Cho hỏi VAS Moderator l ai vậy?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

anh bạn LU NGUA HANG that_nghiep9999@yahoo.com ny cũng ti, ở VN bn cafe m lại xi AOL account. Xin hỏi AOL k giấy php cung cấp ISP dịch vụ cho internet cafe ở VN hồi no vậy? -- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), September 01, 2004.

http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CKvk

-- (cungmotlu@yahoo.com), September 02, 2004

Answers

Response to Cho hỏi VAS Moderator là ai vậy?

VAS Moderator La Nguoi Bao quan Cua cai Forum nay ...Thang nao lon xon thi Ong ta kho? Dau..Chet cha....Biet chua?

-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), September 02, 2004.

Response to Cho hỏi VAS Moderator là ai vậy?

Người Hng Gi Hng ny c lẽ bị Giang mai bịnh lậu nặng sau khi đ tốt nghiệp trường Đại Học Hồ Chủ Tịt Xả S Bắp Mất cu nn c nhiề thắc mắc muốn cậu VAS gỡ rối tơ nng, để thằng Chỉ Bựa hay HiHi n đ ra lại bị AIDS thi, thi đi về qun caphề ci nồi ngồi ci cốc kiểu quốc doanh đấy rồi tha hồ nhảy Karaok với cc nỡm nh.

-- churchill (churchilldow@churchill.com), September 02, 2004.

Response to Cho hỏi VAS Moderator là ai vậy?

Ti chỉ l người qut dọn vệ sinh trong forum ny thi! Ai ĩa th tui dọn. Nhn tiện đy xin hỏi c ai muốn tham gia cng tc qut dọn "khng lương" ny khng?

-- VASM (vasgatekeepers@yahoo.com), September 03, 2004.

Response to Cho hỏi VAS Moderator là ai vậy?

hi VASM ...... quet met lam ha ...tui mua cho cai may hut bui....bac co chon mat dde ddua cay choi lam on chon cho ddung nguoi dde goi vang ..... khong thi cai forum nay se tro nen hoc vien tu tuong Ho chi minh ddo :-))

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 03, 2004.

Response to Cho hỏi VAS Moderator là ai vậy?

thong bao cho anh chu but VAS , thang NGUA HANG nam o US, toi doan khong lam thi o CAlifornia, no ranh roi viet lao leu vi bi layoff va dang an tien that nghiep.

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), September 07, 2004.


Response to Cho hỏi VAS Moderator là ai vậy?

bậy no . n ở Việt Nam nhng c ờng link thu của Mỹ . Vậy m thằng ầu heo Vas n cũng hỏi .

-- Vas Moderator (vasgatekeeper @yaho.com), November 30, 2004.

Moderation questions? read the FAQ