To: HiHi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

..."Cn những g KHBH viết chứng tỏ ng ta l Việt gian gin điệp Mỹ số 1 ở Hải ngoại (tất cả giọng mi đều sặc mi Mỹ). ng ta rao bn VN cho Mỹ rồi, theo ng ta thế no cc vị cũng được vi chức vụ tướng t, bộ trưởng.

-- (HIHI@yahoo.com), August 30, 2004."...

test nảo bộ cũa HiHi . Như anh đ ni ở trn, th anh c thể dn chưng xem những g toi đ ni chứng tỏ rằng ti l Việt gian, gin điệp cũa Mỹ hoặc l nịnh Mỹ.

Một lời nhắc nhỡ...Nn nhớ trn đy ...bt sa g chết. Ăn ni cho cẩn thận.

I'm watching U......

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 31, 2004

Answers

Nh bc KSBH lm ci chuyện bao đồng thế ? Nh tớ đ bẩu l mấy ci của nỡm nhi nh hihi, haha chả thằng no c c cả đu, nếu cn vương lại t tỉnh th đạc như c tru cả rồi, c vc ho ra m đnh, bỏ ch CS ln cổ chng n m bảo ko th chng n ko khỏe lắm ! Chứ nh bc KSBH m bảo chng tiến hay li hay tho ci ch m quẳng đi th đời no chng n dm lm ci chuyện vĩ đại ấy. Nếu chng n l những con ngh ọ th từ lc mở mắt ra lm thn tru cho đến nay, đ được đảng v nh nước ưu i đặt ci ch CS v trng ln đầu bao nhiu năm nay rồi. Một tiếng qut "v...v, th...th.." l chng chỉ biết ci đầu tun theo khng cht phản khng. Rồi đời 1 kiếp người m sống như tru. Tru ơi l tru, khổ th khng biết v đ l tru đu quản lấm thn nhưng nhục khng biết sao my ???

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 31, 2004.

Thi KSBH bớt nng dận cho cậu em HIHI v HIHI, khi xưa cậu ấy đi nghĩa vụ vo B bị B-52 53 g d của Dick Nixon hay Gion Sn g sắc, em bị đặc ch tai nặng nn chng thấy ai cũng l co cần ăng ten n nguỵ Xịa cả, cả Bc ấy cũng n XỊA bố th bộ đội phải n XỊA cn khng nm phản động cả ấy như Chỉ Bưạ đ vo nh thưo8ng phủ don xưởng đẻ chư bệnh ăn KKK lớn nhiều ngy khi đi theo hộ l bc ấy m ở khu B bc ăn nhiều Ị đến đau Chỉ Bựa liếm đến đ thế mới n đảng thương cho đi du học với Danh Ca Phước Tỉnh

-- Cn_Ngố_ăn_dải_dt (Cn_Ngố@Bộ_Đội.Govt), September 01, 2004.

Hơi đu m nh bc KSBH ci chy ci chối với thằng khng Hihi. N l điệp vin của tu cộng đ. V n lm mọi cho tu cộng nn ci khng lại với ai l n gn cho người đ l điệp vin của mẽo. Nh bc cứ ăn no ngủ kỹ, mệt xc với n nm g.

-- Điên khùng (KhungDien@yahoo.com), September 01, 2004.

Chẳng hiểu HIHI lc ny chạy đi đu mất tiu rồi. Chỉ thấy nổ lẹt đẹt vi ba tp pho rồi lặng mất. Hay l lấy ci nick khc để được chữi đổng ...VC chỉ ton l hạng đ c lăng dưa. Lu c ch.

Chi Bua cũng thấy bớt NỔ.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 01, 2004.


HiHi chửi khng c căn nn bị Ch Bựa cho nghỉ việc rồi ,thật tội nghiệp ,tất cả cũng v chn cơm manh o .Trn ăn dưới ăn nn dn đi khổ .

Chng ta phải dẹp tan lũ sn lải cộng sản ht mu dn Việtnam .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 02, 2004.Moderation questions? read the FAQ