Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đă rơ như ban ngày

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VIỆT NAM : MIẾNG MỒI VÀ CÁI BẪY Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đă rơ như ban ngày

Phạm Trần

--------------------------------------------------------------------------------

Hoa Thịnh Đốn.- Tục ngữ Việt Nam có câu : “ Muốn ăn cá lớn phải thả câu dài”, nhưng trong trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đă không chỉ thả mồi mà c̣n giăng cả bẫy nữa.

Việc làm này được chứng minh vào ngày 23-6-2004 khi Phan Văn Khải, Thủ tướng chính phủ công bố Quyết định ấn định “Chương tŕnh hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt ở nước ngoài.”

Nội dung 33 công tác của Nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) có mục đích triển khai Nghị quyết 36 ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị đảng CSVN nhằm lôi kéo khối người Việt ở nước ngoài tham gia và ủng hộ chính sách được gọi là “ phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” và “ góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Nếu chỉ nghe qua những chữ nghĩa hào nhoáng này, không ít người sẽ thấy chủ trương của CSVN không có ǵ sai trái v́ có ai, đă là người Việt Nam, lại không yêu Tổ quốc ḿnh và muốn cho đất nước giàu mạnh, đồng bào được sống hạnh phúc trong cơm no áo ấm ?

Nhưng trước khi tiếp nhận bất kỳ đề nghị nào của đảng Cộng sản Việt Nam, những người Việt sống ở nước ngoài, nhất là những người đă phải bỏ trốn ra nước ngoài, cũng cần phải thận trọng.

Trước hết , Chương tŕnh hành động của Nhà nước CSVN không quan tâm nhiều vào thế hệ thứ Nhất v́ Hà Nội biết rơ không thể nào chiêu dụ được tập thể đă từng là nạn nhân của họ.

V́ vậy đảng CSVN đă t́m mọi cách, dù phải nhân nhượng để mồi chài và nắm bắt thế hệ thứ Hai là thành phần trí thức có nhiều nghị lực và khả năng chuyên môn mà Việt Nam đang cần để xây dựng đất nước. Hà Nội cho rằng thế hệ này, khoảng 300 ngàn người ở tuổi trên dưới 40 , không bị ràng buộc bởi quá khứ ê chề, bất măn và tính cực đoan của lớp cha anh trong cuộc chiến. Lớp thanh niên này sống thực tế, luôn luôn hướng về tương lai và không mang nhiều mặc cảm chính trị của quá khứ như nhiều người trong thế hệ cha anh. Họ cũng sẵn sàng dấn thân hy sinh cho lư tưởng khi được sử dụng đúng chỗ và trong một môi trường hợp lư.

Nhưng CSVN không chỉ dừng ở đây. Qua Chương tŕnh hành động của Phan Văn Khải, Hà Nội đă có kế hoạch bắt sang thế hệ thứ Ba, con của thế hệ thứ Hai và cháu của thế hệ thứ Nhất. Lớp thiếu niên này, hầu như không biết ǵ về người CSVN và đă hoàn toàn sống theo văn hoá Tây phương từ cách suy nghĩ đến hành động.

Chủ trương của CSVN rất rơ rệt: Hóa giải để tê liệt sự chống phá của thế hệ thứ Nhất; Mua chuộc thế hệ thứ Hai; và Nắm bắt thế hệ thứ Ba và kế tiếp bằng chủ trương văn hóa về nguồn, giao lưu, văn nghệ, thể thao, du lịch , cắm trại và t́m hiểu về lịch sử vàng son giữ nước và dựng nước của dân tộc.

Tất nhiên trong điều được gọi là “giữ nước và dựng nước” th́, như đă được chứng minh trong đường lối tuyên truyền từ trước đến nay của Hà Nội, vai tṛ của đảng CSVN do Hồ Chí Minh thành lập và lănh đạo luôn luôn được đặt ở vị trí cao nhất !

Ngoài mục tiêu chính trị, sự triển khai Nghị quyết 36 c̣n nhắm vào lĩnh vực kinh tế và tài chính với mối lợi trước mắt là số tiền trên 4 tỹ Mỹ kim của người Việt ở nước ngoài gửi về cho gia đ́nh hàng năm. Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu thay đổi chính sách để chiêu dụ người Việt bỏ tiền đầu tư nhiều hơn nữa vào các kế hoạch phát triển kinh tế trong nước.

