Chào Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ngày 19 tháng 9 năm 2004 tại Berlin

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Sẽ Tổ Chức Lễ Ra Mắt Tại Bá Linh

Trich tu http://www.vnn-news.com - (LÊN MẠNG Thứ ba 17, Tháng Tám 2004)

(Paris - VNN) Theo thư mời và thông báo gửi từ văn pḥng ở Paris, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt trọng thể tại Bá Linh, Đức Quốc vào ngày chủ nhật 19-9-2004, lúc 14 giờ. Địa điểm tổ chức là hội trường Urania, An der Urania 17, Berlin. Thiệp mời mang tên Bác sĩ Trần Đức Tường, là trưởng ban tổ chức buổi lễ, cho biết "Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là đảng Việt Tân, được thành lập vào ngày 10-9-1982, nhằm tranh đấu chấm dứt chế độ độc tài của đảng cộng sản, xây dựng một nền dân chủ đích thực và canh tân Việt Nam. Do t́nh h́nh đấu tranh, Đảng Việt Tân đă chọn lựa phương cách hoạt động bí mật trong thời gian qua. Trước những biến chuyển của t́nh h́nh đấu tranh hiện nay, Việt Nam Canh tân Cách Mạng Đảng quyết định sẽ công khai hoạt động".

Trong tài liệu kèm theo thiệp mời gửi đến các cơ quan truyền thông báo chí, Đảng Việt tân cho biết có chủ trương căn bản là "tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam, đề ra một tiến tŕnh cách mạng với 2 mục tiêu:

- Cứu nước bằng cách chấm dứt ách cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. - Xây dựng lại đất nước bằng canh tân con người, canh tân cơ chế và môi trường xă hội".

Cũng trong tài liệu nói trên, Đảng Việt Tân nhận định "Ngày 30-4-1975, khi Sài G̣n thất thủ, Việt Nam đă thống nhất trong gọng kềm của chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam. Hai miền đất nước xum họp trong máu và nước mắt với những chính sách trả thù mà toàn dân đều than oán, đưa đất nước xuống tận cùng nghèo đói vào cuối thập niên 70."

Trong bối cảnh nói trên, người dân 2 miền Nam, Bắc đều mang chung một khát vọng là chấm dứt chế độ độc tài để canh tân Việt Nam. Khát vọng này đă thúc đẩy nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đứng lên tranh đấu, và nh́n ra nhu cầu thành lập một đảng cách mạng.... "Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đă được thành lập trong một Đại hội dựng đảng được tổ chức vào ngày 10-9-1982 tại một khu chiến trong vùng rừng núi Đông Dương".

Trong thông báo tiên khởi, Đảng Việt Tân cho biết có văn pḥng trung ương ở địa chỉ:

2530 Berryessa Rd #234 - San Jose - CA 95123-2903 - USA

Điện thoại: (408) 347 - 8830 Điện thư: (408) 347 - 8730 Email: viettan@viettan.org Web: http://www.viettan.org

Ngoài ra c̣n có những văn pḥng đặt tại Âu châu, Á châu và Úc châu. Sự ra mắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng là một sự kiện đặc biệt trong t́nh h́nh hiện nay có nhiều biến chuyển quan trọng liên quan đến Việt Nam và thế giới.

Chào Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ngày 19 tháng 9 năm 2004 tại Berlin

HĂY VÙNG LÊN..TỰ-DO DÂN-CHỦ SẼ TOÀN THẮNG.-- (tosu_cs@yahoo.com), September 03, 2004

Answers

Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

[Xin nhấn vào đây] Để biết thên về Đảng VIỆT TÂN trong tài liệu Vietnam - Daring to Speak Out ( VIỆT-NAM. NHỮNG TIẾNG NÓI CAN ĐẢM)do phóng viên Evan Williams đài ABC Úc Châu thực hiện- 22 phút Nói tiếng Anh và tiếng Việt phụ đề tiếng Anh Đă tŕnh chiếu trên hệ thống Australian Broadcasting Corporation (ABC) ở Úc Đại Lợi vào ngày 28 tháng 10 năm 2003.

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 03, 2004.

Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

***

What a pain in the neck, we have too many Dang Chong Cong

-- KISS :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 04, 2004.


Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

Cộng Sản Việt Nam và Nỗi Lo Sợ Về Bối Cảnh Sinh Hoạt Đa Nguyên

- Đào Minh Tri - (LÊN MẠNG MERCREDI 26 MAI 2004)

Theo dơi t́nh h́nh cũng như những diễn biến chính trị gần đây tại Việt Nam, người ta nhận thấy ngay là Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang hốt hoảng trước viễn ảnh một bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên đang có cơ hội h́nh thành và phát triển tại Việt Nam. Hốt hoảng v́ đó là chỉ dấu cho thấy sự thách đố quyền lực của các lực lượng dân tộc đối với đảng cộng sản Việt Nam. Trước hết là việc CSVN cho tiến hành bầu cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Trung Ương cấp 3 vào ngày 25/4 vừa qua, qua cuộc bầu cử này CSVN đă đưa cán bộ đảng viên các cấp vào các cơ chế địa phương từ Tỉnh, huyện và các xă mà họ nói là "những cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ư chí nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân". Nhưng trên thực tế th́ việc bầu cử Hội Đồng Nhân Dân cấp 3 là một sách lược của Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ), một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN, nhằm ngăn chận hoạt động của các tổ chức quần chúng chính thức hoặc không chính thức, không nằm trong sự kiểm soát của đảng. Hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng của các ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính là một thí dụ điển h́nh, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ (NGO) đang có mặt và hoạt động tại Việt Nam. Hiện nay đă có ít nhất là vài trăm tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động chính thức tại Việt Nam, vai tṛ và nhiệm vụ của các tổ chức này là nâng cao dân trí, dân sinh cho người dân trong một xă hội bị khép kín do độc tài chuyên chế, đồng thời mở ra các sinh hoạt đa nguyên tại Việt Nam.

Mặc dù bị kiểm soát và kiềm chế thô bạo, các NGO tại Việt Nam cũng đă là cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài cho người Việt. Thí dụ như trường hợp của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) thuộc Liên Hiệp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, đang làm việc trực tiếp với công đoàn nhà nước để tŕnh bày về các quyền hạn và điều kiện lao động được quốc tế công nhận. Trên đường dài, th́ các việc như trên có thể giúp tách rời các tổ chức quần chúng ngoại vi của đảng ra khỏi sự kiểm soát tuyệt đối của đảng trong thời gian tới đây. Lược duyệt lại những yếu tố trên để thấy rằng tại sao CSVN đă tấn công vào tổ chức Liên Minh Việt Nam Tự Do (LMVNTD), một tổ chức của nguời Việt đối lập với CSVN trên lănh vực nhân quyền đang được các chính giới cũng như các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ ủng hộ.

Theo bản thông cáo báo chí của tổ chức này th́ vào ngày 19/5 Thông Tấn Xă Việt Nam đă cho phổ biến rộng răi một bản tin về vụ Liên Hiệp Quốc bác bỏ đơn của LMVNTD xin hưởng quy chế tư vấn với Hội Đồng Kinh Tế - Xă Hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC). Hăy xét thử về bản tin của Thông Tấn Xă Việt Nam, nội dung của bản tin cho biết rằng vào ngày 17/5 "sau phiên họp của ủy ban các tổ chức phi chính phủ (NGO) thuộc Hội Đồng Kinh Tế Xă Hội của Liên Hiệp Quốc, đơn xin hưởng quy chế tư vấn của LMVNTD có trụ sở tại Pháp đă bị bác bỏ". Nhưng theo bản thông cáo báo chí của LMVNTD th́ cho đến nay tổ chức này vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ ECOSOC về việc này.

Điều đó cho thấy triển vọng xin hưởng quy chế tư vấn của LMVNTD đối với ECOSOC vẫn c̣n khả thi và CSVN đă thật sự hốt hoảng trước việc này nên đă vội vă trấn an cán bộ đảng viên trong nước qua bản tin của TTXVN. Đây là việc mà ít người được biết tới cho tới khi bản tin của CSVN được tung ra. Đặt trường hợp nếu LMVNTD trở thành thành viên của ủy ban tư vấn ECOSOC th́ CSVN sẽ không c̣n có đất để mà tự tung tự tác trên diễn đàn này của Liên Hiệp Quốc, và CSVN sẽ phải đối đầu với LMVNTD trong lănh vực nhân quyền một cách chính thức mặt đối mặt. Hơn thế nữa, điều đó cũng cho thấy là CSVN đă thật sự lo sợ về việc một tổ chức đă biết vận dụng xu thế đấu tranh của thời đại để tấn công vào chế độ.

