Chiến Dịch Đồng Tâm

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ADVERTISEMENT

Chiến Dịch Đồng Tâm

* Chúng ta có thể làm ǵ để tăng cường sức mạnh của cộng đồng hải ngoại và tranh thủ tự do dân chủ cho 81 triệu đồng bào Việt-Nam ?

* Xin chọn một số công tác đề nghị dưới đây phù hợp với khả năng và phương tiện của mỗi cá nhân và đoàn thể.

* Chiến Dịch Đồng Tâm được soạn thảo bởi nhiều người đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước.

Những ư kiến tŕnh bầy trong tài liệu này chỉ có giá trị khi được người Việt ở khắp năm châu chấp nhận và hợp sức thực hiện.

Mỗi chúng ta là một viên gạch để xây dựng một nước Việt-Nam no ấm, công bằng, hạnh phúc, tự do và dân chủ. Chúng ta tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước v́ sự tiêu vong của một chế độ độc tài công an trị chỉ là vấn đề thời gian.

* Liên lạc: chiendichdongtam@yahoo.com.

01.08.2004

Tại hải ngoại

 • 1. Ghi danh và đi bầu.

 • 2. Vận động gia đ́nh, bạn bè, hàng xóm đi bầu. Tận dụng phương thức bỏ phiếu vắng mặt (absentee ballot).

 • 3. Tích cực ủng hộ các vị dân cử tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt-Nam bằng nhiều cách liệt kê sau đây.

 • 4. T́nh nguyện giúp các ứng cử viên (county, state, federal) từng giúp đỡ cộng đồng Việt-Nam khi họ vận động tranh cử. Treo “yard sign” của ứng cử viên trước nhà. Dán “bumper sticker“ của ứng cử viên vào xe hơi của ḿnh (Các hội đoàn cần liên lạc với văn pḥng vận động tranh cử của các ứng cử viên để biết chi tiết).

 • 5. Gửi thỉnh nguyện thư cho các vị dân cử (county, state, federal) trong các chiến dịch vận động cho quyền lợi của cộng đồng người gốc Việt. Nhắc nhở những người trong gia đ́nh và bạn bè cũng làm như vậy.

 • 6. Tham dự những buổi họp / tiếp tân gây quỹ cho các vị dân cử (county, state, federal). Những tổ chức cử tri gốc Việt tại địa phương nên tích cực và chủ động phối hợp những công tác liên quan đến bầu cử.

 • 7. Tham dự các buổi điều trần về Việt-Nam tại Quốc Hội để ủng hộ các diễn giả bênh vực quan điểm của cộng đồng. Soạn thảo ư kiến đệ nạp Quốc Hội (testimony). Phân phối tài liệu về Việt-Nam trong những dịp này.

 • 8. Theo dơi hoạt động của Quốc Hội và lập trường của từng vị dân biểu và nghị sĩ. Gửi kiến nghị và cung cấp tài liệu đáng tin cậy cho các vị này về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cộng đồng và Việt-Nam. Danh sách các vị dân cử Hoa-Kỳ được liệt kê trong các mạng lưới sau đây:

 • * .www.senate.gov ...

 • * www.house.gov ....

 • 9. Tích cực ủng hộ các chiến dịch vận động “Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt-Nam” (Vietnam Human Rights Act), “Tự Do Ngôn Luận và Thông Tin” (Compaign for Freedom of Expression and Information in Vietnam”, “Tự Do Tôn Giáo”, “Cờ Vàng”, “Communist-Free Zones”, và “Chỉnh Trang Nghĩa Trang Quân Đội”.

 • 10. Vận động với chính phủ và quốc hội để đ̣i CSVN phải bỏ độc quyền nhập cảng sách báo, phim ảnh, CD, DVD, v.v. như một điều kiện để gia nhập vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và được gia hạn Hiệp Định Thương Mại Mỹ Việt (BTA).

 • 11. Viết các bài b́nh luận và nghiên cứu về Việt-Nam cho các báo ngoại ngữ. Vận động người bản xứ hiểu biết về Việt-Nam tŕnh bầy quan điểm đứng đắn trên các báo chí địa phương. Xuất bản những sách, báo, tạp chi bằng ngôn ngữ quốc tế thông dụng (Anh, Pháp, v.v.).