CSVN cũng sẽ mời gọi các thương gia người Việt ở nước ngoài tiếp tay làm “môi giới, cầu nối thiết lập các mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư và xúc tiến thương mại với các công ty, các tổ chức và cá nhân bên ngoài...”

Các thủ tục hành chính đi về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch, cưới hỏi, ma chay, di chuyển hài cốt về mai táng ở trong nước hay mua tài sản, mua nhà, làm chủ đất đai v.v... cũng sẽ được giản dị tối đa.

V́ vậy, Quyết định của Khải đă tự phong cho Nghị quyết 36 “Có ư nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, liên quan tới tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, các đoàn thể và tổ chức, là định hướng cho việc xây dựng chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.”

CHI TIẾT Giống như Nghị quyết 36, Quyết định ngày 23-6-2004 của Khải cũng đă nhập nhằng tự khoác cho đảng CSVN quyền “làm chủ” cả những người không bao giờ có thể “hoà hợp” được với đảng CSVN chừng nào đảng này chưa từ bỏ chính sách cai trị độc tài, độc đảng và c̣n duy tŕ chủ nghĩa Cộng sản lỗi thời như trong điều 4 của Hiến pháp đương thời. Điều này viết: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác ố Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội...”

Lập trường phi dân chủ, lỗi thời và tự phong tự diễn này của đảng CSVN đă đi ngược lại tất cả những cam kết của Hiến pháp liên quan đến các quyền tự do của người dân.

Nhưng Khải vẫn nghênh ngang như đi vào chỗ không người để đưa toàn bộ Đảng và guồng máy cai trị của Nhà nước tấn công khối gần 3 triệu người Việt ở nước ngoài, kể cả những cựu công nhân do Hà Nội gửi đi làm việc ở Nga và các nước Đông Âu trước 1975.

Theo Quyết định 110/2004/QĐ-TTg của Khải th́ Bộ Ngọai giao sẽ đứng đầu việc phối hợp với Ban Tư tưởng ố Văn hoá Trung ương, Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Ban Khoa giáo Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể quần chúng làm công tác tuyên truyền rộng răi trong và ngoài nước về nội dung của Nghị quyết 36 và Chương tŕnh hành động của Chính phủ đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc bàn thảo, ḍ xét lại toàn bộ chính sách và các thủ tục pháp lư, hành chính nhằm đạt kết quả tối đa trong công tác chiêu dụ “Việt kiều” sẽ bắt đầu vào 3 tháng cuối năm nay (Qúy IV/2004) để kịp thời thi hành vào đầu năm 2005.

Theo Quyết định của Khải th́ Bộ Ngọai giao có nhiệm vụ :

- “Đề xuất nội dung, phương thức vận động chính quyền các nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam làm ăn sinh sống, khảo sát và nắm bắt về t́nh h́nh người Việt Nam ở nước ngoài để có cơ sở kiến nghị các chính sách, biện pháp phù hợp trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.”

- Kư kết các điều ước quốc tế song phương và đa phương, hiệp định “nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập vào xă hội nước sở tại, bảo vệ lợi ích chính đáng của bà con khi bị xâm phạm, đấu tranh với các biểu hiện kỳ thị, các hoạt động chống lại người Việt Nam ở nước ngoài, chống lại Nhà nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam...”

Hai khoản thừa thăi này không “ăn nhậu” ǵ đến những người Việt Nam không muốn có quan hệ với chế độ. Tập thể người Việt tị nạn cộng sản không cần cái nghĩa cử chào hàng vô duyên này. Có ảnh hưởng chăng là đối với những công nhân của Hà Nội gửi đi lao động ở nước ngoài và thiểu số “Việt kiều yêu nước” đang sống đó đây.

Quyết định của Khải c̣n ra lệnh cho các cơ quan Nhà nước từ cấp Bộ trở xuống nghiên cứu và phổ biến rộng răi “chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giới thiệu phong tục, tập quán, luật pháp của một số nước có đông người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động, cơ cấu tổ chức hiện có của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước.”

Các thủ tục xuất, nhập cảnh, cư trú, hồi hương sẽ được sửa đổi cùng với việc “giải quyềt nhanh chóng, thoả đáng yêu cầu xin thôi hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của kiều bào...”

Quyền mua và sỡ hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong nước cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của “Việt kiều”.