CSVN cũng đă tấn công LMVNTD như là một tổ chức bất hợp pháp : "những hành động bất hợp pháp của Liên Minh Việt Nam Tự Do đă bị trừng trị theo luật pháp Việt Nam" nhưng thế nào là bất hợp pháp th́ không thấy CSVN đưa ra ! Điều đáng nói ở đây là LMVNTD chưa bao giờ được cho phép hoạt động ở Việt Nam, th́ lấy đâu ra người đă bị trừng trị theo luật pháp Việt Nam. Mà xét cho cùng th́ đâu có tổ chức nào đấu tranh chống lại những chính sách sai lầm của đảng CSVN mà được cho phép hoạt động ở Việt Nam đâu ! mới chỉ là một tổ chức phi chính phủ hoạt động chính yếu là tranh đấu cho nhân quyền mà đă khiến cho CSVN hoảng sợ đến nỗi phải tung ra những luận điệu vu cáo bẩn thỉu như trên, th́ mai này khi đă có một đảng phái đấu tranh cách mạng hoạt động đối lập với đảng CSVN trên tất cả mọi b́nh diện th́ chắc chắn rằng cục diện Việt nam sẽ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho dân tộc.

Những yếu tố khách quan nêu trên đă là lư do khiến CSVN hốt hoảng và t́m cách ngăn chận, nhưng điều mà CSVN lo sợ nhất vẫn là yếu tố chủ quan nội tại, tức là các tổ chức đấu tranh của người Việt đang hoạt động bí mật tại Việt Nam dưới nhiều mũi công khác nhau. Vào tháng 10/2003 đài truyền h́nh ABC của Úc Đại Lợi đă cho tŕnh chiếu một phim phóng sự về các thành phần và tổ chức đối kháng tại Việt Nam, đài này đă xoáy mạnh vào trọng tâm của đoạn phim phóng sự nói về một tổ chức có tên là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (VNCTCMĐ) đang hoạt động bí mật tại Việt Nam. Theo lời dẫn của phóng viên Evan Williams th́ đây là một tổ chức có tầm hoạt động trải rộng từ trong nước ra tới hải ngoại với nhiều ngàn đảng viên và hoạt động như là một "đảng đối lập" trong ṿng bí mật. Đối với CSVN th́ 3 chữ "đảng đối lập" đă như là một lưỡi dao treo ngay trên đầu họ và sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào, do đó người ta cũng không lấy ǵ làm ngạc nhiên khi thấy CSVN đă xử y án nhà báo Nguyễn Vũ B́nh với bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên ṭa phúc thẩm vào ngày 5/5 vừa qua, một bản án được đánh giá là khắc nghiệt nhất, bởi một lư do rất "đặc biệt". Nguyễn Vũ B́nh là người dám treo lưỡi dao đảng đối lập trên đầu đảng CSVN, khi ngày 2/9/2000 anh đă làm đơn xin thành lập đảng tự do dân chủ cùng với bài viết "Việt Nam và con đường phục hưng" tŕnh bầy quan điểm của anh về đảng tự do dân chủ. Đến tháng 7 năm 2002 khi Nguyễn Vũ B́nh hỗ trợ ông Phạm Quế Dương lập hội chống tham nhũng rồi sau đó lập nhóm dân chủ th́ Nguyễn Vũ B́nh thuộc đối tượng cần bị khống chế đặc biệt, không phải của công an mà là của Ban Nội Chính Trung Ương, là cơ quan đứng sau Ban Tổ Chức Trung Ương, có 2 nhiệm vụ chính là kiểm soát tư tưởng cán bộ làm việc trong cơ quan chính quyền, ban ngành chuyên môn và theo dơi những ai có manh nha liên kết lập nhóm, lập hội đối lập lại đảng CS. Và mới đây nhân vụ án Nguyễn Vũ B́nh người ta cũng đă được nghe nói đến một nhóm trưởng văn pḥng các luật sư được thành lập ngay tại Hà Nội với danh xưng là "nhóm v́ công lư" có chủ trương tranh đấu cho tất cả những ai bị kết án oan ức v́ hệ thống luật pháp bất công của CSVN.

