Nhân Đại Hội Đảng Cộng Ḥa một số đ̣an thể người Việt tại Hoa Kỳ tiến hành công tác vận động Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhân Đại Hội Đảng Cộng Ḥa một số đ̣an thể người Việt tại Hoa Kỳ tiến hành công tác vận động Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam

Quận Cam, 31 tháng 8. 2004 - Trong nỗ lực kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là các Thượng nghị sĩ liên bang cứu xét và thông qua dự luật Vietnam Human Rights Act HR 1587, một số đ̣an thể đă nhờ Ls Trần Thái Văn chuyển đến các vị lănh đạo thuộc Đảng Cộng Ḥa thỉnh nguyện thư khẩn cấp. Luật sư Trần Thái Văn, hiện là nghị viên Thành Phố Garden Grove, ứng cử viên dân biểu tiểu bang California có rất nhiều triển vọng trong kỳ bầu cử ṿng hai sắp đến và cũng là đại biểu chính thức của Đảng Cộng Ḥa tham dự Đại Hội Đảng Cộng Ḥa bầu chọn ứng viên tổng thống khai mạc cuối tuần nầy tại New York.

Trong bức thư 2 trang gởi Tổng Thống Bush, Ngọai Trưởng Powell, Thượng Nghị Sĩ Frist, lănh tụ khối đa số tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Lugar, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao, và Thượng Nghị Sĩ Brownback, Chủ Tịch Tiểu Ban Á Châu và Thái B́nh Dương, những đại diện các đoàn thể kư tên đă vạch rơ những lập luận sai trái với t́nh h́nh thực tế tại Việt Nam cũng như những hệ lụy trong tương quan quốc tế mà những kẻ chống đối dự luật nầy đưa ra để đánh lừa dư luận. Một trong những lập luận đó là việc thông qua dự luật có thể làm nguy hại cho Hiệp Ước Mậu Dịch Mỹ – Việt mà thực tế với t́nh trạng kinh tế trong nước hiện nay Cộng Sản Việt Nam đang coi như là phao cứu mạng.

Đây là lần thứ hai một dự luật về nhân quyền cho Việt nam được Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ thông qua và chuyển lên Thượng Viện. Năm 2001, dự luật HR-2833 cũng đă được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua với tỷ số tuyệt đối 410 – 1 nhưng đă bị Tiểu Ban Á Châu và Thái B́nh Dương của TNS Kerry (DC) không đưa ra Thượng Viện bàn luận. Một trong những nghị sĩ khác mạnh mẽ chống dự luật HR-2833 là TNS McCain (CH). Dự luật Nhân Quyền cho Việt Nam năm nay (HR-1587) cũng có nguy cơ tương tự. Ng̣ai nỗ lực của Hà Nội đă gởi nhiều phái đ̣an hùng hậu qua Washington vận đông chống lại dự luật, nmột số công ty liên quốc có quan hệ mậu dịch với CSVN cũng v́ quyền lợi buôn bán đă tiếp tay vận động ngăn chặn dự luật. Pḥng Thương Măi Hoa Kỳ tại Hà Nội, cựu đại sứ Hao Kỳ tại VN, Peterson và đương kim đại sứ Burghardt cũng đă gởi thư vận động chống lại dự luật HR-1587.

Các đoàn thể đồng kư tên gồm Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội Đồng liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nghị Hội Người Việt tại Hoa Kỳ, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa, Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản,Phong Trào Giáo dân Việt Nam Hải Ngoại, Hội Dược Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Hội Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Luật sư Trần Thái Văn đă hứa sẽ trao tận tay các vị lănh đạo Đảng Cộng Ḥa và tŕnh bày nguyện vọng tha thiết của cộng đồng Việt Nam mong được thấy dự luật Nhân Quyền cho Việt nam được sớm ban hành để nhân dân Việt Nam được sớm có tự do và những nhân quyền căn bản.

