Các con nḥng ưu việt rập khuôn của đảng chủ !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Các nỡm nào có tŕnh độ Cáo học và tư tưởng HCM tuyệt đỉnh th́ hăy xem lại cái Lịch sử tuyệt tự của đảng và nhà nước ta. Cái quái ǵ cũng hiện thực như cái con khỉ khô Hồ đồ, dùng văn chương ba mớ như cái đám phường chèo 'thùng rỗng kêu to'. 100 thằng đảng viên của đảng và nhà nước ta nhào nặn nên th́ có đúng 100 thằng đậu cái bằng sát hạch về 'vanh vách như con nḥng' như kiểu chủ bẩu: "Nhà có khách !" th́ lập tức cả 100 cái mỏ con nḥng đều vanh vách lập lại "Nhà có khách !". Cái sự cố chăm chỉ và trung thành tuyệt đối của đảng viên ta nó lên tới cao độ như thế. Thật là tin phấn khởi cho đảng cướp cơm pḥ. Ngoài ra những tŕnh độ lư luận và hiểu biết khác th́ đều không có chứ không phải giới hạn, lư do là v́ đảng chủ chưa dậy th́ đời nào mà nḥng biết.

Chả có ǵ lấy làm lạ khi đảng chủ bẩu các con nḥng của đảng nịnh và hót ra sao th́ nḥng đều lập lại không sai trật hay thêm bớt. Đảng chủ là cái thằng "ngụy ngữ" nên rất khéo dùng những chữ "dao to búa nhớn", nổ đ́nh đoàng nghe cho nó oai phong thằng ngọng! Các con nḥng đảng viên đă nhập tâm cái danh hiệu của cả nước mà nhà nước ta huênh hoang là nước Cộng Ḥa Xă hội Chủ nghĩa VN là cái ǵ nhẩy ? Thế th́ nhà tớ hỏi các thủ lợn với phần "trí tuệ" của con nḥng là: 1. Đảng Dân chủ của nước ta ở đâu hay chỉ thấy cái đảng chủ thổ tả.

2. Đảng Cộng ḥa đâu ấy nhẩy hay chỉ thấy cái đảng Cộng sàn chết tộc chết tiệt.

Thế th́ sự cố ǵ đă xảy ra cho 4 chữ "Dân Chủ" và "Cộng Ḥa" ? Cái chữ Dân chủ th́ các thủ lợn đă luộc chín cũng không thể nào hiểu được Dân chủ là ǵ. V́ có bao giờ được hưởng Dân chủ thật sự trên quê hương VN đâu, mặc dù đất nước đă thanh b́nh gần 30 năm nay. Thế mà thằng 'ngụy ngữ' đảng vẫn oang oang cái mồm như mấy em pḥ đă quá lứa chợ chiều. Thấy sự cố rất ư là bất b́nh thế nên nhà anh Vũ B́nh và Hồng Sơn vừa ti toe định lên lớp giảng giải cho các con nḥng văn dốt vũ nhát. Mở mắt cho bọn mù rờ con voi dân chủ như nhà anh Trí Tuệ chẳng hạn th́ đảng đă ân cần mời vào nhà tù "thư giản" với cái quyền Dân chủ vừa t́m thấy. Cái thằng đảng và nhà nước ta nó làm cái kiểu "trâu buộc ghét trâu ăn" ấy v́ sợ nhân dân hiểu được cái quyền thật sự của người dân đứng lên làm chủ thât sự cái đất nước VN th́ chúng nó chỉ có nước rủ nhau đi ăn mày.

V́ thế cả bọn chúng nó sợ lắm nhân dân làm chủ lắm, chúng chỉ cho nhân dân VN uống tí nước đường Dân chủ thôi thế đủ rồi. Những ai chưa được nhà nước cho nếm mú Dân chủ th́ làm đơn xin, có xin nhà nước mới cho. Có cơ chế hẳn hoi đấy nhá, không phải là nhà nước ta độc quyền đâu. Đừng nói thế oan cho cái đảng cướp cơm pḥ !!!

C̣n hai chữ "Cộng Ḥa" mà nhà nước ta nghiễm nhiên để hàng đầu là để khoe với nhân dân trong và ngoài nước là nhân dân VN là một Cộng đồng sống trong Ḥa b́nh hạnh phúc. Thế th́ chẳng phải mấy nhà anh ngụy chạy ra hải ngoại mới là Cộng ḥa, mà ngay trong danh xưng của nước VN ta cũng đă xác nhận là nhân dân chúng ta yêu chuộng Cộng Ḥa. C̣n cái lũ óc lợn vào đây chửi vung xích chó, th́ nhà tớ chỉ biết khuyên 1 nhời là về mà chửi cha cái thằng đảng chủ đặt cái tên Cộng Ḥa trước hai chữ Xă Hội ấy ! Các con nḥng liệu nhời mà mở miệng, léng phéng lăo Khải, lăo Lương cho chúng mày là lũ phản động 'i tờ rít' th́ bỏ mẹ cả lũ. V́ cái b́nh dân học vụ thủ lợn của chúng mày chỉ đáng đem ra bó gị thủ mà đánh chén chứ nó 'dốt đặc cán mai đầu táu'.

Không khéo cả cái bọn đầu lănh cũng đếch biết ǵ xất, đúng là chủ nào tớ nấy ! Cả bọn hăm hăm hở hở như 'chó mừng cứ... sốt' đem 2 chữ Cộng ḥa đặt vào tên nước để lấy le với pḥ hay với bè bạn quốc tế vô sản như nhà chị à ?

Thế mà lại c̣n dở cái thói bọ hung vào đây nhi nhô. Chúng mày đang nỏ mồm chửi đảng và cái nhà nước Cộng Ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam đâư các nỡm ạ. Không có Cộng Ḥa th́ không có Xă hội chủ nghĩa (đứng sau lưng ) nghe rơ chửa cả lũ óc lợn luộc !!!

Nhân dân VN yêu chuộng ḥa b́nh là một Cộng đồng Hoà b́nh nhất trên thế giới. Lập lại nhà tớ nghe xem nào các con nḥng ưu việt chỉ biết lập đi lập lại và rập khuôn.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 01, 2004

Answers

Response to CĂ¡c con nhĂ²ng ưu việt rập khuĂ´n của đảng chủ !!!

cung may ...co them 2 bai cua bac LONG QUAN la tui ddi lam tre gio ddo ...thang chu no dda ddit thi chi co an "weo phe"

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 01, 2004.

Response to CĂ¡c con nhĂ²ng ưu việt rập khuĂ´n của đảng chủ !!!

Ối giờ b́nh tỉnh ,đảng ta chỉ hùng hặc nhau v́ miếng ăn thôi chứ đường lối chỉ đạo ăn cắp vẫn không thay đổi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