Nghị quyết mới cho các cán cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe là yêu nước ! Gớm thật !?!?!?!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Các nỡm nằm ḅ càng ḅ cạp, mạng mùng trong này vảnh cái tai trâu ra mà nghe nhời của Chủ tịchnhà nước ta mở cái cửa khẩu ra phán này nhá. Các nỡm c̣n chần chờ ǵ mà quỳ mọp xuống hôn chân Bất Lương và tung hô "Vạn, vạn tuế..." Này bẩu cho các nỡm biết là nhiều điểm lắm đấy nhá !!! Chớ có khinh cái việc làm tẻo teo ấy. Nó nhỏ thế nhưng chứng tỏ tinh thần Kách mạng nâng bi triệt để đấy nhá.

Sau khi nghe xong cái chiếu chỉ của ngài Bất Lương th́ các nỡm mạnh dạn đúng lên làm công tác thi đua như nhời của lănh tụ nhá. Thi nhau mà địt, địt càng nhiều chừng nào th́ nhà lăo Bất Lương sẽ được phát hiện là những nhân tố mới, được mảnh giấy 'tái chế chùi đít' ban khen là "Dũng sĩ Địt cho đảng Vinh quang". Nhớ đấy địt cho khi nào chui vào trong quan tài buồn phơi xác khô như nhà bác Hồ ấy là đă đạt chỉ tiêu của đảng và nhà nước đề ra nhá.

Các nỡm muốn có động lực th́ phấn đấu thực hiện bằng cách chổng mông hướng về Ḷ Ba đ́nh mà địt cho to cho khoẻ th́ thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX mới có khí thế nhá. Bố các nỡm chỉ khỏe địt thôi !?!?!? C̣n tṛ ǵ nữa không nào ? Hay chỉ có biết một tṛ duy nhất thế thôi ? Chả trách ǵ nỡm nào cũng tươi đỏ hồng, c̣n cái phần chuyên chỉ biết có địt. Phen này th́ tha hồ mà được nhà lăo Bất Lương xoa đầu gọi lại dọn cứ... cho thằng cháu nội của nhà lăo vừa phá bĩnh làm xấu nhá.

Long Quân

-------------------------------------------------------------------------

Báo đảng của các nỡm đây ! nghiêm chỉnh nhá (tất cả các cán cấp ta quỳ xuống nhận chỉ thị nào....)

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi thư đến chương tŕnh "Vinh quang Việt Nam"

Ngày 31/8/2004. Cập nhật lúc 15h 15'

* Thư của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Bác Hồ đă dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước th́ phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Qua các phong trào hành động cách mạng thi đua yêu nước đă phát hiện và tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân anh hùng. Với truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, mỗi người dân Việt Nam có ư chí vươn lên, bằng công sức và trí tuệ của ḿnh để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu cho bản thân, cho gia đ́nh, cho đất nước. Chúng ta cần kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng những nhân tố mới và điển h́nh tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phổ biến rộng răi và nhân thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

Tôi hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Báo Lao Động, Đài Truyền h́nh Việt Nam, Công ty hữu nghị Á Châu đă có sáng kiến tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới với chủ đề "Vinh quang Việt Nam".

Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 31, 2004

Answers

Response to Nghị quyết mới cho cĂ¡c cĂ¡n cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe lĂ  yĂªu nước ! Gớm thật !?!?!?!

À này nỡm nào có sự cố th́ nhắn với các khúc ruột ngàn dặm xin thuốc sổ của Mỹ gửi về ấy, kiến hiệu ra phết !!! Xong cứ thế mà chổng vào Ḷ nhà bác mà phẹt cho đầy bô nhá. Nhớ chia lại 2 phần kia cho đảng và nhà nước để cùng hưởng cái vinh quang đầy rẫy những bốc xúc của các nỡm nhá. Biến đây !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 31, 2004.

Response to Nghị quyết mới cho cĂ¡c cĂ¡n cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe lĂ  yĂªu nước ! Gớm thật !?!?!?!

