Chào mừng Quốc Khánh 2-9 Việt Nam muôn năm!V́ lỡi ích quốc gia,dân tộc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

2-9 như là một nhân tố khẳng định rằng chế độ XHCn của VIỆT NAM sẽ tiếp tục phát triển ,ổn định.Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.Phản động chỉ là bè lù tay sai của ngoại bang và cái chế độ bẩn thiểu VNCH.Hỡi các bạn thanh niên Việt Nam chúng ta hăy khẵng định chính bản thân ḿnh đi,hăy suy nghĩ lại những ǵ bọn chúng nói.Nếu cácx bạn có ḷng yêu nước thật sự th́ sẽ biết đâu là chân lư dân tộc Việt Nam.Tất cả các thế lực chông đối chỉ là tàn dư của vnch đă lỗi thời tại Viêt Nam.Nếu các bạn tin vào những ǵ bọn chúng nói chứng tỏ các bạn ko thật sự yêu nước,v́ lợi ích thật sự của Việt Nam,mà chỉ v́ ḷng tham vọng cá nhân của ḿnh mà thôi.Chúng ta thà hy sinh tất cả v́ lợi ích dân tôc Việt Nam,2 chữ Viêt Nam đă in sâu vào trong tâm trí mỗi con người chúng ta.V́ thế tại sao chúng ta ko đoàn kết lại,tạo thành một sức mạnh tổng thể như đă từng chiến thằng giặc đô hộ phương Bắc,Pháp,Mỹ,VNCH....nếu có đượ8c sự đoàn kết đó chúng ta sẽ thắng lợi trên mọi mặc Xây dựng vào bảo vê tổ quốc VIỆT NAM XHCN mà ông cha ta đă làm nên.Tôi viết ra đây là những lời chân thật,v́ đất nước,ko xu nịnh ai cả,kể cả đảng CSVN.Chính quyền nào hợp oḷng dân,chính quyên đó sẽ thằng,lịch sử đă khẳng định.Yếu tố để 1 chính Quyền tồn tại là do NHÂN DÂN mà thôi.Chào các bạn,các bạn hăy suy nghĩ lại bản thân ḿnh.Tất cả v́ 2 tiếng Việt nam thân Yêu.

-- (boyhaiduong@yahoo.com), September 05, 2004

Answers

Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

Đă đăo Cộng sản-- XTC (XTC@shotmail.com), September 05, 2004.

Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

To: -- (boyhaiduong@yahoo.com), September 05, 2004

Tùng xèn....tùng xèng......Mại vô...mại vô...

Xin giới thiệu với bà con cô bác. Chúng tôi là đoàn măi vơ sơn đông CHXHCNVN từ bên Tàu mới sang Việtnam giúp cho bà con VN những đơn thuốc gia truyền cũa gịng họ chúng tôi. Ông tổ chúng tôi là đại lăo dâm tặc Hồ chí Minh ,tu tiên từ trên núi , được lệnh Tiên Cô xuống núi giúp đời , đặc biệt là dân VN như các chú các bác...

Thuốc cao đơn hoàn tán trị bá bệnh cũa đăng CSVN, thuốc gia truyền nhà họ Hồ đặc chế từ Xuyên tâm Liên.Thuốc công hiệu như thần, ai có bệnh uống vào hết bệnh, ai không bệnh uống vào sẽ muôn năm trường thọ, cường dương bổ thận. Ai bệnh trĩ , uống vào tuyệt nọc trĩ. Ai bệnh nói láo nói phét, nói xàm, nói bậy uống vào sẽ tuyệt nọc nói dóc. Ai bệnh tham lam cũa công, ăn cắp cũa người làm cũa ḿnh , bệnh tham nhũng, tham ô, lăng phí uống thuốc vào sẽ được bà Tiên Cô chúng tôi che chở , phù độ cho khỏi bị ai phát hiện hế..ế..ế..t...

Tùng xèng...Tùng xèng...Mại vô...mại vô...

Thuốc cao đơn hoàn tán gia truyền Cộng Ḥa Xả Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ai uống vào ...nếu gái chữa chồng sẽ có chồng Đài Loan. Nếu đă lở có chồng rồi cũng bỏ được chồng mà lấy Đài Loan....Đàn ông con trai uông vào sẽ dương khí cường thịnh tha hồ mà đi hiếp dâm con gái nhà lành...

Bớ bà con cô bác...lẹ tay th́ c̣n , chậm tay th́ hết. Thuốc gia truyền mua một tặng một...Buy One, Get One Free...

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 05, 2004.

Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

Khiếp quá thế nhẩy, nhà anh boy hải dương này thật hung hăng con bọ xít, sổ ra một tràng yêu nưỚc kiểu bài bản đă được soạn ra từ một cán bộ chính trị rồi nó xúi cậu này ném lên post này. Ôi thật là quỷ khốc thần sầu, một lũ đui mù ko thấy đâu nà chân thiện mỹ, nh́n đâu cũng nà kẻ thù, kẻ thù nà nhân dân, kẻ thù nà Việt Kiều ko yêu nước XHCNVN, kẻ thù nà người biết quá rơ về đảng như Lê Chí Quanh, Hà Sỹ Phu, Phan Quế Dương, Nguyễn Đan Quệ......Ấy chỉ có đảng ta và các Đại Cán ngồi trong Bắc Bộ Phủ mới thực nà yêu nước thương dân, yêu dân nhiều móc tu"i bóp cổ dân đen nhiều nếu nó chết cho nó cái danh Liệt Sĩ, một tờ giấy khen kiểu quốc doanh bài bản đă soạn sẵn, dân chết mặc bay tiền đảng và Đại Cán bỏ túi c̣n sống được ngày nào cho chó săn CA mạng mùng sủa ngày đó. Các cụ Việt Nam thế mới thâm, các cụ phán chó sủa bậy là chó ngu, nó ko giám cắn người. Hay đảng hay ăn thịt chó nên các CA mạng mùng phải sỦa ko sủa no" lại lấy cái cối cái chầy nó đập rồi nó làm rựa mận đánh chén với nhau, đấy các cán ngố sợ đảng các quan chức c̣n hơn ông bà cha mẹ là vậy bảo vệ đảng kiểu quốc doanh được hít bă mía, được ḥ được hét thả cửa có chết cho đảng lại được làm liệt sĩ ( trên đời người ta có danh từ Nhân Sĩ, Kẻ Sĩ, Dược Sĩ, Bác Sĩ, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ...) c̣n liệt sĩ là cái ǵ ấy nhẩy cho tôi làm liệt sĩ th́ tôi xin bái v́ no ko có nghĩa lư ráo, Ông lang băm bà lang chọc thấy người bịnh c̣n cho thuốc nam thuốc lá cho họ chóng khỏi. Các cụ hay noí, ối giào ôi tôi bị cảm nằmliệt giường liệt chiếu mấy hôm, Liệt Sĩ đây là nằm luôn cáo nghĩ đă nghe ko vô thế mà đảng thích dùng để cho dân ngu uống nước đường, bởI thế ngu dân là chính sách của đảng ta, càng nghèo càng ngu, phải bán chôn nuôi miệng, thấc bấc sang bang ko 1 việc làm th́ làm sao mà có giờ chống ĐaCSN nữa. Đối với tiền đồ Việt Nam đây là một việc làm thất đức sẽ đưa đất nước đến chỗ kiệt quệ về nhân tài và đưa đến chỗ giệt vong cả dân tộc rồi bọn Tầu Ghẻ Mă Viện nó sẽ ngự trị trên Quê Hương Ta đây là một đ̣n độc mà bọn chó má Quan Chức Đại Cán nó đề ra để dâng Đất ta cho giặc Bắc Phương Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.

