính gửi Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo, Quư vị đại diện các đoàn thể đấu tranh, cộng đồng, hội đoàn, phong tràọ Quư cơ quan truyền thông người Việt tự do Quư đồng hương tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoạị

Kính thưa quư vị,

Nhằm mục đích vận động Thượng Viện Hoa Kỳ sớm thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam vừa được Hạ Viện Hoa Kỳ tái biểu quyết ngày 19 tháng 7 năm 2004, cũng như để bày tỏ lập trường ủng hộ Tổng Thống George W. Bush và tố cáo trước công luận thế giới những tội ác của bạo quyền Cộng Sản Hà Nội đang gây ra, ngày một gia tăng nơi quê nhà hiện naỵ

V́ lẽ đó, nhân ngày người Việt tỵ nạn hải ngoại tụ họp về thành phố New York để Yểm Trợ Ứng Cử Viên Tổng Thống George W. Bush và tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế vào hai ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2004 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nơi đây kêu gọị Thiểm Phong Trào, được sự hưởng ứng của nhiều đoàn thể đấu tranh, cộng đồng, hội đoàn và nhân sỹ chống Cộng các nơi, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức chuỗi đấu tranh "tất cả v́ tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc của đồng bào quê nhà", tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào những ngày 13, 14 và 15 tháng 9 năm 2004 tới đây, với lịch tŕnh công tác được lược tóm như sau :

- Tập họp cầu nguyện trước điện Capitol và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến chính giới Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỵ - Tiếp xúc và đạo đạt kiến nghị thư ủng hộ Tổng Thống George W. Bush đến đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỵ - Biểu t́nh trước sứ quán bạo quyền Cộng Sản Hà Nộị

Phong Trào chúng tôi ước mong được quư vị, quư đồng hương tích cực tham dự

Trân trọng.

Đại diện Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương : Linh Mục Tống Thiện Liên (Dallas, TX), Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Bern, Thụy Sỹ), Đại Đức Thích Thiện Pháp (Arlington, TX), ông Nguyễn Văn Cội: Phật Giáo Ḥa Hảo Hải Ngoại (Pittburgh, PA), Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm: Cao Đài Giáo Ṭa Thánh Tây Ninh (San Jose, CA), Mục Sư Nguyễn Công Huấn: Cơ Đốc Giáo Việt Nam tại Thụy Sỹ (Lausanne, Thụy Sỹ), Giáo Sỹ Lê Trịnh: Chánh Trị Sự Cao Đài Giáo Miền Trung (Arlington, Virginia), nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (Santa-Ana, CA), giáo sư Nguyễn Gia Bảo (Houston, TX), ông Nguyễn Văn Tánh: Quyền Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York; nhà văn Trần Quán Niệm (Philadelphia), nhà biên khảo Vương Kỳ Sơn: giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, chủ nhiệm Tạp Chí Việt Nam Tự Do tại New Orleans, LA), cựu trung tá Nguyễn Thế: Phong Trào Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Dallas Fort Worth (Fort Worth, TX) ; kỹ sư Dương Văn Lợi: cố vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (Paris, Pháp). Đại diện Hội Đồng Giám Sát Trung Ương: Cụ Phan Vỹ (Hoa Thịnh Đốn), cựu thiếu tá Lê Văn Sanh (Houston, TX), cựu thẩm phán Trần Đức Lai (Mulhouse, Pháp), Vơ sư Lê Văn Trí (Arlington, Virginia), ông Trần Minh Chiêu (Metz, Pháp). Đại diện Hội Đồng Điều Hành Trung Ương : giáo sư Lai Thế Hùng (Pháp), cựu đại tá Trương Như Phùng (Houston, TX), cựu thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng (Santa Ana, CA), ông Nguyễn Trung Châu (New York), ông Nguyễn Tấn Đức (Atlanta, Georgia), kỹ sư Ngô Ngọc Hiếu (London, Anh quốc), ông Nguyễn Ngọc Chinh (Fort Worth, TX).

Cước chú : Mọi liên lạc xin quư vị theo địa chỉ trên hoặc điện thoại cho một trong những thành viên: Lai Thế Hùng (714) 767- 0834; cựu đại tá Trương Như Phùng (281) 496 - 4987; cựu thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng (714) 839 - 1716; ông Nguyễn Ngọc Chinh (817) 485 - 0142.-- Việt_Nam_Quê_Hương_Ta (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), September 07, 2004


Moderation questions? read the FAQ