Mặc dù đă bị ngăn chận ngay từ lúc phôi thai, nhưng điều đó không có nghĩa là CSVN có khả năng ngăn chận được hết tất cả mọi chống đối đến từ quần chúng, nhất là khi đă được điều hướng và lănh đạo bởi một tổ chức có đầy đủ thực lực và khả năng trong bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên tại Việt Nam, và đó cũng chính là nỗi lo sợ của đảng CSVN.

Đào Minh Tri - (Brisbane Australia)

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 04, 2004.


Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

Lời Ngỏ của nhóm chủ trương

Trich tu mang http://www.canhtanvn.info/ - Thứ năm 15 Tháng Tư 2004

Canh tân Việt Nam là hoài băo của những người Việt Nam quan tâm đến hiện t́nh đất nước. Đất nước chúng ta đă trải qua nhiều thế kỷ lạc hậu, chậm tiến, nghèo nàn. Bước qua thế kỷ 21, đất nước và dân tộc Việt Nam vẫn c̣n là một trong những nước nghèo và lạc hậu nhất thế giới.

Những thay đổi tại Việt Nam trong hơn thập niên qua có làm cho một số thành phần dân chúng dễ thở hơn. Nhưng cạnh đó sự chênh lệch giàu nghèo trong xă hội càng sâu thêm. Thành phần thiểu số lănh đạo được đặc quyền, đặc lợi là thành phần khai thác và thụ hưởng của sự thay đổi này. Trong khi đó phần lớn người dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao vẫn là thành phần nghèo khó, bương chải để sống c̣n.

Những thay đổi ở Việt Nam có đủ để làm nền tảng phát triển bền vững để canh tân Việt Nam hay không? Nền kinh tế thị trường theo định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa có đủ để giúp Việt Nam vươn vai cất cánh bắt kịp các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hay không? Nền giáo dục Việt Nam có khả năng đào tạo một thế hệ mới có tài, có trí, có đức để giúp xây dựng đất nước hay không? Xă hội Việt Nam có giải quyết được những vấn nạn thường trực của ma túy, măi dâm, buôn bán người, xuất khẩu lao động ? Hệ thống y tế Việt Nam có đương đầu nổi với những cơn dịch AIDS, SARS, cúm gà hay không? Việt Nam có bảo vệ được môi trường của ḿnh để thế hệ tương lai thừa hưởng một đất nước trong sạch hay không? Những câu hỏi này và tương tự là những bức xúc cho chúng tôi, những người Việt quan tâm đến tiền đồ của đất nước và dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21.

Chúng tôi lập ra trang web khiêm tốn này để bày tỏ và chia sẻ những mối quan tâm đó đến với tất cả mọi người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên quả địa cầu có cùng tâm tư và ư nguyện canh tân Việt Nam.

Nơi đây xin chia sẻ về hiện t́nh của Việt Nam qua các khía cạnh kinh tế, xă hội, giáo dục, y tế, kỹ thuật, những thay đổi và những việc cần thay đổi ở Việt Nam, và những suy nghĩ, ư kiến, đặt vấn đề về những vấn nạn và hướng giải quyết nếu có.

Những tin tức, dữ kiện, ư kiến nơi đây nhằm vào chủ đích của nhóm chủ trương là nhấn mạnh vào nhu cầu canh tân Việt Nam. Canh tân như thế nào, canh tân ra làm sao là điều mà chúng tôi mong được đón nhận ư kiến đóng góp từ quư độc giả.

Mọi trao đổi xin gửi về lienlac@canhtanvn.info

Thân kính
Thay mặt nhóm chủ trương
Nguyễn Văn Hiền,
Perth, Tây Úc.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 04, 2004.


Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

xin qui vi vao xem video cua Australia ,quay ve khang chien VIET TAN trong quoc noi ...... http://www.canhtanvn.info/ ........ va xin qui vi loan bao cho nguoi than tai VN ..ddai phat thanh CHAN TROI MOI cua VIET TAN phat ve VN hang ngay vao luc 20gio 30 --- 21gio 30 ( gio VN ) tren lan song 1503 AM .......

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 04, 2004.


Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

Trich doan tu trang mang CanhTanVn

Hiện đang có một phong trào ngấm ngầm lan rộng đ̣i thay đổi tại Việt Nam. Họ gọi là Việt Tân, hay Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Họ cho biết có hàng ngàn thành viên trong nước và mục tiêu của họ là đem lại dân chủ cho Việt Nam.

Nhóm này cho biết họ chán chường chế độ độc tài cộng sản và sự tước đoạt các quyền tự do. Họ hoạt động bí mật và nếu bị bắt sẽ bị tù tội hay tệ hơn nữa bị thủ tiêu.

Bấm vào đây để xem video (cần Windows Media Player)

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 04, 2004.


Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

Tất cả người Việt yêu nước ,luôn luôn và sẵng sàng ủng hộ tất cả các lực lượng trong cũng như ngoài nước đứng lên lật đổ bọn sán lả cộng sản và chống bất cứ mội h́nh thức hoà giải hoà hợp tay sai của bọn sán lải .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 04, 2004.

Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

anh THICH DU THU ...... gop 1 tay vao nha´ ....moi nguoi 1 tay cung ddong gop cho cong cuoc chung ...moi su ung ho tu tinh than dden hoat ddong chong tuyen truyen cua VC ......bieu tinh ,ap luc ngoai giao dde ddua dden giai the che ddo cua CSVN la la su ddong gop quan trong cua cac anh ddo ..... xin hay nghi dden nhung chien huu ,anh ,em hoat ddong am tham bao nhieu nam nay trong nuoc cung nhu o hai ngoai .hay nghi dden nhung anh hung dda hi sinh am tham sau 1975 ..... vi tuong lai dan toc ,vi 1 nuoc VN canh tan ,xin moi nguoi ung ho cho cong cuoc chung ......giu vung niem tin chinh nghia cua chung ta se thang .

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 04, 2004.

Response to ChĂ o Mừng Lễ Ra Mắt Việt Nam Canh TĂ¢n CĂ¡ch Mạng Đảng ngĂ y 19 thĂ¡ng 9 năm 2004 tại Berlin

Anh Bạc Liêu à ,hồi tôi c̣n bé tôi theo dơi t́nh h́nh VN ,một câu hỏi "Tại sao nước VN ta không có nhũng con người cộng sản với lư tưởng Quốc Gia ? " Hay đây là vận nước ?

MBVN toàn bọn cộng sản + chủ thuyết cộng sản đưa đất nước điêu tàn

MNVN toàn bọn quốc gia + chủ thuyết quốc gia đưa đất nước đến chỗ rơi vào tay cộng sản .

Sau 30 năm thống nhất bọn VC đă trở thành con người quốc gia + chủ thuyết cộng sản đưa đất nước đến phá sản .

Thời Nguyễn Thái Học người quốc gia là người thực sự v́ dân v́ nước .Như chiến tranh và dưới sự lănh đạo không phải cách đă biến quốc gia thành bọn ích kỷ ,tham lam ,ham sống sợ chết ,năm 75 chỉ có thành phần trẻ dưới 30 thực sự chiến đấu v́ đất nước (hăy nh́n thành phần kháng chiến của tướng Hoàng Cơ Minh).

Thời Việt Minh cướp chánh quyền những người cộng sản điều là những người yêu nước cuồng tín ,dưới sự lănh đạo của bọn Hồ tặc họ đă biến thành những tên cuồng sát và máy móc .

Nếu ai sống ở Mỹ điều biết ,Mỹ đă dự bao nhiêu là cuộc chiến chỉ có người VN là có số lượng tị nạn đông đảo ,tại sao ?30 năm qua chúng ta đă có một lớp thanh niên học vấn và tinh thần dân chủ cao có thể lănh đạo VN ,không biết đây có phải ư đồ của Mỹ không ? chấp nhận thua rồi trở lại với một khí thế vững mạnh .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