Riêng công tác chiêu dụ trí thức th́ Khải ra lệnh cho Bộ Ngọai giao phối hợp với các bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành, địa phương liên quan : “Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đăi thỏa đáng đối với những chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có tŕnh độ chuyên môn cao, có khả năng phát minh sáng chế, tư vấn về quản lư, điều hành và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đất nước... mở rộng quan hệ hợp tác, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học ố công nghệ, sản xuất, giảng dậy, tư vấn và điều phối trong các quan hệ với đối tác nước ngoài....”

Như vậy là ngoài việc chiêu dụ về nước làm việc trong các kế hoạch của chính phủ, nhà nước CSVN c̣n muốn thuyết phục các chuyên gia con cháu người tị nạn về nước làm việc trong các chương tŕnh có hợp tác của nước ngoài và tham gia truyền tải kinh nghiệm và giảng dậy cho sinh viên.

Mỗi năm, Việt Nam đă mất toi hàng trăm triệu Mỹ kim cho việc đài thọ sinh viên đi du học ở nước ngoài, kể cả du học tự túc, v́ trong nước thiếu trường, thiếu phương tiện nghiên cứu, chương tŕnh giáo dục lạc hậu và thiếu thầy.

Nếu Hà Nội chiêu dụ được các Giáo sư người Việt ở nước ngoài về nước giảng dậy th́ họ sẽ tiết kiệm được ngoại tệ và không sợ mất đi chất xám v́ hiện nay có tới 40% số sinh viên đi du học tốt nghiệp đă t́m cách trốn ở lại làm việc ở nước ngoài.

VĂN HOÁ VĂN NGHỆ Trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền và văn hoá, văn nghệ Khải ra lệnh cho Bộ Ngọai giao cùng với Ban Cán sự Đảng ngoài nước phối hợp với Đài Truyền h́nh Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam “đánh giá, cải tiến, hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương tŕnh truyền h́nh, truyền thanh” dành cho người Việt và “có biện pháp hiệu quả đưa chương tŕnh đến với đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại các nước.”

Ban Tư tưởng ố Văn hoá Trung ương của Đảng và Bộ Văn hoá ố Thông tin có nhiệm vụ: “Nghiên cứu, kiến nghị khả năng xuất bản báo viết, báo điện tử ở một số nước có đông người Việt Nam sinh sống”.

Ngoài ra các cơ quan này cũng có nhiệm vụ :“ Nghiên cứu, xây dựng quy chế khuyến khích các đoàn nghệ thuật, các ca sĩ, nghệ sĩ trong nước tổ chức các chuyến biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào; các ca sĩ, nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài về biểu diễn ở trong nước; xuất bản, phát hành ở trong nước một số sản phẩm văn hoá của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp các quy định về xuất bản...”

Các kế hoạch được gọi là “bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt” và “hỗ trợ việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” cũng nằm trong chỉ thị của Khải song song với việc “tổ chức các chương tŕnh giao lưu thể thao, văn hoá, văn học, nghệ thuậỳt, du lịch về nguồn, trại hè nói tiếng Việt giữa thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.”

Riêng trong lĩnh vực Thể thao, Khải yêu cầu Ủy ban Thể dục Thể thao phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ chiêu dụ nhân tài bằng cách :“Giải quyết các thủ tục cần thiết để người Việt Nam ở nước ngoài được về nước tham gia các hoạt động thể dục, thể thao trong nước và làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho những vận động viên là người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc và có nguyện vọng tham gia đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ đại hội và giải vô địch thể thao khu vực và thế giới...”

Cuối cùng, Quyết định của Khải đă yêu cầu Bộ Ngọai giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị cầm đầu “nghiên cứu, đề ra và hỗ trợ các phương thức vận động mới, động viên, khuyến khích mọi h́nh thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng đến hoạt động của các thế hệ trẻ...” và “hỗ trợ các dự án của người Việt Nam ở nước ngoài có mục tiêu trên.”

Như vậy là kế hoạch “chiếm” lấy cộng đồng người Việt ở nước ngoài của Hà Nội đă được phơi ra trước mắt mọi người. Qua Quyết định của Phan Văn Khải, Đảng CSVN đă công khai thách thức các Cộng đồng người Việt trên thế giới bằng việc chi tiết hoá những bước đi trong từng lĩnh vực của Nghị quyết 36.

