Vietnam co' Chuyen lon' Thay doi ..""Thắt chặt việc thanh toán bằng tiền mặt""

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thắt chặt việc thanh toán bằng tiền mặt

Giao dịch tiền mặt vẫn chiếm tỷ lệ lớn tại các ngân hàng. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo nghị định quản lư thanh toán bằng tiền mặt, trong đó đáng chú ư là quy định hạn mức thanh toán đối với một khoản chi là 5-10 triệu đồng.

Dự thảo nghị định nêu rơ, các tổ chức có tài khoản khi thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ với nhau phải thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt. Những khoản chi nhỏ có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo mức tối đa 5 triệu đồng (đối với các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước) hoặc 10 triệu đồng (đối với các tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước). Nhà nước sẽ khuyến khích các cá nhân mở tài khoản tiền gửi để thanh toán bằng các phương tiện khác ngoài tiền mặt.

cá nhân tiền mặt để thanh toán Nhà nước sẽ tổ chức có tài khoản nghị định nêu rơ Kiem ke tiền sử dụng...

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 30, 2004

Answers

Response to Vietnam co' Chuyen lon' Thay doi ..""Thắt chặt việc thanh toĂ¡n bằng tiền mặt""

Thong Bao 'Tat ca ba con Viet lo Chay di ...CongSan toi gio ..Tich thu Tai San nhan nua roi ...

Cac Anh nao lien hon la cho Chay truoc Neu khong Trang tay khong Con Xu nao ....

Tro An cuop nay Tai vien ..

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 30, 2004.


Response to Vietnam co' Chuyen lon' Thay doi ..""Thắt chặt việc thanh toĂ¡n bằng tiền mặt""

Sự sụp đổ của các ".com" của Mỹ kiến cho nhiều người phá sản ,VC đă học được kinh nghiệm này .

Đặt giả thuyết đêm đêm đang ngủ bỗng nhiên nghe tin đảo chánh (bọn cộng sản đang lo sợ sự việc này có thật) các ông giám đốc ,thủ quỹ liền chạy vào công sở (tất cả thành phần này điều có chià khóa riêng) mơ tủ sắt của sở mà chỉ thấy ba cái giấy nợ coi sao đành ? bởi vậy ,tủ sắt phải có tiền dollars càn tốt ,các vị chỉ việc bỏ vào túi là song ngay ,vừa kín đáo vừa an toàn ,ai chẳng ham .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 31, 2004.


Response to Vietnam co' Chuyen lon' Thay doi ..""Thắt chặt việc thanh toĂ¡n bằng tiền mặt""

***

QUOTE: Đặt giả thuyết đêm đêm đang ngủ bỗng nhiên nghe tin đảo chánh (bọn cộng sản đang lo sợ sự việc này có thật)

Đúng thế, nhưng đúng hơn nữa th́ đám c̣ mồi giả chống Cộng/Dảng-Hanoi ở hải ngoại này càng sợ quắn dế lại v́..... v́ sẽ bị ḷi dom ḷi càng ḷi mặt chuột ra hết.

-- Murphy's Laws = IF Thing goes wrong, it will ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 31, 2004.


Response to Vietnam co' Chuyen lon' Thay doi ..""Thắt chặt việc thanh toĂ¡n bằng tiền mặt""

Anh Em Nao Co ai than Nhan Vietnam thi hay thong Bao,, ba con chuan bi Cat giau tien bac . Dung goi ngan hang nua ..CongSan xap bi xup Do toi noi roi..

Keu goi dong bao hay thong bao voi nhau..tat ca neu goi ngan Hang se bi congsan tich thu va mat het ..

Keu goi dong bao hay cat giu lay tien cua minh ..xap say ra chuyen lon toi noi roi ..

Dam congsan chay se thau het tien cua ba con ,,Xin Ba con hay Nho loi keu goi nay .

Dung TIN NGHE THEO NHUNG GI CONGSAN NOI...

-- Nong Bi' Dai" (VietnancongSans@yahoo.com), September 01, 2004.


Moderation questions? read the FAQ