(MLNQVN)-- Que-Huong (Que-Huong@PMGovt.Org), September 03, 2004

Answers

Response to NhĂ¢n Đại Hội Đảng Cộng HĂ²a một số đĂ²an thể người Việt tại Hoa Kỳ tiến hĂ nh cĂ´ng tĂ¡c vận động Dự Luật NhĂ¢n Quyền cho Việt Nam

August 27, 2004

President George W. Bush The White House 1600 Pennsylvania Ave., NW Washington, D.C. 20500

Subject: Vietnam Human Rights Act

Dear Mr. President:

As you may recall, a bill for human rights in Vietnam was originally passed by the House in 2001 by an overwhelming margin of 410 to 1. Unfortunately, upon arrival to the Senate, the bill was retained indefinitely within the East Asian and Pacific Affairs subcommittee and was not allowed on the Senate floor.

As the situation currently stands, basic human rights have continued to deteriorate since 2001. From the ruthless tactics employed upon the peaceful Montagnard protesters last April to the imprisonment of noted political dissidents such as Dr. Nguyen Dan Que, Colonel Pham Que Duong, and Professor Tran Khue, the voice of democracy continues to be suppressed.

However, it was through the will of the people that a similar bill, HR-1587, was recently passed by the House in July 2004 by a substantial margin of 323 to 45. It is our hope that this bill does not meet with a similar fate. We, the undersigned, request you consider the following questionable points and use your influence to help this bill reach the Senate floor.

Point #1: Passage of the Vietnam Human Rights Act would disrupt relations with the Vietnamese Communist (VC) government and may precipitate abolition of the Vietnamese-American Trade Agreement.

Answer: In view of Vietnam's stagnant economy and its aspiration to enter the World Trade Organization (WTO), it would be unwise for the Vietnamese government to employ such a rash tactic.

Point #2: Vietnam is an untapped reservoir of low cost goods and services that help power the American economy.

Answer: Endemic human rights violations in Vietnam allow for abuse of prison and child labor as well as the application of a superficially suppressed wage structure. Although this may allow for some American companies to benefit in the short term, the American people and the vast majority of American businesses will be placed at a competitive disadvantage both domestically and in the global marketplace.

Point #3: Vietnam is a key strategic cog in dealing with China for both military and political reasons.

Answer: Hanoi is driven more by monetary goals than abstract political doctrine. Human rights concessions from the VC will prove vital for Vietnam to win in the court of global public opinion. It is only then that they can truly become global economic players. In the long run, the continued influx of money from West will prove to be far more influential than China’s political policy.

As we speak, the VC continue to lobby members of the Senate to block the Vietnam Human Rights Act. However, for both its practical and moral implications, we implore you to assist us in passage of this bill.

Thank you greatly for your assistance.

Sincerely yours,

Nguyen Thanh Trang

Chairman, Vietnam Human Rights Network

Tran Xuan Thoi

President, Vietnamese Community in USA

The Most Venerable Thich Chon Thanh

President, The Vietnamese Interfaith Council In U.S.A.

Nguyen Xuan Vinh, PhD, DSc

Chairman, Assembly of Veterans of the Former Republic of Vietnam

Ngo Thi Hien

President, Committee for Religious Freedom in Vietnam

Nguyen Quoc Quan, MD

Chairman, International Committee to Support the Movement of Freedom in Vietnam

Do Nhu Dien

Coordinator, The Movement of Vietnamese Laity in Diaspora

Nguyen Mau Trinh

Chairman, The National Congress of Vietnamese in America

Tran Duc Hieu

President, Vietnamese Pharmacists Association in USA

Tran Duy Ton

President, The Vietnamese Medical Association of the USA

-- Que-Huong (Que-Huong@PMGovt.Org), September 03, 2004.


Response to NhĂ¢n Đại Hội Đảng Cộng HĂ²a một số đĂ²an thể người Việt tại Hoa Kỳ tiến hĂ nh cĂ´ng tĂ¡c vận động Dự Luật NhĂ¢n Quyền cho Việt Nam

Xin b́nh tỉnh ,đừng la hoảng ,đảng ta chỉ hùng hặc nhau v́ miếng ăn thôi chứ đường lối chỉ đạo ăn cắp vẫn không thay đổi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