Việt Nam khng c ộc lập, hồi tới giờ bị lệ thuộc ngoại bang - Tu v Nga S

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ ton những tn ầu Gấu, Sống v tm quanh bữa tiệc ầu lu,
Ta ci ầu - Cộng cỡi cổ, Ta ứng dậy - Cộng sụp ỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Knh gởi cc anh chị no sống trong chế ộ xhcnvn. Ti c một cu hỏi v muốn anh chị trả lời gim cảm n nhiều. Theo ba ci l cờ dới y, cờ của chxhcnvn c bị lệ thuộc Lin S hay Trung Cộng khng? Nếu l khng hay c, xin anh chị cho dẩn chứng, chn thnh cảm n nhiều. Khao Khat TỰ DO-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), September 01, 2004

Answers

Response to Việt Nam không có ðộc lập, hồi ðó tới giờ bị lệ thuộc ngoại bang - Tàu và Nga Sô

Uh roi khi nao giai phong xong phong cho la TUONG TA het ! Suong nhe !

-- (GIAP@yahoo.com), September 01, 2004.

Response to Việt Nam không có ðộc lập, hồi ðó tới giờ bị lệ thuộc ngoại bang - Tàu và Nga Sô

doi voi' may thang` moi. CS dung` nen noi chuyen voi chung' no' dang` hoang`.....vi` khi chung' khong tra loi` duoc. ...chung se chui bay va` xai` giay 200.000 tien Ho^` .....hay danh' trong lang

doi voi' chung' thi` chi~ co' chui~

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), September 01, 2004.


Moderation questions? read the FAQ