V́ vậy cho đến bây giờ, không người Việt Nam nào ở nước ngoài chưa biết Hà Nội sẽ làm ǵ để “nhuộm đỏ” Cộng đồng của ḿnh . Nhưng biết rồi th́ có ai làm ǵ không hay cứ lặng thinh để cho Hà Nội mặc sức “cáp duồn” con cháu chúng ta ?

Phạm Trần

(07-04)-- Viet_Tien (Viet_Tien@williamson.org), August 31, 2004

Answers

Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

Đảng và nhà nước ta bức xúc lắm rồi nên túng kế phải làm liều thôi. Chả là các anh quỹ ngoại tế quốc tế như là Ai-Em-Ép (IMF) ǵ đấy bây giờ chúng nó quản lư thị trường sâu sát lắm. Chúng nó hết t in tưởng váo mấy cái báo cáo phét lác của đảng và nhà nước ta rồi, lên đ̣i hỏi giấy này giấy kia, lại c̣n có cả kết quả hiện thực nữa mới chết chứ, nếu mà đảng ta cứ cướp cơm chim, cơm pḥ như trước th́ chúng nó cắt ngang 1 cái rét ngay. Đảng ta coi bộ, chó dồn vào chân tường rồi, chả c̣n băi 'phân' nào để táp nữa. Rơ khổ cái thân làm chó kiến Việt Nam, ăn phải đồ ăn của chó béc-giê lâu ngày nên quen thói cho tây chó ngoại, chỉ thíchg ăn khoai tây và bí-tết. Đúng là thằng đảng chó ăn giựt cơm dân và c̣n tệ lậu hơn hết là của cả pḥ.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 31, 2004.

Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

Tin CongSan La Tu Sat...Hay Nhin Ky Nhung Gi CongSan Lam ..Chuyen Mon Lua Bip Noi lao' Giet Nguoi khong Gom Tay...Nhung Ke Ngu Ngoc Moi Tin loi CongSan...-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 01, 2004.

Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

CAC ANH DEU DANG O MY - DAT NUOC TU DO VA BAC AI CO MA ! SO CHO GI !

haha,

Dung so nhe cac con !

-- (airline@online.com), September 01, 2004.


Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

bo khi ,anh Viet Tien co di cau ca bao gio chua ? Cang tha day cau dai bao nhieu thi cang khon nan bay nhieu. Hoi dong bao Phuoc Tinh mien TX, LA-mexico gulf.

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), September 02, 2004.

Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

Câu cá chắc Việt Tiến chua câu nhưng câu VC th́ Việt Tiến đang làm .

Nước Mỹ xa lắc xa lơ thế mà các đồng chí ta lại mắc câu .

Các đồng chí già như Giáp ,Khánh ,Trần Độ không đủ sức nhảy lên táp mồi dollars thơm phức nên bất măn làm kiến nghị ,thư mật ,chú Nông muốn câu chuyện vui vẻ cả làng nên gặp Giáp ,Giáp cười bảo chia đôi .

Dân chúng nghe được ,chỉ cười .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 02, 2004.Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

Tra loi Pham Tran va Viet Tien : - No panic ! xin dung hoang via so hai, cac chanh sach CongSan dang bien thai de tap trung ve tai chanh ,kinh te lam dan giau,nuoc manh . Neu chung ta khong giup gi duoc cho VN , xin dung boi lo nguoi VN cung giong mau , tuy rang khac y thuc he . Thieu so chui boi ,chong doi chi nghi den ca nhan cua ho ma lam hang trieu nguoi VN khac dau kho them vi gong kem Cong San se xiet lai khi bi chong doi. May nguoi co the thay doi loi suy nghi cua minh duoc khong ?

-- mingo (mingo@newtscape.com), September 16, 2004.

Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

Mấy cái thằng nỡm có con mắt như lợn luộc và bộ óc lợn đặc...cũng đă bị luộc chín có nh́n thấy ǵ không ? Hay là 'cứ... cũng như rươi" mà chớ. Những cái thành công trên đất nước VN so với thời gian dài gần 30 năm qua dậm chân ́ ạch được vài bước, mà các thằng thủ lợn đảng ta tŕnh làng làm bằng cớ sự cải tiến không ngừng nghỉ của đất nưóc ta, chúng nó khôn lanh và gian ngoan lắm chứ chẳng chơi, v́ sao ?