Các bạn thanh niên ở Viêt Nam các bạn có thấy Mỹ nguỵ ở đâu nó như thế nào mà chỉ thấy Đảng gân cổ chửi bậy rồi lũ chó hôi chửi theo, Mỹ đă cút, nguỵ công tử VNCH đă nhào sao đảng lại sợ chúng nó???? Đảng da lưà bịp các bạn đấy , tại sao họ ăn nói bất nhất quá hả, đánh cho mỸ cút, nay họ lại mời Mỹ về c̣n quỵ luỵ Mỹ hơn thời có quan Thái Thú Nga Tầu ngồi trong Bắc Bộ Phủ nhẩy, nguỵ VNCH nay là Việt Kiều khúc ruột ngàn dậm đấy sao đảng o bế thế đâu cũng chỉ v́ sức mạnh của Đồng Đô La. Tương lai của bạn là ǵ là một số Không Khổng Lồ, con các cán bộ quan chức, đại cán được học trường nổi tiếng, được ăn chơi nhẩy đầm chác táng ko có một luậ lư đạo đức cơ bản ǵ. Những con ông cháu cha kẻ quyền này đang lộng hành trong Xă hội Việt Nam Ta ngày nay, họ được ngồi trong xe BMW, Mercedes Bentz, Jaguar..... họ được đi du học Các quan lớn chửi mỹ Ngụy mà họ nờm nợp bỏ đi Tây đi Mỹ ùn ùn với tiền chất đầy va ly mà toàn tiền Dollar không phải tiền cụ hồ thế th́ đâu là công chính của lẽ phải. Nói tóm tắt chống Mỹ Nguỵ là việc của các bạn c̣n tham nhũng ăn cắp tài sản của nhân dân đóng góp và bán nước dâng cho Tầu là việc của đảng. Nếu người thanh niên viết ở cái post này là một ngưo8`i thanh niên Việt Nam b́nh thường sẽ thấy rất rơ : Nguỵ VNCH không c̣n là 1 thực thể, tàn dư ư ai là tàn dư, Mỹ ư tại sao cha ông theo CS chống Mỹ kẻ thù truyền kiếp nay ta lại mời Mỹ về, sao đảng lại o bế bọn tỵ nạn cs Việt Nam thế ( năm 1979 1 kư giả ngoại quốc co phỏng vấn ngài Phạm Văn Đồng Thủ Tướng XHCNVN trên TV về người dân việt nam Boat people bỏ nước t́m tự do v́ dân trong nước bị Đảng đàn áp và đánh cắp hết tài sản là một lũ đĩ điếm ăn bơ thưà sưă cặn Chủ nghĩa Xă Hội VN ko cần đến họ (sic ) ) Sao nay đảng lại o bế họ gọi họ là Việt Kiều khúc ruột ngàn dậm, xưa kia đảng gọi họ là nguỵ VNCH. Thế ca6.u có thấy caí đảng CSVN Ba xu nó đang tẩy nạo cậu chưa nó nói một đằng nó chằng một nẻo, Cha ông Việt Nam gọi đây là lối hành sử bất nhất Trí Chá đánh lận con đen, người Việt Miền Nam gọi là ba sạo, ngưỡi Việt Miền Trung và Bắc gọi là sự nói Giối. Nếu Cái Đảng CSVN bố láo với Quan Chứn Đại Cán ba sạo bố láo ăn nói bấc nhất hành sử ngưọc lại với Giáo Điều CS họ dạy bạn th́ làm sao đủ bản Lĩnh để lèo lái đất nước và làm Giầu cho nhân dân được nhờ.

-- Cán_Ngố_ăn_dải_dút (Cán_Ngố@Bộ_Đội.Govt), September 05, 2004.


Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

BÁO HẠI
 • Gà nhà bôii mặt đá nhau
 • Phải chăng quyền lợi hay đâu v́ tiền
 • Anh em dẫu thực là hiền
 • Chỉ v́ đồng tiền mà mất ḷng nhau
 • Thay v́ chỉ một ngựa đau
 • Cả đàn bỏ cỏ cả tàu mất ngon
 • LờI rằng, vộI giận mất khôn
 • Hạ hồI phân giải ai hơn ai lờI
 • Tổ cho thiên hạ chê cườI
 • Cuốc da xả thịt ai ngườI xót thương
 • Báo đờI báo hại đồng hương
 • Lập trường quan điểm như phường lái trâu

  -- Nong bi''Dai"" (vietnamcongsans@yahoo.com), September 05, 2004.

 • Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

  boyhaiduong@yahoo.com: wau wau wauwauwau..wau wau wau...wauwauwaaaauuuu.. wau wau wauuuuuu.. wau wau wau wau wau wau....

  Do cho de!

  -- LetrungNam (TrungNam@VCHC.org), September 05, 2004.  Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

  BoyHaiDuong này chắc vừa tốt nghiệp trường làng cấp 1 ở HảiDương ra quá. Thời đại này mà viết văn "kêu gọi quần chúng" "dỡ" như vậy chắc bị ăn "guốc" quá.
  Viết như "cức" thế mà cũng đi viết, coi chừng CQ_ĐCS biết họ kô những kô cho "bằng khen" mà c̣n cho đi "cải tạo" nhe cưng. CS_VN bây giờ tuy c̣n "ngu" nhưng chưa khùng như ku boyhaiduong viết lảm nhảm vậy nhé.
  Bố khỉ ... đọc xong ... mắc ... quá ...

  -- Ham_Hoc_Hoi (koco@yahoo.com), September 05, 2004.

  Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

  Đảng CSVN là lũ tôi đ̣i của bè lũ CS Trung-Quốc/lũ buôn dân bán nước. Đảng Cộng-Sản là những lũ tham nhũng thối nát/gian manh bịt bợm/tàn ác phi nhân/nhưng lũ giết người cướp của trắng trợn, là những lũ qủy đỏ nhai xương uống máu nhân dân..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

  TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH TÀN ÁC

  LÀ TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NÁT

  LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT

  LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU

  LÀ TẬN DIỆT BƯNG BÍT BỊT BỢM

  LÀ TẬN DIỆT ĐÀN ÁP PHI NHÂN

  LÀ TẬN DIỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

  LÀ TẬN DIỆT B̉N RÚT TI TIỆN

  LÀ TẬN DIỆT XUYÊN TẠC XẢO TRÁ

  LÀ TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

  LÀ TẬN DIỆT TÀN ÁC MAN RỢ

  TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ CỨU DÂN-TỘC THOÁT KHỎI NGỤC TÙ GIAN MANH BƯNG BÍT, THOÁT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT LOÀI CỘNG-SẢN.

  ĐÔNG ÂU & NGA LÀ NƠI ĐĂ PHÁT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NÊN NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT THẾ NÀO LÀ CỘNG-SẢN SỚN HƠN TẤT CẢ NHỮNG DÂN TỘC KHÁC. VÀ KHI NHÂN DÂN ĐĂ HIỂU RƠ BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH̀ PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DÂN-TỘC ĐÓ RA SAO?.

  Thưa là. ĐỒNG L̉NG ĐỨNG LÊN TẬN DIỆT QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN

  VÀ NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ TIÊU DỆT ĐƯỢC LOÀI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DÂN TỘC HỌ ..

  ĐẾN NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐƯỢC CHÍNH M̀NH…????

  -- (tosu_cs@yahoo.com), September 05, 2004.


  Response to ChĂ o mừng Quốc KhĂ¡nh 2-9 Việt Nam muĂ´n năm!Vì lỡi Ă­ch quốc gia,dĂ¢n tộc

  "Chim có rừng, núi có non

  Con người cũng có tổ tiên"

  Thế th́ tổ tiên nhân dân VN ở đâu mà ra ? Không lẽ lại nảy ṇi ra từ cái gịng họ phản phúc của họ Nguyễn tên Tất Thành ??? Không bao giờ như thế !

  Nếu biết nói đến Quê hương, Dân tộc và con người VN th́ phải nói đến tổ tiên dựng nước là Vua Hùng Vương ! Xin lỗi các anh các bác chứ cái đền cái lăng lăo xác khô c̣n vĩ đại hơn Đền Vua Hùng th́ cái bọn thủ lợn trong này nó chỉ rặt một lũ phường chèo, cái mặt trâng tráo bôi vôi nên đâu c̣n liêm sĩ mà biết thẹn. Ngoài Hải Dương có câu:

  Mẹ già vẫn hỏi con rằng

  Đền Vương Phố Cát có c̣n hay không ?

  Cái thằng nỡm hai duong này chui rúc ở cái hang chó nào mà không biết là các thủ lợn của đảng và nhà nước đ4 ngang ngược xây nhà Văn hoá lấn vào sân của Đền Hùng Vương và cả cái côt chiếu truyền h́nh. Chúng nó xây nhà Văn hoá mà có biết mở cái mặt lợn luộc ra để thấy rằng chúng nó đang làm cái công tác vi phạm văn hoá trầm trọng là không tôn trọng Văn hoá và di tích lịch sử tổ tiên cha ông để lại.

  Cái thằng nỡm hai duơng này chắc là con rơi của bác đảng nên chỉ khoen khoét cái lỗ miệng mà đếch biết ǵ xất ! Có ngu th́ cũng phải có ngày mở mắt ra cho nó hết ngu nhá ! Đừng để cái đảng cướp cơm pḥ chúng nó cho nỡm chơi cái tṛ 'bịt mắt bắt dê' ăn nói quàng xiên như bọn vô lại thủ lợn nhá.

  Cái nhà tang Văn hoá nó c̣n sờ sờ ra ở huyện Tiên Lữ thằng nỡm c̣n chờ ǵ nữa mà không tháo khăn bịt mắt xuống để thấy cho tường tận. Đừng có hiếp dâm cụm từ Nhân Dân nhá.

  Chả nhân dân nào ưa cái thằng lục lâm thảo khấu như thằng đảng cướp cơm pḥ đâu. Nhớ đấy, bài học đầu đời cho thằng nỡm hai duong đấy.

  -- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 06, 2004.


  Response to Chào mừng Quốc Khánh 2-9 Việt Nam muôn năm!Vì lỡi ích quốc gia,dân tộc

  mấy ông nguỵ này hết thuốc chữa rồi.Cứ chửi nhu một lũ chó,anh ban boyhai..... đừng post nữa kẻo mấy con Chó nó cắn mà bị bệnh dại đó nghe,heheheh

  -- (hethoi@yahoo.com), September 07, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