 • 12. Thành lập những nhóm nghiên cứu (think tank) về Việt-Nam để theo dơi sự tiến triển của mọi lănh vực (chính trị, kinh tế, văn hoá, xă hội, an ninh, quốc pḥng, v.v.) ở trong nước hầu khi hữu sự có sẵn chuyên viên về mọi ngành.

 • 13. Xây dựng mạng lưới thông tin bằng ngôn ngữ bản xứ để quảng bá lập trựng của cộng đồng Việt-Nam hải ngoại với người bản xứ và các thế hệ gốc Việt kế tiếp. Hiện nay phương tiện này ở mức độ quy mô chưa có, một thiếu sót vô cùng trầm trọng. Trong khi đó phương tiện truyền thông bằng Việt ngữ lại quá nhiều nhưng phẩm chất và nội dung cần được cải tiến.

 • 14. Các cơ quan truyền thông Việt-Nam ở hải ngoại nên tăng cường công tác thông tin. Hội Nghị Truyền Thông nên bàn về các vấn đề này. Mọi cá nhân và mọi đoàn thể chuyển báo chí và tin tức và ở hải ngoại vào trong nước bằng mọi cách, đặc biệt qua phương tiện Internet, điện thoại di động, và thẻ điện thoại,.

 • 15. Tham dự các cuộc biểu t́nh tổ chức quy mô đ̣i nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt-Nam.

 • 16. Các đoàn thể hợp tác để thực hiện những công tác cần thiết chung cho cộng đồng như “Chiến Dịch Đồng Tâm” và Chiến Dịch Cờ Vàng” (đoàn kết qua công tác).

 • 17. Phát huy tinh thần làm việc tập thể. Dẹp bỏ đề cao cá nhân. Giảm những h́nh thức phô trương tốn kém và vô hiệu quả. Chú trọng vào việc phục vụ quyền lợi thực tế của cộng đồng địa phương. Tránh mọi hành vi quá khích gây chia rẽ trong cộng đồng. Không trả lời những điện thư nặc danh. Không truyền miệng những tin tức không kiểm chứng. Huỷ bỏ ngay những truyền đơn vô danh.

  Tẩy chay các đài phát thanh và các đài truyền h́nh không đứng đắn, đặc biệt là các đài tuyên truyền của Hà-Nội. Tẩy chay các văn hoá phẩm tuyên truyền (sách báo, CD, DVD, v.v.) cho chế độ độc tài tham nhũng của Hà-Nội.

 • 18. Tham dự và giúp đỡ những sinh hoạt hữu ích của cộng đồng: chợ Tết, lễ Quốc Tổ, lễ tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc, các buổi tŕnh diễn văn nghệ, ra mắt sách, trại hè của các nhóm thanh niên sinh viên và phụ huynh hải ngoại, những lớp dậy tiếng Việt và tiếng Anh, xử dụng computer và Internet, hướng dẫn khai thuế, t́m việc làm, chọn nghề, khám sức khoẻ, lễ phát giải thưởng cho học sinh và sinh viên, v.v.

 • 19. Gia tăng các sinh hoạt ái hữu đồng hương và đồng môn.

 • 20. Khuyến khích trẻ em tham gia vào các đoàn thể thanh thiếu niên của cộng đồng hải ngoại như Hướng Đạo Việt-Nam, Gia Đ́nh Phật Tử, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Sinh Công, các hội thanh niên và sinh viên Việt-Nam, v.v.

 • 21. Khuyến khích các thế hệ 2 và 3 tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể thao, trại hè, học tiếng Việt và lịch sử Việt-Nam, đặc biệt là lịch sử cận đại. Các phụ huynh cần giúp các thệ hệ sau hiểu biết về Việt-Nam.

 • 22. Tham gia vào những sinh hoạt gịng chính của cộng đồng bản xứ như diễn hành Lễ Độc Lập, di sản văn hoá, Rose Ball, Thanksgiving Day, v.v.

