Truyện nhi đồng Con sán lải của thế kỷ 20-21

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tất cả chúng ta từ em bé lên năm đến người già gần xuống lỗ điều biết con sán lải ,h́nh giáng nó ra sao và tác hại của nó .

Ngày xưa có một con sán lải có tên là "Cung Sinh" v́ bất măng với cha mẹ nên nó thay tên đổi họ và ḅ tứ tung ,từ Việt qua Tây qua Tàu rồi tới Nga ,ở Nga nó gặp con sán lải Staline ,con sán này rất thích con sán Cung Sinh v́ tánh gia nô và trung thành nên mới truyền thụ mọi khinh nghiệm của hắn và giúp đỡ nó .

Con sán Cung Sinh về lại VN ,nó tụ tập những con sán bần cố nông vừa ngu vừa dốt vừa dễ bảo thành bè lũ dể diệt hết những bọn sán kim ,sán dây ,sán đũa . . . thời cơ đưa dẩy nó dùng mưu mô chiếm trọng ruột non của VN ,VN đang từ một người khoẻ mạnh thành người bịnh .

Các bạn bè của VN liền cho con bệnh VN uống thuốc nhưng con sán Cung Sinh rất khôn ngoan quỷ quyệt nên nó vừa rút tiả chất bổ của con bệnh VN vừa sinh sản thêm những con sán con vừa la lành là các người bạn cuả VN muốn giết VN ,con bệnh VN nhẹ dạ tin theo nên không chịu uống thuốc ,sán Cung Sinh ǵa rồi chết ,đám sán con tiếp tục sự nghiệp sán Cung Sinh ,nhờ kế hoạch vừa đánh vừa đàm đó chúng nó chiếm được ruột già béo bở nên cha con chúng nó tha hồ ăn bẩn ,con bệnh VN càng xanh sao .

Khi ăn hết của cải của ruột già chúng đánh phá ruột già khiến thân nhân của bệnh nhân VN thương sót phải gởi quà ,khi ăn hết quà chúng lại đánh phá thế là thân nhân phải gởi dollars .Thấy dễ ăn chúng liền súi thân nhân về thăm ,khi thân nhân về thăm thấy con bệnh VN quá tiền tụy nên gia tăng dollars vừa gởi vừa mang về .

Nhiều người đă khuyên bệnh nhân VN phải uống thuốc mới trục xuất được đám sán ăn bám ,nhưng loài sán quỷ quyệt đă t́m mọi cách hành hạ con bệnh để con bệnh không giám uống thuốc ,đă vậy chúng c̣n rêu rao thân nhân muốn giết con bệnh làm cho con bệnh nghi ngờ ,chần chừ và không quyết định .

Đây đă đến hồi sinh tử nếu con bệnh VN không chịu tự minh quyết định uống thuốc sổ hiệu "Tự do ,dân chủ và b́nh đẳng" th́ sẽ chết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 31, 2004

Answers

Response to Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế kỷ 20-21

Địt mẹ ...viết th́ viết thẳng nó là "Sinh Cung" đi .. là sán con của "Sinh Sắc" .. đă chửi th́ chửi thẳng mặt,việc đéo ǵ phải ṿng vèo thế .. mà học hành kiểu đéo ǵ viết cái con "sán lăi" ="sánlải" "bất măn"="bất măng" viết kiểu đấy bọn "Việt Cộng con" nó đọc nó cười cho thối mũi ra ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), August 31, 2004.

Response to Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế kỷ 20-21

Chủ nghĩa vịt cộng, thằng nào cũng thích Địt cả đấy các Bác ạ ... chúng Địt từ trên xuống dưới như hồ chủ tặc đă Địt trong hang Bắt Chó cho ra ḷ tên Nông đứt mạch .

Hoan hô kách mệnh chủ nghĩa Địt !

-- vietcongkhung (hochieumanh@vnn.vn), August 31, 2004.


Response to Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế kỷ 20-21

Thong cam ty di ! May thang Phan Dong VIET KIEU tren nay toan la NHA QUE MAT GOC y ma !

To su ! da NHA QUE lai con MAT GOC !

hehehe

-- (meoden@yahoo.com), September 01, 2004.


Response to Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế kỷ 20-21

Địt mẹ mấy con lợn ngu ngốc. 30 năm rồi mà vẫn c̣n cay cú thế sao. Sao lúc đó không ở lại mà chiến đấu cho tự do mà lại chạy như vịt thế hả các con. Nếu đă thế th́ câm mẹ mày đi. Ngu dốt, hằn học, căm tức như thế chẳng trách chúng mày phải thua CS chúng tao. Chúng mày mà ăn nói như thế th́ ngay đến chính lũ lợn chúng mày cũng không nghe nổi, nói chi đến những bà con Việt kiều có văn hoá.

-- to_giai (m1abram2001@yahoo.com), October 08, 2004.

Response to Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế kỷ 20-21

Văn hoá Địt mẹ chúng mày mấy con lợn ngu ngốc?. 30 năm rồi mà vẫn c̣n ngu ngốc cay cú thế sao?.

Sao lúc đó không ở lại mà chiến đấu cho tự do mà lại chạy như vịt thế hả các con.

Nếu đă thế th́ Địt mẹ chúng mày câm mom mày đi. Ngu dốt, hằn học, căm tức như thế chẳng trách chúng mày lũ lợn phải thua chúng tao. Chúng mày mà ăn nói như thế th́ ngay đến chính lũ lợn chúng mày cũng không nghe nổi, nói chi đến những bà con Việt kiều có văn hoá.

Sao lúc đó không ở lại Hà Nội mà chiến đấu mà lại đem theo cảm xúc cái đảng ăn cướp Hà Nội chạy như vịt vào xứ nghèo Mien Nam thế hả các con. ?

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 08, 2004.Response to Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế kỷ 20-21

Truyện nhi đồng Con sĂ¡n lải của thế ká»· 20-21 truyen nay hay qua

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