1. Làm giảm sức đấu tranh của nhân dân, ít ra người dân sẽ nh́n thấy những thành quả hạng bét chúng làm để hy vọng ngày mai sẽ có cái bánh vẽ to hơn, cũng đă thấy "cà đang ra nụ" !!! Cứ chờ đấy...

2. Thực hiện cái chủ trương (nằm ḷng của các thủ lợn) là "mềm nắn rắn buông" thấy không xong là chúng nó cho 'ch́m xuống' và đóng kịch c̣n hay con pḥ già mới bị thằng CA khu vực bắt hôm nào ở Hồ Tây, tay cầm bao caosu ngả giá mà bẩu em đang làm 'công tác lao động' để cho anh kia 'cầy lên thửa đất nhà em' đấy chứ !!!??? Thằng đảng thủ lợn c̣n già mồm bằng mấy con pḥ già kia !

Cái việc đất nước có 'dẽ thở' cho người dân làm ăn chỉ là HIỆN TƯỢNG bày ra của các thủ lợn ! Thấy nhân dân ta thán chúng nó xả cái nút tḥng lọng cho nhân dân hồ hởi phấn khời tí. C̣n cái BẢN CHẤT của thằng thủ lợn luộc đảng CSVN là thằng chuyên đi ăn cướp cơm chim, cơm pḥ không hơn không kém !

Mấy thằng nỡm này chỉ oang oác cái cửa khẩu như con nḥng là "Nhà có khách !!!" Khách là hiện tượng ra vào nhà nhưng thằng khách đây là thằng vào nhà ăn cướp, giết người th́ đó là cái bản chất của thằng kẻ cướp đóng vai tṛ người khách !!!

Các con nḥng con đang học nói hăy cẩn trọng ! Không phải khách nào vào nhà cũng là khách đâu. Xưa nay cáo đội lốt người cũng nhiều.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 16, 2004.


Response to Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đĂ£ rõ như ban ngĂ y

Dit me may thang cho gia cho giai (bulldogs and big dick dogs) mang tieng la Viet kieu yeu nuoc leo voi Viet cuu chi chi do. Chang can ke den background cua tui may la thuoc thanh phan VNCH (Viet Nam Cong Hau - Hau Mon - Tuc ex-VNCH) hay la thanh phan boat people hoac ti nan kinh te sau nay thang con cac nao cung manh mom chui rua che bai VN the nay the no nhung he co thoi co la "nhay nui" ve VN an choi du deo nhu hoa dai ngay! To su bo chung may lu nhan cu vi bat thien chac ngay xua phai di cai tao dai ngay nen bi CS no hanh cho bien thanh suc vat dau dat (shit head) het ca lu roi hay sao ma suot ngay bay dat posts bai noi lam nham nhu lu mental retards o day vay? Dit me to su chung may CS co the can tien cua chung may nhung CS cung deo can phai mua chuoc chung may lam gi cho mat cong vi nhung thang cut dai nhu chung may o dau cung chi la do can ba khong co ngoc dau len noi voi thien ha. Con may thang goi la Yeu Nuoc Leo thi chung no deu la bon ban ca con ca vo di de lay tien thi cung ban thi can gi CS phai loi dung no. Chung may co thay bo an thi moi mo ve VN de lua dao de an tren mo hoi nuoc mat cua ba con lam than kho khan trong nuoc (bang cach chia chac voi may thang CS tham nhung)chu chung may co yeu nuoc yeu dong bao cai con me gi. Cai bon nhu chung may de dinh nghia mot cach lich su thi goi la "Ba roi", dinh nghia dung ra thi goi la scumbags (hoac loai can ba, rac ruoi-dregs, dang cho ngay xuong am phu lam ban voi ma qui va may thang "chien huu" con me VNCH nha chung may da chau Diem Vuong truoc chung may vai chuc nam truoc day). Tu nay den khi chung may di ngu voi giun thi chung may van la "anh hung dam tac" - noi chinh xac hon thi la BIG FARTS hoac ZOMBIES theo Anh ngu hoac tieng Viet goi la "lu cau tap chung". Dit me lu can ba shitholes VNCH.

-- Dit Me Chung May Lu Can Ba (VNCH@Luchothattran.Canba.Anbuoibo.Com), September 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