 • 23. Tôn trọng pháp luật sở tại, giữ ǵn uy tín của người Việt và đóng góp tích cực vào xă hội địa phương. Vận động bà con hàng xóm và bạn bè bản xứ ủng hộ cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do báo chí tại Việt-Nam.

  Khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào các cơ quan công quyền và truyền thông tại các quốc gia đang cư trú.

 • 24. Tổ chức những cuộc hội thảo về Việt-Nam trong cộng đồng. Nếu có phương tiện nên mời giới nghiên cứu quốc tế tham dự. Tham gia những cuộc hội thảo về Việt-Nam do các trường đại học và những viện nghiên cứu địa phương hay quốc tế tổ chức. Đây là dịp để tŕnh bầy quan điểm trung thực của chúng ta về quê hương.

 • 25. Tranh thủ du học sinh, văn nghệ sĩ và đồng bào trong nước ra viếng thăm nước ngoài. Hướng dẫn cho họ có cơ hội thấy đời sống tự do dân chủ ở hải ngoại.

  Khuyến khích và giúp đỡ những người muốn xin tị nạn chính trị theo luật pháp địa phương.

 • 26. Không tham dự những buổi tiếp tân, họp mặt, hội thảo, tŕnh diễn văn nghệ, trại hè chính thức do sứ quán CSVN hoặc những nhóm thân Hà-Nội tổ chức. Tuy nhiên các đoàn thể cần cử người tham dự để tranh luận và t́m hiểu các hoạt động này.

 • 27. Nhận diện và cô lập hóa những phần tử có bằng chứng thân cộng rơ ràng.

 • Những phần tử này có một hay nhiều hành động sau đây:

 • a. Viết bài ca tụng một chiều chế độ độc tài Hà-Nội.

 • b. Lên tiếng bênh vực những vi phạm nhân quyền và chà đạp tôn giáo của CSVN.

 • c. Đón tiếp các phái đoàn CSVN.

 • d. Tham dự hoặc hỗ trợ những sinh hoạt ngoại giao, chính trị, văn hoá tuyên truyền do cộng sản bảo trợ ở trong và ngoài nước mà không phê b́nh công khai những thối nát của chế độ độc tài tham nhũng.

 • e. Kêu gọi giúp phát triển Việt-Nam vô điều kiện (nghĩa là không công khai đ̣i hỏi CSVN cải thiện môi trường kinh tế trong nước như tích cực chống tham nhũng tận gốc, băi bỏ chế độ bưng bít thông tin có hại cho hoạt động thương mại, cải tổ và giảm bớt các xí nghiệp quốc doanh, đối xử với khu vực tư nhân một cách b́nh đẳng với khu vực nhà nước, chấm dứt chế độ độc tài đảng trị - một trở ngại to lớn cho sự phân phối một cách hiệu quả tài nguyên và lợi tức quốc gia).

 • 28. Thận trọng khi quyết định về Việt-Nam làm việc. Những trường hợp thường xẩy ra là công việc không hợp với khả năng, lương bổng thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn, và bị nghi kỵ. Nên cảnh giác trước những hứa hẹn và mua chuộc trí thức và chuyên viên hải ngoại của chế độ Hà-Nội bằng quyền lợi vật chất như cho mua nhà đất, về hưu ở Việt-Nam, v.v. nếu có công với “đất nước” trong khi trí thức và chuyên viên ở trong nước không kiếm được việc làm xứng đáng. Chuẩn bị đối phó với những thực tế ở Việt-Nam (tự do bị hạn chế, đi lại vẫn bị theo dơi, bị xách nhiễu đ̣i chia tiền lương, mời lên công an làm việc, bị gài bẫy để rồi trở thành tay sai bất đắc dĩ của CSVN, v.v.).