Thế các mạng mùng toàn là những thằng cu dắm cả, khiếp thật, đảng ta thế mà thật là đinh cao trí tuệ, trí tuệ đảng đẻ ra bệnh đáng trống tràng thế mới là xưởng địt nhà lước đấy à!!! Ối dào ôi ai cũng trĩ nội trĩ ngoại ḷi cả ruột non ruột già cho khúc ruột ngàn dậm nhẩy điệu dắm 2004 của cu thích dịt Ḷng Đức M ấy mạ ngày xưa khi th́ nhẩy son đố ḿ khi th́ nhảy kiểu cách mạng tháng 10 của cụ cố cố Lenin đấy. Ấy bác Chủ tịt ăn cắp gà cắp vịt thích địt đủ thứ đă dạy các cán phải gọi đồng chi" Xịt Ta Nin nà cụ cố v́ O6ng đẻ ra Hồ Chủ Tịt ấy mà , rơ thật là cái ṿng lẩn quẩn của xă hội chủ nghĩa nhẩy.

Thôi địt nhiều vào cho đảng c̣n lập sưởng chữa trĩ đây cũng là một ngành công nghệ rất ăn khách đảng cần xuất cảng ạ .

-- Dan_Ve Ho Nai (Dan-Ve@KhaiTuCSVN.com), August 31, 2004.


Response to Nghị quyết mới cho cĂ¡c cĂ¡n cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe lĂ  yĂªu nước ! Gớm thật !?!?!?!

Dang CS thi hay ho cai quai gi ? "Dinh cao tri tue" cai quai gi ? Sang My ma xem may anh ben DANG CONG HOA voi may anh Viet Kieu Phan Dong kia kia . Cac anh y lam toan viec boc vac, ban rong, danh giay, rua bat, chay ban, nhan vien nha ve sinh... nhung trinh do hoc van thi rat uyen tham ( con goi la Uyen Bac) ma thu nhap cung duoc gan chuc nghin USD/ nam. Giau dao de !

Duoc cai cac anh lai rat yeu nuoc, cham chi viet bao nhieu tai lieu quy dong gop cho cong cuoc "dung xay" dat nuoc. Quy hoa qua, qua la dan Viet nam minh du o bat cu dau van ham hoc hoi, thich hieu biet, trinh do du thua...

Chi buc may cai anh ban My lai tra luong voi thu lao it qua, van coi khinh re rung may anh Viet Kieu Phan Dong nha minh ( tuc la deo coi cac anh Viet Kieu Phan Dong nha minh ra gi).

Tien su may thang My ngu! May thang CS dot! Chi co may anh Phan Dong o trong cai Forum " Thuc su la dinh cao tri tue " nay la gioi thoi.

Noi tom lai cac anh ma ve nuoc bay gio hay sau nay thi deu duoc phong la DAI TUONG het ! Tha ho ma suong nhe !

Tri Tue.

-- (Tritue@yahoo.com), September 01, 2004.


Response to Nghị quyết mới cho cĂ¡c cĂ¡n cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe lĂ  yĂªu nước ! Gớm thật !?!?!?!

Nhà anh Trí Tuệ này chỉ viễn vông chả hiện thực cái con khỉ khô Hồ đồ ǵ xất. Nhà anh bẩu là sang Mỹ để xem mấy nhà anh Đảng Cộng Ḥa làm ăn ra sao à ? Thân ḿnh có cứ... rề rề nhà anh định vác đuốc mà rê chân người làm ǵ cho nó oải vậy ? Cái nhà nước ta chẳng huênh hoang là nước Cộng Ḥa Xă hội Chủ nghĩa VN là cái ǵ nhẩy ? Thế th́ nhà tớ hỏi cái thủ lợn nhà anh vài câu là :

1. Đảng Dân chủ của nước ta chả thấy đâu ? Chỉ thấy cái đảng chủ thổ tả.

2. Đảng Cộng ḥa đâu ấy nhẩy ? Chỉ thấy cái đảng Cộng sàn chết tộc chết tiệt.

Thế th́ sự ǵ đă xảy ra cho 4 chữ "Dân Chủ" và "Cộng Ḥa" ? Cái chũ Dân chủ th́ Trí Tuệ dù có là óc lợn đă luộc chín cũng không thể nào hiểu được Dân chủ là ǵ. V́ có bao giờ được hưởng Dân chủ thật sự trên quê hương đâu mặc dù đất nước đă thanh b́nh gần 30 năm nay.

Chẳng thế mà Vũ B́nh và Hồng Sơn vừa ti toe định lên lớp giảng giải cho các ngữ văn dốt vũ nhát và quan trọng hơn hết là mở mắt các nỡm đang làm thấy bói mù rờ con voi dân chủ như Trí Tuệ chẳng hạn th́ đảng đă ân cần mời vào nhà tù "thư giản" với cái quyền Dân chủ vừa t́m thấy. Cái thằng đảng và nhà nước ta nó làm cái kiểu "trâu buộc ghét trâu ăn" ấy mà. Nó sợ nhân dân hiểu được cái quyền thật sự của người dân đứng lên làm chủ thât sự cái đất nước VN th́ chúng nó chỉ có nước rủ nhau đi ăn mày.