 • 29. Việc đầu tư tại Việt-Nam vẫn c̣n là một phiêu lưu, nhất là đối với các công ty nhỏ. Luật pháp c̣n thiếu minh bạch, toà án hoàn toàn do CSVN kiểm soát, nạn quan liêu và tham nhũng, và sự mâu thuẫn và tranh dành quyền lợi giữa địa phương và trung ương là những khó khăn trước mắt. Muốn làm ăn êm đẹp, những nhà đầu tư thường phải “mua” những viên chức hành chánh nhà nước và công an có thế lực.

 • 30. Báo cáo FBI khi bị cộng sản hoặc các phần tử thân cộng đe dọa hoặc tuyên truyền để gây chia rẽ và xáo trộn trong cộng đồng hoặc t́m cách phá hoại máy điện toán (computer) của những người tranh đấu cho nhân quyền bằng cách gửi virus. Theo luật pháp của Hoa-Kỳ, Cộng Sản tuyệt đối bị cấm hoạt động ngoại trừ được hưởng quyền tự do đi lại v́ tư cách ngoại giao. Địa chỉ và điện thoại liên lạc với văn pḥng FBI ở địa phương liệt kê trong mạng lưới sau đây:

 • a. http://www.fbi.gov/contact/fo/fo.htm#cities ....

 • Số điện thoại ở Trung Ương: (202) 324-3000.

 • b. Báo cáo bằng e-mail: dùng con chuột lần lượt bấm vào những mục sau đây:

 • * ..www.fbi.gov ..

 • * * Contact us

 • * * FBI tips and public information

 • * 31. Các đoàn thể đấu tranh cho nhân quyền nên hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, Robert F. Kennedy Memorial Center For Human Rights, World Press Freedom, Reporters Without Borders, Committee to Protect Journalists, Victims of Communism Foundation, Transnational Radical Party, v.v.

 • * 32. Các đoàn thể đấu tranh cho nhân quyền hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nhân quyền bạn như đồng bào Thượng, Hmong, Trung Hoa, Miến Điện, Tây Tạng, Kampuchia, Lào, Cuba, Singapore, Mă Lai, Nam Dương, v.v.

 • * Tại Việt-Nam

 • * 33. Quảng bá tự do báo chí và tự do tôn giáo ở hải ngoại với thân nhân và bạn bè. Độc tài chính là cha đẻ của tham nhũng và bất công xă hội và là hàng rào ngăn cản sự phát triển kinh tế.

 • * 34. Không thăm viếng giúp đỡ tài chánh cho các cơ sở tôn giáo quốc doanh.

 • * 35. Không tham dự những cuộc họp mặt, tiếp tân, và trại hè do cộng sản tổ chức.

 • * 36. Ủng hộ và giúp đỡ tài chánh cho các chùa, nhà thờ, đền, các cơ sở tôn giáo, từ thiện ở ngoài hệ thống quốc doanh.

 • * 37. Ủng hộ và giúp đỡ gia đ́nh những người tranh đấu cho tự do và dân chủ trong nước bị cộng sản bao vây kinh tế.

 • * 38. Nếu có dịp nên thăm viếng các khu vực ngoài các vùng dành cho du khách, đặc biệt là các khu nghèo ở thành thị và các vùng thôn quê để t́m hiểu đời sống của đa số dân Việt-Nam. Trực tiếp giúp đỡ những đồng bào nghèo và thiếu may mắn.

 • * 39. Tích cực giúp đỡ các thương phế binh VNCH và gia đ́nh v́ họ bị chính quyền Hà-Nội kỳ thị và bạc đăi.

 • * 40. Thúc đẩy việc t́m kiếm những binh sĩ thuộc mọi phe mất tích trong chiến tranh và di chuyển hài cốt của các binh sĩ tử trận về nguyên quán theo nguyện vọng của gia đ́nh. Đ̣i hỏi nhà nước phải thực hiện nhanh chóng chương tŕnh tháo gỡ bom đạn chưa nổ đang tiếp tục giết dân lành ở thôn quê, nghiên cứu tường tận ảnh hưởng của thuốc khai quang và thỏa hiệp với các phe liên hệ để đạt được một giải pháp công bằng cho các nạn nhân.  -- Nong bi''Dai"" (webmaster@vnexpress.net), September 06, 2004


 • Moderation questions? read the FAQ