V́ thế cả bọn chúng nó sợ lắm nhân dân làm chủ lắm, chúng chỉ cho nhân dân VN uống tí nước đường Dân chủ thôi thế đủ rồi. Trí Tuệ được nhà nước cho nếm mú Dân chủ chưa ? Nếu chưa th́ làm đơn xin đi nhá, có xin nhà nước mới cho. Có cơ chế hẳn hoi đấy nhá, không phải là nhà nước ta độc quyền đâu. Đừng nói thế oan cho cái đảng cướp cơm pḥ nhá !!!

C̣n hai chữ "Cộng Ḥa" mà nhà nước ta nghiễm nhiên để hàng đầu là để khoe với nhân dân trong và ngoài nước là nhân dân VN là một Cộng đồng sống trong Ḥa b́nh hạnh phúc. Thế th́ chẳng phải mấy nhà anh ngụy chạy ra hải ngoại mới là Cộng ḥa, mà ngay trong danh xưng của nước VN ta cũng đă xác nhận là nhân dân chúng ta yêu chuộng Cộng Ḥa. Nhà tớ là người dân Cộng ḥa chân chính trên quê hương VN đây, việc ǵ phải đi lùng đâu cho nó xa xối. C̣n cái lũ óc lợn vào đây chửi vung xích chó, th́ nhà tớ chỉ biết khuyên 1 nhời là về mà chửi cha cái thằng đặt cái tên Cộng Ḥa trước hai chữ Xă Hội ấy ! Chúng mày liệu nời mà mở miệng, léng phéng lăo Khải cho chúng mày là lũ phản động 'i tờ rít' th́ bỏ mẹ cả lũ. V́ cái b́nh dân học vụ thủ lợn của chúng mày chỉ đáng đem ra bó gị thủ mà đánh chén chứ nó 'dốt đặc cán mai đầu táu'.

Không khéo cả cái bọn đầu lănh cũng đếch biết ǵ xất, thấy nào tớ nấy ! Cả bọn hăm hăm hở hở như 'chó mừng cứ... sốt' đem 2 chữ Cộng ḥa đặt vào tên nước để lấy le hay là 'đánh đĩ' với bè bạn quốc tế vô sản à ?

Thế mà lại c̣n dở cái thói bọ hung vào đây nhi nhô. Chúng mày đang nỏ mồm chửi đảng và cái nhà nước Cộng Ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam đâư các nỡm ạ. Không có Cộng Ḥa th́ không có Xă hội chủ nghĩa (đứng sau lưng ) nghe rơ chửa cả lũ óc lợn luộc !!!

Nhân dân VN yêu chuộng ḥa b́nh là một Cộng đồng Hoà b́nh nhất vtrên thế giới.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 01, 2004.


Response to Nghị quyết mới cho cĂ¡c cĂ¡n cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe lĂ  yĂªu nước ! Gớm thật !?!?!?!

Lại 1 lũ phản động! Mĩ dúi cho chúng bay bao nhiêu tiền mà chúng bay sủa ác vậy? Lại là những câu tục tĩu, nghe mà buồn nôn, Chẳng có sức thuyết phục ǵ cả. Ko thèm chấp bọn súc sinh chúng mày.

-- người Việt Nam (bocauda2000@yahoo.com), October 14, 2004.


Response to Nghị quyết mới cho cĂ¡c cĂ¡n cấp ta thi đua ... ăn khỏe, đị... khỏe lĂ  yĂªu nước ! Gớm thật !?!?!?!

lairai tui mới nghe tin là Chủ tịt TĐL đă từ bỏ những thói xa hoa lăng phí, và mới đánh xe ...ḅ xuống thăm 'bocauda2000'. Nghe nói lăo TĐL quyết định thắt lưng buộc bụng để cho những người dân ViệNam có nền hoà b́nh với bồ câu thiệt chứ không phải bồ câu đá được hứa hẹn bao nhiêu năm rồi mà vẫn vắng bóng trên quê hương !

"Mấy đời bánh đúc có xương !"

"Mấy đời Bất Lương, nó thương dân ḿnh"

Sau 59 năm CSVN cai trị, xe ḅ vẫn biến ra xe ...cải tiến với c̣n ḅ kéo !! hehe...-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), October 15, 2004.

Moderation questions? read the FAQ